Results overview: Found 14 records in 0.02 seconds.
Course materials, 14 records found
Course materials 14 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
7 p, 117.3 KB Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Infància, Famílies i Envelliment [42587] / Rubio García, Remedios ; Arozarena Cañamares, Esther ; San Roman Sobrino, Maria Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Conèixer els conceptes fonamentals que caracteritzen els àmbits d'estudi: Famílies i infància en situació de dificultat social; i envelliment i qualitat de vida Analitzar els marcs jurídics actuals que regeixen els àmbits esmentats Identificar les polítiques i programes d'intervenció que es practiquen en aquests àmbits Conèixer i reflexionar sobre les desigualtats de gènere implicades en els àmbits tractats Conèixer les eines de diagnòstic, implantació i avaluació en projectes d'intervenció en aquests àmbits.
To know the fundamental concepts that characterize the fields of study: families and children in a social difficulty situation; and aging and quality of life. To analyse the current legal frameworks that govern the aforementioned areas To identify the policies and intervention programs that are carried out in these areas To know and to reflect on gender inequalities involved in the areas dealt with To know the tools of diagnosis, implementation and evaluation in intervention projects in these fields.
Conocer los conceptos fundamentales que caracterizan los ámbitos de estudio: Familias e infancia en dificultad social, y Envejecimiento y calidad de vida Analizar los marcos jurídicos actuales que rigen estos ámbitos Identificar las políticas y programas de intervención que se practican en estos ámbitos Conocer y reflexionar sobre las desigualdades de género implicadas en los ámbitos tratados Conocer las herramientas de diagnóstico, implantación y evaluación en proyectos de intervención en dichos ámbitos.

