Results overview: Found 47 records in 0.02 seconds.
Periodical publications, 2 records found
Books and collections, 45 records found
Periodical publications 2 records found  
1.
130 p, 121.3 MB Arte español : revista de la Sociedad Española de Amigos del Arte / Sociedad Española de Amigos del Arte
Arte español (1941-1969)
Revista editada de 1912 a 1969 per la Sociedad Española de Amigos del Arte, de periodicitat trimestral que passaria a ser quadrimestral en la tercera època a partir de 1942. El seu títol canvià entre 1932 i 1936 pel de Revista Española de Arte. [...]
Revista editada entre 1912 y 1969 por la Sociedad Española de Amigos del Arte con periodicidad trimestral que pasaría a ser cuatrimestral en la tercera época a partir de 1942. Su título cambió entre 1932 y 1936 por el de Revista Española de Arte. [...]
Quarterly journal published from 1912 to 1969 by the Sociedad Española de Amigos del Arte, and the published every four months in the third period after 1942. The title changed to Revista Española de Arte between 1932 and 1936. [...]

[Madrid] : La Sociedad, 1941-
70 documents
2.
56 p, 58.0 MB Revista española de arte / Sociedad Española de Amigos del Arte
Arte español (1932-1936)
Revista editada de 1912 a 1969 per la Sociedad Española de Amigos del Arte de periodicitat trimestral que passaria a ser quadrimestral en la tercera època a partir de 1942. El seu títol canvià entre 1932 i 1936 pel de Revista Española de Arte.
Revista editada entre 1912 y 1969 por la Sociedad Española de Amigos del Arte y periodicidad trimestral que pasaría a ser cuatrimestral en la tercera época a partir de 1942. Su título cambió entre 1932 y 1936 por el de Revista Española de Arte.
Quarterly journal published from 1912 to 1969 by the Sociedad Española de Amigos del Arte and then published every four months in the third period after 1942. The title changed to Revista Española de Arte between 1932 and 1936.

Madrid : Sociedad Española de Amigos del Arte, 1932-1936.
18 documents

Books and collections 45 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
136 p, 31.0 MB Exposición de castillos de España / Sociedad Española de Amigos del Arte
Catàleg de l’exposició sobre castells a Espanya, que va tenir lloc a Madrid entre desembre de 1956 i gener de 1957. Exposició organitzada per la Sociedad Española de Amigos del Arte i la Sociedad Española de Amigos de los Castillos. [...]
Catálogo de la exposición sobre castillos en España, que tuvo lugar en Madrid entre diciembre de 1956 y enero de 1957. Exposición organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte y la Sociedad Española de Amigos de los Castillos. [...]
Catalogue of the exhibition on castles in Spain, which took place in Madrid between December 1956 and January 1957. Exhibition organized by the Sociedad Española de Amigos del Arte and the Sociedad Española de Amigos de los Castillos. [...]

Madrid : Sociedad Española de Amigos del Arte, 1956  
2.
64 p, 12.7 MB Exposición de El caballo en el arte : catálogo-guía / Sociedad Española de Amigos del Arte
Catàleg-guia de l’exposició sobre el cavall en l’art, organitzada a Madrid per la Sociedad Española de Amigos del Arte el 1955. Conté una relació de totes les peces exposades, des de representacions de pintures prehistòriques, llibres amb gravats, pintures, ceràmiques, fins a retrats eqüestres del segle XIX. [...]
Catálogo-guía de la exposición sobre el caballo en el arte, organizada en Madrid por la Sociedad Española de Amigos del Arte el 1955. Contiene una relación de todas las piezas expuestas, desde representaciones de pinturas prehistóricas, libros con grabados, pinturas, cerámicas, hasta retratos ecuestres del siglo XIX. [...]
Catalogue-guide of the exhibition on the horse in art, organized in Madrid by the Sociedad Española de Amigos del Arte in 1955. It contains a list of all the exhibits, from representations of prehistoric paintings, books with engravings, paintings, ceramics, until equestrian portraits of the 19th century. [...]

