Resultats globals: 69 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 49 registres trobats
Materials acadèmics, 20 registres trobats
Documents de recerca 49 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
12 p, 856.0 KB Aplicació per a la migració massiva d'encàrrecs / Aguilera Luzon, David ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest informe final s'explica en que consisteix el TFG, la presa de requeriments, l'anàlisi realitzat, l'organització del treball, el producte desenvolupat i quina metodologia s'ha seguit. El producte realitzat és una aplicació per a l'empresa Prepersa, gestors d'una xarxa de professionals per asseguradores, que permet realitzar migracions d'encàrrecs entre dos professionals. [...]
En este informe final se explica en que consiste el TFG, la toma de requisitos, el analisis realizado, la organización del trabajo, el producto desarrollado y que metodologia se ha seguido. El producto realizado es una aplicación para la empresa Prepersa, gestores de una red de profesionales para aseguradoras, que permite realizar migraciones de encargos entre dos profesionales. [...]
This thesis is an explanation about what my final degree project is about, how I took the requisites and analized the aplication, the work I have done overall and the methodolgy that I have followed. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
14 p, 907.1 KB Gestió i optimització dels assistents de captació de la plataforma Wattwin / Rodríguez Posligua, Santiago ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment, la plataforma Wattwin disposa d'Assistents de captació, que són un conjunt de formularis que demanen informació a potencials clients per poder-li fer un pressupost a mida. Cada Assistent de captació ofereix un producte o servei. [...]
Currently, the Wattwin platform has a set of Recruitment Assistants, which are a set of forms that request information from potential customers in order to offer them a customized quotation. Each Recruitment Wizard offers a product or service. [...]
Actualmente, la plataforma Wattwin dispone de Asistentes de captación, que son un conjunto de formularios que piden información a potenciales clientes para poder hacerle un presupuesto a medida. Cada asistente de captación ofrece un producto o servicio. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
14 p, 1.8 MB Aplicación para la gestión de equipos de fútbol / Orozco Lorente, Adrià ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto pretende ser una base de innovación respecto a la gestión de clubes de fútbol base, la cual no ha progresado tecnológicamente y no dispone de la automatización de un amplio abanico de procesos que facilitan la labor de muchos de sus empleados. [...]
This project aims to be a base for innovation in the management of soccer clubs, which has not progressed technologically and does not have the automation of a wide range of processes that facilitate the work of many of its employees. [...]
Aquest projecte pretén ser una base d'innovació respecte a la gestió de clubs de futbol base, la qual no ha progressat tecnològicament i no disposa de l'automatització d'un ampli ventall de processos que faciliten la labor de molts dels seus empleats. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
16 p, 1.6 MB Estudi de les vies d'administració i efectes dels fàrmacs (EVAEF) / Leon Reyes, Carolina ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest document té com a objectiu mostrar un compendi del treball realitzat en el projecte de creació de programari que tindrà dues missions importants, servir com a eina educativa i com a instrument avaluador per als estudiants universitaris. [...]
This document aims to show a compendium of the work done in the software creation project that will have two important missions, to serve as an educational tool and as an assessment tool for university students. [...]
Este documento tiene como objetivo mostrar un compendio del trabajo realizado en el proyecto de creación de software que tendrá dos misiones importantes, servir como herramienta educativa y como instrumento evaluativo para los estudiantes universitarios. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
971.7 KB Implementació d'un sistema d'emmagatzematge de Documents per al nou projecte WEB de SPI / Pérez Rodríguez, Cristian ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest treball es desenvoluparà una nova funcionalitat per a una aplicació GMAO[1] WEB que està creant l'empresa "Sistemas de Publicaciones Informáticas, SL. " Aquesta aplicació està enfocada al manteniment i la gestió interna d'una empresa. [...]
In this project, a new functionality will be developed for a GMAO WEB application created by the "Sistemas de Publicaciones Informáticas, SL. " company. This application is focused on a company's maintenance and internal management. [...]
En este trabajo se desarrollará una nueva funcionalidad para una aplicación GMAO [1] WEB que está creando la empresa "Sistemas de Publicaciones Informáticas, SL. " Esta aplicación está enfocada al mantenimiento y la gestión interna de una empresa. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
8 p, 503.8 KB Creación de WebApp para automatizar los procesos de la organización EnBiciSenseEdat / de la Cruz Carrillo, Jonathan ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La organización EnBiciSenseEdat lleva a cabo un proyecto de voluntariado en el que quiere mejorar la vida de las personas de avanzada edad y personas con movilidad reducida, mediante la organización de paseos en triciclos eléctricos especialmente adaptados, conducidos por personas voluntarias. [...]
The EnBiciSenseEdat organization carries out a volunteer project in which it wants to improve the lives of the old people and people with reduced mobility, by organizing rides on a specially adapted electric tricycles, driven by volunteers. [...]
L'organització EnBiciSenseEdat duu a terme un projecte de voluntariat en el qual vol millorar la vida de les persones d'avançada edat i persones amb mobilitat reduïda, mitjançant l'organització de passejos en tricicles elèctrics especialment adaptats, conduïts per persones voluntàries. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
13 p, 1.8 MB Covid Control Agenda / Chóez Bolaños, Stefany Ariana ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Covid Control Agenda és una aplicació dirigida al sector de l'educació per a ajudar a les escoles, instituts i universitats en aquests temps de pandèmia en el qual estem vivint, gràcies a Covid Control Agenda podrem identificar i actuar de manera ràpida davant d'un cas de Covid-19 mitjançant la creació de casos i avisos els quals rebran pares i alumnes. [...]
