Results overview: Found 32 records in 0.02 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 9 records found
Course materials, 21 records found
Articles 2 records found  
1.
3 p, 93.4 KB La dinàmica temporal del nou coronavirus de l'Orient Mitjà a la Península Aràbiga / Puig Casado, Pere, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Alba Casals, Anna (Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal)
Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb altres grups de recerca han analitzat la progressió i modelat la distribució espai-temporal de l'epidèmia del nou coronavirus de l'Orient Mitjà (MERS-CoV), que causa una malaltia respiratòria, a la Península Aràbiga entre 2012 i 2017. [...]
2019
UAB divulga, Maig 2019, p. 1-3  
2.
18 p, 594.6 KB A new inverse regression model applied to radiation biodosimetry / Higueras Hernáez, Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Puig Casado, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Ainsbury, Elizabeth Ann (Public Health England. Centre for Radiation, Chemical and Environmental Hazards) ; Rothkamm, Kai (Public Health England. Centre for Radiation, Chemical and Environmental Hazards)
Biological dosimetry based on chromosome aberration scoring in peripheral blood lymphocytes enables timely assessment of the ionizing radiation dose absorbed by an individual. Here, new Bayesian-type count data inverse regression methods are introduced for situations where responses are Poisson or two-parameter compound Poisson distributed. [...]
2015 - 10.1098/rspa.2014.0588
Proceedings of the Royal Society A. Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol. 471, issue 2174 (Feb. 2015) , art. 20140588  

Research literature 9 records found  
1.
47 p, 792.4 KB Identificació dels principals misconceptions en l'àmbit de l'estadística aplicada : disseny, aplicació i anàlisi d'un concept inventory / Martín Rodríguez, Adrián ; Puig Casado, Pere, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Actualment l'estadística està en el seu millor moment. Hi ha moltes dades per analitzar i poca gent que ho sàpiga fer. Per això, és tan important la formació de tots els professionals que en algun moment els hi caldrà l'ús de l'estadística en el món laboral. [...]
2017
Graduat o Graduada en Estadística Aplicada [973]  
2.
152 p, 1.9 MB Advanced Statistical Methods for Cytogenetic Radiation Biodosimetry / Higueras Hernáez, Manuel ; Puig Casado, Pere, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Ann Ainsbury, Elizabeth, dir. ; Rothkamm, Kai, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
El objetivo original de esta tesis, titulada 'Métodos Estadísticos Avanzados para Radiación Citogenética Radioactiva' era 'desarrollar nuevas soluciones para el análisis estadístico de datos citogenéticos' y la cuestión tratada en este proyecto era 'cuál es la mejor manera de cuantificar correctamente el daño citogenético inducido por la radiación en complejos escenarios de exposición a la radiación, donde se reconoce que las técnicas actuales son insuficientes'. [...]
The original aim of this thesis, entitled 'Advanced Statistical Methods for Cytogenetic Radiation Biodosimetry' was to 'develop novel solutions for statistical analysis of cytogenetic data' and the question that was to be addressed by this project was 'how best to correctly quantify cytogenetic damage that is induced by radiation in complex scenarios of radiation exposure, where it is recognised that the current techniques are insufficient. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
3.
103 p, 3.5 MB On the Scale Invariance of certain Complex Systems / Font Clos, Francesc ; Corral Cano, Álvaro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Puig Casado, Pere, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
La Ciència de la Complexitat és un camp d'estudi interdisciplinari que aplica conceptes i mètodes de la física estadística i la teoria dels fenòmens crítics a altres camps, des de la Biologia a l'Economia, la Geologia o la Ciència de l'Esport. [...]
Complexity Science is an interdisciplinary field of study that applies ideas and methods mostly from statistical physics and critical phenomena to a variety of systems in almost any other field, from Biology to Economics, to Geology or even Sports Science. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
4.
19 p, 2.7 MB Introducing harmonic distribution in Wikipedia / Martínez Ruiz, Víctor ; Puig Casado, Pere, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
We want to know how is the harmonic distribution and in order to do so we will implement this distribution into Wikipedia where we will describe its probability density function, its cumulative distribution function (here we can calculate the quantiles), the moments (we can calculate the skewness and kurtosis) and the distribution estimators among other parametres. [...]
Volem saber com és la Distribució Harmònica, aleshores el que farem amb aquest treball és implementar aquesta distribució a Wikipedia on descriurem la seva funció de densitat de probabilitat, la funció de distribució (d'aquí podrem extreure els quantils d'aquesta distribució), els moments (on farem un petit èmfasi en l'asimetria i la curtosi) o els estimadors de la distribució entre d'altres. [...]

