Resultats globals: 67 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 2 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 2 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 31 registres trobats
Materials acadèmics, 31 registres trobats
Articles 2 registres trobats  
1.
12 p, 1.1 MB Running Agent-based-models Simulations Synchronized with Reality to Control Transport Systems / Chaile Alfaro, Ismael Fabricio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics)
Adaptable, flexible and evolvable manufacturing systems and warehouses are so complex to manage that control systems have to be divided into several aspects. One of these is internal transportation, which has to do with all tasks involved in fulfilling a set of so-called transportation orders, i. [...]
2017 - 10.7305/automatika.2016.10.1243
Automatika, Vol. 57, Num. 2 (January 2017) , p. 452-465  
2.
2 p, 472.2 KB Model predictiu per a la millora de la gestió de les flotes de vehicles elèctrics / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics)
Investigadors del Departament de Microelectrònica i de Sistemes Electrònics han creat una planta experimental que simula un magatzem robotitzat, amb vehicles guiats automàticament que transporten els objectes. [...]
Investigadores del Departamento de Microelectrónica y Sistemas Electrónicos han creado una planta experimental que simula un almacén robotizado, con vehículos guiados automáticamente que transportan los objetos. [...]
Researchers from the Department of Microelectronics and Electronic Systems have set up an experimental plant that simulates a warehouse with automated guided vehicles that transport objects. The aim of the study is to analyze the influence of the charge level of the batteries in order to optimize transport operations, with applications not only in factories and warehouses, but also in urban areas.

2017
UAB divulga, Maig 2017, p. 1-2
3 documents

Contribucions a jornades i congressos 2 registres trobats  
1.
10 p, 674.9 KB Sincronització entre activitats d'aprenentatge i els recursos per a dur-les a terme / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Pérez Billinghusrt, Magaly I. (Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria) ; Velasco González, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics)
Amb la introducció de les metodologies docents basades en el treball de l'alumne s'han hagut d'adaptar les guies docents de les assignatures. En les titulacions d'Enginyeria Informàtica i d'Enginyeria Tècnica Informàtica, han d'incloure els objectius, les competències, el temari i el sistema d'avaluació. [...]
With the introduction of educational methodologies focused on the students' work the educational guides of the subjects have had to be adapted. In the Computer Engineering and Technical Computer Engineering studies, they have to include the goals, the competences, the syllabus and the system of evaluation. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
2.
7 p, 42.2 KB La planificació docent en ECTS en forma d'agendes d'aprenentatge de l'alumne / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics)
En aquest treball s'ha desenvolupat una metodologia completa per a la generació de les agendes d'aprenentatge a partir dels plans docents de les assignatures. Per qüestions de complexitat, s'ha treballat només amb un tipus d'assignatures. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  

Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
12 p, 1.4 MB L'agenda virtual d'activitats d'aprenentatge com a eina educativa / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Velasco González, Antonio José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Valderrama-Vallés, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Oliver Malagelada, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Ferrer, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Toledo-Morales, Ricardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
La metodologia docent impulsada per la creació d'un espai europeu d'educació superior comú implica tenir en compte el treball de l'estudiant. En aquest sentit, i per donar suport al procés d'aprenentatge dels alumnes, s'ha desenvolupat un procediment d'elaboració d'agendes d'activitats a partir de guies docents d'assignatures ja expressades en ECTS, és a dir, en les que es dóna informació de la dedicació dels estudiants tant a les tasques presencials com a les no presencials. [...]
La metodología docente impulsada por la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior común implica tener en cuenta el trabajo del estudiante. En este sentido, y para dar apoyo al proceso de aprendizaje de los alumnos, se ha desarrollado un procedimiento de elaboración de agendas de actividades a partir de guías docentes de asignaturas ya expresadas en ECTS, es decir, en las que se ofrece información sobre la dedicación de los estudiantes tanto a las tareas presenciales como a las no presenciales. [...]
The teaching methodology being promoted via the creation of a common European Higher Education Area means taking the student's work into account. In this sense, and in order to support students' learning process, a procedure was developed that involved drawing up calendars of activities based on teaching guides for courses that are already expressed in ECTS, that is, in which information is provided on how much time students should spend on both classroom and independent learning tasks. [...]

IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salut : cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 69-79
4 documents

Documents de recerca 31 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6.7 MB Execution-driven dynamic Multi-Robot Task Allocation model easily applicable to real cases / Rivas Alonso, Daniel ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir.
Molts magatzems i fàbriques modernes utilitzen robots mòbils autònoms per a les seves operacions logístiques internes. A causa del volum de treball que tenen aquestes instal·lacions, no és pràctic assignar manualment les tasques de transport als robots de la flota. [...]
Muchos almacenes y fábricas modernas utilizan robots móviles autónomos para sus operaciones logísticas internas. Debido al volumen de trabajo que tienen estas instalaciones, no es práctico asignar manualmente las tareas de transporte a los robots de la flota. [...]
Many modern warehouses and factories use autonomous mobile robots for their internal logistics operations. Due to the workload of these facilities, it is impractical to manually assign transport tasks to fleet robots. [...]

2023  
2.
10 p, 2.0 MB Bessó digital d'un robot mòbil / Martínez Torres, Joan ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els bessons digitals són una representació virtual d'un sistema físic que es poden fer servir per simular-ne el comportament i observar-ne el rendiment en temps real. La representació virtual consisteix en un conjunt de paràmetres i un model matemàtic del sistema físic corresponent. [...]
Los gemelos digitales son una representación virtual de un sistema físico que se puede utilizar para simular su comportamiento y observar su rendimiento en tiempo real. La representación virtual consiste en un conjunto de parámetros y un modelo matemático del sistema físico correspondiente. [...]
Digital twins are a virtual representation of a physical system that can be used to simulate its behavior and observe its performance in real-time. The virtual representation consists of a set of parameters and a mathematical model of the corresponding physical system. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
11 p, 2.8 MB Autonomous vehicle simulation for studying driver distraction / Bendahmane, Mohammed ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In the last decade we have seen a lot of interest in the domain of autonomous vehicle systems. While a lot of research is going in to developing these systems and making partial autonomous driving possible, it is also important to consider the risks that come with this technology, specifically driver distraction. [...]
En l'última dècada hem vist molt interès pel tema dels sistemes de vehicles autònoms. Tot i que s'està investigant molt per desenvolupar aquests sistemes i fer possible la conducció parcialment autònoma, també és important tenir en compte els riscos que comporta aquesta tecnologia, concretament la distracció del conductor. [...]
En la última década hemos visto mucho interés en el tema de los sistemas de vehículos autónomos. Si bien se está investigando mucho para desarrollar estos sistemas y hacer posible la conducción autónoma parcial, también es importante considerar los riesgos que conlleva esta tecnología, específicamente la distracción del conductor. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
14 p, 1.2 MB Monitoreo automático enfocado en la industria 4.0 / Piferrer Iglesias, Didac ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este documento recoge el procedimiento de automatización del proceso de monitorización de una parte del sistema de producción de Boehringer Ingelheim el cual inicialmente se realizaba de forma manual. [...]
This document includes the automation procedure for the monitoring process of a part of the Boehringer Ingelheim production system, which was initially carried out manually. In recurrent and technological processes, normally, human interventions not only slow down these processes, but can also execute them with some inaccuracies. [...]
Aquest document recull el procediment d'automatització del procés de monitorització d'una part del sistema de producció de Boehringer Ingelheim, que inicialment es realitzava manualment. En els processos recurrents i de caràcter tecnològic, normalment, les intervencions humanes no només alenteixen aquests processos, sinó que també poden arribar a executar-los amb algunes imprecisions. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 387.5 KB Creació d'un bessó digital d'un robot / Avellaneda Caballero, Raúl ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Una de les principals tendències tecnològiques durant els darrers anys es troba en la creació de bessons digitals, que són una replica virtual d'un producte al qual s'incorporen dades que poden ser captades a través de sensors.
One of the main technological trends during the last years is the creation of digital bessons, which are a virtual replica of a product to which are incorporated data that can be captured through sensors.
Una de las principales tendencias tecnológicas durante los últimos años se encuentra en la creación de gemelos digitales, que son una réplica virtual de un producto al que se incorporan datos que pueden ser captados a través de sensores.

