Resultats globals: 44 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 2 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 2 registres trobats
Llibres i col·leccions, 6 registres trobats
Documents de recerca, 5 registres trobats
Materials didàctics, 5 registres trobats
Materials acadèmics, 28 registres trobats
Articles 2 registres trobats  
1.
37 p, 423.4 KB Child Language Brokering and Multilingualism in Catalonia : Language Use and Attitudes in a Bilingual Region / Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Rovira i Virgili. Department d'Estudis anglesos i germànics)
Children and young people from migrated families often learn host languages faster than their parents might do, and from very young ages they help their parents, families or community members by translating or interpreting, known as child language brokering (CLB). [...]
2021 - 10.1080/14708477.2021.2005617
Language and Intercultural Communication, 2021  
2.
21 p, 189.1 KB Communication in Persons with Acquired Speech Impairment : The Role of Family as Language Brokers / Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
More than 170 million people in the world have some kind of speech impairment. The lack of professional interpreters in this domain causes their families to need to learn new communicative strategies to interact with them and assist them as interpreters. [...]
2021 - 10.1111/jola.12340
Journal of Linguistic Anthropology, 2021  

Contribucions a jornades i congressos 2 registres trobats  
1.
18 p, 403.3 KB Eflecting on past languages brokering experiences : how they affect children's and teenagers'emotions and relationships / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS. Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
2021
ICTIC 3 (Third International Conference on Translation, Interpreting and Cognition). Bologna, : 2021  
2.
17 p, 618.1 KB Child Language Brokering in a bilingual region : how does it reflect and affect language use and attitudes? / Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Children and young people from migrated families often learn host languages faster than their parents might do and, therefore, from very young ages they help their parents, families or members of their community translating or interpreting, which is known as Child Language Brokering (CLB). [...]
2021
Symposium Translation and Knowledge Transfer: News trends in the theory and practice of translation and interpreting. Universidad de Córdoba, online, : 2021  

Llibres i col·leccions 6 registres trobats  
1.
130 p, 11.0 MB Inclusió, diversitat i comunicació entre cultures. Manual per a docents amb activitats per treballar a classe amb alumnat de secundària / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Raigal Aran, Judith, trad. (Universitat Rovira i Virgili) ; Torresi, Ira ; Eylbid
Tant els infants com els adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris perquè acostumen a fer d'enllaç entre família, comunitat local i centre educatiu. L'escolarització i la immersió lingüística a la societat d'acollida poden ajudar els menors a aprendre la llengua o llengües oficials del nou país més ràpid que els seus pares o que altres adults. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Department de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, juliol 2022  
2.
131 p, 13.0 MB Inclusión, diversidad y comunicación entre culturas : manual para docentes con actividades para realizar en clase con el alumnado de secundaria / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Raigal Aran, Judith, trad. (Universitat Rovira i Virgili) ; Torresi, Ira ; Eylbid
Tanto los/as niños/as como los/as adolescentes tienen un papel muy importante en los procesos migratorios porque suelen actuar como enlace entre la familia, la comunidad local y el centro educativo. [...]
Tant els infants com els adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris perquè acostumen a fer d'enllaç entre família, comunitat local i centre educatiu. L'escolarització i la immersió lingüística a la societat d'acollida poden ajudar els menors a aprendre la llengua o llengües oficials del nou país més ràpid que els seus pares o que altres adults. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Department de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, juliol 2022  
3.
20 p, 4.8 MB Translation and interpreting : Bridges across languages and cultures / Garcia-Beyaert, Sofia ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona)
This chapter looks at how translation and interpreting make communication across languages and cultures possible. After completing the chapter's activities, students will be able to: · Explain the complexity of communication across languages · Describe the value of translation and interpreting as a form of communication across languages · Distinguish between an interpreter and a translator · Give examples of misunderstandings inherent to communication, even in the absence of language barriers · Describe some of the difficulties translators and interpreters face and must overcome.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, 2022
Inclusion, Diversity and Communication Across Cultures : A Teacher's Book with Classroom Activities for Secondary Education, 2022, p. 60-79  
4.
20 p, 5.5 MB Traduzione e interpretariato: Ponti tra lingue e culture / Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Questo capitolo tratta di come la traduzione e l'interpretariato rendono possibile la comunicazione tra lingue e culture diverse. Al termine di queste attività, gli studenti saranno in grado di: · Spiegare la complessità della comunicazione tra lingue · Descrivere il valore di traduzione e interpretariato come forme di comunicazione tra lingue · Spiegare la differenza tra un interprete e un traduttore · Fornire esempi di malintesi inerenti alla comunicazione, anche in assenza di una barriera linguistica · Descrivere alcune delle difficoltà che traduttori e interpreti devono affrontare e superare.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, 2022
Inclusione, diversità e comunicazione tra culture. Manuale per insegnanti con attività didattiche per le scuole superiori, 2022, p. 60-79  
5.
129 p, 11.2 MB Inclusione, diversità e comunicazione tra culture : manuale per insegnanti con attività didattiche per le scuole superiori ; Prima Edizione, Maggio 2022 / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Torresi, Ira (Università di Bologna) ; Bevilacqua, Anna ; Crafter, Sarah (Open University) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Rovira i Virgili) ; Eylbid
I bambini e i giovani hanno un ruolo fondamentale nei processi migratori perché possono fungere da ponti tra le loro famiglie, le comunità locali e la scuola. L'educazione scolastica e l'immersione linguistica nella società ospite aiutano questi giovani a imparare la/e lingua/e ufficiale/i del nuovo Paese più velocemente dei loro genitori o di altri adulti. [...]
2022  
6.
131 p, 11.2 MB Inclusion, Diversity and Communication Across Cultures : A Teacher's Book with Classroom Activities for Secondary Education / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Rovira i Virgili) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Torresi, Ira (Università di Bologna) ; Eylbid
Children and young people play an important role in migratory processes because they may act as links between their families, local communities and their school. Schooling and linguistic immersion in the host society can help young people learn the official language(s) of their new country faster than their parents or other adults. [...]
2022  

