Results overview: Found 109 records in 0.03 seconds.
Articles, 59 records found
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Research literature, 27 records found
Course materials, 22 records found
Articles 59 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
19 p, 185.4 KB Disminució de la pobresa hídrica i adaptació al canvi climàtic : impactes i respostes a l'àrea metropolitana de Barcelona / Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Yoon, Hyerim (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Romero Gómez, Gustavo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Domene, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut Metròpoli)
Al Nord Global, la pobresa hídrica afecta sobretot les llars que no poden accedir a aigua i sanejament suficients, fiables i segurs perquè no poden pagar el cost de l'aigua. El canvi climàtic encara agreujarà més aquestes situacions de vulnerabilitat, pels canvis en les precipitacions i episodis de temperatures extremes, que intensificaran l'escassetat d'aigua i possiblement augmentaran el cost del servei de subministrament i del sanejament. [...]
2023
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 65 (2023) , p. 19-37 (Articles)  
2.
10 p, 3.4 MB Stakeholder perceptions of the socio-ecological role of nature-based solutions in the Les Glòries Park, Barcelona / Nóblega Carriquiry, Andrea (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; March, Hug (Universitat Oberta de Catalunya. Estudis d'Economia i Empresa) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
The ongoing effects of the climate emergency and the recognition of the need to redesign cities to cope with future socio-environmental changes and increase the quality of life of urban inhabitants has pushed many cities to embrace the 're-naturalization' of public space through Nature-based Solutions (NbS). [...]
2023 - 10.1016/j.ufug.2023.127966
Urban forestry & urban greening, Vol. 85 (2023) , article number 127966  
3.
24 p, 200.2 KB Las desigualdades de acceso al agua en ciudades del Sur Global desde el enfoque de la Ecología Política Urbana / Zapana-Churata, Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental) ; March, Hug (Universitat Oberta de Catalunya) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Este trabajo analiza las desigualdades de acceso al agua en ciudades del Sur Global desde el prisma de la Ecología Política Urbana (EPU). Si bien las ciudades del Sur Global se caracterizan, entre otros aspectos, por las desiguales formas de acceso al suministro hídrico, estas desigualdades pueden ser aún mayores si se consideran otras dimensiones de accesibilidad (asequibilidad, calidad, equidad y prestación de servicio). [...]
Aquest treball analitza les desigualtats d'accés a l'aigua a ciutats del Sud Global des del prisma de l'Ecologia Política Urbana (EPU). Si bé les ciutats del Sud Global es caracteritzen, entre altres aspectes, per les formes desiguals d'accedir al subministrament hídric, aquestes desigualtats poden ser encara més grans si es consideren unes altres dimensions d'accessibilitat (assequibilitat, qualitat, equitat i prestació de servei). [...]
This paper analyzes inequalities in access to water in cities of the Global South from the perspective of Urban Political Ecology (UPE). Although these cities are characterized, among other aspects, by unequal access to water supply, these inequalities can be even greater if other dimensions of accessibility are considered (affordability, quality, equity, and provision of service). [...]

2023 - 10.5565/rev/dag.718
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 69 Núm. 2 (2023) , p. 439-461 (Articles)  
4.
29 p, 2.6 MB Wastewater treatment plants in mediterranean spain : An exploration of relations between water treatments, water reuse, and governance / Rodríguez-Villanueva, Paula (Institut Català d'Energia. Divisió de Planificació Energètica) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Wastewater treatment plants (WWTPs) are fundamental to enable the transition towards the principles of a circular economy in water supply. In Mediterranean Spain, an area with recurrent episodes of water stress, treated wastewater may become a critical resource for the future. [...]
2021 - 10.3390/w13121710
Water, Vol. 13 Núm. 12 (february 2021) , article number 1710  
5.
30 p, 4.6 MB Modelling domestic water use in metropolitan areas using socio-cognitive agents / Perello-Moragues, A. (Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient) ; Poch, Manel (Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Popartan, L.A. (Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient) ; Noriega, Pablo (Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC))
In this paper, we present an agent-based model for exploring the interplay of basic structural and socio-cognitive factors and conventional water saving measures in the evolution of domestic water use in metropolitan areas. [...]
2021 - 10.3390/w13081024
Water, Vol. 13 Núm. 8 (february 2021) , p. 1024  
6.
10 p, 91.7 KB Les desigualtats en l'accés als serveis d'aigua i sanejament al món : un enfocament multiescalar / Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ribas Palom, Anna (Universitat de Girona)
L'objectiu d'aquest article és aportar elements per a la reflexió al voltant de les desigualtats que es donen entre el nord global i el sud global pel que fa a l'accés a l'aigua i el sanejament en condicions de seguretat, fiabilitat i assequibilitat. [...]
The aim of this article is to reflect on the inequalities that exist between the Global North and the Global South in terms of access to water and sanitation, particularly concerning safety, reliability, and affordability. [...]
El objetivo de este artículo es aportar elementos para la reflexión en torno a las desigualdades que se dan entre el norte global y el sur global en cuanto al acceso al agua y al saneamiento en condiciones de seguridad, fiabilidad y asequibilidad. [...]

