Resultats globals: 56 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 4 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 3 registres trobats
Documents de recerca, 10 registres trobats
Materials acadèmics, 30 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Fons personals i institucionals, 7 registres trobats
Articles 4 registres trobats  
1.
10 p, 343.6 KB Palliative Oncological Patients with Insomnia : Concerns of the Patients and Their Relatives' Perception / Font Guiteras, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Domingo, José Planas (Hospital del Mar (Barcelona, Catalunya)) ; Danés, Cristina Farriols (Hospital del Mar (Barcelona, Catalunya)) ; Ripoll, Ada Ruiz (Hospital del Mar (Barcelona, Catalunya)) ; Berger, Rita (Universitat de Barcelona. Departament de Psicologia Social i Quantitativa) ; Villar Abelló, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Insomnia is one of the most frequent symptoms and usually generates significant stress in 60% of patients with advanced cancer. Worries from the patients' and relatives' perspective are crucial to improve the patients' quality of life but have received limited attention. [...]
2021 - 10.3390/ijerph18168509
International journal of environmental research and public health, Vol. 18 (august 2021)  
2.
26 p, 217.9 KB Programas de garantía de rentas e inserción laboral : el itinerario de inserción laboral de Cáritas Girona / Ballester, Ramon ; Garriga Ripoll, Anna (Universitat de Girona) ; Recio, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
Las políticas activas de empleo tienen un papel preeminente dentro de las políticas laborales y sociales. En el caso español, tanto las prestaciones y subsidios de desempleo como las rentas mínimas de inserción vinculan la percepción de la prestación a la participación en itinerarios de inserción laboral. [...]
Active labour market policies play an increasingly preeminent role in both labour and social policies. In the Spanish case, both income protection programs against unemployment and minimum income support programmes link benefits to participation in labour insertion pathways. [...]

2015
Estudios de economía aplicada, Vol. 33 Núm. 3 (2015) , p. 1011-1036  
3.
26 p, 1.8 MB A History-based resource manager for genome analysis workflows applications on clusters with heterogeneous nodes / Badosa, Ferran (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Espinosa, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Acevedo Giménez, César Esteban (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Vera Rodríguez, Gonzalo (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Ripoll Aracil, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Bioinformatics workflows require large amounts of resources and are commonly executed in clusters. Determining the adequate amount of resources for bioinformatics applications is a tricky matter, since the resource usage of a single application might vary substantially from one execution to the next. [...]
2019 - 10.1007/s10766-018-0600-z
International Journal of Parallel Programming, Vol. 47, Issue 2 (April 2019) , p. 317-342  
4.
12 p, 273.5 KB Insomnia among patients with advanced disease during admission in a Palliative Care Unit : a prospective observational study on its frequency and association with psychological, physical and environmental factors / Renom Guiteras, Anna (Hospital del Mar (Barcelona, Catalunya)) ; Planas Domingo, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Farriols, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Mojal, Sergi (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques) ; Miralles Basseda, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Silvent, Maria A. (Hospital de l'Esperança) ; Ruiz Ripoll, Ada I. (Hospital del Mar (Barcelona, Catalunya))
The aims of this study were: 1) to assess the frequency of insomnia among patients during admission in a Palliative Care Unit (PCU); 2) to study the association between emotional distress and insomnia, taking physical, environmental and other psychological factors into account. [...]
2014 - 10.1186/1472-684X-13-40
BMC Palliative Care, Vol. 13 (August 2014) , art. 40  

Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
68 p, 17.1 MB La Voz del Valle : periódico quincenal independiente dedicado a la defensa y fomento de los intereses morales y materiales del Valle de Arán / Ripoll Miró, Amadeu, entitat editora
Vielha : Amadeo Ripoll Miró, 1921-
3 documents

Llibres i col·leccions 3 registres trobats  
1.
7 p, 495.2 KB La UAB i les TIC / Pascual, Ramon (Pascual de Sans) (Institut de Física d'Altes Energies) ; Ripoll Aracil, Ana (Ana) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2018
L'audàcia del coneixement : 50 anys UAB. Bellaterra, 2018, p. 173-179  
2.
9 p, 593.6 KB Presentació / Ripoll Aracil, Ana (Ana) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Centre d'Estudis Olímpics
Presentació del llibre.
Presentación del libro.
Book foreword.

