Resultats globals: 20 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 2 registres trobats
Materials acadèmics, 18 registres trobats
Articles 2 registres trobats  
1.
Despido disciplinario por «trabajo» en situación de incapacidad temporal: SJS 3 Santander núm. 360/2017, 30 octubre (AS 2018, 350) / Purcalla Bonilla, Miguel Angel (Universitat Autònoma de Barcelona)
La sentencia comentada aborda un caso de despido disciplinario en el que la empresa entendió que el trabajador, en situación de incapacidad temporal, desarrolló un trabajo que constituye «transgresión de la buena fe contractual». [...]
The annotated sentence it's about a disciplinary dismissal case in which the company understood that the worker, in a situation of temporary disability, developed a job that constitutes «transgression of the contractual good faith». [...]

2019
Nueva revista española de derecho del trabajo, Núm. 217 (Febrero 2019)  
2.
16 p, 586.5 KB Control tecnológico de la prestación laboral y derecho a la desconexión : claves teóricas y prácticas / Purcalla Bonilla, Miguel Angel (Universitat Autònoma de Barcelona)
La utilización de la tecnología "digital" en la relación laboral ya no es algo ocasional o esporádico, sino diario y en todo tipo de actividades. La concreción de los límites en el control del uso por los empleados de los instrumentos facilitados por la empresa y el derecho a la desconexión digital de aquellos fuera de su jornada laboral, constituyen, en clave normativa y judicial, el tema abordado en estas páginas, que se cierran con una serie de propuestas concretas para la mejora de la situación actual.
La utilització de la tecnologia "digital" en la relació laboral ja no és quelcom ocasional o esporàdic, sinó diari i en tot tipus d'activitats. La concreció dels límits en el control de l'ús pels empleats dels instruments facilitats per l'empresa i el dret a la desconnexió digital d'aquells fora de la seva jornada laboral, constitueixen, en clau normativa i judicial, el tema abordat en aquestes pàgines, que es tanquen amb una sèrie de propostes concretes per a la millora de la situació actual.
The use of "digital" technology in the employment relationship is no longer something occasional or sporadic, but daily and in all kinds of activities. The concretion of the limits in the control of the use by the employees of the instruments facilitated by the company, and the right to the digital disconnection of those outside of their working hours, constitute, in normative and judicial key, the topic addressed in these pages, that are closed with a series of concrete proposals for the improvement of the current situation.

2018 - 10.5565/rev/aiet.66
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 5 (2018) , p. 95-110 (Anàlisi des de la perspectiva del Dret Laboral)  

Materials acadèmics 18 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
11 p, 128.5 KB Polítiques d'Ocupació Comparades a la Unió Europea [44037] / Rodriguez Soler, Juan ; Purcalla Bonilla, Miguel Angel ; Verd Pericas, Joan Miquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest mòdul pretén aconseguir un doble objectiu: explicar com estan funcionant les estratègies de la UE en matèria d'ocupació i en quin grau influeixen sobre les polítiques d'ocupació dels diversos països membres, particularment sobre Espanya. [...]
This module aims to achieve a double objective: to explain how the EU employment strategies are working and to what extent they influence the employment policies of the various member countries, particularly Spain. [...]
Este módulo pretende conseguir un doble objetivo: explicar cómo están funcionando las estrategias de la UE en materia de empleo y en qué grado influyen sobre las políticas de empleo de los diversos países miembros, particularmente sobre España. [...]

