Results overview: Found 11 records in 0.02 seconds.
Articles, 1 records found
Research literature, 6 records found
Course materials, 4 records found
Articles 1 records found  
1.
8 p, 151.3 KB Health Care Associated Hematogenous Pyogenic Vertebral Osteomyelitis / Pigrau, Carlos (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Rodríguez-Pardo, Dolors (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Fernández-Hidalgo, Nuria (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Moretó Planas, Laura (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Pellise, Ferran (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Larrosa, Maria-Nieves (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Puig, Mireia (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Almirante, Benito (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Universitat Autònoma de Barcelona
Although hematogenous pyogenic spinal infections have been related to hemodialysis (HD), catheter-related sepsis, and sporadically, to other nosocomial infections or procedures, in most recent studies and reviews the impact of nosocomial infection as a risk factor for vertebral osteomyelitis (VO) is not well established. [...]
2015 - 10.1097/MD.0000000000000365
Medicine, Vol. 94 (january 2015)  

Research literature 6 records found  
1.
34 p, 781.1 KB Ictus d'inici indeterminat : Estudi observacional sobre el grau d'adherència dels professionals al protocol assistencial / Montaner Santomà, Júlia ; Puig Campmany, Mireia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Pomar Solchaga, Virginia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: L'ictus d'inici indeterminat és una patologia que fins fa dos anys tenia escasses opcions terapèutiques. L'evidència científica actual mostra que tractaments de reperfusió (endovenosos/intraarterials) estan indicats en casos seleccionats i que milloren la morbimortalitat. [...]
Introducción: El ictus de inicio indeterminado es una patología que hasta hace dos años tenía escasas opciones terapéuticas. La evidencia científica actual muestra que los tratamientos de reperfusión (endovenosos/intraarteriales) están indicados en seleccionados casos y que mejoran la morbimortalidad. [...]
Introduction: Undetermined onset stroke is a pathology with few therapeutic options until two years ago. Scientific evidence indicates that reperfusion treatments (intravenous/intraarterial) are indicated in selected patients and that improves patients morbimortality. [...]

2020
Grau de Medicina [1192]  
2.
132 p, 14.1 MB Adherència a les guies de pràctica clínica en el diagnòstic d'embolisme pulmonar en un Servei d'Urgències : impacte clínic d'una intervenció formativa / Lozano Polo, Laura ; Puig Campmany, Mireia, dir. ; Benito Vales, S., (Salvador) dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
L'embolisme pulmonar (EP) és una causa freqüent de morbiditat, mortalitat i hospitalització. Les guies de pràctica clínica (GPC) que combinen l'ús d'escales de probabilitat clínica (EPC) i una determinació de Dímer-D (01) per guiar la realització d'un angio-TC pulmonar, milloren la sensibilitat i especificitat diagnòstica. [...]
L'embolisme pulmonar (EP) és una causa freqüent de morbiditat, mortalitat i hospitalització. Les guies de pràctica clínica (GPC) que combinen l'ús d'escales de probabilitat clínica (EPC) i una determinació de Dímer-D (DD) per guiar la realització d'un angio-TC pulmonar, milloren la sensibilitat i especificitat diagnòstica. [...]
Pulmonary embolism (PE) is a frequent cause of morbidity, mortality and hospitalization admittance. Clinical practice guidelines (CPG) implementation that use clinical prediction rules (CPR) and the D-dimer test (DD) to guide the realization of computed tomography pulmonary angiography (CT_PA) has been useful in improving sensitivity and diagnostic specificity. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
199 p, 10.3 MB Epidemiología y optimización del manejo clínico de la candidemia: Resultados de un estudio poblacional en España / Puig Asensio, Mireia ; Almirante Gragera, Benito, dir. ; Ocaña Rivera, Immaculada, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
La candidemia es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes de la infección fúngica invasora, con una incidencia globalmente superior a la aspergilosis y una elevada morbi-mortalidad asociada. [...]
Candidaemia is one of the most common manifestations of invasive fungal infection, with an incidence higher than aspergillosis and significant morbidity and mortality. A large and heterogeneous group of patients is susceptible to develop this infection, being especially vulnerable those with neoplastic diseases, those admitted to intensive care units (ICUs), and the neonatal population. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
4.
114 p, 14.7 MB Pla de comunicació del llançament d'Amitye, una nova marca de roba / Miralpeix Druguet, Cristina ; Salvaña Puig, Mireia ; Alavedra Comas, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El projecte que es presenta a continuació és un pla de comunicació del llançament d'una nova marca de roba, Amitye, amb els següents conceptes com a base: Do It Yourself, showroom, slow shopping, e-commerce i franquícia. [...]
El proyecto que se presenta a continuación es un plan de comunicación del lanzamiento de una nueva marca de ropa, Amitye, con los siguientes conceptos como base: Do It Yourself, showroom, slow shopping, e-commerce i franquicia. [...]
The project presented below is a communication plan for the launch of a new clothing brand, Amitye, with the following concepts as a basis: Do It Yourself, showroom, slow shopping, e-commerce and franchise. [...]

2016
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
5.
16 p, 622.8 KB Viremia por citomegalovirus y relación con en el pronóstico de los enfermos VIH con de 50 linfocitos / Puig Asensio, Mireia ; Falcó Ferrer, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La introducció del tractament antirretroviral d'alta eficàcia ha contribuït a reduir dràsticament la incidència global de la malaltia per CMV en pacients VIH. A l'era actual, els coneixements sobre el significat clínic de la virèmia per CMV són escassos. [...]
La introducción del tratamiento antiretroviral de alta eficacia contribuyó a reducir drásticamente la incidencia global de enfermedad por CMV en pacientes VIH. En la etapa actual, el conocimiento sobre el significado clínico de la viremia por CMV es escaso. [...]