Madrid : Sociedad Española de Amigos del Arte, 1955  
3.
54 p, 25.4 MB El reloj en el arte : catálogo-guía / Sociedad Española de Amigos del Arte
Catàleg-guia de l’exposició sobre el rellotge en l’art, organitzada a Madrid per la Sociedad Española de Amigos del Arte el 1965. Conté una relació de tots els rellotges exposats tant del Patrimonio Nacional com de diferents museus i col·leccions particulars, amb una descripció de cadascun i el nom de l’expositor. [...]
Catálogo-guía de la exposición sobre el reloj en el arte, organizada en Madrid por la Sociedad Española de Amigos del Arte el 1965. Contiene una relación de todos los relojes expuestos tanto del Patrimonio Nacional como de diferentes museos y colecciones particulares, con una descripción de cada uno y el nombre del expositor. [...]
Catalogue-guide of the exhibition on the clock in art, organized in Madrid by the Sociedad Española de Amigos del Arte in 1965. It contains a list of all the clocks exhibited, both from the Patrimonio Nacional and from different museums and private collections, with a description of each one and the name of the exhibitor. [...]

Madrid : Sociedad Española de Amigos del Arte, 1965  
4.
45 p, 10.6 MB La música en las artes plásticas : catálogo-guía / Sociedad Española de Amigos del Arte
Catàleg-guia de l’exposició sobre la influència de la música en les arts plàstiques, organitzada per la Sociedad Española de Amigos del Arte el 1967. Conté una relació de totes les obres exposades, des de llibres, pintures, escultures, tapissos, instruments musicals, etc. [...]
Catálogo-guía de la exposición sobre la influencia de la música en les artes plásticas, organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte el 1967. Contiene una relación de todas las obras expuestas, desde libros, pinturas, esculturas, tapices, instrumentos musicales, etc. [...]
Catalogue-guide of the exhibition on the influence of music in the plastic arts, organized by the Sociedad Española de Amigos del Arte in 1967. It contains a list of all the exhibited works, from books, paintings, sculptures, tapestries, musical instruments, etc. [...]

Madrid : Sociedad Española de Amigos del Arte, 1967  
5.
62 p, 12.3 MB Exposición de Santiago en el arte : catálogo-guía / Sociedad Española de Amigos del Arte
Catàleg-guia de l’exposició sobre l’apòstol Santiago en l’art, organitzada per la Sociedad Española de Amigos del Arte el 1954. Conté una relació de les obres exposades, des de pintures, escultures, dibuixos, ceràmiques, gravats, etc. [...]
Catálogo-guía de la exposición sobre el apóstol Santiago en el arte, organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte el 1954. Contiene una relación de todas las obras expuestas, desde pinturas, esculturas, dibujos, cerámicas, grabados, etc. [...]
Catalogue-guide of the exhibition on the apostle Santiago in art, organized by the Sociedad Española de Amigos del Arte in 1954. It contains a list of all the exhibited works, from paintings, sculptures, drawings, ceramics, engravings, etc. [...]

Madrid : Sociedad Española de Amigos del Arte, 1954  
6.
126 p, 29.2 MB Exposición de pintura isabelina : (1830-1870) : catálogo-guía / Sociedad Española de Amigos del Arte
Catàleg-guia de l’exposició sobre pintura isabel·lina, organitzada per la Sociedad Española de Amigos del Arte el 1951. Conté una relació de les obres exposades, entre les quals es poden trobar quadres de la reina Isabel II des de la seva infància fins el final de la seva vida. [...]
Catálogo-guía de la exposición sobre pintura isabelina, organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte el 1951. Contiene una relación de todas las obras expuestas, entre las cuales se pueden encontrar cuadros de la reina Isabel II des de su infancia hasta el final su vida. [...]
Catalogue-guide of the exhibition on Elizabethan painting, organized by the Sociedad Española de Amigos del Arte in 1951. It contains a list of all the exhibited works, among which you can find pictures of Queen Elizabeth II from her childhood to the end her life. [...]

