Resultados globales: 24 registros encontrados en 0.01 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 5 registros
Materiales académicos, Encontrados 19 registros
Documentos de investigación Encontrados 5 registros  
1.
44 p, 629.5 KB La aplicación de la flexiseguridad en el contexto español / Ian Junyent Bosch ; Rodríguez Soler, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Partiendo del interés por la flexiseguridad, se ha planteado como tema de estudio, analizar e investigar el conjunto de políticas que se han aplicado sobre esta temática y en cómo se ha gestionado. [...]
Based on the interest in flexicurity, it has been raised as a topic of study, to analyze and investigate the set of policies that have been applied on this topic and how it has been managed. This is the objective for which information has been sought, through different research sources such as interviews and readings, in order to know the methodology of the work. [...]

2020
Grau en Relacions Laborals [806]  
2.
93 p, 1.4 MB Outsourcing of services in France. The Challenges from Collective Bargaining System / Rodríguez-Soler, Joan ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; RECOVER project - Relaunching Collective Bargaining Coverage in Outsourced Services
2019 (RECOVER Country Reports)  
3.
65 p, 1.3 MB Mujeres y el mercado laboral español : segunda generación de origen marroquí / Oulad Bouaarfa El Gribes, Chaimae ; Rodríguez Soler, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Este trabajo refleja estudiar la inserción sociolaboral en que se encuentran las jóvenes de la segunda generación y la generación uno y medio -origen marroquí- y la presencia que tienen en el mercado laboral español. [...]
Aquest treball reflecteix estudiar l'inserció sociolaboral en la que es troben les joves de la segona generació i la generació un i mig -d'origen marroquí- i la presencia que tenen en el mercat laboral espanyol. [...]

2017
Grau en Relacions Laborals [806]  
4.
58 p, 274.1 KB Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la seguretat i salut laboral a Catalunya / Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Rodríguez Soler, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
Aquest estudi té l'objectiu de detectar aquells temes centrals en la recerca centrada en la seguretat i salut laboral a Catalunya. L'estudi ha tingut els grups de discussió com a principal tècnica d'obtenció de dades i presenta una sèrie de propostes d'actuació en matèria de recerca sobre prevenció de riscos laborals. [...]
Departament d'Empresa i Ocupació, Direcció General de Relacions Laborals 2015
2 documentos
5.
59 p, 1.1 MB Els Treballadors autònoms, anàlisi a partir de l'explotació de la II Enquesta Catalana de Condicions de Treball / Rodríguez Soler, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest projecte respon a la demanda de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom d'aprofundir en les característiques dels treballadors autònoms a partir de l'explotació de la II Enquesta Catalana de Condicions de Treball (ECTC) corresponent a l'any 2010. [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Relacions Laborals, Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, 2013  

Materiales académicos Encontrados 19 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
7 p, 110.4 KB Treball de Final de Màster [44035] / Verd Pericas, Joan Miquel ; Lopez Roldan, Pedro ; Miguel Quesada, Francesc Josep ; Rodriguez Soler, Joan ; Marti Olive, Joel ; Barranco Font, Oriol ; Muntanyola-Saura, Dafne ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El Treball de Fi de Màster (TFM) té com a objectiu que l'alumnat apliqui el coneixement teòric i metodològic adquirit durant el màster per portar a terme una petita recerca, dissenyar un projecte d'intervenció social o realitzar una petita avaluació d'alguna política. [...]
The Master's Degree Dissertation (MD) aims at the students to apply the appropriate theoretical and methodological knowledge acquired during the master's degree to carry out a small research project, design a social intervention project or produce a small evaluation of any social policy. [...]
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo que el alumnado aplique el conocimiento teórico y metodológico adquirido durante el máster para llevar a cabo una pequeña investigación, diseñar un proyecto de intervención social o realizar una pequeña evaluación de alguna política. [...]

2022-23
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documentos
2.
10 p, 127.5 KB Polítiques d'Ocupació Comparades a la Unió Europea [44037] / Rodriguez Soler, Joan ; Miguélez Lobo, Faustino Miguelez Lobo ; Purcalla Bonilla, Miguel Angel ; Verd Pericas, Joan Miquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest mòdul pretén aconseguir un doble objectiu: explicar com estan funcionant les estratègies de la UE en matèria d'ocupació i en quin grau influeixen sobre les polítiques d'ocupació dels diversos països membres, particularment sobre Espanya. [...]
This module aims to achieve a double objective: to explain how the EU employment strategies are working and to what extent they influence the employment policies of the various member countries, particularly Spain. [...]
Este módulo pretende conseguir un doble objetivo: explicar cómo están funcionando las estrategias de la UE en materia de empleo y en qué grado influyen sobre las políticas de empleo de los diversos países miembros, particularmente sobre España. [...]

