Resultats globals: 24 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 5 registres trobats
Documents de recerca, 5 registres trobats
Materials acadèmics, 14 registres trobats
Articles 5 registres trobats  
1.
22 p, 1.6 MB Negació, verb i adverbis : posició relativa en català, francés i anglès / Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona)
1991
Llengua & literatura, Núm. 4 (1991) , p. 243-264  
2.
15 p, 764.3 KB Concordança i subjectes / Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
1994
Llengua & literatura, Núm. 6 (1994) , p. 217-231  
3.
18 p, 512.7 KB Les categories funcionals d'inflexió i el moviment del verb / Solà i Pujols, Jaume
L'estudi vol justificar l'existència de categories funcionals (Temps i Concordança oracionals) com a categories sintàctiques sobre la base de dades empíriques.
1991
Els Marges, Núm. 44 (Setembre 1991) , p. 69-86 (Notes)  
4.
40 p, 928.8 KB Burzio's Generalization, Binding Theory and I-Subjects / Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
L'objectiu d'aquest article és explorar una proposta alternativa a la teoria estàndard GB sobre la natura de CONC i el subjecte de la frase. S'hi dóna compte del conjunt clàssic de propietats de les llengües de subjecte nul (subjecte nul, inversió de subjecte i absència d'efectes that-t), i també del moviment de verb en infinitius en les llengües de subjecte nul, que és més llarg que en les llengües sense subjecte nul. [...]
The aim of this paper is to explore an alternative approach to the standard GB theory on the nature of AGR and sentence subjects. It accounts for the classical cluster of pro-árop properties (null subjects, subject inversion and absence of that-t effects) and also for verb movement in infinitives in pro-drop languages, which is longer than in non pro-drop ones. [...]

1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 261-300  
5.
31 p, 121.2 KB Clitic Climbing and Null Subject Languages / Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
The aim of this paper is to derive Clitic Climbing from restructuring together with the Null Subject property. Data are drawn mainly from Catalan. I propose a biclausal analysis for restructuring constructions in which clitic climbing (like any clitic-Argument dependencies) is analysed as an A-dependency, assuming that clitics are AGR-heads which check features in the Agreement-Case system. [...]
L'objectiu d'aquest article és derivar la pujada de clítics de la restructuració juntament amb la propietat de Subjecte Nul. Les dades provenen sobretot del català. Proposo una anàlisi bioracional de les construccions de restructuració, en què la pujada de clítics (com qualsevol dependència clític-Argument) s'analitza com una dependència A, suposant que els clítics són nuclis AGR que comproven trets dins el sistema de Concordança-Cas. [...]

2002 - 10.5565/rev/catjl.60
Catalan journal of linguistics, V. 1 (2002) , p. 225-255  

Documents de recerca 5 registres trobats  
1.
40 p, 744.6 KB L'estructura informacional en la traducció novel·lística : la traducció de "The Mousetrap", d'Agatha Christie / Grau Vigo, Montserrat ; Solà i Pujols, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El treball es basa en l'anàlisi del fenomen de l'estructura informacional en l'obra teatral "The Mousetrap", d'Agatha Christie, i en la seva versió catalana, traduïda per Albert Torrescasana. L'objectiu és identificar i observar els procediments sintàctics utilitzats pel traductor per a organitzar la informació en els diàlegs i veure com es manifesta l'embalatge de la informació en català i anglès en una obra teatral. [...]
El trabajo se basa en el análisis del fenómeno de la estructura informacional en la obra teatral "The Mousetrap", de Agatha Christie y en su versión catalana, traducida por Albert Torrescasana. El objetivo es identificar y observar los procedimientos sintácticos utilizados por el traductor para organizar la información en los diálogos y ver como se manifiesta el embalaje de la información en catalán e inglés en una obra teatral. [...]
This thesis is based on the analysis of the phenomenon of the informational structure in the theatrical play "The Mousetrap", by Agatha Christie and its Catalan version, translated by Albert Torrescasana. [...]

2017
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
2.
47 p, 669.5 KB La traducció teatral : 'August', de Tracy Letts, i 'Pygmalion', de Bernard Shaw. L'estructura informacional / Casas Calaf, Helena ; Solà i Pujols, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El treball es basa en l'anàlisi de la traducció ja existent de dues obres teatrals: August, de Tracy Letts, traduïda per Joan Sellent i Pygmalion, de Bernard Shaw, traduïda per Xavier Bru de Sala. [...]
Este trabajo se basa en el análisis de la traducción ya existente de dos obras teatrales: August, de Tracy Letts, traducida por Joan Sellent y Pygmalion, de Bernard Shaw, traducida por Xavier Bru de Sala. [...]
This thesis is based on the analysis of the existing translation of two theatrical plays: August, by Tracy Letts, translated by Joan Sellent and Pygmalion, by Bernard Shaw, translated by Xavier Bru de Sala. [...]

