Results overview: Found 29 records in 0.01 seconds.
Research literature, 18 records found
Course materials, 11 records found
Research literature 18 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
13 p, 5.7 MB Sistema de seguretat i localització destinat a activitats esportives a l'aire lliure / Salcedo Hanco, Kevin Armando ; Prim i Sabrià, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A causa de la necessitat de voler tenir més seguretat i minimitzar les incerteses o perills que es poden generar quan es realitza una activitat a l'aire lliure amb un grup d'amics, ja sigui per si algú s'hagi perdut o, hi hagi un canvi meteorològic inesperat a la ruta. [...]
Due to the need to want to have more security and minimize the uncertainties or dangers that can be generated when performing an outdoor activity with a group of friends, either in case someone is lost or, there is an unexpected weather change on the route. [...]
Debido a la necesidad de querer tener más seguridad y minimizar las incertidumbres o peligros que se pueden generar cuando se realiza una actividad al aire libre con un grupo de amigos, ya sea por si alguien se haya perdido o, haya un cambio meteorológico inesperado a la ruta. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
127 p, 4.6 MB Implementation and characterization of in-to-out body radio transmissions for a ruminal bolus / Wang, Lu ; Ferrer, Carles, (Ferrer i Ramis) dir. ; Prim i Sabrià, Marta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Actualment, els nodes de sensors sense fils que resideixen a la cambra reticle-ruminal dels animals remugants per recol·lectar i transmetre dades bioclimàtics vitals estan guanyant un reconeixement mundial en el maneig del bestiar. [...]
Actualmente, los nodos de sensores inalámbricos que residen en la cámara retículo-ruminal de los animales rumiantes para recolectar y transmitir datos bioclimáticos vitales están ganando un reconocimiento mundial en el manejo del ganado. [...]
In recent years, using indwelling wireless sensor nodes to collect and transmit essential bioclimatic data from the reticulo-ruminal chamber is gaining a global recognition in cattle management. Benefits of these devices, usually referred to as ruminal (sensing) boluses, include real-time supervisions of rumen stability, loss prevention, and improved animal welfare. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
9 p, 1.3 MB Interfície d'ajuda a la recuperació d'informació a Twitter / Ritter Grau, Dídac ; Prim i Sabrià, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball es centra en desenvolupar una interfície gràfica per utilitzar la plataforma Scrapy per obtener informació de Twitter. Aquesta s'utilitza per extreure, analitzar i realitzar estudis de lingüístics, de tendències polítiques,… a partir de piulades. [...]
El trabajo se centra en desarrollar una interfaz gráfica para utilizar la plataforma Scrapy y obtener información de Twitter. Está se utiliza para extraer, analizar y realizar estudios lingüísticos, tendencias políticas… a partir de tuits. [...]
The work focuses on developing a graphical interface to use the Scrapy platform to obtain information from Twitter. This is used to extract, analyze and carry out studies of language, political trends, . [...]

2019-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
11 p, 1.6 MB Estudi de la qualitat de la informació de la geolocalització proporcionada per un mòbil / Sánchez Pita, David ; Prim i Sabrià, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La motivació d'aquest projecte és atorgar una millora en les aplicacions de geolocalització, principalment per a les persones que tenen visibilitat limitada, ja que aquests no poden detectar si el GPS (Global Positioning System) els està atorgant una geolocalització errònia o si les indicacions que els indica l'aplicació són correctes. [...]
La motivación de este proyecto es otorgar una mejora en las aplicaciones de geolocalización, principalmente para las personas que tienen visibilidad limitada, ya que estos no pueden detectar si el GPS (Global Positioning System) les está otorgando una geolocalización errónea o si las indicaciones que les indica la aplicación son correctas. [...]
The motivation of this project is to implement an improved application which provides location. It is mainly intended to be used by people with reduced sight, who can not detect if the GPS (Global Positioning System) is providing a bad location or if it is providing wrong suggestions. [...]