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
10 p, 1015.2 KB Navigation support systems for autonomous vehicles / Martín Jiménez, David ; Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The aim of this work is to present an exploration method which can reduce initial installation time and costs of a semiautomated exploration system, but for educational purposes. The main goal is to obtain a map of the robot work area using a determinated scan algorithm, by creating a simulated model of the explorer. [...]
L'objectiu d'aquest treball és presentar un algorisme d'exploració per reduir el temps inicial d'instal·lació i costos d'un sistema d'exploració semiautomàtic, amb finalitats educatives. L'objectiu principal és obtenir un mapa del àrea de treball del robot fent servir un algorisme d'exploració determinat, creant un model virtual de l'explorador. [...]
El objetivo de este trabajo es presentar un algoritmo de exploración para reducir el tiempo inicial de instalación y costes de un sistema de exploración semiautomático, con fines educativos. El objetivo principal es obtener un mapa del área de trabajo del robot usando un algoritmo de exploración determinado, creando un modelo virtual del explorador. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
109 p, 3.2 MB Adaptive multi-robot control through on-line parameter identification at system level / Das, Pragna ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Las instalaciones industriales y de almacenamiento están pobladas por equipos de vehículos guiados automáticos (AGVs por sus siglas en inglés), que se encargan de la logística interna. Las soluciones implementadas, del estado del arte para los procesos de toma de decisiones en la planificación y el control de este tipo de sistemas de robots múltiples (MRSs por sus siglas en inglés) no abarcan el análisis en tiempo real de los comportamientos de los robots y el medio ambiente. [...]
Teams of automatic guided vehicles (AGVs) populate industrial and warehousing facilities and take care of the internal logistics. State-of-the-art, implemented solutions for decision-taking processes in planning and control of such kind of multi-robot systems (MRSs) do not encompass real-time analysis of behaviors of robots and environment. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
8.
6 p, 646.9 KB Onboard V2Cloud system design and implementation / López Conejos, Josep Xavier ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte es proposa un nou dispositiu pels vehicles, que obtindrà dades locals i remotes d'altres vehicles com la posició, la velocitat, el tipus de vehicle o bé la informació d'accidents, semàfors i canvis de carril a les interseccions. [...]
This project proposes a new device for vehicles, which will obtain local and remote data from other vehicles such as position, speed, type of vehicle, or the information on accidents, traffic lights and lane changes at the intersections. [...]
En este proyecto se propone un nuevo dispositivo para los vehículos, que obtendrá datos locales y remotos de otros vehículos como la posición, la velocidad, el tipo de vehículo o bien la información de accidentes, semáforos y cambios de carril en las intersecciones. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
9 p, 1.2 MB Sistema de gestió d'ordres de transport en logística interna basada en AGV / Jimenez Jané, Joan ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els sistemes centralitzats de gestió d'operacions de transport intern en plantes de manufactura i d'emmagatzematge que hi ha hagut fins ara, no són prou flexibles per adaptar-se a les noves formes de producció i, als canvis que es produeixen a la indústria actual a causa dels sistemes de la fabricació sota demanda i al trànsit que es genera derivat de la complexitat de les plantes actuals. [...]
Centralized management systems for internal transportation operations in manufacturing and warehousing facilities that have been up to now are not flexible enough to accommodate new forms of production and changes due to on-demand manufacturing. [...]
Los sistemas centralizados de gestión de operaciones de transporte interno en plantas de manufactura y almacenamiento que ha habido hasta ahora no son suficientemente flexibles para adapatarse a las nuevas formas de producción y a los cambios que se producen en la industria actual, a causa de los sistemas de fabricación bajo demanda y al tránsito que se genera derivado de la complejidad de las plantas actuales. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
154 p, 2.3 MB Cómo utilizar simuladores basados en multiagentes para scada en aplicaciones del ámbito industrial / Chaile Alfaro, Ismael Fabricio ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Esta tesis aborda el problema de cómo utilizar simuladores ABM para la supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) en aplicaciones del área industrial. Mayormente el uso de los simuladores se limita a la etapa de diseño y en algunos casos se extiende a la interacción con el entorno real de manera temporal, como es el caso de HIL o Co-Sim. [...]
This thesis addresses the problem of how to use ABM simulators for supervisory control and data acquisition (SCADA) of applications in the industrial area. Typically, simulators are used in the design processes of SCADA developments and, in some cases, they require interaction with the real environment temporarily, like when HIL or Co-Sim techniques are used. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  

