Resultats globals: 22 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 3 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 3 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 5 registres trobats
Materials didàctics, 4 registres trobats
Materials acadèmics, 6 registres trobats
Articles 3 registres trobats  
1.
2 p, 164.4 KB Memòria a curt termini i comprensió en catalanoparlants amb afàsia / Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Muntané Sánchez, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gavarró Algueró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
Investigadores del Departament de Filologia Catalana de la UAB han estudiat la relació entre les dificultats en la comprensió del llenguatge i la memòria a curt termini en subjectes amb afàsia, un trastorn del llenguatge molt incapacitant. [...]
Investigadoras del Departament de Filologia Catalana de la UAB han estudiado la relación entre las dificultades en la comprensión del lenguaje y la memoria a corto plazo en sujetos con afasia, un trastorno del lenguaje muy incapacitante. [...]

2023
UAB divulga, Maig 2023, p. 1-2
2 documents
2.
0 p, 685.3 KB Short-term memory and sentence comprehension in Catalan aphasia / Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica) ; Muntané Sánchez, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Gavarró Algueró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica)
The main goal of the present study is to investigate visual and verbal short-term memory side to side with sentence comprehension in Catalan-speaking subjects with aphasia in comparison with subjects without brain damage. [...]
2022 - 10.3389/fpsyg.2022.880398
Frontiers in psychology, Vol. 13 (october 2022)  
3.
2 p, 949.2 KB Topicalisation in Catalan agrammatism / Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gavarró Algueró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
2013 - 10.1016/j.sbspro.2013.09.005
Procedia: social and behavioral sciences, Vol. 94 (2013) , p. 17-18  

Contribucions a jornades i congressos 3 registres trobats  
1.
1 p, 282.2 KB Word fluency and object naming in aphasia and cognitive impairment / Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Muntané Sánchez, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gavarró Algueró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
Word fluency (WF) and picture naming tasks have been shown to be sensitive to different neuropathologies. Both rest on lexical retrieval, but WF is also a measure of executive function (and attention). [...]
2022
Academy of Aphasia (Philadelphia, 23 October 2022), : 2022  
2.
1 p, 103.8 KB Nonverbal and verbal cognition in Catalan-speaking individuals with aphasia / Salmons Llussa, Io ; Muntané Sánchez, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gavarró Algueró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
Pòster presentat el dia 14/09/2022 a la sessió 3 del "Science of Aphasia Congress" celebrat a l'Agora du Haut Carré a la Université de Bordeaux.
2022
Science of Aphasia Congress (SoA), 12-15 September. Bordeaux, : 2022  
3.
1 p, 298.1 KB The association between cognitive and language skills in Catalan aphasia / Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Muntané Sánchez, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gavarró Algueró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
People with aphasia (PWA) often present other cognitive deficits (Caplan et al. , 2013; Wall et al. , 2017) argued to contribute to their linguistic impairment (Christensen et al. , 2018; Choinski et al. [...]
2022
International Aphasia Rehabilitation Conference. Philadelphia, : 2022  

Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
236 p, 39.9 MB Prova integral d'afàsia : llibre d'ítems / Salmons Llussa, Io ; Rofes, Adrià ; Gavarró Algueró, Anna
La Prova integral d'afàsia és l'adaptació al català del Comprehensive Aphasia Test de Swinburn, Porter i Howard (2004). Es tracta d'una prova per avaluar i diagnosticar l'àfasia en catalanoparlants que s'ha desenvolupat sota la iniciativa del grup international Collaboration of Aphasia Trialists amb l'objectiu d'obtenir una eina de diagnòstic en més de vint llengües que permeti, d'una banda, avaluar els pacients en la seva llengua materna i, de l'altra, dur a terme estudis comparatius de dades en diferents llengües. [...]
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions 2021 (Materials ; 242)  