Barcelona Centre d'Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona 2011
Mosaic olímpic: recerca multidisciplinar i difusió dels estudis olímpics. CEO-UAB: 20 anys, 2011, p. 9-10
3 documents
3.
8 p, 44.2 KB Discurs de la rectora de la UAB amb motiu de la inauguració del curs acadèmic 2011-2012 / Ripoll Aracil, Ana (Ana) ; Vallès, Josep M. 1940- (Josep Maria) ; Catalunya. Consell Executiu ; Catalunya. Secretaria d'Universitats i Recerca
"Tinc el convenciment que tots volem superar aquesta etapa de restriccions i desconcert. Volem repensar la nostra universitat sent molt conscients de la situació que vivim. Només podem sortir d'aquests temps difícils si tenim un projecte: un projecte col·lectiu que suposi un compromís renovat amb les nostres capacitats, un projecte engrescador en clau de futur, capaç de recuperar els ànims de la nostra comunitat universitària. [...]
Bellaterra 2011  

Documents de recerca 10 registres trobats  
1.
292 p, 6.7 MB The Spanish airport system : a critical assessment of the impact of AENA's managerial decisions on airports' technical efficiencies / Ripoll Zarraga, Ane Elixabete ; Portillo Pérez de Viñaspre, Fabiola, dir. ; Prior Jiménez, Diego, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa
Aquesta tesi aborda l'aplicació a la indústria aeroportuària d'enfocaments metodològics alternatius als models convencionals classificats com a mètodes no paramètrics i paramètrics. L'objectiu és estimar i confirmar la coherència de l'eficiència dels aeroports espanyols a través del temps. [...]
This Thesis addresses the application to the airport industry of alternative methodological approaches to the conventional models commonly classified as non-parametric and parametric methods. The aim is to estimate and to confirm the consistency of the Spanish airports' efficiency across time. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
1 p, 1.1 MB Insects as an alternative protein source in animal feed / Ripoll Enríquez, Aina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2018
Grau en Veterinària [955]  
3.
35 p, 2.0 MB Detecció d'antibiòtics en el vacú lleter / Remolar Franch, Pere ; Pastor Ripoll, Aida ; Toneu Domènech, Laia
2013  
4.
152 p, 1.0 MB Exploratory study of the association between insight and theory of Mind (ToM) in stable schizophrenia patients / Pousa i Tomàs, Esther ; Obiols Llandrich, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut) ; Ruiz Ripoll, Ada I., dir. ; David, Anthony S., dir.
Poor Insight is a common symptom of schizophrenia and it is conceptualised as having at least three principal components, namely unawareness of symptoms, unawareness of the need for treatment, and unawareness of the consequences of the disorder. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009  
5.
85 p, 1.1 MB System analysis of a Peer-to-Peer Video-on-Demand architecture : Kangaroo / Chalar Zúñiga, Álvaro ; Ripoll Aracil, Ana (Ana) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Architectural design and deployment of Peer-to-Peer Video-on-Demand (P2PVoD) systems which support VCR functionalities is attracting the interest of an increasing number of research groups within the scientific community; especially due to the intrinsic characteristics of such systems and the benefits that peers could provide at reducing the server load. [...]
El disseny arquitectònic i el desplegament de sistemes de Vídeo sota Demanda "Peer-to-Peer" que soporten funcionalitats VCR està captant l'interès d'un nombre creixent de grups de recerca a la comunitat científica, degut especialment a les característiques intrínsiques dels mencionats sistemes i als beneficis que els peers podrien proporcionar a la reducció de la càrrega en el servidor. [...]
El diseño arquitectónico y el despliegue de sistemas de Video bajo Demanda "Peer-to-Peer" que soportan funcionalidades VCR está captando el interés de un número creciente de grupos de investigación dentro de la comunidad científica; especialmente debido a las características intrínsecas de tales sistemas y a los beneficios que los peers podrían proporcionar en la reducción de la carga en el servidor. [...]