2015
Estadística Aplicada [973]  
5.
27 p, 420.5 KB Introducción de la ley de Hermite en la Wikipedia / Uría Mundo, Estefany ; Puig Casado, Pere, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2013
Estadística Aplicada [973]  
6.
112 p, 560.4 KB Nous models per a sèries temporals / Moriña Soler, David ; Puig Casado, Pere, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
En aquest treball ens plantegem dos tipus de problemes. El primer fa referència a la qüestió de l'estacionalitat en el context de les sèries temporals discretes, mentre que en la segona part es tracten models autoregressius de primer ordre amb innovacions no gaussianes. [...]
In this work we consider two kinds of problems. The first concerns the issue of seasonality in the context of discrete time series, while the second part will deal with first-order autoregressive models with non-Gaussian innovations. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
7.
1 p, 241.8 KB Activity and migration of Cory's shearwater / Guallar, Santi ; Puig Casado, Pere, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; González-Solís, Jacob, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
I describe some of the features that characterize the activity and migration of Cory's shearwater during approximately one year. I also explore the influence of Moon, photoperiod, geographic position and life-history stage on the resulting patterns and the periodicity of the latter. [...]
En aquest treball descric alguns dels trets que caracteritzen l'activitat i la migració de la baldriga cendrosa durant aproximadament un any. També exploro la influència de la lluna, el fotoperíode, la posició geogràfica i l'etapa del cicle vital en els patrons resultants i la seva periodicitat. [...]

2012
2 documents
8.
94 p, 4.6 MB Modelos de localización y escala : algunas consideraciones teóricas y aplicaciones a pequeñas muestras / Damilano, Gabriela L. ; Puig Casado, Pere, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
La tesis se centra en el estudio de las características y procedimientos de inferencia de los Modelos de Localización y Escala. Por una parte, se caracteriza a todos los modelos de localización simétricos para los cuales una combinación lineal de la media y mediana muestrales es un estimador asintóticamente eficiente del parámetro de localización. [...]
The thesis is focused on the study of the characteristics and procedures of statistical inference for the Location and Scale Models. First, we have characterized all the symmetric location models for which a linear combination of the median and sample mean is an asymptotically efficient estimator of the location parameter. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006
2 documents
9.
125 p, 2.7 MB Prototipatge ràpid de la capa física d'OFDM : cas HIPERLAN/2 / Serra i Serra, Moisès ; Carrabina i Bordoll, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Puig Casado, Pere, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Aquesta tesi presenta l'aplicació d'una nova metodologia de prototipatge ràpid basada en plataformes per a subsistemes de comunicació, en concret, la part digital de la capa física del protocol sense fils HiperLAN/2. [...]
This thesis presents the application of a new platform-based rapid prototyping methodology to the design of a communications subsystem, specifically the digital part of the physical layer of the HiperLAN/2 wireless protocol. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006  

Course materials 21 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 116.6 KB Anàlisi de Dades Complexes [104399] / Puig Casado, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El principal objectiu és proporcionar eïnes estadístiques per a l'anàlisi de dades, dominant les técniques més rellevants per a poder enfrontar-se amb models complexes.
El principal objetivo es proporcionar herramientas estadísticas para el análisis de datos, dominando las técnicas más relevantes para enfrentarse con modelos complejos.

2019-20
1403 [1403]
2 documents
2.
4 p, 116.1 KB Mètodes Bayesians [104858] / Puig Casado, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta és l'única assignatura troncal d'Estadística Bayesiana de la titulació. El principal objectiu és introduir als alumnes en el pensament bayesià, proporcionant els elements necessaris per a resoldre problemes senzills d'inferència utilitzant la metodologia bayesiana.
Esta es la única asignatura troncal de Estadística Bayesiana de la titulación. El principal objetivo es introducir a los alumnos en el pensamiento bayesiano, proporcionando los elementos necesarios para resolver problemas sencillos de inferencia utilizando la metodología bayesiana.

