Resultats globals: 62 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 2 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 2 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 26 registres trobats
Materials acadèmics, 31 registres trobats
Articles 2 registres trobats  
1.
12 p, 1.1 MB Running Agent-based-models Simulations Synchronized with Reality to Control Transport Systems / Chaile Alfaro, Ismael Fabricio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics)
Adaptable, flexible and evolvable manufacturing systems and warehouses are so complex to manage that control systems have to be divided into several aspects. One of these is internal transportation, which has to do with all tasks involved in fulfilling a set of so-called transportation orders, i. [...]
2017 - 10.7305/automatika.2016.10.1243
Automatika, Vol. 57, Num. 2 (January 2017) , p. 452-465  
2.
2 p, 472.2 KB Model predictiu per a la millora de la gestió de les flotes de vehicles elèctrics / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics)
Investigadors del Departament de Microelectrònica i de Sistemes Electrònics han creat una planta experimental que simula un magatzem robotitzat, amb vehicles guiats automàticament que transporten els objectes. [...]
Investigadores del Departamento de Microelectrónica y Sistemas Electrónicos han creado una planta experimental que simula un almacén robotizado, con vehículos guiados automáticamente que transportan los objetos. [...]
Researchers from the Department of Microelectronics and Electronic Systems have set up an experimental plant that simulates a warehouse with automated guided vehicles that transport objects. The aim of the study is to analyze the influence of the charge level of the batteries in order to optimize transport operations, with applications not only in factories and warehouses, but also in urban areas.

2017
UAB divulga, Maig 2017, p. 1-2
3 documents

Contribucions a jornades i congressos 2 registres trobats  
1.
10 p, 674.9 KB Sincronització entre activitats d'aprenentatge i els recursos per a dur-les a terme / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Pérez Billinghusrt, Magaly I. (Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria) ; Velasco González, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics)
Amb la introducció de les metodologies docents basades en el treball de l'alumne s'han hagut d'adaptar les guies docents de les assignatures. En les titulacions d'Enginyeria Informàtica i d'Enginyeria Tècnica Informàtica, han d'incloure els objectius, les competències, el temari i el sistema d'avaluació. [...]
With the introduction of educational methodologies focused on the students' work the educational guides of the subjects have had to be adapted. In the Computer Engineering and Technical Computer Engineering studies, they have to include the goals, the competences, the syllabus and the system of evaluation. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
2.
7 p, 42.2 KB La planificació docent en ECTS en forma d'agendes d'aprenentatge de l'alumne / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics)
En aquest treball s'ha desenvolupat una metodologia completa per a la generació de les agendes d'aprenentatge a partir dels plans docents de les assignatures. Per qüestions de complexitat, s'ha treballat només amb un tipus d'assignatures. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  

Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
12 p, 1.4 MB L'agenda virtual d'activitats d'aprenentatge com a eina educativa / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Velasco González, Antonio José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Valderrama-Vallés, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Oliver-Malagelada, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Ferrer-Ramis, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Toledo-Morales, Ricardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
La metodologia docent impulsada per la creació d'un espai europeu d'educació superior comú implica tenir en compte el treball de l'estudiant. En aquest sentit, i per donar suport al procés d'aprenentatge dels alumnes, s'ha desenvolupat un procediment d'elaboració d'agendes d'activitats a partir de guies docents d'assignatures ja expressades en ECTS, és a dir, en les que es dóna informació de la dedicació dels estudiants tant a les tasques presencials com a les no presencials. [...]
La metodología docente impulsada por la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior común implica tener en cuenta el trabajo del estudiante. En este sentido, y para dar apoyo al proceso de aprendizaje de los alumnos, se ha desarrollado un procedimiento de elaboración de agendas de actividades a partir de guías docentes de asignaturas ya expresadas en ECTS, es decir, en las que se ofrece información sobre la dedicación de los estudiantes tanto a las tareas presenciales como a las no presenciales. [...]
The teaching methodology being promoted via the creation of a common European Higher Education Area means taking the student's work into account. In this sense, and in order to support students' learning process, a procedure was developed that involved drawing up calendars of activities based on teaching guides for courses that are already expressed in ECTS, that is, in which information is provided on how much time students should spend on both classroom and independent learning tasks. [...]

IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salut : cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 69-79
4 documents

Documents de recerca 26 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
10 p, 1015.2 KB Navigation support systems for autonomous vehicles / Martín Jiménez, David ; Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The aim of this work is to present an exploration method which can reduce initial installation time and costs of a semiautomated exploration system, but for educational purposes. The main goal is to obtain a map of the robot work area using a determinated scan algorithm, by creating a simulated model of the explorer. [...]
L'objectiu d'aquest treball és presentar un algorisme d'exploració per reduir el temps inicial d'instal·lació i costos d'un sistema d'exploració semiautomàtic, amb finalitats educatives. L'objectiu principal és obtenir un mapa del àrea de treball del robot fent servir un algorisme d'exploració determinat, creant un model virtual de l'explorador. [...]
El objetivo de este trabajo es presentar un algoritmo de exploración para reducir el tiempo inicial de instalación y costes de un sistema de exploración semiautomático, con fines educativos. El objetivo principal es obtener un mapa del área de trabajo del robot usando un algoritmo de exploración determinado, creando un modelo virtual del explorador. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
109 p, 3.2 MB Adaptive multi-robot control through on-line parameter identification at system level / Das, Pragna ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Las instalaciones industriales y de almacenamiento están pobladas por equipos de vehículos guiados automáticos (AGVs por sus siglas en inglés), que se encargan de la logística interna. Las soluciones implementadas, del estado del arte para los procesos de toma de decisiones en la planificación y el control de este tipo de sistemas de robots múltiples (MRSs por sus siglas en inglés) no abarcan el análisis en tiempo real de los comportamientos de los robots y el medio ambiente. [...]
Teams of automatic guided vehicles (AGVs) populate industrial and warehousing facilities and take care of the internal logistics. State-of-the-art, implemented solutions for decision-taking processes in planning and control of such kind of multi-robot systems (MRSs) do not encompass real-time analysis of behaviors of robots and environment. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
3.
6 p, 646.9 KB Onboard V2Cloud system design and implementation / López Conejos, Josep Xavier ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte es proposa un nou dispositiu pels vehicles, que obtindrà dades locals i remotes d'altres vehicles com la posició, la velocitat, el tipus de vehicle o bé la informació d'accidents, semàfors i canvis de carril a les interseccions. [...]
This project proposes a new device for vehicles, which will obtain local and remote data from other vehicles such as position, speed, type of vehicle, or the information on accidents, traffic lights and lane changes at the intersections. [...]
En este proyecto se propone un nuevo dispositivo para los vehículos, que obtendrá datos locales y remotos de otros vehículos como la posición, la velocidad, el tipo de vehículo o bien la información de accidentes, semáforos y cambios de carril en las intersecciones. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
9 p, 1.2 MB Sistema de gestió d'ordres de transport en logística interna basada en AGV / Jimenez Jané, Joan ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els sistemes centralitzats de gestió d'operacions de transport intern en plantes de manufactura i d'emmagatzematge que hi ha hagut fins ara, no són prou flexibles per adaptar-se a les noves formes de producció i, als canvis que es produeixen a la indústria actual a causa dels sistemes de la fabricació sota demanda i al trànsit que es genera derivat de la complexitat de les plantes actuals. [...]
Centralized management systems for internal transportation operations in manufacturing and warehousing facilities that have been up to now are not flexible enough to accommodate new forms of production and changes due to on-demand manufacturing. [...]
Los sistemas centralizados de gestión de operaciones de transporte interno en plantas de manufactura y almacenamiento que ha habido hasta ahora no son suficientemente flexibles para adapatarse a las nuevas formas de producción y a los cambios que se producen en la industria actual, a causa de los sistemas de fabricación bajo demanda y al tránsito que se genera derivado de la complejidad de las plantas actuales. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
