Resultats globals: 18 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 3 registres trobats
Documents de recerca, 6 registres trobats
Materials acadèmics, 8 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
26 p, 1.8 MB A History-based resource manager for genome analysis workflows applications on clusters with heterogeneous nodes / Badosa, Ferran (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Espinosa, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Acevedo Giménez, César Esteban (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Vera Rodríguez, Gonzalo (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Ripoll Aracil, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Bioinformatics workflows require large amounts of resources and are commonly executed in clusters. Determining the adequate amount of resources for bioinformatics applications is a tricky matter, since the resource usage of a single application might vary substantially from one execution to the next. [...]
2019 - 10.1007/s10766-018-0600-z
International Journal of Parallel Programming, Vol. 47, Issue 2 (April 2019) , p. 317-342  

Llibres i col·leccions 3 registres trobats  
1.
7 p, 495.2 KB La UAB i les TIC / Pascual, Ramon (Pascual de Sans) (Institut de Física d'Altes Energies) ; Ripoll Aracil, Ana (Ana) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2018
L'audàcia del coneixement : 50 anys UAB. Bellaterra, 2018, p. 173-179  
2.
9 p, 593.6 KB Presentació / Ripoll Aracil, Ana (Ana) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Centre d'Estudis Olímpics
Presentació del llibre.
Presentación del libro.
Book foreword.

Barcelona Centre d'Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona 2011
Mosaic olímpic: recerca multidisciplinar i difusió dels estudis olímpics. CEO-UAB: 20 anys, 2011, p. 9-10
3 documents
3.
8 p, 44.2 KB Discurs de la rectora de la UAB amb motiu de la inauguració del curs acadèmic 2011-2012 / Ripoll Aracil, Ana (Ana) ; Vallès, Josep M. 1940- (Josep Maria) ; Catalunya. Consell Executiu ; Catalunya. Secretaria d'Universitats i Recerca
"Tinc el convenciment que tots volem superar aquesta etapa de restriccions i desconcert. Volem repensar la nostra universitat sent molt conscients de la situació que vivim. Només podem sortir d'aquests temps difícils si tenim un projecte: un projecte col·lectiu que suposi un compromís renovat amb les nostres capacitats, un projecte engrescador en clau de futur, capaç de recuperar els ànims de la nostra comunitat universitària. [...]
Bellaterra 2011  

Documents de recerca 6 registres trobats  
1.
85 p, 1.1 MB System analysis of a Peer-to-Peer Video-on-Demand architecture : Kangaroo / Chalar Zúñiga, Álvaro ; Ripoll Aracil, Ana (Ana) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Architectural design and deployment of Peer-to-Peer Video-on-Demand (P2PVoD) systems which support VCR functionalities is attracting the interest of an increasing number of research groups within the scientific community; especially due to the intrinsic characteristics of such systems and the benefits that peers could provide at reducing the server load. [...]
El disseny arquitectònic i el desplegament de sistemes de Vídeo sota Demanda "Peer-to-Peer" que soporten funcionalitats VCR està captant l'interès d'un nombre creixent de grups de recerca a la comunitat científica, degut especialment a les característiques intrínsiques dels mencionats sistemes i als beneficis que els peers podrien proporcionar a la reducció de la càrrega en el servidor. [...]
El diseño arquitectónico y el despliegue de sistemas de Video bajo Demanda "Peer-to-Peer" que soportan funcionalidades VCR está captando el interés de un número creciente de grupos de investigación dentro de la comunidad científica; especialmente debido a las características intrínsecas de tales sistemas y a los beneficios que los peers podrían proporcionar en la reducción de la carga en el servidor. [...]

