Results overview: Found 8 records in 0.02 seconds.
Research literature, 3 records found
Course materials, 5 records found
Research literature 3 records found  
1.
138 p, 6.2 MB Umbilical Cord Blood Platelet Rich Plasma derivatives for therapeutic applications and development of clinical trials for treatment of skin and ocular ulcers / Samarkanova, Dinara ; Querol Giner, Sergio Luis, dir. ; Casaroli Marano, Ricardo Pedro, dir. ; Webb, S. M. (Susan M.), 1952-, dir.
Entre els avantatges en l'ús de la sang de cordó (CB) com a font de plaquetes i de l'plasma per a la medicina regenerativa es destaquen la disponibilitat, l'ús universal i el material biològic viralment segur, ric en factors regeneratius. [...]
"Entre las ventajas en el uso de la sangre del cordón (CB) como fuente de plaquetas y del plasma para la medicina regenerativa se destacan la disponibilidad, el uso universal, los donantes jóvenes y el material biológico viralmente seguro, rico en factores regenerativos. [...]
There are many advantages to using cord blood (CB) as a source of therapeutic platelet and plasma derivatives for regenerative medicine. These include availability, universal use, young donor source, and virally safe biological material, rich in tissue regenerative factors. [...]

2020  
2.
175 p, 2.9 MB Cinética y factores predictivos de la reconstitución inmune en el trasplante de sangre de cordón umbilical / Castillo Flores, Nerea ; Querol Giner, Sergio, dir. ; Ribera Santasusana, J. M., (José María) dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
En este estudio, los receptores de un trasplante de sangre de cordón umbilical reciben un acondicionamiento similar, permite describir la cinética de la recuperación de las principales poblaciones linfocitarias post-trasplante de sangre de cordón umbilical y abordar sus factores predictivos. [...]
In this study, the fact that most patients receive a similar conditioning allows us to describe the recovery kinetics of the major lymphocyte populations after umbilical cord blood transplantation and to address their predictive factors. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
3.
78 p, 178.6 KB Expansión "ex vivo" de progenitores hemopoyéticos de sangre de cordón umbilical para trasplante / Querol Giner, Sergio ; García López, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Introducción: La sangre de cordón umbilical (SCU) contiene una elevada cantidad de progenitores hemopoyéticos (PH) circulantes con capacidad de repoblación medular a largo plazo. Como consecuencia, dicho tejido se ha convertido en alternativa para trasplante. [...]
Introduction: Peripheral blood contained in placental vessels after birth has a high amount of hemopoietic progenitors with long term repopulating ability. Then, this tissue has become an interesting alternative for transplantation. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Bellaterra, 2002
2 documents

Course materials 5 records found  
1.
4 p, 127.2 KB Treball de Fi de Màster [43321] / Garcia López, Joan ; Sauleda Oliveras, Sílvia ; Grífols Ronda, Joan Ramon ; Muñiz Díaz, Eduardo ; de Haas, Masja ; Leendert, Porcelijn ; Zwaginga, Jaap Jan ; Lechanteur, Chantal ; Contreras Barbeta, Enric ; Querol Giner, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Doctor Robert
Desenvolupar individualment un projecte de màster, que podrà ser experimental o no, depenent de l'objectiu proposat. El treball serà guiat pel tutor o tutora assignat. Al final del mòdul, l'estudiant prepararà un informe escrit del treball, que presentarà i defensarà oralment mitjançant videoconferència.
Desarrollar individualmente un proyecto de maestría, que podrá ser experimental o no, dependiendo del objetivo propuesto. El trabajo será guiado por el tutor asignado. Al final del módulo, el estudiante preparará un informe escrito del trabajo, que se presentará y defenderá oralmente mediante videoconferencia.
Carry out an individual Master's degree dissertation project, which may or may not be experimental depending on the proposed objective. The work will be guided by an assigned tutor. At the end of the module students prepare a written report on the project which is presented and defended orally via videoconference.

