Results overview: Found 27 records in 0.02 seconds.
Articles, 6 records found
Books and collections, 4 records found
Research literature, 3 records found
Course materials, 14 records found
Articles 6 records found  
1.
14 p, 2.0 MB The role of distinctive sphingolipids in the inflammatory and apoptotic effects of electronegative LDL on monocytes / Puig, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Estruch, Montserrat (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau) ; Jin, Lei (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau) ; Sanchez-Quesada, Jose Luis (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau) ; Benitez, Sonia (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau)
Electronegative low-density lipoprotein (LDL(−)) is a minor LDL subfraction that is present in blood with inflammatory and apoptotic effects. We aimed to evaluate the role of sphingolipids ceramide (Cer), sphingosine (Sph), and sphingosine-1-phosphate (S1P) in the LDL(−)-induced effect on monocytes. [...]
2019 - 10.3390/biom9080300
Biomolecules, Vol. 9 Núm. 8 (august 2019) , p. 300  
2.
22 p, 466.2 KB El proceso Bolonia y sus efectos en el campo de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en España / Silva, Ana Márcia (Universidade Federal de Goiás) ; Soler Prat, Susanna (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya) ; Puig i Barata, Núria (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya) ; Prat Grau, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona)
Este texto analiza el proceso de incorporación del sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como "proceso de Bolonia", centrándose en la implantación del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD). [...]
This article examines the process of incorporation of the Spanish university system into the European Higher Education Area (EHEA), better known as "Bologna process", focusing on the implementation of graduate studies in Science of Physical Activity and Sport (SPAS). [...]
Este texto analisa o processo de incorporação do sistema universitário espanhol ao Espaço Europeu de Educação Superior (EEES), mais conhecido como "processo Bolonha", enfocando a implantação do grau em Ciências da Atividade Física e do Desporto (CAFyD). [...]

2014 - 10.22456/1982-8918.43021
Movimento : revista da Escola de Educação Física da UFRGS, Vol. 20, núm. 3 (2014) , p. 1061-1082
2 documents
3.
8 p, 213.2 KB Compaginar la carrera deportiva con la carrera académica para la futura inserción laboral : ¿una cuestión de estrategia / Vilanova, Anna (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya) ; Puig, Núria (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya)
Durante la carrera deportiva algunos deportistas compaginan el deporte con su carrera académica y vocacional, y otros no. Para explicar este fenómeno hemos partido del modelo holístico de transiciones de Wylleman y Lavallee (2003) y hemos incorporado el concepto de estrategia cómo elemento teórico central. [...]
During their sports career some athletes combine their sporting activities with their academic and vocational career, while others do not. To explain this phenomenon we based our research on Wylleman and Lavallee's holistic model of transitions (2003) and incorporated the concept of strategy (Mintzberg, Quinn and Voyer, 1997) as a central theoretical element. [...]

2013
Revista de psicología del deporte, Vol. 22, Núm. 1 (2013) , p. 61-68  
4.
19 p, 602.0 KB El deporte en la perspectiva del año 2000 / Núria Puig, Núria ; Heinemann, Klaus
L'article tracta sobre l'esport a l'any 2000. En primer lloc, es descriuen les tendències que han caracteritzat el desenvolupament de l'esport durant els darrers desennis, tant les referides als tipus de pràctiques com al seu marc organitzatiu. [...]
El articulo trata sobre el deporte en el año 2000. En primer lugar, se describen las tendencias que han caracterizado el desarrollo del deporte en los últimos decenios, tanto las referidas a modalidades de práctica como al marco organizativo. [...]
The article treats with the sport in the year 2000. In a firstpart it describes tendencies, which characterizes the development of the sport within the last decades; it describes the forms of sport practice as well as the structures of the organizations of sport. [...]

