Resultats globals: 36 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 1 registres trobats
Documents de recerca, 1 registres trobats
Materials acadèmics, 34 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
17 p, 743.0 KB Young people confronting the challenge of reading and interpreting a digital world / Castellví Mata, Jordi (Universidad Internacional de La Rioja) ; Tosar Bacarizo, Breogán (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Santisteban Fernández, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona)
Critical citizenship education must consider the global and digital context in which we live. Digital media and global processes have a decisive influence on people's daily lives. However, digital literacy programs rarely go beyond teaching technological skills. [...]
L'educació per una ciutadania crítica ha de considerar el context global i digital en què vivim. Els mitjans digitals y els processos globals repercuteixen decisivament en la vida diària de la ciutadania. [...]
La educación para una ciudadanía crítica debe considerar el contexto global y digital en el que vivimos. Los medios digitales y los procesos globales repercuten decisivamente en la vida diaria de la ciudadanía. [...]
L'éducation critique à la citoyenneté doit tenir compte du contexte mondial et numérique dans lequel nous vivons. Les médias numériques et les processus mondiaux ont une influence décisive sur la vie quotidienne des gens. [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.905
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 14 Núm. 2 (2021) , p. e905 (Articles)  

Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
10.0 MB Aymaras y afrodescendientes en la enseñanza de las Ciencias Sociales en el Norte Grande de Chile / Nancuante Benavente, Vivian ; Santisteban Fernández, Antoni, dir.
Aquesta tesi és una investigación emmarcada en la teoría crítica de la didáctica de les ciències socials, específicament atén el problema de poder reconèixer les minories ètniques del nord de Xile, en aquest cas a les i els aimares i afrodescendents. [...]
Esta tesis es una investigación enmarcada en la teoría crítica de la didáctica de las ciencias sociales, específicamente atiende al problema de poder reconocer a las minorías étnicas del norte de Chile, en este caso a las y los aymaras y afrodescendientes. [...]
This thesis is an investigation framed in the critical theory of the didactics of the social sciences, specifically addressing the problem of being able to recognize the ethnic minorities of northern Chile, in this case the Aymaras and Afro-descendants. [...]

2022  

Materials acadèmics 34 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
8 p, 120.1 KB La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social [43205] / González Monfort, Neus ; Santisteban Fernandez, Antoni ; González-Valencia, Gustavo A ; Llusa Serra, Juan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
- Analitzar els diferents aspectes de la formació del pensament històric: consciència històrica i temporalitat, imaginació històrica i empatia, i interpretació de les fonts. - Analitzar els diferents aspectes de la formació del pensament geogràfic: construcció de l'espai, el paisatge, el territori i les identitats. [...]
- Analyzing the different aspects of the formation of historical thinking: historical consciousness and temporality, historical imagination and empathy, and interpretation of the sources. - Analyzing the different aspects of the formation of geographical thinking: space construction, landscape, territory and identities. [...]
- Analizar los diferentes aspectos de la formación del pensamiento histórico: conciencia histórica y temporalidad, imaginación histórica y empatía, e interpretación de las fuentes. - Analizar los diferentes aspectos de la formación del pensamiento geográfico: construcción del espacio, el paisaje, el territorio y las identidades. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
2.
5 p, 109.4 KB Didàctica de la Geografia i la Historia [44315] / González Monfort, Neus ; Santisteban Fernandez, Antoni ; Giner Donaire, Xavier ; González-Valencia, Gustavo A ; Andreu Roses, Mercè ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
1. Comprendre el conjunt de coneixement adquirits en el Mòdul específic de didàctica de les ciències socials per poder iniciar-se en l'exercici de la docència a l'educació secundària. 2. Aplicar els coneixements didàctics adquirits en el curs i la seva capacitat de resolució de problemes a l'exercici de la docència com a professor/ra de ciències socials en centres i instituts d'educació secundària. [...]
1. Understand the set of knowledge acquired in the module-specific teaching of the social sciences to begin the exercise of teaching in secondary education. 2. Apply the knowledge acquired in the course teaching and his ability to solve problems in teaching, as a teacher / ra social sciences in schools and secondary schools. [...]
1. Comprender el conjunto de conocimientos adquiridos en el Módulo específico de didáctica de las ciencias sociales para poder iniciarse en el ejercicio de la docencia en la educación secundaria. [...]