Documents de recerca 5 registres trobats  
1.
18 p, 250.0 KB Descripcions orals de persones amb afàsia i deteriorament cognitiu de la làmina de la Prova integral d'afàsia / Muntané Sánchez, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona)
En aquest arxiu hi ha les transcripcions ortogràfiques de les descripcions orals, tant en català com en castellà, d'un grup de persones bilingües sense dany cerebral (N=6), amb afàsia (N=21) i amb deteriorament cognitiu (N=4).
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023  
2.
32.3 KB Agrammatic comprehension of contrastive focus and clitic left dislocation in Catalan / Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gavarró Algueró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
The dataset contains the raw scores of a group of healthy participants and subjects with agrammatic aphasia on two sentence-picture tasks that evaluated the comprehension of contrastive focus and clitic left dislocation in Catalan.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022 - 10.5565/ddd.uab.cat/257484
2 documents
3.
24.9 KB CAT-CAT : memòria a curt termini visual i verbal, comprensió de frases / Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Muntané Sánchez, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gavarró Algueró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
Resultats de l'estandardització de la Prova Integral d'Afàsia (Salmons, Rofes i Gavarró, 2021) per a diagnosticar afàsia en catalanoparlants. Inclou les dades de 84 subjectes control i 12 subjectes amb diferents tipus d'afàsia en les tasques de (i) memòria a curt termini visual, (ii) memòria a curt termini verbal (amplitud de números i de frases), i (iii) comprensió de frases. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022 - 10.5565/ddd.uab.cat/255717
2 documents
4.
244 p, 1.6 MB The Agrammatic comprehension of contrastive focus and clitic left dislocation in Catalan / Salmons Llussa, Io ; Gavarró Algueró, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta tesi tracta la comprensió agramàtica del focus contrastiu, les dislocacions a l'esquerra i les construccions de clític en català. Aquestes estructures gairebé no han estat investigades anteriorment, tot i que presenten algunes propietats que les fan interessants per testar les hipòtesis sobre el dèficit en comprensió en l'afàsia de Broca. [...]
Esta tesis trata sobre la comprensión agramática del foco constrastivo, las dislocaciones a la izquierda y las construcciones de clíticos en catalán. Hay muy pocos estudios sobre la interpretación de estas estructuras en la afasia de Broca, a pesar de que presentan algunas propiedades interesantes para determinar la validez de las hipótesis sobre el déficit en la comprensión agramática. [...]
This dissertation is a study of the comprehension of contrastive focus, clitic left dislocation and clitic constructions in Catalan agrammatism. These structures remain mostly unexplored in agrammatic literature, and present some relevant properties that make them suitable for evaluating current hypotheses on the deficit in agrammatic comprehension. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
5.
105 p, 6.0 MB Intonational patterns and comprehension in Broca's aphasia / Salmons Llussa, Io ; Gavarró Algueró, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The goal of the study is to determine whether the deficit is syntactic in nature and that aphasic individuals preserve their phonological abilities intact. This has important implications, since it contributes to achieve a more complete characterization of agrammatic comprehension and to report new data from the Romance languages. [...]
L'objectiu d'aquest estudi és determinar si, com afirma la hipòtesi de l'eliminació de les traces (Grodzinsky, 2000), els afàsics de Broca presenten un dèficit sintàctic i conserven intactes les habilitats fonològiques. [...]

2010  

Materials didàctics 4 registres trobats  
1.
2 p, 59.0 KB Prova integral d'afàsia, tasca de fluïdesa verbal / Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona)
Full de respostes de la tasca de fluïdesa verbal (subtest 3) de la Prova integral d'afàsia (Salmons et al. 2021).
2023  
2.
3 p, 119.3 KB Prova integral d'afàsia,tasca de descripció oral / Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona)
Full de resposta de la tasca de descripció oral de la Prova integral d'afàsia (Salmons et al. 2021).
2023  
3.
3 p, 137.6 KB Prova integral d'afàsia, tasques de denominació d'objectes i accions / Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona)
Full de respostes de les tasques de denominació oral d'objectes (subtest 17) i d'accions (subtest 18) de la Prova integral d'afàsia (Salmons et al. 2021).
2023  
4.
12 p, 529.6 KB Descripcions orals de subjectes amb afàsia i demència de la làmina de la Prova integral d'afàsia / Muntané Sánchez, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona)
2022  

Materials acadèmics 6 registres trobats  
1.
5 p, 107.3 KB Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge [101731] / Llisterri Boix, Joaquim ; Salmons Llussà, Io ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En l'assignatura, que s'emmarca en l'àmbit de la lingüística clínica, es plantegen, principalment, dos objectius: (1) oferir les bases lingüístiques que permetin comparar les produccions lingüístiques típiques amb les alterades; i (2) identificar els trets lingüístics que caracteritzen les patologies de la parla i del llenguatge.
The goals of the course are mainly two: (1) to provide the basic knowledge needed to compare normal and impaired speech, and (2) to identify the linguistic features that characterize language and speech pathologies.
En la asignatura, que se enmarca en el ámbito de la lingüística clínica, se plantean, principalmente, dos objetivos: (1) proporcionar las bases lingüísticas que permitan comparar las producciones lingüísticas típicas con las alteradas; y (2) identificar los rasgos lingüísticos que caracterizan las patologías del habla y del lenguaje.

2022-23
Grau en Logopèdia [1383]
Grau en Logopèdia [828]
3 documents
2.
5 p, 108.0 KB Lingüística [101725] / Salmons Llussà, Io ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'assignatura de Lingüística té per objectiu general introduir l'estudiant del Grau de Logopèdia en l'estudi científic del llenguatge. L'objectiu més específic és oferir les eines teòriques i conceptuals bàsiques de l'anàlisi lingüística per tal que l'estudiant pugui, més endavant, cursar amb garanties les assignatures més especialitzades on s'aprofundeix en els aspectes específics que caracteritzen la conducta lingüística dels parlants que pateixen alguna patologia associada al llenguatge.
This Linguistics course has the goal to introduce students to the scientific study of language. A more specific goal of the course is to offer some basic knowledge concerning the main theoretical and conceptual tools of linguistic analysis in order for students to be able to follow in the future more specialized courses within the program dealing with certain specific aspects concerning the linguistic behavior of speakers suffering from some pathology associated to language.
La asignatura de Lingüística tiene como objetivo general introducir al estudiante de Logopedia en el estudio científico del lenguaje. El objetivo más específico de esta asignatura de formación básica es ofrecer las herramientas teóricas y conceptuales básicas del análisis lingüístico con el fin de que el estudiante pueda, más adelante, cursar con garantías las asignaturas más especializadas del grado donde se profundiza en los aspectos específicos que caracterizan la conducta lingüística de los hablantes que sufren alguna patología asociada al lenguaje.

