Results overview: Found 15 records in 0.01 seconds.
Articles, 5 records found
Research literature, 9 records found
Course materials, 1 records found
Articles 5 records found  
1.
10 p, 1.5 MB Water-soluble gold nanoparticles : from catalytic selective nitroarene reduction in water to refractive index sensing / Guo, Wusheng (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Water-soluble gold nanoparticles (Au NPs) stabilized by a nitrogen-rich PEG-tagged substrate have been prepared by reduction of HAuCl₄ with NaBH₄ in water at room temperature. The morphology and size of the nanoparticles can be controlled by simply varying the gold/stabilizer ratio. [...]
2015 - 10.1002/asia.201500290
Chemistry, an Asian journal, Vol. 10, Issue 11 (Nov. 2015) , p. 2437-2443  
2.
6 p, 2.2 MB Rhodium nanoflowers stabilized by a nitrogen-rich PEG-tagged substrate as recyclable catalyst for the stereoselective hydrosilylation of internal alkynes / Guo, Wusheng (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Parella Coll, Teodor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Morphology and size controllable rhodium nanoparticles stabilized by a nitrogen-rich polyoxyethylenated derivative have been prepared by reduction of RhCl3 with NaBH4 in water at room temperature and fully characterized. [...]
2015 - 10.1002/adsc.201400740
Advanced synthesis and catalysis, Vol. 357, Issue 1 (Jan. 2015) , p. 89-99  
3.
2 p, 56.3 KB Nanopartícules d'or solubles en aigua com a catalitzadors per a la reducció selectiva de certs compostos orgànics en aigua / Guo, Wusheng (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Les nanopartícules d'or han suscitat molt d'interès per les seves propietats relacionades amb la mida nanomètrica i per les seves aplicacions en biomedicina, com a sensors i en catàlisi. La possibilitat de disposar de nanopartícules solubles en medis aquosos és molt atractiva, atès que l'aigua és un medi de baix cost, ambientalment benigne, no tòxic i segur. [...]
2016
UAB divulga, Maig 2016  
4.
1 p, 27.5 KB Interaccions pal·ladi-carbé en les nanopartícules milloren l’activitat catalítica / Planellas, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La nanociència i la nanotecnología són camps d’investigació que es troben actualment en expansió i desenvolupament. Les nanopartícules metàl·liques han despertat un gran interès en l’última dècada degut a les seves propietats i els avantatges que tenen en el camp de la catàlisi, incrementant la velocitat de les reaccions químiques. [...]
2013
UAB divulga, febrer 2013, p. 1-1  
5.
1 p, 159.6 KB Nanopartícules de pal·ladi solubles en aigua com a catalitzador reciclable / Mejías, Nereida (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En aquesta publicació es descriu la preparació de nanopartícules de pal·ladi solubles en aigua estabilitzades per un compost polioxietilenat, sintetitzat mitjançant la metodologia de química click. [...]
2011
UAB divulga, Marzo 2011, p. 1-1  