2019-07-05
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
11 p, 1.2 MB Localització GPS per a vaques que pasturen lliurement / Felix Deltell, Antoni ; Prim i Sabrià, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A dia d'avui el benestar del bestiar segueix sent una activitat important dels que es dediquen al sector, entre les seves preocupacions esta la localització dels animals de pastura. Per a dur aquesta tasca hi ha una varietat de productes al mercat força extensa, però amb moltes limitacions. [...]
Today, livestock welfare continues to be an important activity for those who dedicate themselves to the sector, with their concerns being the location of pasture animals. To accomplish this task there is a variety of products on the market quite extensive, but with many limitations. [...]
A día de hoy el bienestar del ganado sigue siendo una actividad importante de los que se dedican al sector, entre sus preocupaciones esta la localización de los animales de pastoreo. Para llevar esta tarea hay una variedad de productos en el mercado bastante extensa, pero con muchas limitaciones. [...]

2018-02-16
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
13 p, 2.2 MB Sistema de entrada/salida de un aparcamiento Wireless / Palencia Bastida, Raul ; Prim i Sabrià, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto se ha desarrollado para solventar la problemática encontrada en el parking de la EE. Uno de los objetivos de este proyecto ha sido el facilitar la toma de decisiones a los usuarios de un parking. [...]
This project has been developed to solve the found problems in the EE parking. One of the objective of this project has been to facilitate the user's decisions making in a parking. Using an appropriate methodology and the task planning during the established timing. [...]
Aquest projecte s'ha desenvolupat per solucionar la problemàtica trobada en el pàrquing de la EE. Un dels objectius d'aquest projecte ha estat facilitar la presa de decisions als usuaris d'un pàrquing. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 6.8 MB Gestor automàtic de places d'aparcament / Fernández Saurí, David ; Prim i Sabrià, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'Escola d'Enginyeria disposa d'un pàrquing privat per als professors, en el qual es desconeix el nombre de places lliures que hi ha. D'aquesta manera, se'ns planteja el repte de controlar automàticament la disponibilitat del mateix. [...]
The Engineering School has a private parking lot for the professors, where the number of free parking spots are not known. Because of that, we are proposed to automatically control the free parking spot availability. [...]
La Escuela de Ingeniería dispone de un parking privado para los profesores, en el cual se desconoce el número de plazas libres que hay. De este modo, se nos plantea el reto de controlar automáticamente la disponibilidad del mismo. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
11 p, 742.3 KB Identificació d'animals mitjançant tecnologia NFC en Android / García Peláez, Francisco J. ; Prim i Sabrià, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest article descriu el procés de desenvolupament d'una aplicació en Android per identificar animals, que permeti als usuaris que interactuen amb els animals, fer el seu treball d'una manera més ràpida, simple, i econòmica comparat amb les altres tecnologies que hi han actualment al mercat. [...]
This article describes the development process of an Android app for identification of animals, that allows the users to interact with the animals, and do their jobs in a quick, simple and economical way compared with other current technologies on the market. [...]
Este artículo describe el proceso de desarrollo de una aplicación en Android para identificar animales, que permita a los usuarios que interactúan con los animales, hacer su trabajo de un modo más rápido, simple, y económico comparado al resto de tecnologías que hay actualmente en el mercado. [...]

2016-02-09
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
92 p, 27.8 MB Tap&Go : Gamificant l'esport en dispositius Android amb NFC / Fragoso Pérez, Jonathan ; Prim i Sabrià, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El contingut d'aquest projecte, consisteix en desenvolupar una solució per a dispositius mòbils Android amb NFC, amb la finalitat de motivar i incrementar el nombre de ciutadans que practiquen esport a la ciutat de Barcelona. [...]
El contenido de este proyecto, consiste en desarrollar una solución para dispositivos móviles Android NFC, con la finalidad de motivar e incrementar el número de ciudadanos que practican deporte en la ciudad de Barcelona. [...]
The project content consists of developing a solution for all the NFC enabled Android mobile phone devices, looking for a way to motivate and increase the number of citizens which practice sports into the city of Barcelona. [...]