2022-23
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [931]
3 documents
3.
5 p, 111.8 KB L'Actualitat i les Ciències Socials en l'Educació Primària: la Formació del Pensament Crític [106078] / Santisteban Fernandez, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
1. Valorar el tractament de temes controvertits de la societat actual a l'educació primària. 2. Identificar les habilitats de pensament crític des de l'estudi de la societat a l'escola quan treballem amb Qüestions Socialment Vives. [...]
1. To value the treatment of controversial subjects of the current society in primary education. 2. Identify critical thinking skills when we work with Socially Acute Questions. 3. Evaluate the importance of the critical thinking education in school and in democracy. [...]
1. Valorar el tratamiento de temas controvertidos de la sociedad actual en la educación primaria. 2. Identificar las habilidades de pensamiento crítico desde el estudio de la sociedad en la escuela cuando trabajamos con Cuestiones Socialmente Vives. [...]

2022-23
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
4.
6 p, 112.5 KB La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica [43226] / González-Valencia, Gustavo A ; Santisteban Fernandez, Antoni ; González Monfort, Neus ; Gil Carmona, Francisco ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
- Establir les bases per a la recerca sobre l'educació per a la ciutadania, l'educació política, l'estudi dels drets de segona generació, visibilitzar el sexisme i i les desigualtats. . . - Analitzar les investigacions sobre l'ensenyament i l'estudi del patrimoni a partir de recursos digitals. [...]
- Establishing the basis for citizenship education research, political education, the study of second generation rights, visibilisation of sexism and inequalities. . . - Analyzing research on teaching and the study of heritage from digital resources. [...]
- Establecer las bases para la investigación sobre la educación para la ciudadanía, la educación política, el estudio de los derechos de segunda generación, visibilizar el sexismo y las desigualdades. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
5.
6 p, 111.5 KB Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex [43223] / Santisteban Fernandez, Antoni ; Banqué, Neus ; Junyent i Pubill, Mercè ; Tosar Bacarizo, Breogan ; Anguera Cerarols, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
La investigació en educació ambiental i educació del consum constitueix una oportunitat per a reflexionar i avançar en el disseny de currículums, models formatius i propostes competencials. El mòdul pren com a punt de partida la investigació en educació ambiental, educació del consum i educació econòmica, com diverses maneres d'abordar, des de l'educació, les relacions entre les persones i el medi i entre les pròpies persones. [...]
Research in environmental education and consumer education is an opportunity to reflect and advance the design of curricula, skills training models and proposals. The module takes as a starting point for research in environmental education, consumer education and economic education, and various ways to address, through education, relationships between people and the environment and among their own people. [...]
La investigación en educación ambiental y educación del consumo constituye una oportunidad para reflexionar y avanzar en el diseño de currículos, modelos formativos y propuestas competenciales. El módulo toma como punto de partida la investigación en educación ambiental, educación del consumo y educación económica, como diversas maneras de abordar, desde la educación, las relaciones entre las personas y el medio y entre las propias personas. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
6.
6 p, 112.0 KB Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social [43211] / Santisteban Fernandez, Antoni ; González-Valencia, Gustavo A ; Canals Cabau, Maria Roser ; Anguera Cerarols, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
- Analitzar com es construeix el coneixement social, des de la formació de conceptes socials i de valors socials. - Interpretar aspectes teòrics d'aquest procés, com les representacions socials de la realitat o les relacions i les diferències entre sabers científics i sabers escolars. [...]
- Analyzing how social knowledge is constructed, from the formation of social concepts and social values. - Interpreting theoretical aspects of this process, such as social representations or relationships and differences between scientific knowledge and academic knowledge. [...]
- Analizar cómo se construye el conocimiento social, desde la formación de conceptos sociales y de valores sociales. - Interpretar aspectos teóricos de este proceso, como las representaciones sociales de la realidad o las relaciones y las diferencias entre saberes científicos y saberes escolares. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
7.
6 p, 110.4 KB Investigar en Educació I: Epistemologia, Fonamentació i Disseny [43199] / Castro Ceacero, Diego ; Santisteban Fernandez, Antoni ; Moore de Luca, Emilee ; Arnau-Sabatés, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Introduir l'alumnat en les bases epistemològiques, els fonaments i el disseny en investigació en educació.
This module introduces students to epistemology, foundations and design of research in the field of education.
Introducir al alumnado a las bases epistemológicas, los fundamentos y el diseño de la investigación en educación.