Documents de recerca 5 registres trobats  
1.
68 p, 1.5 MB La traducción de videojuegos : análisis traductológico de Overwatch 2 / Sentís Sánchez, Javier ; Rubio Carbonero, Gema, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El siguiente análisis traductológico se aplica sobre el videojuego Overwatch 2 en español. Los objetivos de este trabajo son realizar un análisis de traducción de una selección de referencias culturales, de la adaptación de los diferentes dialectos y acentos de los personajes del juego, así como llevar a cabo un análisis de traducción de nombres y otra fraseología que aparece por ejemplo en las líneas de diálogo del videojuego. [...]
La següent anàlisi traductològica s'aplica al videojoc Overwatch 2 en castellà. Els objectius d'aquest treball són elaborar una anàlisi de traducció d'una selecció de referències culturals, de l'adaptació dels diferents dialectes i accents dels personatges del joc, així com dur a terme una anàlisi traductològica dels noms i altra fraseologia que apareix per exemple a les línies de diàleg del videojoc. [...]
The following translation analysis is applied to the game Overwatch 2 in Spanish. The objectives of this work are to carry out a translation analysis of a selection of cultural references, the adaptation of the different dialects and accents of the main characters in the game, as well as to carry out a translation analysis of names and other phraseological elements that appear, such as dialogue elements. [...]

2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2.
22 p, 495.3 KB La intermediació lingüística per part de menors a l'àmbit social. Informe / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Romero-Moreno, Aran (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona)
Els infants i adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris. Gràcies a l'escolarització i la immersió lingüística a la nova societat aprenen la llengua o llengües oficials del nou país de manera més ràpida que els seus progenitors. [...]
2022  
3.
53 p, 1.1 MB Traducción e interpretación con refugiados : un largo camino por recorrer / Martín Porras, Mireia ; Rubio Carbonero, Gema, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest estudi té per objectiu investigar el funcionament de la traducció i interpretació als serveis públics en l'àmbit de l'asil i refugi a la província de Barcelona. La recerca consta de dues parts: d'una banda, el marc teòric, en el qual s'exposa la situació actual dels desplaçaments forçats, s'explica en què consisteix la figura del traductor i intèrpret en aquest context i es recullen les lleis que regulen aquest servei; d'altra banda, la part pràctica, en la qual es tracten sis entrevistes a entitats i organitzacions que treballen en l'àmbit de la protecció internacional amb l'objectiu de conèixer la demanda, l'efectivitat i les funcions d'aquest vessant de la traducció i interpretació.
Este estudio tiene por objetivo investigar el funcionamiento de la traducción e interpretación en los servicios públicos en el ámbito del asilo y refugio en la provincia de Barcelona. La investigación consta de dos partes: por un lado, el marco teórico, en el que se expone la situación actual de los desplazamientos forzados, se explica en qué consiste la figura del traductor e intérprete en este contexto y se recogen las leyes que regulan este servicio; por otro lado, la parte práctica, en la que se tratan seis entrevistas a entidades y organizaciones que trabajan en el ámbito de la protección internacional con el objetivo de conocer la demanda, la efectividad y las funciones de esta vertiente de la traducción e interpretación.
This Bachelor's Degree Final Project aims to understand in depth how community translation and interpreting work in the field of asylum and refuge in the province of Barcelona. This research consists of two parts. [...]