154 p, 2.3 MB Cómo utilizar simuladores basados en multiagentes para scada en aplicaciones del ámbito industrial / Chaile Alfaro, Ismael Fabricio ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Esta tesis aborda el problema de cómo utilizar simuladores ABM para la supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) en aplicaciones del área industrial. Mayormente el uso de los simuladores se limita a la etapa de diseño y en algunos casos se extiende a la interacción con el entorno real de manera temporal, como es el caso de HIL o Co-Sim. [...]
This thesis addresses the problem of how to use ABM simulators for supervisory control and data acquisition (SCADA) of applications in the industrial area. Typically, simulators are used in the design processes of SCADA developments and, in some cases, they require interaction with the real environment temporarily, like when HIL or Co-Sim techniques are used. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
6.
10 p, 640.1 KB MyShopOpener / Jaén Marco, Eric ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La apertura y cierre de establecimientos es una de las tareas más comunes y repetitivas con que se encuentran los comerciantes. El tiempo empleado, el esfuerzo y la falta de automatización de este proceso hacen que sea un aspecto del trabajo en el que se requiere más experiencia. [...]
Opening and closing of establishments is one of the most common and repetitive task that the owners could have. The time spent, effort and lack of automation of this process makes it an aspect of the job that requires more experience. [...]
L'obertura i tancament d'establiments és una de les tasques més comunes i repetitives amb què es troben els comerciants. El temps emprat, l'esforç i la manca d'automatització d'aquest procés fan que sigui un aspecte del treball en el qual es requereix més experiència. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 674.9 KB Estudi de domotització d'una casa vella / González Juidías, Carlos ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Gràcies a la innovació tecnològica, cada cop hi ha més entorns d'interacció humana basats en sistemes de control de dispositius de forma remota. Aquest desenvolupament també s'ha incorporat a la vida quotidiana de les persones i els habitatges proporcionant facilitat i optimització del temps a l'hora de realitzar les tasques relacionades amb la llar. [...]
Thanks to technological innovation, everyday more human interactive environments based on remote controlled device systems do appear. This development has also been incorporated into the people's daily life and their homes providing optimization of time when performing household duties. [...]
Gracias a la innovación tecnológica, cada vez hay más entornos de interactuación humana basados en sistemas de control de dispositivos de forma remota. Este desarrollo también se ha incorporado a la vida cotidiana de las personas y las viviendas proporcionando facilidad y una optimización del tiempo en el momento de realizar tareas relacionadas con el hogar. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
8 p, 707.0 KB Landmark Detection Cam / Giménez Gallardo, Germán ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte aporta una solució perquè els robots autònoms siguin capaços d'orientar-se en el seu entorn. Per a complir aquest objectiu es faran servir unes marques o etiquetes col·locades per l'entorn on és mourà el robot i una càmera USB per tal que el robot sigui capaç de llegir aquestes marques. [...]
The project provide a solution for autonomous robots to orient themselves in their surroundings. To meet this objective trademarks used or labels placed by the environment in which the robot will move and a USB camera, so that the robot can be able to read those marks. [...]
El proyecto aporta una solución para que los robots autónomos sean capaces de orientarse en su entorno. Para cumplir este objetivo se utilizaran marcas o etiquetas colocadas por el entorno por el que se moverá el robot y una cámara USB para que el robot sea capaz de leer estas marcas. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
10 p, 810.2 KB Control de Robots Móviles Autónomos : Planificación de rutas en mapas geométricos / García Centelles, David ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La implementación de los AGV (Automated Guided Vehicles) en pequeñas empresas puede suponer un coste inicial demasiado elevado, por lo que son necesarios AGVs económicos donde el peso de la implementación recae en el software. [...]
L'implementació dels AGV (Automated Guided Vehicles) en petites empresas pot suposar un cost inicial massa elevat, per la qual cosa són necessaris AGVs econòmics on el pes de l'implementació recau en el software. [...]
Implementation of AGV (Automated Guided Vehicles) in small businesses may have too high initial cost, which is why we need economical AGVs where the burden of implementation lies with the software. This document describes the development and implentation of an algorithm for route planning on a 2D map from its transformation into a topological map. [...]