2022-23
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
8.
8 p, 120.1 KB La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social [43205] / González-Monfort, Neus ; Santisteban Fernández, Antoni ; González-Valencia, Gustavo A ; Llusa Serra, Juan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
- Analitzar els diferents aspectes de la formació del pensament històric: consciència històrica i temporalitat, imaginació històrica i empatia, i interpretació de les fonts. - Analitzar els diferents aspectes de la formació del pensament geogràfic: construcció de l'espai, el paisatge, el territori i les identitats. [...]
- Analyzing the different aspects of the formation of historical thinking: historical consciousness and temporality, historical imagination and empathy, and interpretation of the sources. - Analyzing the different aspects of the formation of geographical thinking: space construction, landscape, territory and identities. [...]
- Analizar los diferentes aspectos de la formación del pensamiento histórico: conciencia histórica y temporalidad, imaginación histórica y empatía, e interpretación de las fuentes. - Analizar los diferentes aspectos de la formación del pensamiento geográfico: construcción del espacio, el paisaje, el territorio y las identidades. [...]

2021-22
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
9.
6 p, 111.6 KB Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex [43223] / Santisteban Fernández, Antoni ; Banqué, Neus ; Junyent i Pubill, Mercè ; Tosar Bacarizo, Breogan ; Anguera Cerarols, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
La investigació en educació ambiental i educació del consum constitueix una oportunitat per a reflexionar i avançar en el disseny de currículums, models formatius i propostes competencials. El mòdul pren com a punt de partida la investigació en educació ambiental, educació del consum i educació econòmica, com diverses maneres d'abordar, des de l'educació, les relacions entre les persones i el medi i entre les pròpies persones. [...]
Research in environmental education and consumer education is an opportunity to reflect and advance the design of curricula, skills training models and proposals. The module takes as a starting point for research in environmental education, consumer education and economic education, and various ways to address, through education, relationships between people and the environment and among their own people. [...]
La investigación en educación ambiental y educación del consumo constituye una oportunidad para reflexionar y avanzar en el diseño de currículos, modelos formativos y propuestas competenciales. El módulo toma como punto de partida la investigación en educación ambiental, educación del consumo y educación económica, como diversas maneras de abordar, desde la educación, las relaciones entre las personas y el medio y entre las propias personas. [...]

2021-22
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
10.
6 p, 112.1 KB Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social [43211] / Santisteban Fernández, Antoni ; González-Valencia, Gustavo A ; Canals Cabau, Maria Roser ; Anguera Cerarols, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
- Analitzar com es construeix el coneixement social, des de la formació de conceptes socials i de valors socials. - Interpretar aspectes teòrics d'aquest procés, com les representacions socials de la realitat o les relacions i les diferències entre sabers científics i sabers escolars. [...]
- Analyzing how social knowledge is constructed, from the formation of social concepts and social values. - Interpreting theoretical aspects of this process, such as social representations or relationships and differences between scientific knowledge and academic knowledge. [...]
- Analizar cómo se construye el conocimiento social, desde la formación de conceptos sociales y de valores sociales. - Interpretar aspectos teóricos de este proceso, como las representaciones sociales de la realidad o las relaciones y las diferencias entre saberes científicos y saberes escolares. [...]

2021-22
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents

Materials acadèmics : 34 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.