2008  
2.
22 p, 416.9 KB Algoritmos de asignación basados en un nuevo modelo de representación de programas paralelos / Roig Mateu, Concepció ; Ripoll Aracil, Ana, (Ana) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
En el momento de ejecutar una aplicación paralela, el programador (o el usuario) se enfrenta a decisiones importantes para reducir el tiempo de ejecución global, tales como cuántos procesadores ha de usar para ejecutar la aplicación y, dado un número de procesadores, cómo distribuir las tareas de la aplicación aprovechando al máximo su capacidad de concurrencia. [...]
Parallel programming presents the programmers (or the users) with daunting problems when attempting to achieve efficient execution. Two of these problems are to decide how many processors are necessary to execute the application and, for a specific number of processors, how to distribute the application tasks by exploiting their ability of concurrency, also known as the mapping problem. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
13 documents
3.
58 p, 1.1 MB Arquitecturas distribuidas para sistemas de video-bajo-demanda a gran escala / Cores Prado, Fernando ; Ripoll Aracil, Ana, (Ana) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Esta Tesis está enfocada hacia el diseño y evaluación de arquitecturas para ofrecer servicios de Video-bajo-Demanda a gran escala (LVoD). Después de un análisis exhaustivo de las alternativas existentes en la literatura (servidores-independientes, un nivel servidores-proxy, entre otras) y sus características, se proponen dos arquitecturas LVoD distribuidas basadas en la utilización de componentes sencillos y de bajo coste (servidores-proxy y redes locales) denominadas arquitecturas Proxy-Tree y Double P-Tree. [...]
This Tesis is oriented to design and evaluate architectures to provide Large-scale Video-on-Demand (LVoD) services. After an exhaustive analysis of different existing alternatives in the literature (independent-servers, one level proxies, etc) and their characteristics, we propose two LVoD architectures based on the utilization of simple and low-cost components (proxies and local networks) called Proxy-Tree and Double P-Tree. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
4 documents
4.
150 p, 9.9 MB Estrategias de asignación de programas de computadores paralelos / Senar Rosell, Miquel Àngel ; Ripoll Aracil, Ana, (Ana) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Pendent.
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
2 documents
5.
156 p, 3.7 MB Modelización y asignación de tareas para aplicaciones paralelas con flujo continuo de datos de entrada / Guirado Fernández, Fernando ; Ripoll Aracil, Ana, (Ana) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Roig Mateu, Concepció, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Las aplicaciones paralelas que procesan flujos continuos de datos de entrada, denominadas como aplicaciones pipeline, son de gran interés para la comunidad científica. Los principales criterios de rendimiento en el proceso de su optimización son dos: (a) minimizar la latencia, de forma que se obtenga el resultado para un dato de entrada en el menor tiempo posible y (b) conseguir un ratio de datos procesados por unidad de tiempo predeterminado, valor denominado como productividad. [...]
Parallel applications that process an input data stream, called pipeline applications, are currently focussing the interest of scientific comunity. The main issues to deal with in the optimization process of these applications are the following two: (a) to minimize latency, allowing the execution of one data of the input stream in the smallest possible time and, (b) to achieve a specific ratio of data processed per time unit, named as throughput. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007
2 documents
6.
210 p, 9.3 MB A New distributed diffusion algorithm for dynamic load-balancing in parallel systems / Cortés Fité, Ana ; Ripoll Aracil, Ana, (Ana) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
2 documents

