Results overview: Found 11 records in 0.01 seconds.
Research literature, 9 records found
Course materials, 2 records found
Research literature 9 records found  
1.
80 p, 1.1 MB El thriller segons Denis Villeneuve : estudi dels films Incendies, Prisoners i Sicario / Tamajón Fernández, Àlex ; Puig González, Joaquim, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El thriller segons Denis Villeneuve: estudi dels films Incendies, Prisoners i Sicario. El treball consisteix en l'anàlisi d'una mostra de la filmografía de Denis Villenueve (Incendies, Prisoners i Sicario). [...]
El thriller según Denis Villeneuve: estudio de las películas Incendies, Prisoners y Sicario. El trabajo consiste en el análisis de una muestra de la filmografía de Denis Villenueve (Incendies, Prisoners y Sicario). [...]
The thriller according to Denis Villeneuve: study of the films Incendies, Prisoners and Sicario. The work consists of the analysis of a sample from the filmography of Denis Villenueve (Incendies, Prisoners and Sicario). [...]

2020
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
2.
102 p, 7.6 MB Dirigido por Wes Anderson : el estilo cinematográfico de Wes Anderson trasladado a la campaña publicitaria Tender Stories de Tous / Quesada Pingarrón, Anna ; Puig González, Joaquim, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Wes Anderson ha aconseguit fer-se un forat com un dels directors de Hollywood més característics del moment. Al costat de Kubrick o Hitchcock ha estat capaç de crear un estil propi al seu cinema digne de categoritzar-lo com a cinema d'autor. [...]
Wes Anderson ha conseguido hacerse un hueco como uno de los directores de Hollywood más característicos del momento. Junto a Kubrick o Hitchcock ha sido capaz de crear un estilo propio en su cine digno de categorizarlo como cine de autor. [...]
Wes Anderson has managed to carve out a niche for himself as one of Hollywood's most distinctive directors. Along with Kubrick and Hitchcock, he has been able to create his own style in his films, which is worthy of being called auteur cinema. [...]

2020
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
3.
64 p, 1.8 MB La representación de lo real en la obra de Agnès Varda / Mena Castellanos, Belén ; Puig González, Joaquim, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest Treball de Fi de Grau ha tingut com a objectiu analitzar l'obra documental d'Agnès Varda, directora de cinema i icona del moviment cinematogràfic de la Nouvelle Vague, realitzant un estudi exhaustiu d'aquesta des del punt de vista fílmic i narratiu, per tal de comprendre quins són els patrons seguits per la directora per a representar allò real, a més de les seves motivacions com a artista i la seva evolució i influències al llarg dels anys.
Este Trabajo de Fin de Grado ha tenido como objetivo analizar la obra documental de Agnès Varda, directora de cine e icono del movimiento cinematográfico de la Nouvelle Vague, realizando un estudio exhaustivo de esta desde el punto de vista fílmico y narrativo, para así comprender cuáles son los patrones seguidos por la directora para representar lo real, además de sus motivaciones como artista y su evolución e influencias a lo largo de los años.
This Final Project had as an objective to make a research of the documentary work of Agnès Varda, cinema director and icon of the Nouvelle Vague film movement, focusing on this one from a filmic and narrative perspective, to understand which are the patterns followed by the director to represent reality, her motivations as an artist and her evolution and influences throughout the years.

2020
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
4.
73 p, 3.8 MB El cine de Éric Rohmer entre 1981 y 1998 : un análisis comparativo de las series " Comedias y Proverbios" y " Cuentos de las Cuatro Estaciones" con motivo del centenario de su nacimiento / Juste Aguiló, Irene ; Puig González, Joaquim, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Anàlisi comparativa dels dos últims cicles d'Éric Rohmer; "Comèdies i Proverbis" i "Contes de les Quatre Estacions" per entendre la seva manera de fer cinema durant les dues últimes dècades del segle XX, així con analitzar 10 de les seves pel·lícules des d'un punt de vista artístic, psicològic i cinematogràfic com a forma de fer un homenatge a un dels grans directors de la Nouvelle Vague, que el 2020 es compleixen 100 anys del seu naixement.
Análisis comparativo de los dos últimos ciclos de Éric Rohmer; "Comedias y Proverbios" y "Cuentos de las Cuatro Estaciones" para entender su forma de hacer cine durante las dos últimas décadas del siglo XX, así como analizar 10 de sus películas desde un punto de vista artístico, psicológico y cinematográfico como forma de rendir homenaje a uno de los grandes directores de la Nouvelle Vague, que en 2020 se cumplen 100 años de su nacimiento.
Comparative analysis of the last two cycles of Éric Rohmer; "Comedies and Proverbs" and "Tales of the Four Seasons" to understand his way of making cinema during the last two decades of the 20th century, as well as analyze 10 of his films from an artistic, psychological and cinematographic point of view as a way of rendering tribute to one of the great directors of the Nouvelle Vague, who in 2020 marks 100 years since his birth.

2020
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
5.
133 p, 6.9 MB Mètode i característiques de composició de les bandes sonores de Hans Zimmer i la seva adaptació a la narrativa dels films / Bosch Matas, Maria ; Puig González, Joaquim, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Es tracta d'una recerca sobre el mètode de composició de bandes sonores del compositor alemany Hans Zimmer. En aquest projecte s'explica breument qui és Hans Zimmer i quins són els seu criteris de composició més habituals i els que millor s'adapten a la narrativa de cada film per tal d'aconseguir el millor resultat possible. [...]
Se trata de una investigación sobre el método de composición de las bandas sonoras del compositor alemán Hans Zimmer. En este proyecto se explica brevemente quién es Hans Zimmer y cuales son sus criterios de composición más habituales y los que mejor se adaptan a la narrativa de cada film para así conseguir el mejor resultado posible. [...]
This is an investigation about the method of Hans Zimmer's movie soundtracks compositons. In this project is briefly explained who Hans Zimmer is and which are his most common compositions criteria and the ones that adjust best to the film narrative in order to get the most precisely and greates result. [...]

