Results overview: Found 14 records in 0.01 seconds.
Research literature, 5 records found
Course materials, 9 records found
Research literature 5 records found  
1.
385 p, 8.3 MB El derecho a la vivienda en los medios sociales y en la prensa La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los desahucios / Ramón Pinat, Ezequiel ; Montero Sánchez, Ma. Dolores, dir.
La present tesi doctoral analitza el discurs teixit al voltant del dret a l'habitatge pel moviment social la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). S'han seleccionat els continguts que fan referència als desnonaments de les seves pàgines oficials a Facebook i Twitter per comparar-los amb aquells publicats en els diaris El País, El Mundo i La Vanguardia. [...]
La presente tesis doctoral analiza el discurso tejido alrededor del derecho a la vivienda por el movimiento social la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Se han seleccionado los contenidos que hacen referencia a los desahucios de sus páginas oficiales en Facebook y Twitter para compararlos con aquellos publicados en los periódicos El País, El Mundo y La Vanguardia. [...]
This doctoral thesis analyzes the discourse woven around housing right by the social movement Platform of Those Affected by Mortgages (PAH). The content that refers to evictions have been selected from their official pages on Facebook and Twitter to compare them with those published in the newspapers El País, El Mundo and La Vanguardia. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura.

2021  
2.
127 p, 2.3 MB El auge de la extrema derecha en Alemania : comparativa histórica entre el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y la Alternativa para Alemania / Nicolau Socias, Catalina Neus ; Ramón Pinat, Ezequiel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest estudi compara els programes electorals del Partit Nacionalsocialista Obrer Alemany i de l'Arternativa per a Alemanya. Amb l'anàlisi crític del discurs com a fonament teòric, s'investiga si la base ideològica de l'AfD és la mateixa que representa el moviment nacionalsocialista.
Este estudio compara los programas electorales del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y de la Alternativa para Alemania. Con el análisis crítico del discurso como fundamento teórico, se investiga si la base ideológica del AfD es la misma que representa el movimiento nacionalsocialista.
This research compares the electoral programme of the National Socialist German Workers' Party and the Alternative for Germany. With critical discourse analysis as the theoretical basis, it is investigated whether the ideological basis of the AfD is the same as the National Socialist movement.

2018
Grau en Periodisme [971]  
3.
103 p, 17.7 MB Marketing con influencers en Instagram : la estrategia publicitaria del momento / Miguel De Los Santos, Alba ; Ramón Pinat, Ezequiel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Amb l'arribada de les noves tecnologies i l'auge de les xarxes socials la publicitat s'ha vist obligada a canviar. Un dels motors d'aquest canvi ha estat l'aparició dels nous prescriptors de la web 2. [...]
Con la llegada de las nuevas tecnologías y el auge de las redes sociales la publicidad se ha visto obligada a cambiar. Uno de los motores de este cambio ha sido la aparición de los nuevos prescriptores de la web 2. [...]
With the advent of new technologies and the rise of social media the advertisement has been forced to change. One of the engines of this change has been the emergence of the new prescribers of web 2. [...]

2018
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
4.
104 p, 3.1 MB Los movimientos sociales : el 15-M en la prensa española / Alzuria Sánchez, Mireia ; Ramón Pinat, Ezequiel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El 15 de maig de 2011 es va produir un esclat social als carrers espanyols, fruit del cansament ciutadà per les polítiques econòmiques de retallades, sobretot en l'àmbit social, i per l'absència constant de democràcia real. [...]
El 15 de mayo de 2011 se produjo un estallido social en las calles españolas, fruto del hartazgo ciudadano por las políticas económicas de recortes, sobre todo en el ámbito social, y por la ausencia constante de democracia real. [...]
On May 15, 2011, there was a social outburst in the streets of Spain. There was the result of public harassment by economic policies of cuts, especially in the social sphere, and by the constant absence of real democracy. [...]