2008  
6.
22 p, 416.9 KB Algoritmos de asignación basados en un nuevo modelo de representación de programas paralelos / Roig Mateu, Concepció ; Ripoll Aracil, Ana, (Ana) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
En el momento de ejecutar una aplicación paralela, el programador (o el usuario) se enfrenta a decisiones importantes para reducir el tiempo de ejecución global, tales como cuántos procesadores ha de usar para ejecutar la aplicación y, dado un número de procesadores, cómo distribuir las tareas de la aplicación aprovechando al máximo su capacidad de concurrencia. [...]
Parallel programming presents the programmers (or the users) with daunting problems when attempting to achieve efficient execution. Two of these problems are to decide how many processors are necessary to execute the application and, for a specific number of processors, how to distribute the application tasks by exploiting their ability of concurrency, also known as the mapping problem. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
13 documents
7.
58 p, 1.1 MB Arquitecturas distribuidas para sistemas de video-bajo-demanda a gran escala / Cores Prado, Fernando ; Ripoll Aracil, Ana, (Ana) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Esta Tesis está enfocada hacia el diseño y evaluación de arquitecturas para ofrecer servicios de Video-bajo-Demanda a gran escala (LVoD). Después de un análisis exhaustivo de las alternativas existentes en la literatura (servidores-independientes, un nivel servidores-proxy, entre otras) y sus características, se proponen dos arquitecturas LVoD distribuidas basadas en la utilización de componentes sencillos y de bajo coste (servidores-proxy y redes locales) denominadas arquitecturas Proxy-Tree y Double P-Tree. [...]
This Tesis is oriented to design and evaluate architectures to provide Large-scale Video-on-Demand (LVoD) services. After an exhaustive analysis of different existing alternatives in the literature (independent-servers, one level proxies, etc) and their characteristics, we propose two LVoD architectures based on the utilization of simple and low-cost components (proxies and local networks) called Proxy-Tree and Double P-Tree. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
4 documents
8.
150 p, 9.9 MB Estrategias de asignación de programas de computadores paralelos / Senar Rosell, Miquel Àngel ; Ripoll Aracil, Ana, (Ana) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Pendent.
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
2 documents
9.
156 p, 3.7 MB Modelización y asignación de tareas para aplicaciones paralelas con flujo continuo de datos de entrada / Guirado Fernández, Fernando ; Ripoll Aracil, Ana, (Ana) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Roig Mateu, Concepció, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Las aplicaciones paralelas que procesan flujos continuos de datos de entrada, denominadas como aplicaciones pipeline, son de gran interés para la comunidad científica. Los principales criterios de rendimiento en el proceso de su optimización son dos: (a) minimizar la latencia, de forma que se obtenga el resultado para un dato de entrada en el menor tiempo posible y (b) conseguir un ratio de datos procesados por unidad de tiempo predeterminado, valor denominado como productividad. [...]
Parallel applications that process an input data stream, called pipeline applications, are currently focussing the interest of scientific comunity. The main issues to deal with in the optimization process of these applications are the following two: (a) to minimize latency, allowing the execution of one data of the input stream in the smallest possible time and, (b) to achieve a specific ratio of data processed per time unit, named as throughput. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007
2 documents
10.
210 p, 9.3 MB A New distributed diffusion algorithm for dynamic load-balancing in parallel systems / Cortés Fité, Ana ; Ripoll Aracil, Ana, (Ana) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
2 documents

Materials acadèmics 30 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 105.0 KB Finances II [42729] / Tarrazón Rodón, Ma. Antonia ; Montllor i Serrats, Joan ; Fraysse, Guilhem ; Ripoll Zarraga, Ane Elixabete ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El MEBA s'imparteix i s'avalua íntegrament en anglès. Només el domini acreditat de l'anglès permet cursar aquest màster. Finances II: Política financera de l'empresa, inversions i institucions financeres Creació de valor a les empreses: política financera, creixement empresarial i re-estructuració empresarial. [...]
Finance II: Corporate Financial Policy, Investments & Financial Institutions Value creation in corporations: Financial policy, corporate growth and corporate restructuring. Corporate and banking investment decisions, risk management in domestic and international contexts.
El MEBA se imparte y evalúa íntegramente en inglés. Solo el dominio acreditado del inglés permite cursar este máster. Finanzas II: Política financiera de la empresa, inversiones e instituciones financieras Creación de valor en las empresas: política financera, crecimiento empresarial y reestructuración empresarial. [...]