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
2.
6 p, 122.6 KB Perspectives Discursives en la Recerca Social [42597] / Pujol Tarres, Juan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Martinez Martinez, Luz Maria ; Rojas Arredondo, Jesús ; San Roman Sobrino, Maria Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Identificar les principals tècniques que fonamenten el llenguatge i el discurs com a forma d'accés a la realitat social. Justificar metodològicament l'elecció d'una determinada tècnica d'investigació. [...]
Identify the main techniques that consider language and discourse as a form of accessing and understanding reality. Methodologically justify choosing a particular research technique. Know and apply the criteria of methodological rigor in qualitative research. [...]
Identificar las principales técnicas que fundamentan el lenguaje y el discurso como forma de acceso a la realidad social. Justificar metodológicamente la elecció de una determinada técnica de investigación. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
3.
7 p, 116.9 KB Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Inclusió i Diversitat: Cultura, Minories i Gènere [42586] / San Roman Sobrino, Maria Beatriz ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margarita ; Borras Catala, Vicent Eduardo ; Cubells Serra, Jenny ; Montenegro Martinez, Marisela ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1. Conèixer els conceptes fonamentals que caracteritzen els àmbits d'estudi: "Estudis culturals i minories" i "Estudis de gènere en el camp psicosocial" 2. Analitzar els marcs jurídics actuals que regeixen aquests àmbits 3. [...]
1- To know the fundamental concepts that characterize the fields of study: "Cultural and Minority Studies" and "Gender Studies in the Psychosocial Field". 2- To analyse the current legal frameworks governing these areas. [...]
1. Conocer los conceptos fundamentales que caracterizan los ámbitos de estudio: "Estudios culturales y minorías" y "Estudios de género en el campo psicosocial". 2. Analizar los marcos jurídicos actuales que rigen estos ámbitos. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
4.
5 p, 121.4 KB Processos 2. Incorporació i Desvinculació [43163] / San Roman Sobrino, Maria Beatriz ; Diez Piñol, Miriam ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El mòdul pretén que l'estudiantat sigui capaç d'analitzar i reflexionar sobre els processos d'incorporació (reclutament, selecció i acolliment) i desvinculació de personal emfatitzant la seva connexió amb la planificació de RRHH i amb l'estratègia i les característiques de l'organització. [...]
This module aims for the student to be able to analyse and reflect on the incorporation processes (recruitment, selection and welcome) and the dismissal of personnel, emphasising the connection with HR's planning and strategy and the characteristics of the organisation. [...]
El módulo pretende que el estudiantado sea capaz de analizar y reflexionar sobre los procesos de incorporación (reclutamiento, selección y acogida) y desvinculación de personal enfatizando su conexión con la planificación de RRHH y con la estrategia y las características de la organización. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans a les Organitzacions [1181]
3 documents
5.
4 p, 120.2 KB Pràctiques Externes d'Intervenció Psicosocial [42599] / Montenegro Martinez, Marisela ; Elejabarrieta Olabarri, Francisco Javier ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margarita ; Pujol Tarres, Juan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Martinez Martinez, Luz Maria ; Cubells Serra, Jenny ; Arozarena Cañamares, Esther ; Rojas Arredondo, Jesús ; Padrós Castells, Marta ; Pellicer Cardona, Isabel ; San Roman Sobrino, Maria Beatriz ; Camps Orfila, Silvia ; Tirado Serrano, Francisco Javier ; Rubio García, Remedios ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Utilitzar les eines adquirides per a la detecció de necessitats i avaluació de les demandes presents en l'àmbit d'intervenció específic. Aplicar tècniques d'intervenció i avaluació adequades per a les problemàtiques i situacions identificades i els plans d'acció desenvolupats. [...]
Use the tools acquired for the detection of needs and evaluation of the demands present in the specific intervention field. Apply appropriate intervention and evaluation techniques for the problems and situations identified, and the action plans developed. [...]
Utilizar las herramientas adquiridas para la detección de necesidades y evaluación de las demandas presentes en el ámbito de intervención específico. Aplicar técnicas de intervención y evaluación idóneas para las problemáticas y situaciones identificadas y los planes de acción desarrollados. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
6.
5 p, 111.0 KB Construcció Psicosocial de les Identitats i Diversitats [106971] / Pujol Tarres, Juan ; San Roman Sobrino, Maria Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura ofereix coneixements bàsics relacionats amb els objectius següents: Comprendre els factors psicosocials (personals i interaccionals, històrics i culturals) que intervenen en la configuració de la identitat de gènere, l'expressió de gènere i l'orientació sexual. [...]
This subject offers significant knowledge related to the following goals: To understand the psychosocial factors (personal and interactional, historical and cultural) that intervene in the configuration of gender identity, gender expression and sexual orientation. [...]
Esta asignatura ofrece conocimientos básicos relacionados con los objetivos siguientes: Comprender los factores psicosociales (personales y interaccionales, históricos y culturales) que intervienen en la configuración de la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. [...]

2023-24
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1556]
3 documents
7.
8 p, 130.9 KB Influència Social i Grups [102602] / Elejabarrieta Olabarri, Francisco Javier ; Cubells Serra, Jenny ; Rojas Arredondo, Jesús ; Moya Kohler, Joan ; García Fernández, Nagore ; San Roman Sobrino, Maria Beatriz ; Maureira Velásquez, Marco Antonio ; Arroyo Prieto, Lidia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En l'assignatura de primer curs "La dimensió social de la persona" s'han desenvolupat temàtiques com a identitat, actituds, atracció, agressió. . . En aquesta altra assignatura, la segona que cursarà l'estudiant vinculada a l'àrea de Psicologia social, es treballaran altres processos psicosocials vinculats a la temàtica de la influència i s'introduirà a l'estudiant en aspectes teòrics i pràctics de les dinàmiques grupals i les relacions intergrupals. [...]
In the first year course The social dimension of the person, subjects such as identity, attitudes, attraction, aggression, etc. have been studied. In this second course, the second one that the student will take linked to the area of Social Psychology, other psychosocial processes of influence will be looked at and students will be introduced to theoretical and practical aspects of group dynamics and intergroup relationships. [...]
En la asignatura de primero curso La dimensión social de la persona se han desarrollado temáticas como identidad, actitudes, atracción, agresión. . . En esta asignatura, la segunda que cursará la estudiante vinculada en el área de Psicología social, se trabajarán otros procesos psicosociales vinculados en la temática de la influencia y se introducirá al/a la estudiante en aspectos teóricos y prácticos de las dinámicas grupales y las relacionas intergrupales. [...]