2022-23
Grau en Logopèdia [1383]
Grau en Logopèdia [828]
3 documents
3.
5 p, 106.5 KB Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge [101731] / Llisterri Boix, Joaquim ; Salmons Llussa, Io ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En l'assignatura, que s'emmarca en l'àmbit de la lingüística clínica, es plantegen, principalment, dos objectius: (1) oferir les bases lingüístiques que permetin comparar les produccions lingüístiques típiques amb les alterades; i (2) identificar els trets lingüístics que caracteritzen les patologies de la parla i del llenguatge.
The goals of the course are mainly two: (1) to offer the basic knowledge to compare normal and impaired speech, and (2) to identify the linguistic features that characterize language and speech pathologies.
En la asignatura, que se enmarca en el ámbito de la lingüística clínica, se plantean, principalmente, dos objetivos: (1) proporcionar las bases lingüísticas que permitan comparar las producciones lingüísticas típicas con las alteradas; y (2) identificar los rasgos lingüísticos que caracterizan las patologías del habla y del lenguaje.

2021-22
Grau en Logopèdia [1383]
Grau en Logopèdia [828]
3 documents
4.
4 p, 104.2 KB Lingüística [101725] / Salmons Llussa, Io ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'assignatura de Lingüística té per objectiu general introduir l'estudiant de Logopèdia en l'estudi científic del llenguatge. L'objectiu més específic és oferir les eines teòriques i conceptuals bàsiques de l'anàlisi lingüística per tal que l'estudiant pugui, més endavant, cursar amb garanties les assignatures més especialitzades on s'aprofundeix en els aspectes específics que caracteritzen la conducta lingüística dels parlants que pateixen alguna patologia associada al llenguatge.
This Linguistics course has the goal to introduce students to the scientific study of language. A more specific goal of the course is to offer some basic knowledge concerning the main theoretical and conceptual tools of linguistic analysis in order for students to be able to follow in the future more specialized courses within the program dealing with certain specific aspects concerning the linguistic behavior of speakers suffering from some pathology associated to language.
La asignatura de Lingüística tiene como objetivo general introducir al estudiante de Logopedia en el estudio científico del lenguaje. El objetivo más específico de esta asignatura de formación básica es ofrecer las herramientas teóricas y conceptuales básicas del análisis lingüístico con el fin de que el estudiante pueda, más adelante, cursar con garantías las asignaturas más especializadas del grado donde se profundiza en los aspectos específicos que caracterizan la conducta lingüística de los hablantes que sufren alguna patología asociada al lenguaje.

2021-22
Grau en Logopèdia [1383]
Grau en Logopèdia [828]
3 documents
5.
4 p, 103.5 KB Lingüística [101725] / Salmons Llussa, Io ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'assignatura de Lingüística té per objectiu general introduir l'alumnat de Logopèdia en l'estudi científic del llenguatge. L'objectiu més específic d'aquesta assignatura de formació bàsica és oferir les eines teòriques i conceptuals bàsiques de l'anàlisi lingüística per tal que l'estudiant pugui, més endavant, cursar amb garanties les assignatures més especialitzades del grau on s'aprofundeix en els aspectes específics que caracteritzen la conducta lingüística dels parlants que pateixen alguna patologia associada al llenguatge.
La asignatura de Lingüística tiene como objetivo general introducir al alumnado de Logopedia en el estudio científico del lenguaje. El objetivo más específico de esta asignatura de formación básica es ofrecer las herramientas teóricas y conceptuales básicas del análisis lingüístico con el fin de que el alumnado pueda, más adelante, cursar con garantías las asignaturas más especializadas del grado donde se profundiza en los aspectos específicos que caracterizan la conducta lingüística de los hablantes que sufren alguna patología asociada al lenguaje.

2020-21
Grau en Logopèdia [1383]
Grau en Logopèdia [828]
3 documents
6.
4 p, 103.3 KB Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge [101731] / Llisterri Boix, Joaquim ; Salmons Llussa, Io ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En l'assignatura, que s'emmarca en l'àmbit de la lingüística clínica, es plantegen, principalment, dos objectius: (1) oferir les bases lingüístiques que permetin comparar produccions lingüístiques típiques amb les alterades; i (2) identificar els trets lingüístics que caracteritzen les patologies de la parla i del llenguatge.
Aquesta guia es publica únicament en la llengua en què s'imparteix la docència.

2020-21
Grau en Logopèdia [1383]
Grau en Logopèdia [828]
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.