2022 - 10.5565/rev/dag.736
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 68 Núm. 3 (2022) , p. 553-561 (Articles)  
7.
22 p, 808.2 KB Feeding the City and Making the Revolution : Women and Urban Agriculture in Barcelona during the Spanish Civil War (1936-1939) / Camps-Calvet, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Gorostiza, Santiago (Center for History at Sciences Po (França)) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
The everyday difficulties faced by working-class women, including access to food, are aggravated in critical periods, such as wars and economic crises. However, the Spanish Civil War (1936-1939) was accompanied by a revolution, in the Republican zones, where women opened spaces for their emancipation. [...]
Les dificultats quotidianes a que s'enfronten les dones de la classe treballadora, inclòs l'accès als aliments, s'agreugen en períodes crítics, com ara en guerres i crisis econòmiques. Amb tot, la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) va anar acompanyada d'una revolució a les zones republicanes, en què les dones van obrir espais per la seva emancipació. [...]

2022 - 10.1111/anti.12819
Antipode, 2022  
8.
23 p, 1.7 MB Community Acceptance of Nature-Based Solutions in the Delta of the Tordera River, Catalonia / Nóblega Carriquiry, Andrea (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; March, Hug (Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Much has been debated regarding the environmental and economic aspects that conform the pillars of sustainability in nature-based solutions (NbSs). However, the social implications are lagging behind in both theory and practice. [...]
2022 - 10.3390/land11040579
Land, Vol. 11 Núm. 4 (2022) , p. 579  
9.
13 p, 601.2 KB Tap water, bottled water or in-home water treatment systems : Insights on household perceptions and choices / March, Hug (Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)) ; Garcia, Xavier (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
This article addresses household strategies for coping with perceived tap water quality issues. By using a household survey (n = 581) in Catalonia (Spain) and three models, this article analyses the drivers and motivations behind the installation of in-home water treatment systems, and the use of bottled water for drinking and cooking. [...]
2020 - 10.3390/W12051310
Water, Vol. 12 Núm. 5 (january 2020) , p. 1310  
10.
30 p, 870.7 KB The geographical context of wastewater treatment and reuse : A benchmarking analysis for Spanish Mediterranean Wastewater Treatment Plants / Rodríguez, Paula (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Palma H., David (Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (Catalunya)) ; Poch, Manel (Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient) ; Cugueró-Escofet, Miquel Àngel (CCB Serveis Mediambientals. SAU-Consorci Besòs Tordera) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
This paper examines wastewater treatment and reuse in Catalonia and Valencia through a benchmarking analysis of energy intensities of wastewater treatment plants (WWTPs) located in the coastal municipalities of both regions also involving comparison with average European data on energy use by these plants. [...]
2019 - 10.21138/bage.2795
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Núm. 82 (2019) , p. 2795  

Articles : 59 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
2480x1771, 1.0 MB Gestió de l'aigua / Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
2009
Conferències de l'Associació d'Amics de la UAB. Bellaterra, Catalunya, 2009
3 documents

Research literature 27 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
286 p, 16.4 MB Gestión de riesgos socio-naturales en el Chaco Central paraguayo / Trinidad-da Silva, Angelina Adelfa ; Saurí i Pujol, David, dir.
L'acció col·lectiva territorial se centra a incrementar l'stakeholder i la participació crítica de les persones per a la conservació dels ecosistemes i la gestió dels riscos socio-naturals. Aquesta recerca pretén aprofundiren elselements d'anàlisi necessaris per a l'elaboració d'estratègies d'acció col·lectiva en contextosd'alta incertesa climàtica. [...]
La acción colectiva territorial se centra en aumentar la participación interesada y crítica de las personas para la conservación de los ecosistemas y la gestión de riesgos socio-naturales. Esta investigación tiene como objetivo caracterizar los elementos de análisis necesarios para la elaboración de estrategias de acción colectiva en contextos de alta incertidumbre climática. [...]
Territorial collective action focuses on increasing the stakeholder and critical participation of people for the conservation of ecosystems and the management of socio-natural risks. This research aims to characterize the elements of analysis necessary for the elaboration of strategies of collective action in contexts of high climate uncertainty. [...]

