Results overview: Found 5 records in 0.01 seconds.
Articles, 5 records found
Articles 5 records found  
1.
3 p, 57.9 KB El drama del Pla Territorial Metropolità / Solans Huguet, Joan Antoni
Des d'un coneixement molt precís de la intrahistòria recent, l'autor expressa diverses reflexions crítiques sobre els diversos instruments de planejament supramunicipal i sobre l'ús que se'n fa.
2012
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 55 (Juliol 2012) , p. 72-74
2 documents
2.
6 p, 115.6 KB Una estratègia urbanística al Baix Llobregat per als noranta / Solans i Huguet, Joan Antoni
1994
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 19 (1994) p. 23-28  
3.
24 p, 329.2 KB L'ocupació del sòl en el sistema metropolità central durant el període 1980-1998 / Solans Huguet, Joan Antoni
Moltes de les anàlisis realitzades recentment a partir de les dades d'ocupació del sòl a la regió metropolitana de Barcelona durant les darreres dècades han tendit a malinterpretar les dimensions i característiques reals d'aquesta ocupació, ja sigui per una incorrecta assignació al període de temps en què es va produir, per la manca de concreció en la identificació dels usos del sòl o per la no comptabilització de bona part d'aquests usos o de les edificacions que es donaven de baixa. [...]
Muchos de los análisis realizados durante las últimas décadas a partir de los datos de ocupación del suelo en la región metropolitana de Barcelona han tendido a malinterpretar las dimensiones y características reales de esta ocupación, ya sea por una incorrecta asignación al periodo en que se produjo, por la falta de concreción en la identificación de los usos del suelo, o por la no contabilización de buena parte de estos usos o de las edificaciones que se daban de baja. [...]
Many of the analysis carried out during the last decades from land occupation data in the metropolitan region of Barcelona have tended to misunderstand the real dimension and features of this occupation, either because of an incorrect assignment to the period of time in which it took place, because of the lack of concretion in the identification of the land uses, or because of not entering into the accounts a part of the building that were knocked down. [...]
Beaucoup des analyses récemment realisées sur des données d'occupation du sol à la région métropolitaine de Barcelona durant les dernières décennies, ont tendance à mal interpréter les dimensions et les caractéristiques réelles de cette occupation, soit à cause d'une attribution incorrecte du moment auquel celle-ci s'est produite, soit à cause de l'absence de concrétion dans l'identificacion des usages du sol, soit à cause de la non comptabilisation d'une bonne part de ces usages ou des constructions qui ont démolies. [...]

2002
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 36 (2002) p. 49-72  
4.
7 p, 34.0 KB Epíleg : i ara què? / Solans, Joan-Antoni
1999
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 32 (1999) p. 137-143  
5.
21 p, 257.6 KB Els canvis que el Pla General Metropolità va introduir a la pràctica urbanística. Un balanç / Solans, Joan Antoni
El Pla General Metropolità suposà una renovació de la pràctica administrativa de l'urbanisme i repercutí directament en l'organització del planejament en ser incorporades moltes de les seves innovacions tècniques a la nova Llei del Sòl del 1975. [...]
El Plan General Metropolitano supuso una renovación de la práctica administrativa del urbanismo y repercutió directamente en la organización del planeamiento al ser incorporadas muchas de sus innovaciones técnicas a la nueva Ley del Suelo del 1975. [...]
Le Pla General Metropolità suppose une rénovation de la pratique administrative de l'urbanisme et répercute directement sur l'organisation de l'aménagement tout en incorporant de nombreuses innovations techniques à la nouvelle Loi du Sol de 1975. [...]
The Pla General Metropolità represented a renovation of the administrative practice of town planning and had direct repercussions on the organisation of planning because many of its technical innovations were incorporated into the Land Act passed in 1975. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 28 (1997) p. 85-105  

See also: similar author names
1 Solans, Joan Antoni
3 Solans, Jorge
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.