2021
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
Grau en Traducció i Interpretació [822]  
4.
20 p, 677.5 KB La intermediació lingüística per part de menors a l'àmbit educatiu. Informe / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Romero-Moreno, Aran (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
Els infants i adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris. Gràcies a l'escolarització i la immersió lingüística a la nova societat aprenen la llengua o llengües oficials del nou país de manera més ràpida que els seus progenitors. [...]
maig 2021  
5.
67 p, 1.4 MB Análisis de la traducción del género neutro del inglés al castellano. Propuesta de alternativas al binarismo de género / Lopez Rodriguez, Alba ; Rubio Carbonero, Gema, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest TFG s'emmarca dins de la perspectiva de construcció de gènere que han tractat autores com Butler (1990, 2004) o Lamas (2018). En particular, parteix de la base que actualment no existeix una proposta o norma a l'hora de traduir el gènere neutre al castellà. [...]
Este TFG se enmarca dentro de la perspectiva de construcción de género que han tratado autoras como Butler (1990, 2004) o Lamas (2018). En particular, parte de la base de que actualmente no existe una propuesta o norma a la hora de traducir el género neutro al castellano. [...]
This TFG is defined within the gender construction perspective that authors such as Butler (1990, 2004) or Lamas (2018) addressed. In particular, it is based on the fact that nowadays, there is no proposal or rule when it comes to translating the neutral gender into Spanish. [...]

2020
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  

Materials didàctics 5 registres trobats  
1.
135.7 MB Adventures of a Young Language Broker (videogame) / Arnal, Jordi, desenvolupador de programari ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Rovira i Virgili) ; Antonini, Rachele ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Crafter, Sarah (The Open University) ; Estévez Grossi, Marta ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Programari creat per l'Associació Estratègica Eylbid cofinançada pel programa Erasmus+ de la Unió Europea (acord núm. 2019-1-ES01-KA201-064417). El programari permet utilitzar el videojoc com una activitat d'aula amb els objectius següents: mostrar que la intermediació lingüística és una pràctica comuna que es duu a terme a moltes escoles arreu del món; promoure una comprensió més profunda del que sol implicar la intermediació lingüística per part dels joves; presentar algunes situacions que els docents puguin analitzar i discutir amb els seus alumnes des de múltiples perspectives com a part de la pràctica reflexiva; apreciar el multilingüisme i sensibilitzar els joves que tradueixen i interpreten a les escoles; proporcionar als joves intermediaris lingüístics eines i estratègies per expressar com se senten sobre la intermediació lingüística i per tenir cura de la salut emocional.
2022  
2.
130 p, 11.0 MB Inclusió, diversitat i comunicació entre cultures. Manual per a docents amb activitats per treballar a classe amb alumnat de secundària / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Raigal Aran, Judith, trad. (Universitat Rovira i Virgili) ; Torresi, Ira ; Eylbid
Tant els infants com els adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris perquè acostumen a fer d'enllaç entre família, comunitat local i centre educatiu. L'escolarització i la immersió lingüística a la societat d'acollida poden ajudar els menors a aprendre la llengua o llengües oficials del nou país més ràpid que els seus pares o que altres adults. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Department de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, juliol 2022  
3.
131 p, 13.0 MB Inclusión, diversidad y comunicación entre culturas : manual para docentes con actividades para realizar en clase con el alumnado de secundaria / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Raigal Aran, Judith, trad. (Universitat Rovira i Virgili) ; Torresi, Ira ; Eylbid
Tanto los/as niños/as como los/as adolescentes tienen un papel muy importante en los procesos migratorios porque suelen actuar como enlace entre la familia, la comunidad local y el centro educativo. [...]
Tant els infants com els adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris perquè acostumen a fer d'enllaç entre família, comunitat local i centre educatiu. L'escolarització i la immersió lingüística a la societat d'acollida poden ajudar els menors a aprendre la llengua o llengües oficials del nou país més ràpid que els seus pares o que altres adults. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Department de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, juliol 2022  
4.
129 p, 11.2 MB Inclusione, diversità e comunicazione tra culture : manuale per insegnanti con attività didattiche per le scuole superiori ; Prima Edizione, Maggio 2022 / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Torresi, Ira (Università di Bologna) ; Bevilacqua, Anna ; Crafter, Sarah (Open University) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Rovira i Virgili) ; Eylbid
I bambini e i giovani hanno un ruolo fondamentale nei processi migratori perché possono fungere da ponti tra le loro famiglie, le comunità locali e la scuola. L'educazione scolastica e l'immersione linguistica nella società ospite aiutano questi giovani a imparare la/e lingua/e ufficiale/i del nuovo Paese più velocemente dei loro genitori o di altri adulti. [...]
2022  
5.
131 p, 11.2 MB Inclusion, Diversity and Communication Across Cultures : A Teacher's Book with Classroom Activities for Secondary Education / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Rovira i Virgili) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Torresi, Ira (Università di Bologna) ; Eylbid
Children and young people play an important role in migratory processes because they may act as links between their families, local communities and their school. Schooling and linguistic immersion in the host society can help young people learn the official language(s) of their new country faster than their parents or other adults. [...]
2022  