2022-23
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documentos
3.
7 p, 113.8 KB Mètodes qualitatius de recerca social [101147] / Verd Pericas, Joan Miquel ; Rodriguez Soler, Joan ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Es tracta d'una assignatura que es planteja com a continuació de la de Metodologia i Disseny d'Investigació del primer any de grau. Igual que a Metodologia i Disseny, l'interès primordial de la matèria és el de dotar l'alumnat amb els fonaments teòrics i els instruments tècnics per dur a terme la vessant aplicada del que ha de ser al seu ofici. [...]
This subject is considered a continuation of the course on Methodology and Research Design Methodology taught in the first year of the degree on Sociology. As well as in Methodology and Research Design, the primary interest of the subject is to provide the students with the theoretical and methodological grounding and the technical instruments to carry out the applied aspects of their future professional career. [...]
Se trata de una asignatura que se plantea como continuación de la de Metodología y Diseño de Investigación del primer año de grado. Al igual que en Metodología y Diseño, el interés primordial de la materia es el de dotar al alumnado con los fundamentos teóricos y metodológicos y los instrumentos técnicos para llevar a cabo la vertiente aplicada de lo que debe ser a su oficio. [...]

2022-23
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
3 documentos
4.
5 p, 107.9 KB Tècniques d'investigació social [100480] / Rodriguez Soler, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
És una assignatura de tercer curs que es planteja la iniciació de l'alumnat al món de la recerca dins el camp de coneixement propi del grau de Relacions Laborals. El principal interès de la matèria és introduir l'alumnat amb els conceptes i instrument bàsics que implica tot procés d'investigació aplicada sobre la realitat laboral. [...]
The subject seeks to initiate the students in the realm of social science research, applied to the field of Labour Relations. The main interest of the subject is to introduce the students to the basic concepts and instruments of research in social science. [...]
Es una asignatura de tercer curso que se plantea la iniciación del alumnado al mundo de la investigación dentro del campo de conocimiento propio del grado de Relaciones Laborales. El principal interés de la materia es introducir al alumnado a los conceptos e instrumentos básicos que implica todo proceso de investigación aplicada sobre la realidad laboral. [...]

2022-23
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Relacions Laborals [806]
3 documentos
5.
5 p, 106.4 KB Treballar a RH: Caracteritzar una Àrea Professional [43164] / Rojas Arredondo, Jesús ; Rodriguez Soler, Joan ; Fernandez Llano, Cesar Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquest mòdul està dirigit a oferir un marc introductori, ampli i específic a la vegada, relacionat amb l'àmbit dels recursos humans, a partir dels seus aspectes centrals, ressaltant nocions claus com la de: clients interns, visió del negoci, imatge, màrqueting i mercat de treball. [...]
Objectives This module is aimed at providing an introductory framework (which is both comprehensive and specific at the same time), related to the field of human resources, based on its central themes, highlighting key notions such as: internal clients, business vision, image, marketing and the labour market. [...]
Este módulo está dirigido a ofrecer un marco introductorio, amplio y específico al mismo tiempo, relacionado con el ámbito de los recursos humanos, a partir de sus aspectos centrales, resaltando nociones claves como la de: clientes internos, visión del negocio, imagen, marqueting y mercado de trabajo. [...]

2021-22
Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans a les Organitzacions [1181]
3 documentos
6.
10 p, 128.0 KB Polítiques d'Ocupació Comparades a la Unió Europea [44037] / Rodriguez Soler, Joan ; Miguélez Lobo, Faustino Miguelez Lobo ; Purcalla Bonilla, Miguel Angel ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest mòdul pretén aconseguir un doble objectiu: explicar com estan funcionant les estratègies de la UE en matèria d'ocupació i en quin grau influeixen sobre les polítiques d'ocupació dels diversos països membres, particularment sobre Espanya. [...]
This module aims to achieve a double objective: to explain how the EU employment strategies are working and to what extent they influence the employment policies of the various member countries, particularly Spain. [...]
Este módulo pretende conseguir un doble objetivo: explicar cómo están funcionando las estrategias de la UE en materia de empleo y en qué grado influyen sobre las políticas de empleo de los diversos países miembros, particularmente sobre España. [...]