2022-23
Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses / University Master in Economics and Business Administration [990]
3 documents
2.
4 p, 98.9 KB Treball de Final de Màster [44447] / Gómez Valls, Francesc ; Álvarez Gómez, Manuel ; Uroz Felices, Francesc Josep ; van Hemmen, Stefan Felix ; Vilardell Riera, Immaculada ; Rovira Val, Maria Rosa ; Ballonga Xaver, Jordi ; Rizo Gubianas, Jordi ; Sentis Ros, Xavier ; Ripoll Zarraga, Ane Elixabete ; Lara Serrano, Maria Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
El treball es realitzarà incorporant els coneixements més rellevants dels principals mòduls del màster. Es tracta de realitzar un TFM on es demostri la capacitat per raonar, analitzar i opinar (d'una manera transversal) sobre: - L'elaboració dels comptes anuals d'una empresa. [...]
The work will make incorporating the most notable knowledges of the main modules of the máster. It treats to make a TFM where show the capacity to reason, analyse and think (of a transversal way) on: - The preparation of the annual accounts of a company. [...]
El trabajo se realizará incorporando los conocimientos más relevantes de los principales módulos del máster. Se trata de realizar un TFM donde se demuestre la capacidad para razonar, analizar y opinar (de un modo transversal) sobre alguna o varias áreas analizadas durante el primer curso del programa. [...]

2022-23
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
3.
5 p, 104.3 KB Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC/NIIF) i Consolidació [44445] / Gómez Valls, Francesc ; Rizo Gubianas, Jordi ; Sentis Ros, Xavier ; Ripoll Zarraga, Ane Elixabete ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
- Normes Internacionals de comptabilitat NIC-NIIF - Marc legal de la consolidació a Espanya (NOFCAC, RD 1159/2010) - Estats financers consolidats - Normes de consolidació.
- International norms of accounting. - Legal standards of the consolidation in Spain (NOFCAC, RD 1159/2010) - Financial states consolidated - Norms of consolidation.
- Normas Internacionales de contabilidad, NIC-NIIF - Marco legal de la consolidación en España (NOFCAC, RD 1159/2010) - Estados financieros consolidados - Normas de consolidación.

2022-23
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
4.
6 p, 110.9 KB Arquitectura de Computadors i Perifèrics [102685] / Rexachs del Rosario, Dolores Isabel ; Ripoll Aracil, Ana ; León Otero, Betzabeth del Carmen ; Ivars Camañez, Vicente José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius bàsics de l'assignatura són: •Definir el funcionament d'un sistema computador de propòsit general i d'un sistema encastat (embedded) basat en microcontroladors. •Adquirir habilitats fonamentals de la programació en llenguatge assemblador. [...]
The basic objectives of the subject are: • Define the operation of a general-purpose computer system and an embedded system based on microcontrollers. • Acquire fundamental assembly language programming skills. [...]
Los objetivos básicos de la asignatura son: •Definir el funcionamiento de un sistema computador de propósito general y de un sistema empotrado (embedded) basado en microcontroladores. •Adquirir habilidades fundamentales de la programación en lenguaje ensamblador. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
5.
6 p, 108.6 KB Introducció a la Comptabilitat [102366] / Narbón Perpiñá, Isabel ; Romero Mogorrón, José Javier ; Gayet, Celine Françoise Marie ; Cadena Abadias, Sergio ; Magri Majos, Maria de los Dolores ; Celdran Gonzalez, Debora ; Escudero Fernández, Pedro ; Ripoll Zarraga, Ane Elixabete ; Hernansaez Torras, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Context: L'assignatura de Introducció a la comptabilitat és la primera que s'imparteix en el grau dins de l'àrea de comptabilitat i la única que s'imparteix en el primer curs. Estableix les bases conceptuals que permeten amb posterioritat cursar les assignatures d'anàlisi d'estats financers, comptabilitat financera o comptabilitat de societats per posar alguns exemples. [...]
Context: This is a first year of "Introduction to Accounting". This course establishes the foundation for other specific accounting subjects such as accountancy of companies, financial statement analysis, public accounting, accounting for cooperative organizations and accounting for non-profit organizations. [...]
Contexto: La asignatura de "Introducción a la contabilidad" es la primera que se imparte en el grado dentro del área de contabilidad y es la única que se imparte en primer curso. Establece las bases conceptuales que permiten con posterioridad cursar las asignaturas de análisis de estados financieros, contabilidad financiera o contabilidad de sociedades por poner algunos ejemplos. [...]