2019-20
1424 [1424]
3 documents
3.
7 p, 87.4 KB Core Bioinformatics [42397] / Casillas Viladerrams, Sònia ; Barbadilla Prados, Antoni ; Pardo Carrasco, Leonardo ; Puig Casado, Pere ; Ruíz Panadero, Alfredo ; Senar Rosell, Miquel Àngel ; Marechal, Jean-Didier Pierre ; Yero Corona, Daniel ; Salazar Ciudad, Isaac ; Conchillo Solé, Oscar ; Egea Sánchez, Raquel ; Daura Ribera, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
This module focuses on the development of diverse bioinformatic tools and resources commonly used in Omics research. Our intention is that it covers several aspects of bioinformatics in a series of brief topics, in the form of "tastings". [...]
2018-19
Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics [1112]  
4.
3 p, 72.7 KB Data Visualisation and Modelling [43482] / Puig Casado, Pere ; Camps Camprubí, Rosa ; Delgado de la Torre, Rosario ; González Ruíz, Juan Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Course of R All the practical exercises will be solved using the statistical package R. This introductory course is basic for all the posterior developements. Visualization of large-scale datasets with R GViz, Maps and Tabplot. [...]
2018-19
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1293]  
5.
5 p, 77.8 KB Modelització Avançada [103175] / Puig Casado, Pere ; Moriña Soler, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Es tracta d'una assignatura obligatòria de tercer curs. Modelització Avançada ha d'ensenyar a anar més enllà del que ja està programat en el programari comercial. S'ha de formar per tal que els estudiants siguin capaços de llegir alguna cosa nova i implementar-la. [...]
2018-19
Grau en Estadística Aplicada [973]  
6.
3 p, 72.1 KB Data Visualisation and Modelling [43482] / Puig Casado, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Delgado de la Torre, Rosario (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; González Ruíz, Juan Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Course of R All the practical exercises will be solved using the statistical package R. This introductory course is basic for all the posterior developements. Data Simulation, Boostrapping and Permutation testing These methodologies allow a fast solution to complex statistical models without a deep knowledge of the general and classical statistical topics. [...]
2017-18
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1293]  
7.
4 p, 80.9 KB Sèries Temporals i Predicció [103204] / Puig Casado, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Una sèrie temporal és una col·lecció d'observacions fetes al llarg del temps. Les sèries temporals apareixen avui dia a quasi totes les disciplines. Per tant, la seva anàlisi, i la modelització del mecanisme aleatori que les genera, és de gran importància teòrica i pràctica. [...]
2017-18
Grau en Estadística Aplicada [973]  
8.
4 p, 80.8 KB Sèries temporals [100124] / Puig Casado, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Una sèrie temporal és una col·lecció d'observacions fetes al llarg del temps. Les sèries temporals apareixen avui dia a quasi totes les disciplines. Per tant, la seva anàlisi, i la modelització del mecanisme aleatori que les genera, és de gran importància teòrica i pràctica. [...]
2017-18
Grau en Matemàtiques [777]  
9.
5 p, 77.1 KB Modelització Avançada [103175] / Puig Casado, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Fernandez Fontelo, Amanda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Es tracta d'una assignatura obligatòria de tercer curs. Modelització Avançada ha d'ensenyar a anar més enllà del que ja està programat en el programari comercial. S'ha de formar per tal que els estudiants siguin capaços de llegir alguna cosa nova i implementar-la. [...]
2017-18
Grau en Estadística Aplicada [973]  
10.
3 p, 72.2 KB Data Visualisation and Modelling [43482] / Puig Casado, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Course of R All the practical exercises will be solved using the statistical package R. This introductory course is basic for all the posterior developements. Data Simulation, Boostrapping and Permutation testing These methodologies allow a fast solution to complex statistical models without a deep knowledge of the general and classical statistical topics. [...]
2016-17
Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1293]  

Course materials : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.