2023-24
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documents
8.
7 p, 130.8 KB Psicologia de les Organitzacions [102559] / Tirado Serrano, Francisco Javier ; Pallares Parejo, Susana ; Diez Piñol, Miriam ; Porcar Becker, Ingeborg Maria ; Moyà-Köhler, Joan ; San Roman Sobrino, Maria Beatriz ; Baleriola Escudero, Enrique ; Selva Olid, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Psicologia de les organitzacions és l'única assignatura de la matèria del mateix nom. Es tracta d'una assignatura obligatòria impartida en el segon semestre del tercer any del grau en Psicologia. [...]
Psychology of Organizacions is a subject taught in the second semester of the third year of the Psychology Degree. Its main aim is to introduce students in the world of organizations in the 21st Century. [...]
Psicología de las organizaciones es la única asignaturaa del ámbito del trabajo que es obligatoria y que se imparte en el segundo semestre del tercer año del grado en psicología. En cuanto a los objetivos formativos, los estudiantes al acabar serán capaces de : -Describir las características de las organizaciones modernas 1 -Enumerar los temas, enfoques de las áreas de aplicación que dan especificidad al estudio psicológico de los fenómenos organizativos. [...]

2023-24
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documents
9.
7 p, 117.0 KB Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Inclusió i Diversitat: Cultura, Minories i Gènere [42586] / San Roman Sobrino, Beatriz ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margot ; Borràs Català, Vicent ; Cubells Serra, Jenny ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1. Conèixer els conceptes fonamentals que caracteritzen els àmbits d'estudi: "Estudis culturals i minories" i "Estudis de gènere en el camp psicosocial" 2. Analitzar els marcs jurídics actuals que regeixen aquests àmbits 3. [...]
1- To know the fundamental concepts that characterize the fields of study: "Cultural and Minority Studies" and "Gender Studies in the Psychosocial Field". 2- To analyse the current legal frameworks governing these areas. [...]
1. Conocer los conceptos fundamentales que caracterizan los ámbitos de estudio: "Estudios culturales y minorías" y "Estudios de género en el campo psicosocial". 2. Analizar los marcos jurídicos actuales que rigen estos ámbitos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
10.
4 p, 120.0 KB Pràctiques Externes d'Intervenció Psicosocial [42599] / Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Elejabarrieta, Fran ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margot ; Pujol Tarres, Joan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Martinez Martinez, Luz María ; Cubells Serra, Jenny ; Arozarena Cañamares, Maria Esther ; Rojas Arredondo, Jesús ; Padrós Castells, Marta ; Pellicer Cardona, Isabel ; San Roman Sobrino, Beatriz ; Camps-Orfila, Silvia ; Tirado Serrano, Francisco Javier ; Mora Martínez, Martín ; Rubio García, Remedios ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Utilitzar les eines adquirides per a la detecció de necessitats i avaluació de les demandes presents en 1 Utilitzar les eines adquirides per a la detecció de necessitats i avaluació de les demandes presents en l'àmbit d'intervenció específic. [...]
Use the tools acquired for the detection of needs and evaluation of the demands present in the specific 1 Use the tools acquired for the detection of needs and evaluation of the demands present in the specific intervention field. [...]
Utilizar las herramientas adquiridas para la detección de necesidades y evaluación de las demandas 1 Utilizar las herramientas adquiridas para la detección de necesidades y evaluación de las demandas presentes en el ámbito de intervención específico. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents

Course materials : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.