Materials acadèmics 28 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4 p, 98.6 KB Àmbits de Recerca de la Traductologia i dels Estudis Interculturals [44016] / Hurtado Albir, Amparo ; Edo Julià, Miquel ; Molina Martinez, Lucia ; Fontcuberta Famadas, Judit ; Can, Nazir Ahmed ; Gonzalez Cruz, Sonia ; Rubio Carbonero, Gema ; Larreina Morales, María Eugenia ; Arumí Ribas, Marta ; Orozco-Jutorán, Mariana ; Torres Hostench, Olga ; Galán-Mañas, Anabel ; Rodriguez Ines, Patricia ; Romero Ramos, Maria Guadalupe ; Kozlova, Inna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu del mòdul és establir pautes metodològiques i un panorama de la investigación duta a terme en cada àmbit de la Traductologia i els Estudis interculturals.
The objective of this module is for students to acquire knowledge of the distinctive nature of research in the different areas of theoretical, descriptive and applied study within translation studies and intercultural studies.
El objetivo del módulo es adquirir conocimientos sobre la especificidad de la investigación de los diferentes ámbitos de los estudios teóricos, descriptivos y aplicados de la Traductología y de los Estudios interculturales.

2023-24
Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals [1401]
3 documents
2.
5 p, 105.0 KB Treball de Final de Màster [43982] / Arumí Ribas, Marta ; Branchadell, Albert 1964- ; Cid-Leal, Pilar ; Stampa Garcia-Ormaechea, Maria Guiomar ; Garcia Beyaert, Sofia ; Rubio Carbonero, Gema ; Gil Bardaji, Anna ; Bestue Salinas, Maria Carmen ; Vargas Urpi, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
-Fer un treball de final de màster en l'àmbit de la Interpretació de Conferències o en àmbits similars com ara la Interpretació als Serveis Públics. -Desenvolupar la capacitat reflexiva i crítica. [...]
-To carry out a final project on conference interpreting or a similar area, such as public service interpreting. -To develop the ability to reflect and think critically. -To develop a broader systematic knowledge of basic fields of study and master the associated skills and working methods. [...]
-realizar un trabajo de fin de máster en el campo de la Interpretación de Conferencias o en campos afines como la Interpretación en los Servicios Públicos. - desarrollar capacidad reflexiva y crítica. [...]

