Results overview: Found 18 records in 0.02 seconds.
Research literature, 11 records found
Course materials, 7 records found
Research literature 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
63 p, 1.1 MB Optimización combinatoria, algoritmos, aeronáutica, problemas / Roldan Martínez, David ; Riera Terrén, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo trata de reunir problemas de optimización combinatoria en el ámbito de la gestión aeronáutica, así como describir distintas soluciones que se han propuesto para resolverlos. Se recogen seis problemas distintos y se ofrece una pequeña explicación de las soluciones encontradas, proporcionando referencias al trabajo original.
Aquest treball tracta de reunir problemas d'optimització combinatoria de l'àmbit de la gestió aeronáutica i de trovar diferents solucions que s'han proposat per resoldre'ls. Es recullen sis problemas distints i s'ofereix una breu explicació de les solucions trobades, proporcionant referències al treball original.
This paper tries to gather combinatorial optimization problems in the field of aviation management and describes the different solutions that have been proposed to solve them. Six different issues are collected and a brief explanation of the solutions is provided. [...]

2016
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
2.
59 p, 11.6 MB Psicología y factores humanos de la aviación / Mon Lecina, Roberto ; Riera Terrén, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Con este proyecto se ha llevado a cabo un estudio para averiguar cuales son los principales factores que afectan a la conducta humana en su puesto de trabajo y como pueden afectar a la posibilidad que causen un accidente aéreo. [...]
Amb aquest projecte s'ha dut a terme un estudi per esbrinar quins són els principals factors que afecten la conducta humana en el seu lloc de treball i com poden afectar la possibilitat que causin un accident aeri. [...]
This project has conducted a study to find out which are the main factors affecting human behaviour in the workplace and how they can affect the ability to cause a plane crash. Furthermore this study has focused on the profession of the air traffic controllers and their responsibilities.

2016
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
3.
55 p, 4.1 MB Análisis de capacidad de la plataforma de estacionamientos del aeropuerto Arturo Merino Benítez / Chávez Garcia, Laura ; Riera Terrén, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo trata sobre la realización de un estudio de capacidad de plataforma mediante el modelo de cálculo analítico definido por R. Horonjeff, aplicado al aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile. [...]
Aquest treball tracte sobre la realització d'un estudi de capacitat de plataforma mitjançant el model de càlcul analític definit per R. Horonjeff, aplicat al aeroport Arturo Merino Benítez de Santiago de Xile. [...]
This project is dedicated to the analysis of apron capacity through the analytic estimated model proposed by R. Horonjeff, executed at the Arturo Merino Benítez airport in Santiago de Chile. With the analysis of this data and fieldwork performed at this airport, there had been detected the deficiencies of the facilities and there had been raised a few number of proposals for improving the use and management of the.
platform.

2016
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
4.
57 p, 1.6 MB Modelatge i simulació (SIMIO) de la gestió dels equipatges als aeroports / Brunet Fibla, Jessica ; Riera Terrén, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball intenta explicar com funciona la gestió dels equipatges facturats, partint del moment, que e l'equipatge es deixa al mostrador de facturació fins que arriba a la corresponent aeronau. [...]
Este trabajo intenta explicar cómo funciona la gestión de los equipajes facturados, partiendo del momento, que el equipaje se deja en el mostrador de facturación hasta que llega a la correspondiente aeronave. [...]
This project tries to explain how the airport baggage management network works, starting at the moment when the baggage is left at the check-in counter till the moment it arrives to the right company airplane. [...]

2016
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
5.
53 p, 1.6 MB Implementació d'una xarxa social per a l'aprenentatge basat en jocs : kPAX / Mañas Nicolàs, Carles ; Riera Terrén, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2014
2 documents
6.
62 p, 2.5 MB Creating Airlines, videojoc de gestió de companyies aèries / Contreras Canals, Daniel ; Riera Terrén, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte és la realització del disseny visual i lògic d'un videojoc enfocat a la gestió de companyies aèries, tant per a l'àmbit universitari com professional. El projecte desglossa les opcions del videojoc i els càlculs necessaris per a realitzar la seva funció.
El proyecto es la realización del diseño visual y lógico de un videojuego enfocado a la gestión de compañías aéreas, tanto para el ámbito universitario como el profesional. El proyecto desglosa las opciones del videojuego y los cálculos necesarios para su función.
The project is the accomplishment of the visual design and logical design of a video game focused on the management of airlines, both for the university area as for the professional one. The project explains the options of the video game and the necessary calculations for his function.