2021-22
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documentos
7.
7 p, 108.7 KB Treball de Final de Màster [44035] / Verd Pericàs, Joan Miquel ; López Roldán, Pedro ; Miguel Quesada, Francesc Josep ; Rodriguez Soler, Joan ; Barranco Font, Oriol ; González Motos, Sheila ; Muntanyola-Saura, Dafne ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El Treball de Fi de Màster (TFM) té com a objectiu que l'alumnat apliqui el coneixement teòric i metodològic adquirit durant el màster per portar a terme una petita recerca, dissenyar un projecte d'intervenció social o realitzar una petita avaluació d'alguna política. [...]
The Master's Degree Dissertation (MDD) aims at the students to apply the appropriate theoretical and methodological knowledge acquired during the master's degree to carry out a small research project, design a social intervention project or produce a small evaluation of any social policy. [...]
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo que el alumnado aplique el conocimiento teórico y metodológico adquirido durante el máster para llevar a cabo una pequeña investigación, diseñar un proyecto de intervención social o realizar una pequeña evaluación de alguna política. [...]

2021-22
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documentos
8.
7 p, 112.8 KB Mètodes qualitatius de recerca social [101147] / Verd Pericàs, Joan Miquel ; Rodriguez Soler, Joan ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Es tracta d'una assignatura que es planteja com a continuació de la de Metodologia i Disseny d'Investigació del primer any de grau. Igual que a Metodologia i Disseny, l'interès primordial de la matèria és el de dotar l'alumnat amb els fonaments teòrics i els instruments tècnics per dur a terme la vessant aplicada del que ha de ser al seu ofici. [...]
This subject is considered a continuation of the course on Methodology and Research Design Methodology taught in the first year of the degree on Sociology. As well as in Methodology and Research Design, the primary interest of the subject is to provide the students with the theoretical and methodological grounding and the technical instruments to carry out the applied aspects of their future professional career. [...]
Se trata de una asignatura que se plantea como continuación de la de Metodología y Diseño de Investigación del primer año de grado. Al igual que en Metodología y Diseño, el interés primordial de la materia es el de dotar al alumnado con los fundamentos teóricos y metodológicos y los instrumentos técnicos para llevar a cabo la vertiente aplicada de lo que debe ser a su oficio. [...]

2021-22
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Sociologia [819]
3 documentos
9.
5 p, 107.9 KB Tècniques d'investigació social [100480] / Rodriguez Soler, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
És una assignatura de tercer curs que es planteja la iniciació de l'alumnat al món de la recerca dins el camp de coneixement propi del grau de Relacions Laborals. El principal interès de la matèria és introduir l'alumnat amb els conceptes i instrument bàsics que implica tot procés d'investigació aplicada sobre la realitat laboral. [...]
The subject seeks to initiate the students in the realm of social science research, applied to the field of Labour Relations. The main interest of the subject is to introduce the students to the basic concepts and instruments of research in social science. [...]
Es una asignatura de tercer curso que se plantea la iniciación del alumnado al mundo de la investigación dentro del campo de conocimiento propio del grado de Relaciones Laborales. El principal interés de la materia es introducir al alumnado a los conceptos e instrumentos básicos que implica todo proceso de investigación aplicada sobre la realidad laboral. [...]

2021-22
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Relacions Laborals [806]
3 documentos
10.
7 p, 108.8 KB Treball de Final de Màster [44035] / Verd Pericàs, Joan Miquel ; López Roldán, Pedro ; Miguel Quesada, Francesc Josep ; Rodriguez Soler, Joan ; Barranco Font, Oriol ; González Motos, Sheila ; Muntanyola-Saura, Dafne ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El Treball de Fi de Màster (TFM) té com a objectiu que l'alumnat apliqui el coneixement teòric i metodològic adquirit durant el màster per portar a terme una petita recerca, dissenyar un projecte d'intervenció social o realitzar una petita avaluació d'alguna política. [...]
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo que el alumnado aplique el conocimiento teórico y metodológico adquirido durante el máster para llevar a cabo una pequeña investigación, diseñar un proyecto de intervención social o realizar una pequeña evaluación de alguna política. [...]

2020-21
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 19 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.