2022-23
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Grau en Economia [1407]
Grau en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [994]
3 documents
6.
7 p, 112.7 KB Anàlisi i Avaluació dels Estats Comptables [106397] / Ripoll Zarraga, Ane Elixabete ; Prior Jimenez, Diego ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Context: Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS per als graus d'Administració i Direcció d'Empreses i Economia impartides a la UAB. S'ofereix al segon semestre de tercer curs. [...]
Background: This module is a mandatory six-credit ECTS subject for the UAB Business Administration degree and Economics degree taught in the second semester of the third year. Objectives: The objective of this subject is to teach the financial statements of the firms: balance sheet, income statement, annual report, the changes in equity, and cash flows statements. [...]
Contexto: Se trata de una asignatura obligatoria de 6 creditos ECTS para el grado de Administración y Dirección de Empresas, Se ofrece en el segundo semestre de tercer curso. Objetivos: Entender e interpretar los principales estados financieros de las organizaciones: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo. [...]

2022-23
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
3 documents
7.
6 p, 109.3 KB Direcció financera [101200] / Rizo Gubianas, Jordi ; Ripoll Zarraga, Ane Elixabete ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
L'objectiu principal de l'assignatura és donar a conèixer a l'estudiant: Les principals tècniques que hi ha per prendre decisions sobre noves inversions i el seu finançament. Amb l'estudi de l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de: a)Extreure informació útil, per prendre decisions, del balanç i del compte de pèrdues i guanys i l'estat de fluxos d'efectiu. [...]
At the end of the course, the student will be able to: 1 a) Know about useful financial information in order to make management decisions regarding Business and new investments (Analyze the main financial statements, Balance Sheet, Profit and Loss and Statement of cash flow. [...]
El objetivo principal de la asignatura es dar a conocer al estudiante: Las principales técnicas que hay para tomar decisiones sobre nuevas inversiones y su financiación. Con el estudio de la asignatura el estudiante tiene que ser capaz de: 1 a) Extraer información útil, para tomar decisiones, del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de flujos de efectivo. [...]

2022-23
Grau en Turisme [1345]
Grau en Turisme [820]
3 documents
8.
5 p, 104.4 KB Finances II [42729] / Tarrazón Rodón, Ma. Antonia ; Montllor i Serrats, Joan ; Fraysse, Guilhem ; Ripoll Zárraga, Ane Elixabete ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El MEBA s'imparteix i s'avalua íntegrament en anglès. Només el domini acreditat de l'anglès permet cursar aquest màster. Finances II: Política financera de l'empresa, inversions i institucions financeres Creació de valor a les empreses: política financera, creixement empresarial i re-estructuració empresarial. [...]
Finance II: Corporate Financial Policy, Investments & Financial Institutions Value creation in corporations: Financial policy, corporate growth and corporate restructuring. Corporate and banking investment decisions, risk management in domestic and international contexts.
El MEBA se imparte y evalúa íntegramente en inglés. Solo el dominio acreditado del inglés permite cursar este máster. Finanzas II: Política financiera de la empresa, inversiones e instituciones financieras Creación de valor en las empresas: política financera, crecimiento empresarial y reestructuración empresarial. [...]