2013  
10.
75 p, 7.5 MB Gestión de mecanismos Arduino controlados inalámbricamente por dispositivos Android / Fernández Medina, Adrián ; Prim i Sabrià, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo de este proyecto es el de realizar la fabricación de una alarma la cual se puede controlar desde cualquier dispositivo Android, ya que la comunicación se realiza a través de la conexión Bluetooth entre una aplicación Android y una placa Arduino que realiza el control del mecanismo Hardware. [...]
L'objectiu d'aquest projecte és el de realitzar la fabricació d'una alarma la qual es pot controlar des de qualsevol dispositiu Android, ja que la comunicació es realitza a través de la connexió Bluetooth entre una aplicació Android i una placa Arduino que realitza el control del mecanisme Hardware. [...]
The objective of this project is to make an alarm which can be controlled from any Android device, because communication is done via Bluetooth connection between an Android application and an Arduino, that controls the Hardware mechanism. [...]

2014  

Research literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
5 p, 138.1 KB Metodologia i gestió de projectes [28331] / Meneses, Montserrat ; Pujol Capdevila, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Benítez, Yolanda ; Heymann Pignolo, Elisa ; Talló, Marc ; Piferrer, Just ; Prim i Sabrià, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2011-12
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
2.
10 p, 17.1 KB Fonaments de Programació [102154] / Prim i Sabrià, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Els objectius d'aquesta assignatura son els d'introduir els conceptes bàsics de la programació d'aplicacions informàtiques per resoldre problemes que es poden donar en l'àmbit empresarial. La idea d'aquest curs és poder implementar algorismes en un llenguatge de programació (el C i el C++) per tal de poder generar solucions finals que resolguin problemes concrets i automatitzar certs processos informàtics que es donen a l'entorn de les empreses. [...]
2011-12
Grau en Empresa i Tecnologia [948]  
3.
4 p, 62.5 KB Sistemes digitals I [21301] / Prim i Sabrià, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2011-12
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
4.
4 p, 2.8 MB Informàtica [27988] / Gil Martínez, Jaume ; Prim i Sabrià, Marta ; Navarro-Arribas, Guillermo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Arcas, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2001-02
Llicenciat en Matemàtiques [466]  
5.
5 p, 151.4 KB Metodologia i gestió de projectes [28331] / Meneses, Montserrat ; Pujol Capdevila, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Pedret, Carles ; Ruvalcaba, Alejandra ; Benítez, Yolanda ; Heymann Pignolo, Elisa ; Talló, Marc ; Piferrer, Just ; Prim i Sabrià, Marta ; Musach, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2010-11
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
6.
6 p, 77.3 KB Sistemes digitals I [21301] / Prim i Sabrià, Marta ; Montilla Gispert, Víctor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2010-11
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
7.
6 p, 77.5 KB Sistemes digitals I [21301] / Prim i Sabrià, Marta ; Vila, Fortià ; Moretti, Fabian ; Tiburcio, Paul Karim ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
2009-10
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
8.
5 p, 336.5 KB Metodologia i gestió de projectes [28331] / Meneses, Montserrat ; Cubillo Alonso, Òscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Ruvalcaba, Alejandra ; Benítez, Yolanda ; Heymann Pignolo, Elisa ; Talló, Marc ; Pujol, Jaume ; Prim i Sabrià, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
2009-10
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
9.
5 p, 150.3 KB Metodologia i gestió de projectes [28331] / Ibeas Hernández, Asier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Cubillo Alonso, Òscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Ruvalcaba, Alejandra ; Benítez, Yolanda ; Heymann Pignolo, Elisa ; Talló, Marc ; Pujol, Jaume ; Prim i Sabrià, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
2008-09
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
10.
6 p, 77.8 KB Sistemes digitals I [21301] / Prim i Sabrià, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
2008-09
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  

Course materials : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.