2020
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
6.
153 p, 8.1 MB Pies descalzos : el periodismo manga como género periodístico / Sales Valdés, Celia ; Puig González, Joaquim, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Des de la publicació de Maus de Spiegelman i de les obres de Sacco, es va va anar estenent la convicció entre el gremi que el "periodisme còmic" és una branca del periodisme. En aquest treball ens proposem esbrinar si un tipus de manga, variant japonesa del còmic que ha esdevingut un fenomen de masses, pot considerar-se periodístic, si existeix el "periodisme manga". [...]
Desde la publicación de Maus de Spiegelman y de las obras de Sacco se ha ido extendiendo la convicción entre el gremio de que el "periodismo cómic" es una rama más del periodismo. En este trabajo intentaremos averiguar si cierto tipo de manga, la variante japonesa del cómic que se ha convertido en un fenómeno de masas, puede considerarse periodístico, si existe el "periodismo manga". [...]
Since Maus by Spiegelman and the works of Sacco were published the conviction that comic-journalism is another branch in journalism has been an important topic in the guild. In the following dissertation we intend to find out if a certain kind of manga, the japanese variation of comic that has become a mass phenomenon over the last few years, can be considered journalistic, if there is "manga-journalism". [...]

2019
Grau en Periodisme [971]  
7.
82 p, 7.4 MB Dibujantes que hacen periodismo. El periodismo en el cómic : Los casos de Joe Sacco y Guy Delisle / Fernández Ramos, Patricia ; Puig González, Joaquim, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Valoració del còmic com a formal periodístic,a partir de l'estudi de casos dels autors Joe Sacco i Guy Delisle. L'assaig estudia les característiques pròpies del còmic en qüestió de si resulten favorables o perjudicials per la realització de peces periodístiques. [...]
Valoración del cómic como formato periodístico,a partir del estudio de los casos de los autores Joe Sacco y Guy Delísle. El ensayo estudia las características del cómic en cuestión de si resultan favorables o perjudiciales para la realización de piezas periodísticas. [...]
Evaluation of comics as a journalistic formal studying Joe Sacco's and Guy Delisle's work. The essay determines if comic is a good or bad way to make journalism with. Analizing the most important pieces of informative comic, the essay values aspects such as the subjectivity of drawing or the influence on the reader.

2015
Grau en Periodisme [971]  
8.
78 p, 26.1 MB La cita cinematográfica en la publicidad : Hitchcock, icono de marcas / Coste de Asprer, Aldo ; Puig González, Joaquim, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objecte d'aquest treball és estudiar la confluència entre cinema i publicitat i, més concretament, l'ús de referències cinematogràfiques de Alfred Hitchcock dins de peces publicitàries. Partim d'una secció destinada a revisar els fonaments teòrics en què es sustenta el treball: transmedialitat, intertextualitat, interartialitat i repetició, així com la hibridació entre el cinema i la publicitat. [...]
El objeto de este trabajo es estudiar la confluencia entre cine y publicidad y, en particular, el uso de referencias cinematográficas de Alfred Hitchcock dentro de piezas publicitarias. Para ello, partimos de una sección en la que se revisan los fundamentos teóricos en los que se apoya el trabajo: transmedialidad, intertextualidad, interartialidad y repetición, así como la hibridación entre el cine y la publicidad. [...]
The present essay ventures into the field, little explored so far, where film and advertising converge, it deals more specifically with the use of filmic references from Alfred Hitchcok in advertising pieces. [...]

2015
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
9.
175 p, 12.6 MB La marca país com a eina de desenvolupament: Anàlisi de la MARCA PANAMÀ / Sanz Bonet, Katia ; Puig González, Joaquim, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte té l'objectiu de demostrar la importància que té el desenvolupament d'una marca país competitiva a l'hora de millorar la imatge i la reputació d'un país. Amb aquesta finalitat, hem analitzat el cas de Panamà per exposar que la creació d'una marca és l'estratègia comunicativa a seguir per aconseguir posicionar un territori al mercat internacional promovent així el seu desenvolupament. [...]
El presente proyecto tiene como objetivo demostrar la importancia que tiene el desarrollo de una marca país competitiva para mejorar la imagen y la reputación de un país. Con este fin, analizamos el caso de Panamá para exponer que la creación de una marca es la estrategia comunicativa a seguir para lograr posicionar un territorio en el mercado internacional promoviendo así su desarrollo. [...]
This project aims to demonstrate the importance of developing a competitive country brand to improve the image and reputation of a country. For this propose, we analyse the case of Panama to present that the creation of a brand is the communication strategy, to follow Panamas position in the international market, and promoting their development. [...]

2015
Grau en Periodisme [971]  

Course materials 2 records found  
1.
2 p, 39.7 KB Equilibris iònics [23355] / Puig González, Joaquim ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1998-99
Llicenciat en Humanitats [78]  
2.
6 p, 521.0 KB Comunicació a les Organitzacions [101846] / Puig González, Joaquim ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Assolir els coneixements bàsics sobre la realitat de la comunicació de les organitzacions en l'entorn actual, especialment de les organitzacions vinculades a la seguretat i les emergències. Conèixer quins són els mecanismes informatius dels mitjans de comunicació i com interactuen amb les organitzacions públiques i privades. [...]
2018-19 (Grado en Prevención y Seguridad Integral)  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.