Results overview: Found 51 records in 0.02 seconds.
Research literature, 3 records found
Course materials, 48 records found
Research literature 3 records found  
1.
142 p, 6.5 MB Structural basis studies of Ubiquitin/SUMO-related protease activity / Li, Ying ; Reverter Cendrós, David, dir.
Les modificacions de proteïnes post-traduccionals per ubiquitina i SUMO regulen moltes vies principals a la cèl·lula. Aquestes modificacions es poden revertir mitjançant enzims deubiquitinants com les proteases específiques de la ubiquitina (USP) o les deSUMOilasees com les proteases específiques de SUMO (SENP). [...]
Las modificaciones de proteínas postraduccionales por ubiquitina y SUMO regulan muchas vías importantes en la célula. Estas modificaciones se pueden revertir mediante enzimas deubiquitinantes como las proteasas específicas de ubiquitina (USP) o deSUMOylantes como las proteasas específicas de SUMO (SENP). [...]
Post-translational protein modifications by ubiquitin and SUMO regulate many major pathways in the cell. These modifications can be reversed by de-ubiquitinating enzymes such as ubiquitin-specific proteases (USPs) or deSUMOylaseas such as SUMO-specific proteases (SENPs). [...]

2022  
2.
149 p, 8.1 MB Prevention of the spread of antibiotic resistance via the structural and molecular study of pLS20 conjugative plasmid proteins / Bernardo, Nerea ; Boer, Roeland D., 1972-, dir. ; Reverter Cendrós, David, dir.
La resistència a antibiòtics està considerada una de les principals amenaces a la salut pública del segle XXI per la OMS. A causa del seu consum excessiu i incorrecte, els bacteris han desenvolupat mecanismes per fer-les front y així, ser capaços de sobreviure a la seva presència. [...]
La resistencia a antibióticos está considerada una de las principales amenazas a la salud pública del siglo XXI por la OMS. Debido a su consumo excesivo e incorrecto, las bacterias desarrollan mecanismos para hacerles frente y así, ser capaces de sobrevivir en su presencia. [...]
Antibiotic Resistance is considered one of the most important public health threats of the 21st century by the WHO. Due to human overuse and misuse of antibiotics, bacteria develop new mechanisms to survive in the presence of antibiotics. [...]

2020  
3.
213 p, 14.7 MB Structure insights into the autoinhibitory mechanism of the deubiquitinating enzyme USP25 and into the SUMO E1-E2 protein-protein recognition / Liu, Bing ; Reverter Cendrós, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
La ubiquitinació i la SUMOilació són dos de les modificacions post-traduccionals més estudiades (PTM). En aquesta tesi, ens hem centrat en estudiar USP25, USP28 i en el reconeixement proteïna-proteïna dels enzims SUMO E1-E2 d'aquestes dues vies PTM. [...]
Ubiquitination and SUMOylation are of the most studied post-translational modifications (PTMs). Here, we focus on USP25, USP28, and the SUMO E1-E2 protein-protein recognition in these two PTM pathways. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  

Course materials 48 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 102.2 KB Pràctiques Professionals i de Recerca [44998] / Reverter Cendros, David ; Gòdia Casablancas, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu del mòdul de pràctiques professionals i d'investigació és la integració de l'estudiant en un entorn d'investigació i/o professional per tal que apliqui les seves competències específiques i desenvolupar-ne i/o adquirir-ne de transversals en grups de recerca propis de la UAB o d'altres institucions i/o en diferents empreses del sector biotecnològic. [...]
The objective of the module of professional and research practicals is that the student integrates in a research and/or professional environment where she/he can apply her/his specific competences and develop and/or acquire transversal ones in research groups of the UAB or other institutions, and/or in different companies from the biotechnology sector. [...]
El objetivo del módulo de prácticas profesionales y de investigación es que el estudiante se integre en un entorno de investigación y/o profesional para aplicar sus competencias específicas y desarrollar y/o adquirir competencias transversales en grupos de investigación propios de la UAB o de otras instituciones y/o en diferentes empresas del sector biotecnológico. [...]

2023-24
Màster Universitari en Biotecnologia Avançada [1154]
Màster Universitari en Biotecnologia Avançada [1561]
3 documents
2.
6 p, 109.2 KB Estructura de Biomolècules [42887] / Boix i Borràs, Esther ; Avilés, Francesc X ; Daban, Joan-Ramon ; Villegas Hernández, Sandra ; Barnadas Rodríguez, Ramon ; Lopez Martin, Mario ; Varejao Nogueira, Nathalia ; Reverter Cendros, David ; Navarro Cantero, Susanna ; Torrent Burgas, Marc ; Benseny Cases, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general del curs és proporcionar una introducció de les diferents tècniques i eines d'anàlisi estructural de les biomolècules emprades a la recerca en Biomedicina. S'espera que l'alumne assoleixi un nivell de coneixements que li permetin entendre la utilitat del conjunt de tècniques biofísiques i bioinformàtiques per a l'anàlisi estructural i funcional de macromolècules i complexos macromoleculars, la potencialitat d'aquestes tècniques en el disseny de novo de biomolècules, i les seves aplicacions en Biotecnologia i Biomedicina.
The general objective of the course is to provide an introduction to the different techniques and tools for structural analysis of biomolecules used in biomedical research. The student is expected to reach a level of knowledge that will allow him to understand the usefulness of the set of biophysical and bioinformatic techniques for the structural and functional analysis of macromolecules and macromolecular complexes. [...]
El objetivo general del curso es proporcionar una introducción de las diferentes técnicas y herramientas de análisis estructural de las biomoléculas empleadas en la investigación en Biomedicina. [...]