Madrid : Sociedad Española de Amigos del Arte, 1951  
7.
70 p, 14.6 MB El teatro en España : catálogo-guía / Sociedad Española de Amigos del Arte
Catàleg-guia de l’exposició sobre el teatre a Espanya a través dels temps, organitzada a Madrid per la Sociedad Española de Amigos del Arte el 1948. Conté una relació de les obres exposades, des de maquetes, diorames, dibuixos, decoracions d’escenografies, etc. [...]
Catálogo-guía de la exposición sobre el teatro en España a través del tiempo, organizada en Madrid por la Sociedad Española de Amigos del Arte el 1948. Contiene una relación de todas las obras expuestas, desde maquetas, dioramas, dibujos, decoraciones de escenografías, etc. [...]
Catalogue-guide of the exhibition on theater in Spain through time, organized in Madrid by the Sociedad Española de Amigos del Arte in 1948. It contains a list of all the exhibited works, from scale models, dioramas, drawings, decorations of scenographies, etc. [...]

Madrid : Sociedad Española de Amigos del Arte, 1948  
8.
53 p, 10.6 MB Bocetos y estudios para pinturas y esculturas : (siglos XVI-XIX) : catálogo-guía / Sociedad Española de Amigos del Arte
Catàleg-guia de l’exposició sobre esbossos i estudis per a pintures i escultures entre els segles XVI i XIX, organitzada per la Sociedad Española de Amigos del Arte el 1949. Conté una relació de les obres exposades, entre les quals es poden trobar peces d’El Greco, Velázquez, Rubens i Goya, entre molts d’altres artistes. [...]
Catálogo-guía de la exposición sobre esbozos y estudios para pinturas y esculturas entre los siglos XVI y XIX, organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte el 1949. Contiene una relación de todas las obras expuestas, entre las cuales se pueden encontrar piezas de El Greco, Velázquez, Rubens y Goya, entre muchos otros artistas. [...]
Catalogue-guide of the exhibition on sketches and studies for paintings and sculptures between the 16th and 19th centuries, organized by the Sociedad Española de Amigos del Arte in 1949. It contains a list of all the exhibited works, among which you can find works of El Greco, Velázquez, Rubens and Goya, among many other artists. [...]

Madrid : Sociedad Española de Amigos del Arte, 1949  
9.
68 p, 13.3 MB La escultura en España en los siglos XI-XVIII / Sociedad Española de Amigos del Arte
Catàleg de l’exposició sobre escultura a Espanya en els segles XI-XVIII, celebrada a Madrid el Juny de 1953 per la Sociedad Española de Amigos del Arte. Conté una relació de les obres exposades, entre les quals es poden trobar escultures des d’època romànica, gòtica, del renaixement, barroca i fins el segle XVIII. [...]
Catálogo de la exposición sobre escultura en España en los siglos XI-XVIII, celebrada en Madrid en Junio de 1953 per la Sociedad Española de Amigos del Arte. Contiene una relación de todas las obras expuestas, entre las cuales se pueden encontrar esculturas des de época románica, gótica, del renacimiento, barroca y hasta el siglo XVIII. [...]
Catalogue of the exhibition on sculpture in Spain between the 11th and 18th centuries, held in Madrid in June 1953 by the Sociedad Española de Amigos del Arte. It contains a list of all the exhibited works, among which you can find sculptures from the Romanesque, Gothic, Renaissance, Baroque until the 18th century. [...]

1953  
10.
150 p, 46.3 MB Arte flamenco en las colecciones españolas / Sociedad Española de Amigos del Arte
Catàleg de l’exposició d’art flamenc en les col·leccions espanyoles, organitzada per la ciutat de Bruixes i la Direcció General de Belles Arts el 1958, dins els actes commemoratius del IV centenari de la mort de l’emperador Carles V. [...]
Catálogo de la exposición de arte flamenco en las colecciones españolas, organizada por la ciudad de Brujas y la Dirección General de Bellas Artes en 1958, dentro de los actos conmemorativos del IV centenario de la muerte del emperador Carlos V. [...]
Catalogue of the exhibition on Flemish art in the Spanish collections, organized by the city of Bruges and the Dirección General de Bellas Artes in 1958, as part of the commemorative events of the 4th centenary of the death of the Emperor Charles V. [...]

1958  

Books and collections : 45 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.