2023-24
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents
2.
8 p, 114.7 KB Dret Social i Relacions Laborals Comparades [42713] / Molina Romo, Oscar ; Purcalla Bonilla, Miguel Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu del mòdul "Dret Social Europeu i Relacions Laborals Comparades" és doble. D'una banda, pretén facilitar el coneixement del contingut social del dret primari europeu. Referent a això, s'analitzarà el contingut de reglaments, directives, recomanacions, resolucions i altres textos jurídics de la Unió Europea en matèria laboral i de Seguretat Social. [...]
The objective of the module "European Social Law and Comparative Employment Relations" is twofold. On the one hand, it aims to facilitate knowledge of the social content of European primary law. In this regard, the content of Regulations, Directives, Recommendations, Resolutions and other legal texts of the European Union on labor and Social Security matters will be analyzed. [...]
El objetivo del módulo "Derecho Social Europeo y Relaciones Laborales Comparadas" es doble. Por una parte, pretende facilitar el conocimiento del contenido social del Derecho primario europeo. A este respecto, se analizará el contenido de Reglamentos, Directivas, Recomendaciones, Resoluciones y otros textos jurídicos de la Unión Europea en materia laboral y de Seguridad Social. [...]

2023-24
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents
3.
5 p, 106.1 KB Instruments per a la Gestió Jurídica de la Responsabilitat Empresarial i la Gestió Processal [44067] / Esteban Legarreta, Ricardo ; Sanchez Huete, Miguel Angel ; Jover Diaz, Carmen Ana ; Aragonés Chicharro, Vidal ; Purcalla Bonilla, Miguel Angel ; Cañabate Pérez, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'objectiu d'aquest mòdul és abordar un conjunt de mataries de particular importància en l'exercici de funcions d'assessor laboral / responsable de recursos humans en una empresa. En aquest sentit, el mòdul combina una selecció d'aspectes més clàssics i centrals en la matèria com són el dret processal del treball, la prevenció de riscos laborals, el càlcul d'indemnitzacions a càrrec de l'empresari, amb altres qüestions més actuals com són la regulació de la igualtat de gènere en l'àmbit de l'ocupació i l'empresa, el règim jurídic del treball autònom, la incidència de l'economia col·laborativa en la normativa laboral o la responsabilitat social empresarial laboral, la mobilitat internacional dels treballadors i la gestió de la protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit dels recursos humans. [...]
Aims of the course The central goal of this course is to deal with a set of key materials of in the performance of a labour advisor or a person in charge of human resources in a company. In this sense, the course combines a selection of more classic and central aspects as procedural labour law, workplace hazard prevention, the calculation of compensation paid by the employer, with other more current issues such as the impact of the sharing economy on labour regulations,gender and equality at work, the regulations of self-employment or corporate social responsibility, the international mobility of workers and the management of personal data protection in the field of human resources. [...]
El objetivo de este módulo es abordar un conjunto de matarias de particular importancia en el desempeño de funciones de asesor laboral/responsable de recursos humanos en una empresa. En este sentido, el módulo combina una selección de aspectos más clásicos y centrales en la materia como son el derecho procesal del trabajo, la prevención de riesgos laborales, el cáculo de indemnizaciones a cargo del empresario, con otras cuestiones más actuales como son la incidencia de la economía colaborativa en la normativa laboral, la regulación del trabajo autónomo o la responsabilidad social empresarial laboral, el régimen jurídico de los planes de igualdad y de la igualdad salarial, la movilidad internacional de los trabajadores y la gestión de la protección de datos de carácter personal en el ámbito de los recursos humanos. [...]

2023-24
Màster Universitari en Drets Sociolaborals [1122]
3 documents
4.
5 p, 105.0 KB La Gestió Professional de la Seguretat Social i dels Plans de Pensions en l'Empresa [42136] / Gala Durán, Carolina ; Perez Perez, Jorge ; Purcalla Bonilla, Miguel Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La matèria pretén una aproximació pràctica, crítica i de detall a qüestions d'actualitat en el terreny de la Seguretat Social i protecció social. Referent a això, la selecció de les temàtiques abordades en el mòdul es basa en un triple criteri. [...]
The subject aims to provide a practical, critical and detailed approach to current issues in the field of social security and social protection. In this respect, the selection of the topics covered in the module is based on a threefold criterion. [...]
La materia pretende una aproximación práctica, crítica y de detalle a cuestiones de actualidad en el terreno de la Seguridad Social y protección social. A este respecto, la selección de las temáticas abordadas en el módulo se basa en un triple criterio. [...]