2023-24
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
3.
8 p, 120.7 KB Química i enginyeria de proteïnes [100935] / Reverter Cendros, David ; Pallares Goitiz, Irantzu ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'assignatura Química i Enginyeria de Proteïnes forma part de la matèria "Proteïnes i àcids nucleics: estructura, funció i enginyeria" de la que les dues primeres assignatures s'han impartit al segon curs. [...]
The course on Protein Chemistry and Engineering belongs to the main subject "Proteins and nucleic acids: structure, function and engineering" of which a part has been taught in the second year of the Biotechnology degree. [...]
La asignatura Química e Ingeniería de Proteínas forma parte de la materia "Proteínas y ácidos nucleicos: estructura, función e ingeniería" de la que las dos primeras asignaturas se han impartido en el segundo curso. [...]

2023-24
Grau en Ciències [1473]
Grau en Biotecnologia [815]
3 documents
4.
7 p, 112.4 KB Bioquímica [100812] / Reverter Cendros, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
A l'assignatura Bioquímica s'estudien en una primera part les característiques estructurals i funcionals de les biomolècules des d'un punt de vista bàsic i general, fent èmfasi en les proteïnes, i especialment en els enzims. [...]
In the Biochemistry course, the structural and functional characteristics of biomolecules from a basic and general point of view, focusing on proteins, and especially on enzymes, are studied in the first part. [...]
En la asignatura Bioquímica estudian en una primera parte las características estructurales y funcionales de las biomoléculas desde un punto de vista básico y general, haciendo énfasis en las proteínas, y especialmente en las enzimas. [...]

2023-24
Grau en Biologia Ambiental [813]
3 documents
5.
8 p, 121.8 KB Química i enginyeria de proteïnes [100762] / Reverter Cendros, David ; Pallares Goitiz, Irantzu ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Les proteïnes són les molècules efectores de molts processos biològics i el coneixement de la seva estructura i funció es fonamental per a la consolidació i aprofundiment de conceptes adquirits a un bon nombre de matèries del Grau de Biologia. [...]
Proteins are effector molecules of many biological processes, and knowledge of their structure and function is fundamental for the consolidation of concepts acquired in a number of subjects of the Biology degree. [...]
Las proteínas son las moléculas efectoras de muchos procesos biológicos, y el conocimiento de su estructura y función es fundamental para la consolidación y profundización de conceptos adquiridos en un buen número de materias del Grado de Biología. [...]

2023-24
Grau en Biologia [812]
3 documents
6.
7 p, 116.3 KB Química i Enginyeria de Proteïnes [104063] / Reverter Cendros, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Objectius generals. En aquesta assignatura s'estudien les característiques estructurals, funcionals i de reactivitat/interacció dels aminoàcids, els pèptids i les proteïnes. També, com han evolucionat biològicament i com podem transformar-les per redisseny racional, evolució dirigida o modificació química-biològica en el laboratori a fi que adoptin estructures, superestructures i propietats d'interès fonamental i aplicat. [...]
General goals. This subject will deal with the structural and functional characteristics as well as with the reactivity/interaction of amino acids, peptides and proteins. Also, on how they have evolved biologically and how they can be transformed by rational redesign, directed evolution or chemo-biological modifications at the laboratory in order they adopt structures, superstructures and properties of fundamental and applied interest. [...]
Objetivos generales. En esta asignatura se estudian las características estructurales, funcionales y de reactividad/interacción de los aminoácidos, los péptidos y las proteínas. También, como han evolucionado biológ¡camente y como podemos transformarlos por rediseño racional, evolución dirigida o modificación química-biológica en el laboratorio a fin que adopten estructuras, superestructuras y propiedades de interés fundamental y/o aplicado. [...]

