Results overview: Found 38 records in 0.02 seconds.
Articles, 3 records found
Research literature, 5 records found
Course materials, 30 records found
Articles 3 records found  
1.
1 p, 774.9 KB Structural preferences in phosphanylthiolato platinum(II) complexes / Duran i Carpintero, Josep (Universitat de Girona. Departament de Química) ; Polo Ortiz, Alfons (Universitat de Girona. Departament de Química) ; Real i Obradors, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Benet‐Buchholz, Jordi (Institut Català d'Investigació Química) ; Solà Puig, Miquel (Universitat de Girona. Departament de Química) ; Poater Teixidor, Albert (Universitat de Girona. Departament de Química)
Invited for this month's cover picture are the groups of Prof. Alfonso Polo and Dr. Albert Poater at the Universitat de Girona, as well as their collaborators from the Universitat Autònoma de Barcelona and the Institute of Chemical Research of Catalonia. [...]
2016 - 10.1002/open.201600005
ChemistryOpen, Vol 5, issue 1 (Feb. 2016) , p. 2  
2.
9 p, 1.3 MB Structural preferences in phosphanylthiolato platinum(II) complexes / Duran i Carpintero, Josep (Universitat de Girona. Departament de Química) ; Polo Ortiz, Alfons (Universitat de Girona. Departament de Química) ; Real i Obradors, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Benet‐Buchholz, Jordi (Institut Català d'Investigació Química) ; Solà Puig, Miquel (Universitat de Girona. Departament de Química) ; Poater Teixidor, Albert (Universitat de Girona. Departament de Química)
The transition‐metal complexes of heterotopic phosphanylthiolato ligands are useful in various reactions which depend on the stereochemistry of the complexes. Bis‐chelate complex [Pt(SCH₂CH₂PPh₂‐κ²P,S₂)] (1) was obtained in good yields by direct base‐free substitution reaction of the corresponding phosphanylthiol (HSCH₂CH₂PPh₂) with K₂PtCl₄ or by oxidative addition of the same phosphanylthiol to Pt(PPh₃)₄. [...]
2016 - 10.1002/open.201500136
ChemistryOpen, Vol. 5, issue 1 (Feb. 2016) , p. 51-59  
3.
10 p, 372.9 KB (2-{[2-(diphenyl-phosphino)phen-yl]thio}-phen-yl)diphenyl-phosphine sulfide. / Álvarez Larena, Angel (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Difracció de Raigs X) ; Martinez-Cuevas, Francisco J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Flor Pujadas, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Real i Obradors, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
In the title compound, CHPS, the dihedral angle between the central benzene rings is 66. 95 (13)°. In the crystal, molecules are linked via C—H⋯π and π–π inter­actions [shortest centroid–centroid distance between benzene rings = 3. [...]
2012 - 10.1107/S1600536812041347
Acta crystallographica, Section E: structure reports online, Vol. 68 (Nov. 2012) , art. o3094  

Research literature 5 records found  
1.
276 p, 6.6 MB Síntesis y caracterización de complejos de Ni(II), Cu(I) y Ag(I) con diferentes ligandos hemilábiles P,S, y posteriores aplicaciones en catálisis homogénea / Dávila Sulbarán, María de los Ángeles, autor ; Flor Pujadas, Teresa, supervisor acadèmic ; Real i Obradors, Juli, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En los últimos años los ligando hemilábiles P,X (X= S,O), han sido de gran interés en el ámbito de la catálisis homogénea debido a que posee diversos heteroátomos en su estructura, con distinta capacidad coordinante. [...]
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
2.
1 p, 132.8 KB Síntesi i optimització de la DPTMephos. Complexos de Mo i W / Galí Sande, Sadurní ; Real i Obradors, Juli, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La ruta sintètica del bis(2-((difenilfosfino)metil)fenil)sulfà, Ph2PCH2-(C6H4)S(C6H4)-CH2PPh2 , DPTMephos, involucra 5 reaccions en 4 etapes ben diferenciades. Es per aquest motiu que es fa necessària una optimització de la ruta sintètica per assolir rendiments més elevats. [...]
2013
2 documents
3.
237 p, 10.1 MB Síntesi d'àcids cianocarboxílics : hidrocarboxilació i deuteriocarboxilació catalítica selectiva. Desenvolupament de fosfines i complexos de pal·ladi i platí / Vallcorba Valls, Oriol ; Real i Obradors, Juli, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Vegeu ovvresum1de1. pdf.
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química, 2012
3 documents
4.
63 p, 8.0 MB Hemilabile phosphine ligands in molybdenum and tungsten octahedral environments / Salvador, Karen Joy ; Real i Obradors, Juli, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
The synthesis of three bidentate, hemilabile phosphine ligands, newly synthesized in the research group (TPOdiphos, DPPrPOdiphos and SODPdiphos), has been up-scaled and optimized. The ligand substitution reaction on Mo(CO)6 and W(CO)6 has been studied and the corresponding complexes fac-[MTPOdiphos(CO)3], fac-[MDPPrPOdiphos(CO)3], and fac-[MSODPdiphos(CO)3], (M= Mo, W) have been isolated in good yields and characterized by NMR, IR and HR MS. [...]
2010  
5.
57 p, 225.7 KB Síntesi d'àcids carboxílics d'alt valor afegit via hidrocarboxilació catalítica amb nous complexos de pal·ladi de baixa simetria : deuteriocarboxilació com a eina d'obtenció d'informació mecanística / Pagès i Barenys, Montserrat ; Real i Obradors, Juli, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En aquest treball s'ha demostrat que, mitjançant la reacció d'addició oxidativa sobre el tetrakistrifenilfosfina pal·ladi(0), s'obtenen clorocomplexos tiolat amb els clorohidrats cisteamina, ester etílic de la L-cisteïna i ester metílic de la D-penicilamina, i una trifenilfosfina que resta del producte de partida. [...]
In this work we have shown that, mediating the oxidative addition reaction of tetrakistriphenylphosphine paladium(0), it is possible to obtain chlorothiolcomplexes using the hydrochlorides cysteamine, L-cysteine ethyl ester and D-pencillamine methyl ester, and one triphenylphosphine which proceeds from the tetrakistriphenylphosphine paladium(0). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2001
5 documents