2014
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
7.
98 p, 5.5 MB Creació e-commerce : true tradition / Valinuri Caballero, Omid ; Riera Terrén, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius del treball eren dur a terme la creació d'una empresa dins del sector d'e-commerce, més concretament una botiga online. Per a complir aquest objectiu ha sigut necessari realitzar un projecte d'emprenedoria desenvolupant una idea de negoci, on s'analitzen les diferents variables que afecten a la creació d'un negoci en general i dins del sector en particular. [...]
Los objetivos del trabajo eran llevar a cabo la creación de una empresa dentro del sector del e-commerce, mas concretamente una tienda online. Para cumplir este objetivo ha sido necesario realizar un proyecto emprendedor desarrollando una idea de negocio, donde se analizan las diferentes variables que afectan a la creación de un negocio en general y en el sector en particular. [...]
The main targets of this project where to run a business based on e-commerce, more specifically to run an online shop. To accomplish the target an entrepreneur plan was needed, where there is an analysis of all the different variables, which affects the running of that kind of business. [...]

2014
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
8.
172 p, 3.4 MB Hybrid algorithms for solving routing problems / Guimarans Serrano, Daniel ; Ramos González, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Riera Terrén, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Un component important de molts sistemes de distribució és el càlcul de les rutes dels vehicles per servir els clients. El Vehicle Routing Problem (VRP) proporciona el marc teòric per tractar aquest tipus de problemes logístics relacionats amb la distribució física de béns. [...]
An important component of many distribution systems is routing vehicles to serve customers. The Vehicle Routing Problem (VRP) provides a theoretical framework for approaching this class of logistics problems dealing with physical distribution. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
9.
56 p, 2.5 MB Gestión y visualización de museos virtuales 3d en línea / Nadal Gesto, Jordi ; Riera Terrén, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Esta aplicación constará de una herramienta para administradores que permitirá ver una sala de exposiciones virtual vacía, y una biblioteca de obras de arte; se podrán añadir y quitar obras de la sala de exposiciones arrastrándolas de/a la biblioteca, creando así galerías de arte virtuales. [...]
Aquesta aplicació constarà d'una eina per administradors que permetrà veure una sala d'exposicions virtual buida, i una biblioteca d'obres d'art; es podran afegir i treure obres de la sala d'exposicions arrossegant-les de/a la biblioteca, creant així galeries d'art virtuals. [...]
Development of an application to build a virtual exhibition room.

2012  
10.
49 p, 1.6 MB Generación de visitas virtuales a museos 3D para la inclusión en páginas web / Laperal Martín, Marta ; Riera Terrén, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las páginas web junto a la animación 3D son dos grandes atractivos hoy en día en el mundo de Internet. Una interfaz web agradable e interactiva por la que navegar cómodamente; junto a una herramienta en dos dimensiones fácil de manejar, para diseñar y obtener un resultado en tres dimensiones. [...]
Les pàgines web, al costat de l'animació 3D són dos grans atractius avui dia en el món d'Internet. Una interfície web agradable i interactiva per la qual navegar còmodament, al costat d'una eina en dues dimensions fàcil de manegar, per dissenyar i obtenir un resultat en tres dimensions. [...]
Web pages and 3D animation are two major attractions nowadays on Internet. An enjoyable and interactive web interface to navigate comfortably, with a two-dimensional easy-to-use tool to design and explore the result in three dimensions. [...]

2011  

Research literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 7 records found  
1.
3 p, 72.4 KB Fonaments d'Enginyeria [42642] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Riera Terrén, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Understanding of what engineering is and the different aspects on problem solving. Practical problem solving by the application of the appropriate methodology. Learning and practicing of some aspects and methodologies applied to innovation application in problem solving.
2018-19
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Cha [1135]  
2.
3 p, 72.1 KB Fonaments d'Enginyeria [42642] / Moreno Ortiz, Romualdo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Riera Terrén, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Understanding of what engineering is and the different aspects on problem solving. Practical problem solving by the application of the appropriate methodology. Learning and practicing of some aspects and methodologies applied to innovation application in problem solving.
2017-18
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Cha [1135]  
3.
3 p, 23.8 KB Fonaments d'Enginyeria [42642] / Riera Terrén, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Understanding of what engineering is and the different aspects on problem solving. Practical problem solving by the application of the appropriate methodology. Learning and practicing of some aspects and methodologies applied to innovation application in problem solving.
2015-16
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Cha [1135]  
4.
3 p, 299.6 KB Robòtica i automatització industrial [25015] / Megías Jiménez, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Riera Terrén, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
2000-01
Enginyer en Informàtica [176]  
5.
5 p, 65.5 KB Control per computador [25007] / Riera Terrén, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Ramos González, Juan José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
2007-08
Enginyer en Informàtica [471]
Enginyeria Informàtica i Llic. en Matemàtiques [605]  
6.
4 p, 165.4 KB Robòtica i automatització industrial [25015] / Serrano García, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Riera Terrén, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Narciso Farias, Mercedes Elizabeth ; Parra, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
2006-07
Enginyer en Informàtica [471]
Enginyeria Informàtica i Llic. en Matemàtiques [605]  
7.
4 p, 165.4 KB Robòtica i automatització industrial [25015] / Serrano García, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Riera Terrén, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Narciso Farias, Mercedes Elizabeth ; Parra, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
2005-06
Enginyer en Informàtica [471]
Enginyeria Informàtica i Llic. en Matemàtiques [605]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.