2023-24
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
7.
7 p, 118.0 KB Enginyeria de Proteïnes [102521] / Reverter Cendros, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Objectius generals. En aquesta assignatura s'estudien les característiques estructurals, funcionals i de reactivitat/interacció dels aminoàcids, els pèptids i les proteïnes. També, com han evolucionat biològicament i com podem transformar-les per redisseny racional, evolució dirigida o modificació química-biològica en el laboratori a fi que adoptin estructures, superestructures i propietats d'interès fonamental i aplicat. [...]
General goals. This subject will deal with the structural and functional characteristics as well as with the reactivity/interaction of amino acids, peptides and proteins. Also, on how they have evolved biologically and how they can be transformed by rational redesign, directed evolution or chemo-biological modifications at the laboratory in order they adopt structures, superstructures and properties of fundamental and applied interest. [...]
Objetivos generales. En esta asignatura se estudian las características estructurales, funcionales y de reactividad/interacción de los aminoácidos, los péptidos y las proteínas. También, como han evolucionado biológ¡camente y como podemos transformarlos por rediseño racional, evolución dirigida o modificación química-biológica en el laboratorio a fin que adopten estructuras, superestructuras y propiedades de interés fundamental y/o aplicado. [...]

2023-24
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
8.
6 p, 108.8 KB Competències Bàsiques en Recerca en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [42894] / Garcia Quintana, David ; Ariño Carmona, Joaquín ; Boix i Borràs, Esther ; Farrés, Jaume ; Casamayor Gracia, Antonio ; Chillón Rodríguez, Miguel ; Claro Izaguirre, Enrique ; Bosch i Merino, Assumpció ; Galea, Elena ; Saura Antolin, Carlos Alberto ; Bayascas Ramírez, José Ramón ; Reverter Cendros, David ; Pallarès i Goitiz, Irantzu ; Sánchez Groot, Natalia ; Torrent Burgas, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu global del mòdul és que l'estudiant adquireixi competències bàsiques de recerca en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina, per tal d'establir unes bases sòlides com a futura científica biomolecular. [...]
The global objective of the course is for the student to acquire fundamental competencies in Biochemistry, Molecular Biology, and Biomedical research, to gain a solid grounding as a biomolecular scientist. [...]
El objetivo global del módulo es que el estudiante adquiera competencias básicas de investigación en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina, para sentar unas bases sólidas como futura científica biomolecular. [...]

2022-23
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
9.
5 p, 106.3 KB Estructura de Biomolècules [42887] / Boix i Borràs, Esther ; Daban, Joan-Ramon ; Vendrell Roca, Josep ; Villegas Hernández, Sandra ; Barnadas Rodríguez, Ramon ; Cladera i Cerdà, Josep ; Reverter Cendros, David ; Peralvarez Marin, Alex ; Navarro, Susanna ; Benseny Cases, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
- L'objectiu general del curs és proporcionar una introducció de les diferents tècniques biofísiques emprades a la recerca en Biomedicina. S'espera que l'alumne assoleixi un nivell de coneixements que li permetin entendre la utilitat del conjunt de tècniques i tecnologies biofísiques per a l'anàlisi estructural i funcional de macromolècules (proteïnes, lípids, àcids nucleics, sucres, complexos macromoleculars), d'acord amb l'estat actual de desenvolupament d'aquestes tècniques, i la seva importància en relació a les aplicacions biomèdiques. [...]
-The main goal of the course is to introduce the different biophysical methods used in Biomedical research. The student will acquire the knowledge to understand of the techniques utilized to study the structure and function of macromolecules (proteins, nucleic acids, sugars, macromolecular complexes), according to the state of the art of this techniques in relation to biomedical applications. [...]
- El objectivo general del curso es proporcionar una introducción de las diferentes técnicas biofísicas utilizadas en la investigación en Biomedicina. Se espera que el alumno consiga un nivel de conocimientos que le permitan entender la utilidad del conjunto de técnicas y tecnologias biofísicas para el análisis estructural y funcional de macromoléculas (proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, azúcares, complejos macromoleculars), de acuerdo con el estado actual de desarrollo de estas técnicas, y su importancia en relación a las aplicaciones biomédicas. [...]

2022-23
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
10.
7 p, 115.6 KB Química i Enginyeria de Proteïnes [104063] / Reverter Cendros, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Objectius generals. En aquesta assignatura s'estudien les característiques estructurals, funcionals i de reactivitat/interacció dels aminoàcids, els pèptids i les proteïnes. També, com han evolucionat biològicament i com podem transformar-les per redisseny racional, evolució dirigida o modificació química-biològica en el laboratori a fi que adoptin estructures, superestructures i propietats d'interès fonamental i aplicat. [...]
General goals. This subject will deal with the structural and functional characteristics as well as with the reactivity/interaction of amino acids, peptides and proteins. Also, on how they have evolved biologically and how they can be transformed by rational redesign, directed evolution or chemo-biological modifications at the laboratory in order they adopt structures, superstructures and properties of fundamental and applied interest. [...]
Objetivos generales. En esta asignatura se estudian las características estructurales, funcionales y de reactividad/interacción de los aminoácidos, los péptidos y las proteínas. También, como han evolucionado biológ¡camente y como podemos transformarlos por rediseño racional, evolución dirigida o modificación química-biológica en el laboratorio a fin que adopten estructuras, superestructuras y propiedades de interés fundamental y/o aplicado. [...]

2022-23
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents

Course materials : 48 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.