Results overview: Found 4 records in 0.02 seconds.
Research literature, 2 records found
Course materials, 2 records found
Research literature 2 records found  
1.
140 p, 1.5 MB Performance improvement methodology based on divisible load theory for data intensive applications / Rosas Mendoza, Claudia Andreina ; Sikora, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
L'augment de la quantitat de dades que necessiten ser processades actualment, representa un dels majors reptes a l' ambit de la computaci o. Aix o ha perm es el creixement d'aplicacions amb requeriments especials conegudes com aplicacions intensives en dades. [...]
La gran cantidad de datos que recientemente necesitan ser procesados, representa uno de los mayores retos en el campo de la computaci on. Esto ha conllevado al crecimiento de aplicaciones con requerimientos especiales conocidas como aplicaciones intensivas en datos. [...]
The recent large amount of data needing to be processed represents one of the major challenges in the computational eld. This fact led to the growth of specially designed applications known as data-intensive applications. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
2.
37 p, 3.6 MB Análisis y sintonización de aplicaciones paralelas/distribuidas de bioinformática : caso de estudio mpiBLAST / Rosas Mendoza, Claudia Andreina ; Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d' Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
En termes de temps d'execució i ús de dades, les aplicacions paral·leles/distribuïdes poden tenir execucions variables, fins i tot quan s'empra el mateix conjunt de dades d'entrada. Existeixen certs aspectes de rendiment relacionats amb l'entorn que poden afectar dinàmicament el comportament de l'aplicació, tals com: la capacitat de la memòria, latència de la xarxa, el nombre de nodes, l'heterogeneïtat dels nodes, entre d'altres. [...]
En términos de tiempo de ejecución y uso de datos, las aplicaciones paralelas/distribuidas pueden tener ejecuciones variables, incluso cuando se emplea el mismo conjunto de datos de entrada. Existen ciertos aspectos de rendimiento relacionados con el entorno que pueden afectar dinámicamente el comportamiento de la aplicación, tales como: la capacidad de la memoria, latencia de la red, el número de nodos, la heterogeneidad de los nodos, entre otros. [...]
In terms of execution time and data usage, parallel/distributed applications may have variable runtimes, even when using the same input data. There are certain performance aspects related to environment that may affect the dynamic behavior of the application, such as: memory capacity, network latency, number of nodes, node heterogeneity, among others. [...]

2009
2 documents

Course materials 2 records found  
1.
3 p, 99.7 KB Programació Paral·lela [43481] / Margalef Burrull, Tomás Manuel ; Moure Lopez, Juan Carlos ; Cesar Galobardes, Eduardo ; Rosas Mendoza, Claudia Andreina ; Sikora, Anna Bàrbara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu del mòdul és: Desenvolupar programes de c Identificar les dificultats relacionades amb la programació paral·lela. Aplicar una metodologia adequada per al desenvolupament d'aplicacions paral·leles. [...]
El objetivo del módulo es: Desarrollar programas de c Identificar las dificultades relacionadas con la programación paralela. Aplicar una metodología adecuada para el desarrollo de aplicaciones paralelas. [...]

2019-20
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Eng [1439]
3 documents
2.
3 p, 68.6 KB Programació Paral·lela [43481] / Margalef Burrull, Tomás Manuel ; Moure Lopez, Juan Carlos ; Cesar Galobardes, Eduardo ; Rosas Mendoza, Claudia Andreina ; Sikora, Anna Bàrbara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
The objective of the module is to: Develop C programs Identify difficulties related to parallel programming Apply an adequate methodology for the development of parallel applications understand the differences of parallel programming approaches: Shared memory, message passing Determine the most convinient parallel programming approach to develop a particular application Develop parallel applications Evaluate parallel application performance and collect necessary measurements to tune the application in order to improve its performance At the end of this module, students should have enough knowledge, methods and technical skills to develop parallel applications using an adequate programming model and to evaluate the application performance.
2018-19
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Eng [1293]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.