2021  
2.
97 p, 6.6 MB Access to water in rapidly growing cities of the Global South : the case of Arequipa, Perú / Zapana Churata, Luís Efraín ; Saurí i Pujol, David, dir. ; March Corbella, Hug, dir.
Garantir l'accés a l'aigua potable de qualitat i de manera universal sigue un desafío en la majoria de les ciutats del món, especialment en ciutats de ràpid creixement del Sur Global. Si bé les reformes en el sector de l'aigua i la intervenció d'organitzacions internacionals en polítiques de l'aigua mundial (Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, Objectius de Desenvolupament Sostenible i el reconeixement del dret a l'aigua i saneamiento per les Nacions Unides) han contribuït en avenços importants en la cobertura i l'accessibilitat de l'aigua, un de cada tres persones al món no compte amb el servei d'aigua potable. [...]
Ensuring universal access to quality drinking water remains a challenge in most cities around- the world, especially in the fast-growing cities of the Global South. Although reforms in the water sector and the intervention of international organizations in global water policies (Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals, and the recognition of the Right to Water and Sanitation by the United Nations) have contributed to significant advances in water coverage and accessibility, one in three people in the world does not have access to drinking water. [...]

2021  
3.
278 p, 8.5 MB Exploring the water-energy nexus in urban and tourist areas of the Western Mediterranean : empirical findings from Benidorm and Barcelona / Yoon, Hyerim ; Saurí i Pujol, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
La tesi analitza el Nexe Aigua-Energia (WEN) a través d'una metodologia mixta centrant-se en el metabolisme urbà de l'aigua a Benidorm i Barcelona. El cas de Benidorm examina el subministrament d'aigua a escala municipal i en els sectors hoteler i recreatiu, mentre que el cas de Barcelona el WEN s'explora a nivell de llar. [...]
La tesis analiza el Nexo Agua-Energía (WEN) a través de una metodología mixta y centrándose en el metabolismo urbano del agua en Benidorm y Barcelona. El caso de Benidorm examina el suministro de agua a escala municipal y en los sectores hotelero y recreativo, mientras que el caso de Barcelona el WEN se explora a nivel de hogar. [...]
The thesis analyzes the Water-Energy Nexus (WEN) by applying mixed methodology and focusing on the urban water metabolism in Benidorm and Barcelona. The case of Benidorm examines water supply at the municipal scale and the hotel and recreational sector, while the case of Barcelona explores the WEN at the household-level. [...]
Vegeu resum-corea-hyyo1de1. pdf.

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.
2 documents
4.
42 p, 1.1 MB The "Belt and Road Initiative" and its Global Geopolitical Implications / Venancio, Mireia ; Saurí i Pujol, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
This paper covers some of the most important key points to take a deeper insight into the geopolitical initiative known in chinese as "一带一路 [yídài yílù]" translated as "Belt & Road initiative" (BRI). [...]
Este documento cubre algunos de los puntos clave más importantes para profundizar en la iniciativa geopolítica conocida en chino como "一带 一路 [yídài yílù]", traducida como "Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda" abreviada como Nueva Ruta de la Seda (NRS). [...]
Aquest article cobreix alguns dels punts clau més importants per aprofundir en la iniciativa geopolítica coneguda en xinès com "一带 一路 [yídài yílù]", traduïda com "Iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda" abreujada com Nova Ruta de la Seda (NRS). [...]