Research literature 9 records found  
1.
193 p, 6.7 MB Nanopartícules metàl·liques de Pd(0), Au(0) i Rh(0) amb estabilitzants polioxietilenats. Síntesi i aplicacions en catàlisi / Mejias Ruiz, Nereida ; Pleixats i Rovira, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
El desenvolupament de processos químics amb un impacte ambiental mínim ha esdevingut una gran àrea d'interès en la comunitat científica. L'ús d'aigua com a dissolvent i el disseny de catalitzadors reciclables són algunes de les direccions més prometedores en aquest camp. [...]
The development of chemical processes with minimal environment impact has become a major area of interest in the scientific community. The use of water as a solvent and the design of recyclable catalysts are some of the promising directions in this field. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011
2 documents
2.
Part I. Hypervalent iodine species: reagents and intermediates in oxidative processes Part II. Water-soluble metal nanoparticles (Rh, Au) in catalysis / Guo, Wusheng ; Pleixats i Rovira, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Els reactius de iode hipervalent són oxidants eficients en diverses transformacions oxidatives. Kita havia utilitzat el sistema PIFA/BF3·Et2O per assolir acoblaments oxidatius arè-arè. El nostre grup va extendre aquesta metodologia a l'acoblament oxidatiu directe de quatre components (four-component direct oxidative coupling) en el que estaven implicats binaftalè i arens. [...]
Hypervalent iodine reagents are known to act as efficient oxidants in a range of oxidative transformations. Kita and coworkers previously used the PIFA/BF3·Et2O system to achieve the dehydrogenative arene-arene coupling. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
3.
235 p, 10.3 MB Transformations promoted by the hypervalent iodine reagents / Jia, Zhiyu ; Vallribera Massó, Adelina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
4.
139 p, 5.0 MB Nanopartículas de oro y de iridio y su aplicación en catálisis / Santacruz Gutiérrez, Lynay ; Vallribera Massó, Adelina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Los procesos catalíticos son una herramienta muy útil en la obtención de diversos compuestos de interés tanto académico como industrial. Se busca entonces procesos que conlleven entre otros, altos rendimientos, elevada selectividad, tiempo de reacción más cortos, menores costos de producción y metodologías respetuosas con el medio ambiente. [...]
Catalytic processes are a useful tool for obtaining a wide variety of compounds with application in academia and industry. In this manner, the interest in developing catalytic systems has increase in the last years, and researchers are investigating in new methodologies in order to achieve high yields, high selectivity, short reaction times, lower production costs and environmental friendly protocols. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
5.
240 p, 7.6 MB Nanopartícules metàl·liques de Pd(0), Au(0) i Rh(0) estabilitzades per sals de bis- i tris-imidazoli : síntesi i aplicacions en catàlisi / Planellas Oates, Marc ; Pleixats i Rovira, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La nanociència i la nanotecnología són camps d'investigació que es troben actualment en expansió i desenvolupament. Les nanopartícules metàl·liques, definides com agregats d'àtoms de mida entre 1 i 100 nm, han despertat un gran interès en l'última dècada degut a les propietats físiques i químiques que posseeixen en funció de la seva mida. [...]
The areas of nanoscience and nanonechnology are currently undergoing intense development and expansion. In the last decade, metal nanoparticles, defined as aggregates of atoms between 1 and 100 nm in size, have attracted a great deal of attention due to the particular physical and chemical properties imparted by their size. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
6.
96 p, 2.2 MB Estudi de les addicions de Michael i aza-Michael. I, Catalitzades per lantànids. II, Catalitzades per un nou organocatalitzador suportat en nanopartícules d'or / Santillana Altimira, Anna ; Vallribera Massó, Adelina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Aquesta memòria es centra en un gran tema de la química orgànica que és la catàlisi asimètrica de les addicions de Michael. Més concretament, en aquest treball s'estudia la enantioselectivitat que proporcionen dos lligand en qüestió, un d'ells basat en metalls i l'altre organocatalític, en unes reaccions de Michael. [...]
2011  
7.
86 p, 1.3 MB Estudio de una nueva metodología de α-hidroxilación directa de β-cetoésteres catalizada por iterbio / Sierra Lorente, Miguel ; Vallribera Massó, Adelina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Aquesta memòria recull l'estudi realitzat sobre els paràmetres que influeixen en la α-hidroxilació directa de β-cetoesters catalitzada per metalls amb l'objectiu d'assolir una transformació més eficaç. [...]
Esta memoria recoge el estudio realizado sobre los parámetros que influyen en la α-hidroxilación directa de β-cetoésteres catalizada por metales con el objetivo de alcanzar una transformación más eficaz. [...]

2011  
8.
90 p, 6.6 MB Nanopartícules metàl·liques estabilitzades en materials híbrids orgànico-inorgànics. Aplicacions en catàlisi / Donnici Garcia, Sílvia ; Vallribera Massó, Adelina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En el present treball de recerca s'ha reproduït la síntesi de nanopartícules de Rh i Ru estabilitzades en el material híbrid orgànico-inorgànic altament fluorat i s'han realitzat estudis de l'activitat catalítica en les reaccions d'hidrogenacions d'arens i hidròlisi de nitrils respectivament. [...]
2011  
9.
249 p, 11.2 MB Nanopartícules metàl·liques suportades en materials altament fluorats i la seva aplicació com a catalitzadors reutilitzables / Niembro Puiggené, Sandra ; Vallribera Massó, Adelina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Els compostos altament fluorats o polifluorats es caracteritzen per tenir propietats físiques i químiques inusuals i úniques molt diferents a les dels hidrocarburs. Donades aquestes propietats, els compostos altament fluorats han estat utilitzats en diverses aplicacions tant en química farmacèutica com en ciència dels materials. [...]
Fluoroorganic compounds have a unique set of physical and chemical properties. Due to these properties, the polyfluorinated compounds have been used in pharmaceutical chemistry and in material science. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  

Course materials 1 records found  
1.
2 p, 38.9 KB Determinació Estructural [20572] / Sánchez Ferrando, Francesc ; Shafir, Alexandr (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2007-08
Llicenciat en Química [70]  

See also: similar author names
9 Shafir, Alexandr,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.