1991 - 10.5565/rev/papers/v38n0.1613
Papers : revista de sociologia, N. 38 (1991) p. 123-141  
5.
22 p, 747.5 KB La gestió municipal a Barcelona durant la transició / Puig Barata, Núria
1984 - 10.5565/rev/papers/v21n0.1298
Papers : revista de sociologia, N. 21 (1984) p. 71-93  
6.
4 p, 31.4 KB Ressenyes / Puig i Borràs, Núria
Index de les obres ressenyades: Mario HERREROS ARCONADA, La publicitat. Fonaments de la comunicació publicitària.
1996
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 19 (1996) p. 157-160  

Books and collections 4 records found  
1.
16 p, 1.4 MB La indústria de la publicitat / Puig i Borràs, Núria (Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació) ; Bergés Saura, Laura (Universitat de Lleida. Departament de Filologia Catalana i Comunicació)
La indústria publicitària a Catalunya viu en constant renovació per trobar la millor manera de posar en contacte els anunciants amb el públics, en un context de canvi de les formes de producció i de consum dels mitjans de comunicació i dels continguts audiovisuals. [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2015 (Lexikon Informes; 4)
Civil i Serra, Marta; Corbella i Cordomí, Joan M.; Ferré Pavia, Carme; Sabaté i Salazar, Joan, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 2013-2014, 2015, p. 225-240  
2.
17 p, 1.4 MB La inversió publicitària als mitjans de comunicació / Bergés Saura, Laura (Universitat de Lleida. Departament de Filologia Catalana i Comunicació) ; Puig i Borràs, Núria (Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació)
El 2014 s'apunta com un any d'una certa recuperació econòmica que es reflecteix en l'evolució de la inversió publicitària als mitjans de comunicació. Aquests, però, continuen perdent pes com a intermediaris entre anunciants i consumidors, davant del creixement de la publicitat digital al correu electrònic, internet i telèfon i de la publicitat als punts de venda. [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2015 (Lexikon Informes; 4)
Civil i Serra, Marta; Corbella i Cordomí, Joan M.; Ferré Pavia, Carme; Sabaté i Salazar, Joan, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 2013-2014, 2015, p. 85-101  
3.
25 p, 2.6 MB Grups de comunicació / Mateo, Rosario de (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Bergés Saura, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Puig, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Sabater, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
Catalunya compta amb un sistema comunicatiu amb característiques pròpies però que es troba immers en les dinàmiques econòmiques de l'Estat espanyol i del mercat internacional. Això provoca que dins del mercat comunicatiu català hi actuïn grups de comunicació de procedència i àmbits diversos: internacional, estatal, autonòmic i, també, local-comarcal. [...]
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 2000
Corominas, Maria; Moragas i Spà, Miquel de, eds: Informe de la comunicació a Catalunya 2000, 2000, p. 125-143  
4.
17 p, 1.0 MB El Moviment Olímpic i el món acadèmic / Puig Brandes, Núria ; Centre d'Estudis Olímpics
Núria Puig, responsable de Relacions amb les Universitats del CIO, aborda al seu article "El Moviment Olímpic i el món acadèmic" l'important paper que des de la Grècia antiga, però també als orígens del Moviment Olímpic modern, ha tingut el món acadèmic, i més endavant se centra en el paper dels centres d'estudis olímpics a diferents universitats del món i del Centre d'Estudis Olímpics del CIO amb els seus diferents serveis.
Núria Puig, responsable de relaciones con las universidades del CIO, aborda en su artículo "El Movimiento Olímpico y el mundo académico" el importante papel que desde la Grecia antigua, pero también en los orígenes del Movimiento Olímpico moderno, ha tenido el mundo académico, para posteriormente centrarse en el papel de los centros de estudios olímpicos en distintas universidades del mundo y del Centro de Estudios Olímpicos del CIO con sus distintos servicios.
In her article on "The Olympic Movement and the Academic World", IOC head of university relations Núria Puig deals with the important role that the academic world has played since Ancient Greece and also in the modern Olympic Movement. [...]

Barcelona Centre d'Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona 2011
Mosaic olímpic: recerca multidisciplinar i difusió dels estudis olímpics. CEO-UAB: 20 anys, 2011, p. 47-56
3 documents