Course materials 30 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 86.5 KB Química de Coordinació i Organometàl·lica [102506] / Real i Obradors, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Química de Coordinació i Organometàl·lica és l'assignatura obligatòria de tercer curs de l'Àrea de coneixement Química Inorgànica i té com a objectiu el proporcionar un coneixement ampli de la Química de Coordinació i dels Compostos Organometàl·lics dels metalls de transició. [...]
2016-17
Química [953]  
2.
5 p, 90.5 KB Determinació Estructural [102532] / Real i Obradors, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
This course aims at providing the students with basic tools for the analysis of the spectroscopic data of organic and inorganic molecular compounds, thus enabling the students to elucidate their structure. [...]
2016-17
Química [953]  
3.
6 p, 34.3 KB Química de Coordinació i Organometàl·lica [102506] / Real i Obradors, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Química de Coordinació i Organometàl·lica és l'assignatura obligatòria de tercer curs de l'Àrea de coneixement Química Inorgànica i té com a objectiu el proporcionar un coneixement ampli de la Química de Coordinació i dels Compostos Organometàl·lics dels metalls de transició. [...]
2015-16
Química [953]  
4.
8 p, 115.9 KB Química dels Elements [102505] / Real i Obradors, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
"Química dels Elements" és una assignatura de segon curs en la que l'alumne ha d'adquirir un primer conjunt de continguts fonamentals de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica. L'objectiu essencial és que, a partir dels coneixements generals de química adquirits en l'assignatura "Fonaments de Química", l'alumne assoleixi un coneixement bàsic de com és la química dels diferents elements de la taula periòdica, fent èmfasi especialment en els elements dels grups principals. [...]
2014-15
Química [953]  
5.
7 p, 114.9 KB Química dels Elements [102505] / Real i Obradors, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
"Química dels Elements" és una assignatura de segon curs en la que l'alumne ha d'adquirir un primer conjunt de continguts fonamentals de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica. L'objectiu essencial és que, a partir dels coneixements generals de química adquirits en l'assignatura "Fonaments de Química", l'alumne assoleixi un coneixement bàsic de com és la química dels diferents elements de la taula periòdica, fent èmfasi especialment en els elements dels grups principals. [...]
2013-14  
6.
7 p, 23.0 KB Química dels Elements [102505] / Real i Obradors, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
"Química dels Elements" és una assignatura de segon curs en la que l'alumne ha d'adquirir un primer conjunt de continguts fonamentals de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica. L'objectiu essencial és que, a partir dels coneixements generals de química adquirits en l'assignatura "Fonaments de Química", l'alumne assoleixi un coneixement bàsic de com és la química dels diferents elements de la taula periòdica, fent èmfasi especialment en els elements dels grups principals. [...]
2012-13
Química [953]  
7.
1 p, 29.5 KB Química inorgànica avançada [20606] / Real i Obradors, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2005-06
Llicenciat en Química [70]  
8.
1 p, 20.7 KB Determinació estructural en química inorgànica [53716] / Real i Obradors, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Sola Casadevall, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2009-10
Doctorat en Química [252]  
9.
2 p, 37.8 KB Laboratori de Química Inorgànica [20579] / Suades Ortuño, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Real i Obradors, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2005-06
Llicenciat en Química [70]  
10.
8 p, 24.6 KB Química dels Elements [102505] / Real i Obradors, Juli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
"Química dels Elements" és una assignatura de segon curs en la que l'alumne ha d'adquirir un primer conjunt de continguts fonamentals de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica. L'objectiu essencial és que, a partir dels coneixements generals de química adquirits en l'assignatura "Fonaments de Química", l'alumne assoleixi un coneixement bàsic de com és la química dels diferents elements de la taula periòdica, fent èmfasi especialment en els elements dels grups principals. [...]
2011-12
Química [953]  

Course materials : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.