2021-22
Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses / University Master in Economics and Business Administration [990]
3 documents
9.
6 p, 110.8 KB Arquitectura de Computadors i Perifèrics [102685] / Rexachs del Rosario, Dolores Isabel ; Ripoll Aracil, Ana ; Ivars Camáñez, Vicente José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius bàsics de l'assignatura són: •Definir el funcionament d'un sistema computador de propòsit general i d'un sistema encastat (embedded) basat en microcontroladors. •Adquirir habilitats fonamentals de la programació en llenguatge assemblador. [...]
The basic objectives of the subject are: • Define the operation of a general-purpose computer system and an embedded system based on microcontrollers. • Acquire fundamental assembly language programming skills. [...]
Los objetivos básicos de la asignatura son: •Definir el funcionamiento de un sistema computador de propósito general y de un sistema empotrado (embedded) basado en microcontroladores. •Adquirir habilidades fundamentales de la programación en lenguaje ensamblador. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
10.
6 p, 113.1 KB Arquitectura de Computadors i Perifèrics [102685] / Ripoll Aracil, Ana ; Rexachs del Rosario, Dolores Isabel ; Ivars Camáñez, Vicente José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius bàsics de l'assignatura són: •Definir la manera de funcionament bàsic d'un sistema encastat (embedded) basat en un microcontrolador. •L'adquisició de les habilitats fonamentals de la programació en llenguatge assemblador. [...]
Los objetivos básicos de la asignatura son: •Definir el modo de funcionamiento básico de un sistema empotrado (embedded) basado en un microcontrolador. •La adquisición de las habilidades fundamentales de la programación en lenguaje ensamblador. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents

Materials acadèmics : 30 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
1284x1934, 2.2 MB Tomás Ripoll Sastre (1907-1971) : fundador de la Librería Ripoll … hacia 1930 / Librería Anticuaria Ripoll
Palma de Mallorca : Librería Anticuaria Ripoll, [200-?]
2 documents

Fons personals i institucionals 7 registres trobats  
1.
1 p, 1.4 MB Carta de Francisco A. Ripoll a Ramón Ortiz Fornaguera / Ripoll, Francisco A.
Ripoll le comunica a Ortiz Fornaguera haber enviado la suya del 11/03 a Palá.
1947  
2.
1 p, 1.7 MB Carta de Francisco A. Ripoll a Ortiz Fornaguera / Ripoll, Francisco A.
Informe sobre la reserva de 50 ejemplares para Ortiz Fornaguera, y que estima que 2. 000 ejemplares podría ser excesivo y otros detalles. Le adjunta el preámbulo escrito por el Sr. Palá (no está en el archivo).
1947  
3.
2 p, 3.0 MB Carta de Francisco A. Ripoll a Ortiz Fornaguera / Ripoll, Francisco A.
Detalles de un proyecto de publicación y pregunta sobre el número de ejemplares que, a juicio de éste, conviene publicar.
1947  
4.
1 p, 1.7 MB Carta de Francisco A. Ripoll a Ortiz Fornaguera / Ripoll, Francisco A.
Ripoll confirma un proyecto de publicación y detalla su situación editorial.
1947  
5.
1 p, 1.8 MB Carta de Francisco A. Ripoll a Ortiz Fornaguera / Ripoll, Francisco A.
Expresa su adhesión a la sugerencia de Juan Palá de publicar la "Introducción a la Mecánica Cuántica", y le resume los orígenes de su relación con Terradas, en una empresa constructora en la que Terradas era director y él consejero.
1947  
6.
1 p, 104.2 KB Carta mecanografiada d'Anabel Sáiz Ripoll a José Agustín Goytisolo / Sáiz Ripoll, Anabel
1995 , 1995  
 Accés restringit a la UAB
7.
1 p, 110.8 KB Carta mecanografiada d'Anabel Sáiz Ripoll a José Agustín Goytisolo / Sáiz Ripoll, Anabel
1990 , 1990  
 Accés restringit a la UAB

Vegeu també: autors amb noms similars
1 Ripoll, Ada Ruiz
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.