Documents de recerca : 31 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 31 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 82.6 KB Aplicacions Multidisciplinàries II [102728] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Montón Macián, Màrius ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la segona en relació a la matèria d'Aplicacions multidisciplinàries de l'electrònica, que s'orienta a l'adquisició de les competències necessàries per desenvolupar sistemes electrònics en diversos dominis d'aplicació. [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
2.
5 p, 80.8 KB Fonaments d'informàtica [103819] / Velasco González, Antonio José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Lorente Álvarez, Bibiana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori a la informàtica. Des de la perspectiva dels computadors com a màquines capaces de processar informació de forma automàtica, es tracta que els estudiants assoleixin els objectius següents: - Familiaritzar els estudiants amb l'ordinador com a eina per als sistemes informàtics. [...]
2017-18
Pla d' Estudis de Gestió Aeronàutica [829]  
3.
6 p, 84.8 KB Sistemes Encastats [102791] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Saiz Alcaine, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la primera en relació a la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. En aquesta matèria es tracta del desenvolupament dels sistemes que executen els algorismes d'unes aplicacions determinades i que ho han de fer respectant uns requeriments específics. [...]
2017-18
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
5 p, 82.0 KB Sistemes Encastats [102791] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la primera en relació a la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. En aquesta matèria es tracta del desenvolupament dels sistemes que executen els algorismes d'unes aplicacions determinades i que ho han de fer respectant uns requeriments específics. [...]
2016-17
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
5 p, 79.7 KB Aplicacions Multidisciplinàries II [102728] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la segona en relació a la matèria d'Aplicacions multidisciplinàries de l'electrònica, que s'orienta a l'adquisició de les competències necessàries per desenvolupar sistemes electrònics en diversos dominis d'aplicació. [...]
2016-17
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
6.
5 p, 28.9 KB Sistemes Encastats [102791] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la primera en relació a la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. En aquesta matèria es tracta del desenvolupament dels sistemes que executen els algorismes d'unes aplicacions determinades i que ho han de fer respectant uns requeriments específics. [...]
2015-16
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
5 p, 31.3 KB Aplicacions Multidisciplinàries II [102728] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la segona en relació a la matèria d'Aplicacions multidisciplinàries de l'electrònica, que s'orienta a l'adquisició de les competències necessàries per desenvolupar sistemes electrònics en diversos dominis d'aplicació. [...]
2015-16
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
8.
5 p, 105.2 KB Sistemes Encastats [102791] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la primera en relació a la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. En aquesta matèria es tracta del desenvolupament dels sistemes que executen els algorismes d'unes aplicacions determinades i que ho han de fer respectant uns requeriments específics. [...]
2014-15
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
5 p, 105.8 KB Sistemes Encastats [102791] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la primera en relació a la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. En aquesta matèria es tracta del desenvolupament dels sistemes que executen els algorismes d'unes aplicacions determinades i que ho han de fer respectant uns requeriments específics. [...]
2013-14  
10.
5 p, 15.6 KB Sistemes Encastats [102791] / Ribas i Xirgo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la primera en relació a la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. En aquesta matèria es tracta del desenvolupament dels sistemes que executen els algorismes d'unes aplicacions determinades i que ho han de fer respectant uns requeriments específics. [...]
2012-13
Enginyeria Informàtica [958]  

Materials acadèmics : 31 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.