2023-24
Màster Universitari en Interpretació de Conferències [1399]
Màster Universitari en Interpretació de Conferències [1465]
3 documents
3.
7 p, 116.8 KB Treball de Final de Grau [105873] / Catena Rodulfo, Maria Angeles ; Rubio Carbonero, Gema ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és que l'alumnat integri les competències específiques i transversals del grau en l'élaboració, amb un alt grau d'autonomia i sota la supervisió d'un tutor/a, d'un treball professional o acadèmic en l'àmbit dels Estudis d'Espanyol i Xinès En acabar l'assignatura, l'estudiant serà capaç de: - Reunir i interpretar informació relacionada amb un objecte d'estudi triat dins l'àmbit del Grau. [...]
The aim of this subject is to enable the student to integrate knowledge and skills to develop, with a high degree 1 The aim of this subject is to enable the student to integrate knowledge and skills to develop, with a high degree of autonomy and under the supervision of a tutor, a professional or academic project in the field of Spanish and Chinese studies. [...]
1 La función de esta asignatura consiste en que el alumno integre las competencias específicas y transversales del grado en la elaboración, con un alto grado de autonomía y bajo la supervisión de un tutor, de un trabajo profesional o académico en el ámbito de los Estudios de Español y Chino Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de: - Reunir e interpretar información relacionada con un objeto de estudio escogido dentro del ámbito del Grado. [...]

2023-24
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1508]
3 documents
4.
7 p, 110.1 KB Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (anglès) [101480] / Rubio Carbonero, Gema ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura es desenvolupar les competències comunicatives d'Idioma B de l'estudiant i fomentar les competències textuals necessàries per poder iniciar la traducció directa. En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de: Comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d'àmbits coneguts. [...]
The aim of this course is to develop the students' Foreign Language B (English) communicative competencies and reading comprehension skills so that they can to begin direct translation. At the end of the course the student should be able to: Understand different types of written texts about general topics in familiar subject areas. [...]
1 La función de la asignatura se desarrollar las competencias comunicativas de Idioma B del estudiante y fomentar las competencias textuales necesarias para poder iniciar la traducción directa. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de: Comprender textos escritos de tipología diversa sobre temas generales de ámbitos conocidos. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
5.
7 p, 110.6 KB Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (anglès) [101477] / Rubio Carbonero, Gema ; Belligoi, Geoff ; Trainor, Laura ; Walker, Jonathan ; Perry, Graham ; West, Sarah Julia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és consolidar les competències comunicatives d'Idioma B de l'estudiant, desenvolupar les competències textuals necessàries per la traducció directa de textos no especialitzats de tipologia diversa i iniciar les competències textuals necessàries per la traducció inversa. [...]
1 The aim of this course is to consolidate the students' Foreign Language B (English) communicative competencies, develop their reading comprehension skills needed for direct translation of different types of non-specialised texts as well the competencies needed to begin inverse translation. [...]
La función de la asignatura es consolidar las competencias comunicativas de Idioma B del estudiante, desarrollar las competencias textuales necesarias para la traducción directa de textos no especializados de tipología diversa e iniciar las competencias textuales necesarias para la traducción inversa. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
6.
6 p, 108.0 KB Expressió oral B per a intèrprets (anglès) [101451] / Rubio Carbonero, Gema ; Rolph Rolph, Deborah Jane ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és consolidar les competències textuals necessàries per a la interpretació de textos orals, i fomentar les competències orals necessàries per a la interpretació. En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de: Comprendre amb una certa facilitat la majoria dels tipus de textos orals complexos d'una àmplia gamma d'àmbits i registres (MECR FTI C1. [...]
The aim of this course is to consolidate the listening comprehension skills necessary for interpreting and to improve oral expression skills in English needed in interpreting. At the end of the course students should be able to: Understand fairly easily the majority of different types of spoken English, using complex constructions and reflecting a wide range of subject areas, styles and registers. [...]
La función de la asignatura es consolidar las competencias textuales necesarias para la interpretación de textos orales, y fomentar las competencias orales necesarias para la interpretación. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de: Comprender con cierta facilidad la mayoría de los tipos de textos orales complejos de una amplia gama 1 Comprender con cierta facilidad la mayoría de los tipos de textos orales complejos de una amplia gama de ámbitos y registros (MCER FTI C1. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
7.
5 p, 105.9 KB Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Anglès) [101449] / Rubio Carbonero, Gema ; Rolph Rolph, Deborah Jane ; Kelso, Fiona Megan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és dotar l'estudiant dels coneixements fonamentals de la cultura de l'idioma B necessaris per a traduir i interpretar. En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de demostrar que posseeix coneixements sobre els diferents aspectes culturals de l'idioma B i aplicar aquests coneixements per interpretar referents culturals relatius a l'idioma B. [...]
The main objective of this subject is to give students basic knowledge of the language B culture necessary to enable them to translate and interpret texts. On completing this course students should be able to: demonstrate that they have knowledge of different cultural aspects of language B. [...]
1 La función de esta asignatura es dotar al estudiante con los conocimientos fundamentales de la cultura del idioma B necesarios para traducir e interpretar. Al acabar la asignatura el estudiante será capaz de demostrar que posee conocimientos sobre los diferentes aspectos culturales del idioma B y aplicar estos conocimientos para interpretar referentes culturales relativos al idioma B.