Materials acadèmics 8 registres trobats  
1.
6 p, 110.9 KB Arquitectura de Computadors i Perifèrics [102685] / Rexachs del Rosario, Dolores Isabel ; Ripoll Aracil, Ana ; León Otero, Betzabeth del Carmen ; Ivars Camañez, Vicente José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius bàsics de l'assignatura són: •Definir el funcionament d'un sistema computador de propòsit general i d'un sistema encastat (embedded) basat en microcontroladors. •Adquirir habilitats fonamentals de la programació en llenguatge assemblador. [...]
The basic objectives of the subject are: • Define the operation of a general-purpose computer system and an embedded system based on microcontrollers. • Acquire fundamental assembly language programming skills. [...]
Los objetivos básicos de la asignatura son: •Definir el funcionamiento de un sistema computador de propósito general y de un sistema empotrado (embedded) basado en microcontroladores. •Adquirir habilidades fundamentales de la programación en lenguaje ensamblador. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
2.
6 p, 110.8 KB Arquitectura de Computadors i Perifèrics [102685] / Rexachs del Rosario, Dolores Isabel ; Ripoll Aracil, Ana ; Ivars Camáñez, Vicente José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius bàsics de l'assignatura són: •Definir el funcionament d'un sistema computador de propòsit general i d'un sistema encastat (embedded) basat en microcontroladors. •Adquirir habilitats fonamentals de la programació en llenguatge assemblador. [...]
The basic objectives of the subject are: • Define the operation of a general-purpose computer system and an embedded system based on microcontrollers. • Acquire fundamental assembly language programming skills. [...]
Los objetivos básicos de la asignatura son: •Definir el funcionamiento de un sistema computador de propósito general y de un sistema empotrado (embedded) basado en microcontroladores. •Adquirir habilidades fundamentales de la programación en lenguaje ensamblador. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
3.
6 p, 113.1 KB Arquitectura de Computadors i Perifèrics [102685] / Ripoll Aracil, Ana ; Rexachs del Rosario, Dolores Isabel ; Ivars Camáñez, Vicente José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius bàsics de l'assignatura són: •Definir la manera de funcionament bàsic d'un sistema encastat (embedded) basat en un microcontrolador. •L'adquisició de les habilitats fonamentals de la programació en llenguatge assemblador. [...]
Los objetivos básicos de la asignatura son: •Definir el modo de funcionamiento básico de un sistema empotrado (embedded) basado en un microcontrolador. •La adquisición de las habilidades fundamentales de la programación en lenguaje ensamblador. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
4.
6 p, 117.2 KB Arquitectura de Computadors i Perifèrics [102685] / Ripoll Aracil, Ana ; Rexachs del Rosario, Dolores Isabel Rexachs del Rosario ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius bàsics de l'assignatura són: •Definir la manera de funcionament bàsic d'un sistema encastat (embedded) basat en un microcontrolador. •L'adquisició de les habilitats fonamentals de la programació en llenguatge assemblador. [...]
Los objetivos básicos de la asignatura son: •Definir el modo de funcionamiento básico de un sistema empotrado (embedded) basado en un microcontrolador. •La adquisición de las habilidades fundamentales de la programación en lenguaje ensamblador. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
5.
6 p, 95.5 KB Arquitectura de Computadors i Perifèrics [102685] / Ripoll Aracil, Ana ; Mendez Muñoz, Victor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és formar estudiants que entenguin el mode de funcionament bàsic d'un sistema encastat (embedded) basat en un microcontrolador i que hagin adquirit les habilitats fonamentals de la programació en llenguatge assemblador, així com donar una visió general dels perifèrics més usuals a l'entorn dels sistemes digitals, com funcionen, com controlar-los, i com connectar-los a un equip informàtic basat en un microcontrolador.
2018-19
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
6.
6 p, 83.9 KB Arquitectura de Computadors i Perifèrics [102685] / Ripoll Aracil, Ana ; Mendez Muñoz, Victor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és formar estudiants que entenguin el mode de funcionament bàsic d'un sistema encastat (embedded) basat en un microcontrolador i que hagin adquirit les habilitats fonamentals de la programació en llenguatge ensamblador, així com donar una visió general dels perifèrics més usuals a l'entorn dels sistemes digitals, com funcionen, com controlar-los, i com connectar-los a un equip informàtic basat en un microcontrolador.
2017-18
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
7.
6 p, 84.8 KB Arquitectura de Computadors i Perifèrics [102685] / Ripoll Aracil, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és formar estudiants que entenguin el mode de funcionament bàsic d'un sistema encastat (embedded) basat en un microcontrolador i que hagin adquirit les habilitats fonamentals de la programació en llenguatge ensamblador, així com donar una visió general dels perifèrics més usuals a l'entorn dels sistemes digitals, com funcionen, com controlar-los, i com connectar-los a un equip informàtic basat en un microcontrolador.
2016-17
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]  
8.
6 p, 34.4 KB Arquitectura de Computadors i Perifèrics [102685] / Ripoll Aracil, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és formar estudiants que entenguin el mode de funcionament bàsic d'un sistema encastat (embedded) basat en un microcontrolador i que hagin adquirit les habilitats fonamentals de la programació en llenguatge ensamblador, així com donar una visió general dels perifèrics més usuals a l'entorn dels sistemes digitals, com funcionen, com controlar-los, i com connectar-los a un equip informàtic basat en un microcontrolador.
2015-16
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.