2012  
6.
21 p, 425.4 KB Frecuencia delirium y subsindrome de delirium en pacientes con insuficiencia cardiaca aguda / Rizzi, Miguel Alberto ; Puig Campmany, Mireia ; Torres Bonafonte, Olga H. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Fonament: El delirium és un síndrome d'alta prevalença en ancians. S'associa a una elevada morbimortalitat. Objectiu: determinar la freqüència de delirium en pacients amb insuficiència cardíaca aguda,característiques clíniques i l'evolució a l' any. [...]
Fundamento: El delirium es un síndrome de alta prevalencia en ancianos. Se asocia a una elevada morbimortalidad. Objetivo: determinar la frecuencia de delirium en pacientes con insuficiencia cardiaca aguda, características clínicas y la evolución al año. [...]

2012  

Course materials 4 records found  
1.
5 p, 106.3 KB Urgències Mèdiques i Emergències Prehospitalàries [102904] / Tudela Hita, Pedro ; Vargas Blasco, Víctor ; Puig Campmany, Mireia ; Epelde Gonzalo, Francesc Daniel ; Armestar Rodriguez, Fernando Rafael ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa lligada a la menció de Clínica Mèdica, impartida a sisè curs del Grau de Medicina. L'objectiu general és el coneixement bàsic de la organització del sistema d'Urgències i Emergències, i l'actuació clínica davant els processos urgents, fonamentalment a l'entorn pre-hospitalari.
Se trata de una asignatura optativa ligada a la mención de Clínica Médica, impartida en sexto curso del Grado de Medicina. El objetivo general es el conocimiento básico de la organización del sistema de Urgencias y Emergencias, y la actuación clínica ante los procesos urgentes, fundamentalmente en el entorno pre-hospitalario.

2020-21
Grau de Medicina [1192]
Grau en Medicina [960]
3 documents
2.
5 p, 105.3 KB Urgències Mèdiques i Emergències Prehospitalàries [102904] / Tudela Hita, Pedro ; Vargas Blasco, Víctor ; Puig Campmany, Mireia ; Epelde Gonzalo, Francesc Daniel ; Armestar Rodriguez, Fernando Rafael ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa lligada a la menció de Clínica Mèdica, impartida a sisè curs del Grau de Medicina. L'objectiu general és el coneixement bàsic de la organització del sistema d'Urgències i Emergències, i l'actuació clínica davant els processos urgents, fonamentalment a l'entorn pre-hospitalari.
Se trata de una asignatura optativa ligada a la mención de Clínica Médica, impartida en sexto curso del Grado de Medicina. El objetivo general es el conocimiento básico de la organización del sistema de Urgencias y Emergencias, y la actuación clínica ante los procesos urgentes, fundamentalmente en el entorno pre-hospitalario.

2019-20
Grau de Medicina [1192]
3 documents
3.
5 p, 86.1 KB Urgències Mèdiques i Emergències Prehospitalàries [102904] / Tudela Hita, Pedro ; Vargas Blasco, Víctor ; Puig Campmany, Mireia ; Epelde Gonzalo, Francesc Daniel ; Armestar Rodriguez, Fernando Rafael ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa lligada a la menció de Clínica Mèdica, impartida a sisè curs del Grau de Medicina. L'objectiu general és el coneixement bàsic de la organització del sistema d'Urgències i Emergències, i l'actuació clínica davant els processos urgents, fonamentalment a l'entorn pre-hospitalari.
Se trata de una asignatura optativa ligada a la mención de Clínica Médica, impartida en sexto curso del Grado de Medicina. El objetivo general es el conocimiento básico de la organización del sistema de Urgencias y Emergencias, y la actuación clínica ante los procesos urgentes, fundamentalmente en el entorno pre-hospitalario.

2018-19
Grau de Medicina [1192]
2 documents
4.
5 p, 79.2 KB Urgències Mèdiques i Emergències Prehospitalàries [102904] / Tor Aguilera, Jordi ; Vargas Blasco, Víctor ; Puig Campmany, Mireia ; Epelde Gonzalo, Francesc Daniel ; Tudela Hita, Pedro ; Armestar Rodriguez, Fernando Rafael ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa lligada a la menció de Clínica Mèdica, impartida a sisè curs del Grau de Medicina. L'objectiu general és el coneixement bàsic de la organització del sistema d'Urgències i Emergències, i l'actuació clínica davant els processos urgents, fonamentalment a l'entorn pre-hospitalari.
Se trata de una asignatura optativa ligada a la mención de Clínica Médica, impartida en sexto curso del Grado de Medicina. El objetivo general es el conocimiento básico de la organización del sistema de Urgencias y Emergencias, y la actuación clínica ante los procesos urgentes, fundamentalmente en el entorno pre-hospitalario.

2017-18
Grau de Medicina [1192]
2 documents

See also: similar author names
1 Puig, M.
1 Puig, Maite
1 Puig, Margarida M.
1 Puig, Margarita
2 Puig, Margarita M.
1 Puig, Maria
1 Puig, Maria Teresa
2 Puig, Mariona
3 Puig, Marta
2 Puig, Martí
1 Puig, María
3 Puig, Meritxell
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.