2015-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
7 p, 389.1 KB Sistema de localització en interiors per a gent gran / Lambert Sellés, Mathew ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Localitzar persones o objectes en exteriors resulta relativament senzill en l'actualitat, amb un receptor GPS simple s'arriba a tenir una alta precisió, tenint en compte la superfície total, i és econòmic però si intentem fer el mateix a l'interior d'un edifici, entren en joc parets, carcasses i interferències i el mètode resulta ineficaç. [...]
Localizar personas u objetos en exteriores resulta relativamente sencillo en la actualidad, con un receptor GPS sencillo se alcanza una precisión alta, teniendo en cuenta la superficie total, y es económico pero al intentar hacer lo mismo en el interior de un edificio entran en juego paredes, armazones e interferencias y este método resulta ineficaz. [...]
Locating people or objects outdoors is relatively simple nowadays, with a simple GPS receiver a high precision can be acquired, taking into account the total surface, and it's cheap but when trying to do so indoors walls, frames and interferences take place and the method is not reliable anymore. [...]

2014-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 26 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 31 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 82.6 KB Aplicacions Multidisciplinàries II [102728] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Montón Macián, Màrius ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la segona en relació a la matèria d'Aplicacions multidisciplinàries de l'electrònica, que s'orienta a l'adquisició de les competències necessàries per desenvolupar sistemes electrònics en diversos dominis d'aplicació. [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
2.
5 p, 80.8 KB Fonaments d'informàtica [103819] / Velasco González, Antonio José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Lorente Álvarez, Bibiana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori a la informàtica. Des de la perspectiva dels computadors com a màquines capaces de processar informació de forma automàtica, es tracta que els estudiants assoleixin els objectius següents: - Familiaritzar els estudiants amb l'ordinador com a eina per als sistemes informàtics. [...]
2017-18
Gestió Aeronàutica [829]  
3.
6 p, 84.8 KB Sistemes Encastats [102791] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Saiz Alcaine, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la primera en relació a la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. En aquesta matèria es tracta del desenvolupament dels sistemes que executen els algorismes d'unes aplicacions determinades i que ho han de fer respectant uns requeriments específics. [...]
2017-18
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
5 p, 82.0 KB Sistemes Encastats [102791] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la primera en relació a la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. En aquesta matèria es tracta del desenvolupament dels sistemes que executen els algorismes d'unes aplicacions determinades i que ho han de fer respectant uns requeriments específics. [...]
2016-17
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
5 p, 79.7 KB Aplicacions Multidisciplinàries II [102728] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la segona en relació a la matèria d'Aplicacions multidisciplinàries de l'electrònica, que s'orienta a l'adquisició de les competències necessàries per desenvolupar sistemes electrònics en diversos dominis d'aplicació. [...]
2016-17
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
6.
5 p, 28.9 KB Sistemes Encastats [102791] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la primera en relació a la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. En aquesta matèria es tracta del desenvolupament dels sistemes que executen els algorismes d'unes aplicacions determinades i que ho han de fer respectant uns requeriments específics. [...]
2015-16
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
5 p, 31.3 KB Aplicacions Multidisciplinàries II [102728] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la segona en relació a la matèria d'Aplicacions multidisciplinàries de l'electrònica, que s'orienta a l'adquisició de les competències necessàries per desenvolupar sistemes electrònics en diversos dominis d'aplicació. [...]
2015-16
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
8.
5 p, 105.2 KB Sistemes Encastats [102791] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la primera en relació a la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. En aquesta matèria es tracta del desenvolupament dels sistemes que executen els algorismes d'unes aplicacions determinades i que ho han de fer respectant uns requeriments específics. [...]
2014-15
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
5 p, 105.8 KB Sistemes Encastats [102791] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la primera en relació a la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. En aquesta matèria es tracta del desenvolupament dels sistemes que executen els algorismes d'unes aplicacions determinades i que ho han de fer respectant uns requeriments específics. [...]
2013-14  
10.
5 p, 15.6 KB Sistemes Encastats [102791] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la primera en relació a la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. En aquesta matèria es tracta del desenvolupament dels sistemes que executen els algorismes d'unes aplicacions determinades i que ho han de fer respectant uns requeriments específics. [...]
2012-13
Enginyeria Informàtica [958]  

Materials acadèmics : 31 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.