2021-22
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades / Transfusion Medicine [1275]
3 documents
2.
8 p, 228.3 KB Teràpia Cel·lular i Tissular. Banc de Teixits [43319] / Querol Giner, Sergio ; Vives Armengol, Joaquim ; Rodríguez Gómez, Luciano ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Doctor Robert
Començarem introduint la teràpia cel·lular i conceptes bàsics per continuar aprofundint en la teràpia cel·lular hematopoètica, la immunoteràpia i la medicina regenerativa. El mòdul s'endinsa en els bancs de cèl·lules, el banc de sang de cordó, les normes de seguretat i l'acreditació de qualitat dels biobancs, així com en els aspectes reguladors i ètics.
Empezaremos introduciendo la terapia celular y conceptos básicos para continuar con la profundización de la terapia celular hematopoyética, la inmunoterapia y la medicina regenerativa. El módulo se adentra en los bancos de células, el banco de sangre de cordón, las normas de seguridad y la acreditación de calidad de los biobancos, así como en los aspectos regulatorios y éticos.

2021-22
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades / Transfusion Medicine [1275]
3 documents
3.
4 p, 102.3 KB Treball de Fi de Màster [43321] / Garcia López, Joan ; Sauleda Oliveras, Sílvia ; Grífols Ronda, Joan Ramon ; Muñiz Díaz, Eduardo ; de Haas, Masja ; Leendert, Porcelijn ; Zwaginga, Jaap Jan ; Lechanteur, Chantal ; Contreras Barbeta, Enric ; Querol Giner, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Doctor Robert
Desenvolupar individualment un projecte de màster, que podrà ser experimental o no, depenent de l'objectiu proposat. El treball serà guiat pel tutor o tutora assignat. Al final del mòdul, l'estudiant prepararà un informe escrit del treball, que presentarà i defensarà oralment mitjançant videoconferència.
Desarrollar individualmente un proyecto de maestría, que podrá ser experimental o no, dependiendo del objetivo propuesto. El trabajo será guiado por el tutor asignado. Al final del módulo, el estudiante preparará un informe escrito del trabajo, que se presentará y defenderá oralmente mediante videoconferencia.

2020-21
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades / Transfusion Medicine [1275]
3 documents
4.
8 p, 116.1 KB Teràpia Cel·lular i Tissular. Banc de Teixits [43319] / Querol Giner, Sergio ; Vives Armengol, Joaquim ; Rodríguez Gómez, Luciano ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Doctor Robert
Començarem introduint la teràpia cel·lular i conceptes bàsics per continuar aprofundint en la teràpia cel·lular hematopoètica, la immunoteràpia i la medicina regenerativa. El mòdul s'endinsa en els bancs de cèl·lules, el banc de sang de cordó, les normes de seguretat i l'acreditació de qualitat dels biobancs, així com en els aspectes reguladors i ètics.
Empezaremos introduciendo la terapia celular y conceptos básicos para continuar con la profundización de la terapia celular hematopoyética, la inmunoterapia y la medicina regenerativa. El módulo se adentra en los bancos de células, el banco de sangre de cordón, las normas de seguridad y la acreditación de calidad de los biobancos, así como en los aspectos regulatorios y éticos.

2020-21
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades / Transfusion Medicine [1275]
3 documents
5.
5 p, 103.7 KB Treball de Fi de Màster [43321] / Garcia López, Joan ; Sauleda Oliveras, Sílvia ; Palou Rivera, Eduard ; Grífols Ronda, Joan Ramon ; Muñiz Díaz, Eduardo ; Piron, Maria ; de Haas, Masja ; Pereira Saavedra, Arturo ; Vives Armengol, Joaquim ; Contreras Barbeta, Enric ; Querol Giner, Sergio
1 Desenvolupar individualment un projecte de màster, que podrà ser experimental o no, depenent de l'objectiu proposat. El treball serà guiat pel tutor o tutora assignat. Al final del mòdul, l'estudiant prepararà un informe escrit del treball, que presentarà i defensarà oralment mitjançant videoconferència.
1 Desarrollar individualmente un proyecto de maestría, que podrá ser experimental o no, dependiendo del objetivo propuesto. El trabajo será guiado por el tutor asignado. Al final del módulo, el estudiante preparará un informe escrito del trabajo, que se presentará y defenderá oralmente mediante videoconferencia.

2019-20
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.