2023-24
Màster Universitari en Drets Sociolaborals [1122]
3 documents
5.
5 p, 105.7 KB Instruments per a la Gestió Jurídica de la Responsabilitat Empresarial i la Gestió Processal [44067] / Esteban Legarreta, Ricardo ; González Calvet, Jaume ; Fernandez Amor, José Antonio ; Aragonés Chicharro, Vidal ; Fernández Caballero, Zuley ; Purcalla Bonilla, Miguel Angel ; Cañabate Pérez, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'objectiu d'aquest mòdul és abordar un conjunt de mataries de particular importància en l'exercici de funcions d'assessor laboral / responsable de recursos humans en una empresa. En aquest sentit, el mòdul combina una selecció d'aspectes més clàssics i centrals en la matèria com són el dret processal del treball, la prevenció de riscos laborals, el càlcul d'indemnitzacions a càrrec de l'empresari, amb altres qüestions més actuals com són la regulació de la igualtat de gènere en l'àmbit de l'ocupació i l'empresa, el règim jurídic del treball autònom, la incidència de l'economia col·laborativa en la normativa laboral o la responsabilitat social empresarial laboral, la mobilitat internacional dels treballadors i la gestió de la protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit dels recursos humans. [...]
Aims of the course The central goal of this course is to deal with a set of key materials of in the performance of a labour advisor or a person in charge of human resources in a company. In this sense, the course combines a selection of more classic and central aspects as procedural labour law, workplace hazard prevention, the calculation of compensation paid by the employer, with other more current issues such as the impact of the sharing economy on labour regulations,gender and equality at work, the regulations of self-employment or corporate social responsibility, the international mobility of workers and the management of personal data protection in the field of human resources. [...]
El objetivo de este módulo es abordar un conjunto de matarias de particular importancia en el desempeño de funciones de asesor laboral/responsable de recursos humanos en una empresa. En este sentido, el módulo combina una selección de aspectos más clásicos y centrales en la materia como son el derecho procesal del trabajo, la prevención de riesgos laborales, el cáculo de indemnizaciones a cargo del empresario, con otras cuestiones más actuales como son la incidencia de la economía colaborativa en la normativa laboral, la regulación del trabajo autónomo o la responsabilidad social empresarial laboral, el régimen jurídico de los planes de igualdad y de la igualdad salarial, la movilidad internacional de los trabajadores y la gestión de la protección de datos de carácter personal en el ámbito de los recursos humanos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Drets Sociolaborals [1122]
3 documents
6.
4 p, 103.5 KB La Gestió Professional de la Seguretat Social i dels Plans de Pensions en l'Empresa [42136] / Gala Durán, Carolina ; Pérez Pérez, Jorge ; Gutiérrez Colominas, David ; Purcalla Bonilla, Miguel Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La matèria pretén una aproximació pràctica, crítica i de detall a qüestions d'actualitat en el terreny de la Seguretat Social i protecció social. Referent a això, la selecció de les temàtiques abordades en el mòdul es basa en un triple criteri. [...]
The subject aims to provide a practical, critical and detailed approach to current issues in the field of social security and social protection. In this respect, the selection of the topics covered in the module is based on a threefold criterion. [...]
La materia pretende una aproximación práctica, crítica y de detalle a cuestiones de actualidad en el terreno de la Seguridad Social y protección social. A este respecto, la selección de las temáticas abordadas en el módulo se basa en un triple criterio. [...]

