Results overview: Found 9 records in 0.02 seconds.
Research literature, 9 records found
Research literature 9 records found  
1.
10 p, 1.0 MB Reconeixement automàtic de matrícules de vehicles a partir d'imatges generades sintèticament / Garrido Rodríguez, Pau ; Rusiñol Sanabra, Marçal, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball es centra en programar un algoritme que sigui capaç de generar imatges sintètiques de vehicles per tal de poder entrenar sistemes basats en deep learning que reconeguin de manera automàtica les matrícules dels vehicles. [...]
This project focuses on programming an algorithm that is capable of generating synthetic images of vehicles in order to train deep learning systems that automatically recognize the license plates of the vehicles. [...]
Este trabajo se centra en programar un algoritmo que sea capaz de generar imágenes sintéticas de vehículos para poder entrenar sistemas basados en deep learning que reconozcan de manera automática las matrículas de los vehículos. [...]

2019-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
10 p, 1.1 MB Plataforma de cerca semàntica per a hemeroteques digitals / Quintana Carbelo, David ; Rusiñol Sanabra, Marçal, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte es proposa una plataforma de cerca semàntica per a hemeroteques digitals basat en un Named Entity Recognition o NER. En la nostra plataforma es podrà introduir diferents textos d'articles i aquesta informació s'enviarà al nostre servidor on es processarà el text introduït per extreure els noms de persones, organitzacions, localitats i altres noms d'interès. [...]
This project proposes a semantic search platform for digital newspaper libraries based on a Named Entity Recognition or NER. In our platform you can enter different articles texts and this information will be sent to our server where the text entered will be processed to extract the names of people, organizations, localities and miscellaneous. [...]
En este proyecto se propone una plataforma de búsqueda semántica para hemerotecas digitales basado en un Named Entity Recognition o NER. En nuestra plataforma se podrá introducir diferentes textos de artículos y esta información se enviará al nuestro servidor donde se procesará el texto introducido para extraer los nombres de personas, organizaciones, localidades y otros nombres de interés. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
14 p, 9.5 MB Synthetic handwritten text generation / Rico Blanes, Adrià ; Fornés Bisquerra, Alicia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Rusiñol Sanabra, Marçal, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Handwritten text recognition requires a large quantity of labelled samples, which are costly to produce. In this project, we explore the possibility of synthetically generating human-like handwritten text, allowing for an effectively infinite amount of labelled samples. [...]
El reconocimiento de texto manuscrito requiere una gran cantidad de ejemplos etiquetados, los cuales son costosos de producir. En este proyecto, se explora la posibilidad de generar sintéticamente texto manuscrito similar al de un humano, permitiendo así obtener una cantidad ilimitada de ejemplos etiquetados. [...]
El reconeixement de text manuscrit requereix una gran quantitat d'exemples etiquetats, els quals són costosos de produir. En aquest projecte, s'explora la possibilitat de generar sintèticament text manuscrit similar al d'un humà, permetent així obtindre una quantitat il·limitada d'exemples etiquetats. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
10 p, 902.5 KB Disseny i implementació d'una plataforma de recomanació automàtica / Blázquez Ávila, Andreu ; Rusiñol Sanabra, Marçal, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els sistemes recomanadors són una de les eines més utilitzades en l'actualitat per les grans companyies degut al gran catàleg de productes del que disposen. En aquest projecte destacarem la importància d'aquests sistemes, realitzarem el estudi de l'estat del art dels algoritmes més interessants i analitzarem el comportament d'aquests algoritmes. [...]
Recommendation systems are one of the most used tools by the companies due to the large product catalog that they have. This project will show the importance of these systems, the algorithms used to build them and the results of one implementation. [...]
Los sistemas recomendadores son una de las herramientas más utilizadas en la actualidad por las grandes compañías debido al gran catálogo de productos del que disponen. En este proyecto destacaremos la importancia de estos sistemas, realizaremos el estudio del estado del arte de los algoritmos más interesantes y analizaremos el comportamiento de estos algoritmos. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
7 p, 697.2 KB Retrieval of Visually Similar Images for Handwritten Documents Through Agglomerative Hierarchical Clustering / Boukfal, Mohamed ; Rusiñol Sanabra, Marçal, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In tasks of handwritten words recognition from a collection of manuscripts, a possible approach consists on grouping images using a measure of similarity in order to get a cluster distribution, aiming to have all the same words in the same cluster. [...]
En les tasques de reconeixement de paraules escrites a mà a partir d'una col·lecció de manuscrits, un possible enfocament consisteix en l'agrupació d'imatges utilitzant una mesura de similitud amb la finalitat d'obtenir una distribució de clúster, amb l'objectiu de tenir tots les mateixes paraules en el mateix clúster. [...]
En las tareas de reconocimiento de palabras escritas a mano a partir de una colección de manuscritos, una posible aproximación consiste en agrupar imágenes usando una medida de similitud para obtener una distribución de clúster, con el fin de tener todas las mismas palabras en el mismo grupo. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
6 p, 568.3 KB Búsqueda de palabras manuscritas por similitud visual : Word Spotting / Górriz Gordo, Roger ; Rusiñol Sanabra, Marçal, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En la actualidad existe una gran cantidad de documentos manuscritos que contienen información relevante. Sería de gran utilidad indexar estos documentos para poder realizar búsquedas rápidas por palabras clave. [...]
Nowadays, exsits a huge quantity of handwritten documents which have relevant information. It would be very useful to index those documents in order to be able to do rapid searches by keywords. Usually, the common technique to index documents is to scan them in and convert their content into ASCII characters through OCR. [...]
A l'actualitat existeix una gran quantitat de documents manuscrits que contenen informació rellevant. Seria de gran utilitat indexar aquests documents per poder fer cerques ràpides per paraules clau. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
11 p, 1.6 MB Captura ergonómica de cheques bancarios mediante dispositivos móviles Android / Nicu, Flavius Stefan ; Rusiñol Sanabra, Marçal, dir. (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualmente las empresas que no gestionan un elevado número de cheques deben acudir periódicamente a una oficina para depositarlos. En este artículo se plantea el desarrollo de una aplicación móvil Android que permita a los clientes de "La Caixa" capturar cheques de manera ergonómica, proporcionándoles un ahorro en dinero y tiempo de gestión. [...]
Currently the companies that do not manage a large number of checks must periodically go to an office to make their deposit. This article describes the development of a mobile application for Android, that will allow to "La Caixa" customers to capture checks, save money and time. [...]
Actualment les empreses que no gestionen un elevat nombre de xecs han d'acudir periòdicament a una oficina per dipositar-los. En aquest article es planteja el desenvolupament d'una aplicació mòbil Android que permeti als clients de "La Caixa" capturar xecs de manera ergonòmica, proporcionant-los un estalvi en diners i temps de gestió. [...]

2015-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
122 p, 4.8 MB Focused structural document image retrieval in digital mailroom applications / Gao, Hongxing ; Lladós, Josep, dir. ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Rusiñol Sanabra, Marçal, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
Aquesta tesi doctoral presenta un marc de treball genèric per a la cerca de documents digitals partint d'un document de mostra de referencia, on el criteri de similitud pot ser tant a nivell de pàgina com a nivell de subparts d'interès. [...]
In this work, we develop a generic framework that is able to handle the document retrieval problem in various scenarios such as searching for full page matches or retrieving the counterparts for specific document areas, focusing on their structural similarity or letting their visual resemblance to play a dominant role. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
9.
205 p, 3.0 MB Geometric and structural-based symbol spotting : : application to focused retrieval in graphic document collections / Rusiñol Sanabra, Marçal (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lladós, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona , 2009
2 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.