2017
Grau en Periodisme [971]  
5.
171 p, 6.8 MB Análisis de un canal de YouTube : el caso de la youtuber Zoella / Lite Muñoz, Nuria ; Ramón Pinat, Ezequiel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Zoe Sugg, coneguda a internet com Zoella, té més d'11 milions de seguidors al seu canal de YouTube. És una de les youtubers britàniques més conegudes mundialment i la seva influència li ha fet batre rècords a diferents àmbits comunicatius, superant a molts famosos de la comunicació tradicional. [...]
Zoe Sugg, conocida en Internet como Zoella, tiene más de 11 millones de seguidores en su canal de YouTube. Es una de las youtubers británicas más conocidas mundialmente y su influencia le ha hecho batir récords en diferentes ámbitos comunicativos, superando a celebrities de la comunicación tradicional. [...]
Zoe Sugg, known on the internet as Zoella, has more than 11 million followers on her YouTube channel. She is one of the best known British youtubers in the world and her influence has made her break records in different communicative fields, beating celebrities of traditional communication. [...]

2017
Grau en Periodisme [971]  

Course materials 9 records found  
1.
4 p, 101.8 KB Comunicació Política, Democràcia i Opinió Pública [103591] / Ramón Pinat, Ezequiel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1. Identificar les relacions entre els mitjans de comunicació, actors polítics i públics. 2. Analitzar la contribució dels mitjans de comunicació a la democràcia. 3. Analitzar els processos de creació de l'opinió pública.
1. To identify the relationships between media, political actors and publics. 2. To analyze the contribution of the media to democracy. 3. To analyze the processes of creation of public opinion.
1. Identificar las relaciones entre los medios de comunicación, actores políticos y públicos. 2. Analizar la contribución de los medios de comunicación a la democracia. 3. Analizar los procesos de creación de la opinión pública.

2021-22
Grau en Periodisme [971]
3 documents
2.
8 p, 119.5 KB Teories de la Comunicació [103851] / Corominas Piulats, Maria ; Pahisa Fontanals, Frederic ; Ramón Pinat, Ezequiel ; Torras Planas, Nuria ; Blasco Duatis, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura pertany a la matèria Comunicació i està qualificada com a fonamental al grau de Periodisme. Es considera que existeix una lògica progressiva entre les assignatures de formació bàsica de la matèria de Comunicació basada en una llarga experiència docent i estructurada de la manera següent: 1. [...]
This module belongs to Communication subject or area and it is qualified as fundamental within the Journalism Bachelor Degree. It is considered that there is a progressive logic linking the basic modules of the Communication subject or area;, based on a long teaching experience and structured as follows: 1. [...]
La asignatura pertenece a la materia Comunicación y está calificada como fundamental en el grado de Periodismo. Se considera que existe una lógica progresiva entre las asignaturas de formación básica de la materia de Comunicación basada en una larga experiencia docente y estructurada de la siguiente manera: 1. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
3.
8 p, 117.7 KB Teories de la Comunicació [103862] / Ramón Pinat, Ezequiel ; Torras Planas, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura pertany a la matèria Comunicació del Grau de Publicitat i Relacions Públiques i està qualificada com a assignatura fonamental. Es considera que existeix una lògica progressiva entre tres de les cinc assignatures de formació bàsica de la matèria de Comunicació basada en una llarga experiència docent i estructurada de la següent manera: 1. [...]
La asignatura pertenece a la materia Comunicación del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas y está calificada como asignatura fundamental. Se considera que existe una lógica progresiva en tres de las cinco asignaturas de formación básica de la materia de Comunicación basada en una larga experiencia docente y estructurada de la siguiente manera: 1. [...]

2020-21
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]
3 documents
4.
4 p, 101.6 KB Comunicació Política, Democràcia i Opinió Pública [103591] / Ramón Pinat, Ezequiel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1. Identificar les relacions entre els mitjans de comunicació, actors polítics i públics. 2. Analitzar la contribució dels mitjans de comunicació a la democràcia. 3. Analitzar els processos de creació de l'opinió pública.
1. Identificar las relaciones entre los medios de comunicación, actores políticos y públicos. 2. Analizar la contribución de los medios de comunicación a la democracia. 3. Analizar los procesos de creación de la opinión pública.