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
3.
64 p, 5.5 MB La traducció de Mafalda al català : anàlisi contrastiva, lingüística i cultural / Arbella Flores, Alba ; Solà i Pujols, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
A partir d'un breu estudi sobre les característiques principals dels còmics i de les dificultats que comporta traduir aquest gènere, aquest treball té per objectiu fer una anàlisi contrastiva d'aquells elements conflictius sorgits de la traducció de les tires còmiques de Mafalda cap al català. [...]
A partir de un breve estudio sobre las características principales de los cómics y de las dificultades que conlleva traducir este género, este trabajo tiene por objetivo llevar a cabo un análisis contrastivo de aquellos elementos conflictivos surgidos de la traducción de les tiras cómicas de Mafalda hacia el catalán. [...]
From a brief study of the main features of the comics and of the difficulties of translating this genre, this essay aims to carry out a contrastive analysis of those points at issue from the translation of the Argentinian comic Mafalda to Catalan. [...]

2015
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
4.
51 p, 693.3 KB Relative clauses in Iraqi Arabic and the status of resumptive pronouns / Jassim, Quitaf H. ; Gavarró Algueró, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Solà i Pujols, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Not much has been said about the grammar of Iraqi Arabic. This research is an attempt to shed light on the nature of IA relative clauses. The research focuses on the behavior of the resumptive strategy as opposed to the gap strategy. [...]
La gramàtica de l'àrab iraquià no ha estat gaire estudiada. En aquesta investigació s'aborda la naturalesa de les clàusules de relatiu de l'àrab iraquià. Ens centrem en l'estratègia resumptiva que s'hi utilitza, per oposició a l'estratègia del moviment. [...]

2011  
5.
146 p, 2.6 MB Agreement and subjects / Solà i Pujols, Jaume ; Rigau, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
3 documents

Materials acadèmics 14 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
3 p, 99.4 KB Lingüística aplicada a la traducció [101484] / Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és permetre a l'alumne dominar els fonaments lingüístics de la traducció. En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les capacitats següents: Conèixer les particularitats lèxiques, morfosintàctiques i textuals de les llengües. [...]
2014-15
Traducció i Interpretació [869]
Traducció i Interpretació [868]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [822]  
2.
7 p, 108.4 KB Llengua catalana per a traductors i intèrprets 2 [101426] / Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és completar la competència gramatical de l'alumne en llengua A i capacitar-lo per a produir textos especialitzats senzills i per a comprendre textos amb problemes de variació lingüística a fi de preparar-lo per a la traducció directa i la traducció inversa. [...]
2014-15
Traducció i Interpretació [869]
Traducció i Interpretació [868]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [822]  
3.
3 p, 99.2 KB Lingüística aplicada a la traducció [101484] / Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és permetre a l'alumne dominar els fonaments lingüístics de la traducció. En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les capacitats següents: Conèixer les particularitats lèxiques, morfosintàctiques i textuals de les llengües. [...]
2013-14  
4.
9 p, 104.1 KB Llengua catalana per a traductors i intèrprets 2 [101426] / Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Martí Girbau, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2010-11
Grau en Traducció i Interpretació [822]  
5.
19 p, 2.9 MB Llengua A2 Català [22079] / Gómez, F. ; Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Martí, J. ; Molera, M. ; Martí Girbau, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2004-05
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglès) [594]  
6.
6 p, 31.6 KB Seminari Català [22496] / Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2009-10
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglès) [594]  
7.
6 p, 32.3 KB Introducció a la terminologia i a la lexicologia aplicada a la traducció [22404] / Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2009-10
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglès) [594]  
8.
5 p, 29.1 KB Català A3 [22113] / Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Llobet, Alexis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2009-10
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglès) [594]  
9.
5 p, 32.8 KB Català A3 [22113] / Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Martí, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2008-09
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglès) [555]  
10.
5 p, 30.0 KB Introducció a la terminologia i a la lexicologia aplicada a la traducció [22404] / Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2008-09
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglès) [555]  

Materials acadèmics : 14 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.