2018
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]  
5.
304 p, 36.1 MB Mataró 2050 / Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Cebollada Frontera, Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El present document conté els resultats del projecte docent del Màster d'Estudis Territorials i de la Població (especialitat Ordenació de Territori), organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, durant el primer semestre del curs acadèmic 2017-2018. [...]
2018 (Màster d'Estudis Territorials i de la Població)  
6.
351 p, 10.0 MB La Historia ambiental de un río no se cuenta solamente por sus aguas : estudio de caso de la Cuenca Rio Branco y Colorado - Rondônia/Brasil / Caramello, Nubia Deborah Araújo ; Saurí i Pujol, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Esta investigación consistió en abordar diferentes técnicas y ciencias multidisciplinares para revelar en los cambios del paisaje de la Cuenca Río Branco y Colorado o protagonismo de sus ríos. La historia ambiental, la geografía y sus ramas, instrumentalizaran la mirada que parte de la necesidad de integrar tiempo, espacios, recursos naturales y actores hidrográficos para explorar otras posibilidades de escuchar la historia de un río. [...]
Esta pesquisa teve como objetivo abordar diferentes técnicas e ciência multidisciplinar para revelar na transformação da paisagem da bacia Hidrográfica do Rio Branco e Colorado (BHIRC) o protagonismo de seus rios. [...]
This research consisted on revealing the main role of the rivers of the Rio Branco and Colorado Hydrographic basin (BHIRC, in Portuguese) on its landscape transformation, by applying diverse techniques and multidisciplinary science. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
7.
237 p, 5.0 MB Evaluation of urban sustainability through the metabolic study of nutrient food flows : the case of the Grand Nador, Morocco, city-region / Dinarès Fernández, Marta ; Saurí i Pujol, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Rovira Val, Ma. Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Por primera vez en la historia de la humanidad, una mayor proporción de la población global vive en áreas urbanas. En las próximas décadas, se espera que la mayor parte del crecimiento mundial previsto sea absorbido por las zonas urbanas costaneras del mundo en desarrollo, específicamente en las ciudades pequeñas y medianas así como en las zonas periféricas. [...]
For the first time in history a majority of the global population live in urban areas. In the coming decades, most of the world's population growth is expected to be absorbed by coastal urban areas -specifically in small and medium cities and urban peripheries- of the developing world. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
8.
278 p, 28.4 MB Terrassa 2050 / Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Cebollada Frontera, Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El present document conté els resultats del projecte docent del Màster d'Estudis Territorials i de la Població (especialitat Ordenació de Territori), organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, durant el primer semestre del curs acadèmic 2015-2016. [...]
2017 (Màster d'Estudis Territorials i de la Població)  
9.
25 p, 683.7 KB La gestión de los riesgos ambientales en Japón : estrategias post-Fukushima / López Plaza, Juan ; Saurí i Pujol, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El presente trabajo de fin de grado es un estudio sobre los riesgos ambientales generados a causa del triple accidente (terremoto, tsunami y desastre nuclear) que se produjo en Japón, y más específicamente en Fukushima, en marzo de 2011.
El present treball de fi de grau és un estudi sobre els riscos ambientals generats a causa del triple accident (terratrèmol, tsunami i desastre nuclear) que es va produir a Japó, i més específicament a Fukushima, al març de 2011.
This paper EOG work is a study on the environmental risks generated because of the triple accident (earthquake, tsunami and nuclear disaster) that occurred in Japan, and more specifically in Fukushima in March 2011.

2016
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  
10.
163 p, 3.2 MB Rural water sustainability in Latin America and the Caribbean : the sanitation boards in Paraguay / Álvarez Prado, Lourdes ; Saurí i Pujol, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
El agua es un recurso esencial y vector fundamental para el desarrollo sostenible. La falta de acceso a agua potable tiene impactos clave en la salud, la economía y la educación, especialmente en poblaciones vulnerables. [...]
Water is an essential resource and a fundamental vector in sustainable development. The lack of access to improved water resources has important impacts on health, economy, and education, especially for the most vulnerable populations. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Research literature : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 22 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
2 p, 449.7 KB Planificació en Geografia [5078] / Saurí i Pujol, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1987-88
Llicenciat en Geografia [472]  
2.
3 p, 898.6 KB Planificació a geografia [0000] / Saurí i Pujol, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1992-93
Llicenciat en Geografia [472]  
3.
4 p, 1.6 MB Geografia humana aplicada I [21661] / Cebollada Frontera, Àngel ; Saurí i Pujol, David ; Serra Ruiz, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2003-04
Llicenciat en Geografia [472]  
4.
2 p, 1.6 MB Practicum de Geografia X [22852] / Breton Renard, Françoise ; Saurí i Pujol, David ; Martí, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1995-96
Llicenciat en Geografia [472]  
5.
2 p, 1.9 MB Geografia humana aplicada I [21661] / Breton Renard, Françoise ; Saurí i Pujol, David ; Martí, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1995-96
Llicenciat en Geografia [472]  
6.
3 p, 2.4 MB Geografia d'Espanya [28158] / Cànoves, Gemma ; Ramon, Antoni ; Saurí i Pujol, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2002-03
Llicenciat en Geografia [472]  
7.
2 p, 1.6 MB Practicum de Geografia VII [22848] / Saurí i Pujol, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2002-03
Llicenciat en Geografia [472]  
8.
1 p, 952.7 KB Practicum de Geografia X [22852] / Saurí i Pujol, David ; Cerdán, Rufí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2001-02
Llicenciat en Geografia [472]  
9.
2 p, 1.5 MB Practicum de Geografia X [22852] / Saurí i Pujol, David ; Cerdán, Rufí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2000-01
Llicenciat en Geografia [472]  
10.
3 p, 11.6 KB Geografia d'Àsia [101522] / Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Introduir els alumnes als aspectes més rellevants de la geografía física i humana dels paisos de l'Asia Oriental, incloent el medi físic, el medi climàtic, el medi hídric, la demografia, els sistemes agrícoles, la industria, les ciutats i el medi ambient. [...]
2012-13
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  

Course materials : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.