2020-21
Grau en Periodisme [971]
3 documents
5.
7 p, 114.4 KB Teories de la Comunicació [103851] / Corominas Piulats, Maria ; Soriano Clemente, Jaume ; Ramón Pinat, Ezequiel ; Torras Planas, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura pertany a la matèria Comunicació i està qualificada com a fonamental al grau de Periodisme. Es considera que existeix una lògica progressiva entre les assignatures de formació bàsica de la matèria de Comunicació basada en una llarga experiència docent i estructurada de la manera següent: 1. [...]
La asignatura pertenece a la materia Comunicación y está calificada como fundamental en el grado de Periodismo. Se considera que existe una lógica progresiva entre las asignaturas de formación básica de la materia de Comunicación basada en una larga experiencia docente y estructurada de la siguiente manera: 1. [...]

2020-21
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
6.
5 p, 107.0 KB Estructura de la Comunicació [103866] / Díez Jiménez, Mercè ; Ramón Pinat, Ezequiel ; Reales Guisado, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura introdueix l'alumnat en el coneixement de les indústries comunicatives i culturals i, més concretament, dels sistemes de mitjans de comunicació i del sector publicitari, així com dels actors polítics, econòmics i socials que els modelen amb el seu comportament i estratègies (organismes reguladors, grups de comunicació, entitats empresarials i professionals. [...]
Esta asignatura introduce al alumnado en el conocimiento de las industrias comunicativas y culturales y, más concretamente, de los sistemas de medios de comunicación i del sector publicitario, así como de los actores políticos, económicos y sociales que los modelan con su comportamiento y estrategias (organismos reguladores, grupos de comunicación, entidades empresariales y profesionales. [...]

2019-20
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]
3 documents
7.
4 p, 102.8 KB Economia de la Comunicació [103098] / Martori , Aida ; Ramón Pinat, Ezequiel ; Salord Trampal, Alberto ; Espín Heras, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Introduir l'alumnat en la gestió empresarial de la indústria de la comunicació. Emprenedoria i innovació. - Aprofundir en el coneixement de les ciències econòmiques i empresarials des de la perspectiva de la Comunicació. [...]
- Introducir al alumnado en la gestión empresarial de la industria de la comunicación, emprendeduría e innovación. - Profundizar en el conocimiento de las ciencias económicas y empresariales desde la perspectiva de la comunicación. [...]

2019-20
Grau en Periodisme [971]
3 documents
8.
5 p, 107.1 KB Estructura de la Comunicació [103855] / Corominas Piulats, Maria ; Ramón Pinat, Ezequiel ; Fernández Viso, Ana ; Torras Planas, Nuria ; Blasco Gil, José Joaquín ; Garnatxe Masmitja, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Introduir l'alumnat en el coneixement dels trets estructurals dels sistemes de mitjans en l'entorn occidental europeu, amb una atenció especial als casos espanyol i català, en què normalment desenvoluparà la seva activitat professional. [...]
Introducir al alumnado en el conocimiento de los rasgos estructurales de los sistemas de medios del entorno occidental europeo, con especial atención a los casos español y catalán, donde desarrollará normalmente su actividad profesional. [...]

2019-20
Grau en Periodisme [971]
3 documents
9.
7 p, 86.1 KB Teoria i Tècnica dels Gèneres Periodístics [103113] / Vidal, David ; Burguet Ardiaca, Francesc ; Rabadán Perea, José Vicente ; Ramón Pinat, Ezequiel ; Gayà Morlà, Catalina ; Vall Karsunke, Antoni ; Fleta Monzon, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Conèixer i reflexionar sobre les funcions del periodisme de qualitat i dels gèneres interpretatius: què és el periodisme i què aporta a una societat democràtica que vol ser crítica i progressista? -Estudiar els gèneres periodístics des d'una perspectiva analítica i descriptiva i no pas normativa i catalogadora. [...]
- Conocer y reflexionar sobre las funciones del periodismo de calidad y de los géneros interpretativos: qué es el periodismo y que aporta a una sociedad democrática que quiere ser crítica y progresista? Estudiar los géneros periodísticos desde una perspectiva analítica y descriptiva y no normativa y catalogadora. [...]

2018-19
Grau en Periodisme [971]
2 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.