Research literature 3 records found  
1.
204 p, 3.8 MB Influence of different ingredients and technologies in gluten-free bread quality / Aguilar Puig, Núria ; Capellas Puig, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Albanell Trullas, Elena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments
L'augment de persones que segueixen una dieta lliure de gluten perquè pateixen agluna afecció relacionada amb el gluten com la malaltia celíaca, la sensibilitat al gluten no celíaca o l'al·lèrgia al blat, o perquè perceben que la dieta sense gluten és més saludable, està causant un creixement important del mercat dels productes sense gluten. [...]
The increase of people that follow a gluten-free diet due to a gluten-related problem such as celiac disease, non-celiac gluten sensitivity, wheat allergy or because they perceive gluten-free diet as healthier, is causing an important rise of gluten-free products market. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2.
15 p, 65.9 KB Young athletes : passion for sport / Puig i Barata, Núria ; Centre d'Estudis Olímpics
The following text corresponds with the lecture that the author presented as "invited lecturer" at the Second World Conference on Sport Sciences held in Barcelona on October, 1991. It is also part of the working papers collection from the Olympic Studies Centre.
Aquest text és la ponència que va presentar l'autora com a conferenciant convidada al Segon Congrés Mundial de Ciències de l'Esport que es va celebrar a Barcelona l'octubre del 1991. També forma part de la col·lecció de documents de treball del Centre d'Estudis Olímpics.
Este texto es la ponencia que presentó la autora como conferenciante invitada en el Segundo Congreso Mundial de Ciencias del Deporte que se celebró en Barcelona el octubre del 1991. También forma parte de la colección de documentos de trabajo del Centro de Estudios Olímpicos.

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1995 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 31)  
3.
16 p, 68.6 KB Joves esportistes : la passió per l'esport / Puig i Barata, Núria ; Centre d'Estudis Olímpics
Aquest text és la ponència que va presentar l'autora com a conferenciant convidada al Segon Congrés Mundial de Ciències de l'Esport que es va celebrar a Barcelona l'octubre del 1991. També forma part de la col·lecció de documents de treball del Centre d'Estudis Olímpics.
Este texto es la ponencia que presentó la autora como conferenciante invitada en el Segundo Congreso Mundial de Ciencias del Deporte que se celebró en Barcelona el octubre del 1991. También forma parte de la colección de documentos de trabajo del Centro de Estudios Olímpicos.
The following text corresponds with the lecture that the author presented as "invited lecturer" at the Second World Conference on Sport Sciences held in Barcelona on October, 1991. It is also part of the working papers collection from the Olympic Studies Centre.

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1995 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 31)  

Course materials 14 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
4 p, 459.4 KB Projectes i Gestió de l'Empresa Informativa [20733] / Mateo, Rosario de ; Giral, Eugeni ; Bergés, Laura ; Puig, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1999-00
Llicenciat en Periodisme [72]  
2.
4 p, 1.6 MB Projectes i Gestió de l'Empresa Informativa [20733] / Mateo, Rosario de ; Giral, Eugeni ; Bergés, Laura ; Puig, Núria ; Sabater, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
2002-03
Grau en Periodisme [971]  
3.
2 p, 565.8 KB Estructura de la Comunicació de Masses I [20655] / Puig, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
2003-04
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
4.
5 p, 768.0 KB Projectes i Gestió de l'Empresa Informativa [20733] / Mateo, Rosario de (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Bergés Saura, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Giral, Eugeni ; Corbella, Joan ; Puig, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1994-95
Llicenciat en Periodisme [72]  
5.
5 p, 792.2 KB Projectes i Gestió de l'Empresa Informativa [20733] / Mateo, Rosario de (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Bergés Saura, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Giral, Eugeni ; Puig, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1995-96
Llicenciat en Periodisme [72]  
6.
4 p, 595.4 KB Projectes i Gestió de l'Empresa Informativa [20733] / Mateo, Rosario de (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Bergés Saura, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Giral, Eugeni ; Puig, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1996-97
Llicenciat en Periodisme [72]  
7.
4 p, 595.5 KB Projectes i Gestió de l'Empresa Informativa [20733] / Mateo, Rosario de (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Bergés Saura, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Giral, Eugeni ; Puig, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1997-98
Llicenciat en Periodisme [72]  
8.
4 p, 585.5 KB Projectes i Gestió de l'Empresa Informativa [20733] / Mateo, Rosario de (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Bergés Saura, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Giral, Eugeni ; Puig, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1998-99
Llicenciat en Periodisme [72]  
9.
1 p, 16.1 KB Estructura de la Comunicació de Masses II [20719] / Corominas, Maria, 1961- , (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Murciano Martínez, Marcial (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Costa, Pere Oriol ; Jones, Daniel ; Giral, Eugeni ; Puig, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1999-00
Llicenciat en Periodisme [72]  
10.
1 p, 16.5 KB Estructura de la Comunicació de Masses I [20655] / Corominas, Maria, 1961- , (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Murciano Martínez, Marcial (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Costa, Pere Oriol ; Jones, Daniel ; Giral, Eugeni ; Puig, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1999-00
Llicenciat en Periodisme [72]  

Course materials : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
20 Puig, Nuria
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.