2022-23
Màster Universitari en Drets Sociolaborals [1122]
3 documents
7.
7 p, 113.0 KB Dret Social i Relacions Laborals Comparades [42713] / Molina Romo, Óscar 1962- ; Purcalla Bonilla, Miguel Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu del mòdul "Dret Social Europeu i Relacions Laborals Comparades" és doble. D'una banda, pretén facilitar el coneixement del contingut social del dret primari europeu. Referent a això, s'analitzarà el contingut de reglaments, directives, recomanacions, resolucions i altres textos jurídics de la Unió Europea en matèria laboral i de Seguretat Social. [...]
The objective of the module "European Social Law and Comparative Employment Relations" is twofold. On the one hand, it aims to facilitate knowledge of the social content of European primary law. In this regard, the content of Regulations, Directives, Recommendations, Resolutions and other legal texts of the European Union on labor and Social Security matters will be analyzed. [...]
El objetivo del módulo "Derecho Social Europeo y Relaciones Laborales Comparadas" es doble. Por una parte, pretende facilitar el conocimiento del contenido social del Derecho primario europeo. A este respecto, se analizará el contenido de Reglamentos, Directivas, Recomendaciones, Resoluciones y otros textos jurídicos de la Unión Europea en materia laboral y de Seguridad Social. [...]

2022-23
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents
8.
10 p, 127.5 KB Polítiques d'Ocupació Comparades a la Unió Europea [44037] / Rodriguez Soler, Joan ; Miguélez Lobo, Faustino Miguelez Lobo ; Purcalla Bonilla, Miguel Angel ; Verd Pericas, Joan Miquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest mòdul pretén aconseguir un doble objectiu: explicar com estan funcionant les estratègies de la UE en matèria d'ocupació i en quin grau influeixen sobre les polítiques d'ocupació dels diversos països membres, particularment sobre Espanya. [...]
This module aims to achieve a double objective: to explain how the EU employment strategies are working and to what extent they influence the employment policies of the various member countries, particularly Spain. [...]
Este módulo pretende conseguir un doble objetivo: explicar cómo están funcionando las estrategias de la UE en materia de empleo y en qué grado influyen sobre las políticas de empleo de los diversos países miembros, particularmente sobre España. [...]

2022-23
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents
9.
7 p, 113.2 KB Dret Social i Relacions Laborals Comparades [42713] / Molina Romo, Óscar 1962- ; Purcalla Bonilla, Miguel Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu del mòdul "Dret Social Europeu i Relacions Laborals Comparades" és doble. D'una banda, pretén facilitar el coneixement del contingut social del dret primari europeu. Referent a això, s'analitzarà el contingut de reglaments, directives, recomanacions, resolucions i altres textos jurídics de la Unió Europea en matèria laboral i de Seguretat Social. [...]
The objective of the module "European Social Law and Comparative Employment Relations" is twofold. On the one hand, it aims to facilitate knowledge of the social content of European primary law. In this regard, the content of Regulations, Directives, Recommendations, Resolutions and other legal texts of the European Union on labor and Social Security matters will be analyzed. [...]
El objetivo del módulo "Derecho Social Europeo y Relaciones Laborales Comparadas" es doble. Por una parte, pretende facilitar el conocimiento del contenido social del Derecho primario europeo. A este respecto, se analizará el contenido de Reglamentos, Directivas, Recomendaciones, Resoluciones y otros textos jurídicos de la Unión Europea en materia laboral y de Seguridad Social. [...]

2021-22
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents
10.
10 p, 128.0 KB Polítiques d'Ocupació Comparades a la Unió Europea [44037] / Rodriguez Soler, Joan ; Miguélez Lobo, Faustino Miguelez Lobo ; Purcalla Bonilla, Miguel Angel ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest mòdul pretén aconseguir un doble objectiu: explicar com estan funcionant les estratègies de la UE en matèria d'ocupació i en quin grau influeixen sobre les polítiques d'ocupació dels diversos països membres, particularment sobre Espanya. [...]
This module aims to achieve a double objective: to explain how the EU employment strategies are working and to what extent they influence the employment policies of the various member countries, particularly Spain. [...]
Este módulo pretende conseguir un doble objetivo: explicar cómo están funcionando las estrategias de la UE en materia de empleo y en qué grado influyen sobre las políticas de empleo de los diversos países miembros, particularmente sobre España. [...]

2021-22
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents

Materials acadèmics : 18 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.