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
8.
7 p, 140.5 KB Iniciació a la traducció B-A (anglès-castellà) [101433] / Rubio Carbonero, Gema ; Fontcuberta Famadas, Judit ; Aznar Alemany, Oscar ; Alcaina Caro, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és proporcionar una introducció als principis metodològics bàsics que regeixen la pràctica de la traducció professional i en els aspectes contrastius fonamentals de la combinació lingüística. [...]
The aim of this subject is to provide an introduction to the basic methodological principles that govern the practice of professional translation and to the fundamental contrasting aspects of the language combination. [...]
La función de esta asignatura es proporcionar una introducción a los principios metodológicos básicos que rigen la práctica de la traducción profesional y en los aspectos contrastivos fundamentales de la combinación lingüística. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
9.
6 p, 113.5 KB Traducció inversa especialitzada (castellà-anglès) [101310] / Rubio Carbonero, Gema ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Contextualització La funció de l'assignatura es desenvolupar la capacitat d'elaborar traduccions de textos especialitzats cap a la llengua estrangera que siguin acceptables en el mercat laboral. En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de: - Demostrar que coneix les estratègies i tècniques de la traducció especialitzada cap a la llengua estrangera - Aplicar aquests coneixements per traduir textos propis del mercat laboral de la 1 - Aplicar aquests coneixements per traduir textos propis del mercat laboral de la traducció inversa especialitzada - Reunir i interpretar dades relatives als problemes propis a la traducció inversa especialitzada i emetre judicis sobre les decisions adoptades - Utilitzar les eines tecnològiques i de documentació per a la traducció inversa especialitzada.
Contextualisation The purpose of this subject is to develop the ability to produce translations of specialised texts in a foreign language which are of market standard. Objectives On successfully completing this course students will be able to: - Demonstrate that they know the strategies and techniques involved in specialised translation into a foreign language - Apply this knowledge to translate texts for the specialised inverse translation market 1 - Collect and interpret information related to the specific problems of specialised inverse translation and make judgements on the decisions adopted to solve them - Use technological and focumentation tools for specialised inverse translation.
Contextualización La función de la asignatura es desarrollar la capacidad de elaborar traducciones especializadas hacia la lengua extranjera que serían aceptables en el mercado laboral. Objetivos Al acabar la asignatura el alumnado será capaz de: - Demostrar que conoce las estrategias i técnicas de la traducción especializada hacia la lengua extrajera - Aplicar estos conocimientos para traducir textos propios del mercado laboral de la traducción inversa especializada - Reunir e interpretar información relacionada con los problemas propios a la traducción inversa especializada 1 - Reunir e interpretar información relacionada con los problemas propios a la traducción inversa especializada y emitir juicios sobre las decisiones adoptadas - Utilizar las herramientas tecnológicas y de documentación para la traducción inversa especializada.

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
10.
9 p, 121.4 KB Treball de fi de grau [103698] / Catena Rodulfo, Maria Angeles ; Rubio Carbonero, Gema ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és que l'alumne/a sigui capaç d'integrar coneixements i habilitats per a elaborar, amb un alt grau d'autonomia i sota la supervisió d'un(a) tutor/a, un treball professional o acadèmic en l'àmbit de la traducció o la interpretació. [...]
The aim of this subject is to enable the student to integrate knowledge and skills to develop, with a high degree of autonomy and under the supervision of a tutor, a professional or academic project in the field of translation or interpreting studies. [...]
La función de esta asignatura consiste en que el alumno/a sea capaz de integrar conocimientos y habilidades a fin de elaborar, con un alto grado de autonomía y bajo la supervisión de un tutor/a, un trabajo profesional o académico en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents

Materials acadèmics : 28 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.