Covid Control Agenda es una aplicación dirigida al sector de la educación para ayudar en las escuelas, institutos y universidades en estos tiempos de pandemia en el cual estamos viviendo, gracias a Covid Control Agenda podremos identificar y actuar de manera rápida ante un caso de Covid-19 mediante la creación de casos y avisos los cuales recibirán padres y alumnos. [...]
Covid Control Agenda is an application aimed at the education sector to help schools, institutes and universities in these times of pandemic in which we are living, thanks to Covid Control Agenda we can identify and act quickly in the face of a case of Covid-19 through the creation of cases and notices which parents and students will receive. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
13 p, 1.5 MB Passive Keyless Entry Test and Validation for Vehicular Access / Ruiz Ríos, José Maria ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix a dur a terme el procés de test i validació de PKETV, un sistema que mitjançant les tecnologies Bluetooth i NFC, permetrà, al propietari d'un vehicle, desbloquejar el motor d'arrencada i obrir o tancar les portes del mateix mitjançant un telèfon mòbil o dispositiu similar. [...]
El proyecto consiste a llevar a cabo el proceso de test y validación de PKETV, un sistema que mediante las tecnologías Bluetooth y NFC, permitirá, al propietario de un vehículo, desbloquear el motor de arranque y abrir o cerrar las puertas del mismo mediante un teléfono móvil o dispositivo similar. [...]
The project consists of carrying out the process of test and validation of PKETV, a system of Bluetooth and NFC that will allow the owner of a vehicle, unblocking the engine and opening or shutting down the doors of the vehicle with a mobile phone or similar device. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
15 p, 903.5 KB Implementació d'una Progressive Web App per a un sistema d'alertes / Cabrera Morillas, Marcos ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El que sempre demana un client és que una aplicació funcioni correctament, sigui senzilla d'utilitzar, lleugera i no consumeixi moltes dades de xarxa. Amb aquesta aplicació es vol aconseguir que la relació metge pacient sigui molt més controlada. [...]
Lo que siempre pide un cliente es que una aplicación funcione correctamente, sea fácil de utilizar, ligera i que no consuma muchos datos de red. Con esta aplicación se quiere conseguir que la relación médico paciente sea mucho más controlada. [...]
A client always wants to an application runs correctly, it is easily to manage, it is light, and it doesn't consume a lot of megabytes of internet. With this application we want to control the relationship between the doctor and the patient. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
16 p, 1.9 MB Minguet, aplicació de restauració / Mancheño Maymó, Víctor ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El restaurant Minguet necesita una modernització urgent, ja que el model de treball que utilitzen ha quedat antiquat. Per aquesta raó l'objectiu del treball és dissenyar una aplicació per a millorar la comunicació entre l'empresa i els clients de forma ​user-friendly per a que usuaris no familiaritzats amb aplicacions complexes o internet siguin capaços d'utilitzar-la de forma adecuada​. [...]
The Minguet restaurant needs an urgent modernization, because the work model they use it has become dated. For that reason this work goal is to design an application to improve the communication between company and client in a user friendly way to non expert users in internet technologies are able to use it correctly. [...]
El restaurante Minguet necesita una modernización urgente, ya que el modelo de trabajo que utilitzan ha quedado anticuado. Por esta razón el objetivo del trabajo es diseñar una aplicación per a mejorar la comunicación entre la empresa y los clientes de forma ​user-friendly ​ para que usuarios no familiarizados con aplicaciones complejas o internet sean capaces de utilizarla de manera adecuada. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 49 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 20 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
6 p, 112.8 KB Gestió de Projectes Cientificotècnics [103278] / Talló Sendra, Marc ; Prim Sabria, Marta ; Grau Sala, Ramon ; Blanes Garcia, Ian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Conèixer i practicar: Tècniques específiques (Teoria / Simulacions a classe): Planificació, Estimació, Gestió RRHH, Comunicació Mètodes de Gestió Eines (Pràctiques de laboratori) Poder decidir quins mètodes i tècniques utilitzar en cada situació. [...]
Know and practice: Specific techniques (Theory / Simulations in class): Planning, Estimation, HR Management, Communication Management Methods Tools (Laboratory practices) To be able to decide which methods and techniques to use in each situation. [...]
Conocer y practicar: Técnicas específicas (Teoría / Simulaciones en clase): Planificación, Estimación, Gestión RRHH, Comunicación Métodos de Gestión Herramientas (Prácticas de laboratorio) Poder decidir que métodos y técnicas utilizar en cada situación. [...]

2022-23
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
2.
5 p, 106.7 KB Gestió del Desenvolupament de Software [102789] / Talló Sendra, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A l'assignatura d'enginyeria del software de segon heu rebut una visió global del procés d'enginyeria del software. Heu après els conceptes bàsics i, per aquells que hagueu cursat les assignatures del primer semestre de la menció d'enginyeria del software, haureu aprofundit en alguns d'aquests conceptes com l'anàlisi de requisits, el disseny i les tècniques de test i control de qualitat. [...]
In the software engineering subject of the second course you have received an overview of the software engineering process. You have learned the basics and, for those who have studied the subjects of the first semester of the mention of software engineering, you would have deepened into some of these concepts, such as the analysis of requirements, design and test and control techniques of quality In this subject you will learn how to deal with the changes. [...]
En la asignatura de ingeniería del software de segundo se ha realizado una visión global del proceso de ingeniería del software. Se Han aprendido los conceptos básicos y, para aquellos que hayan cursado las asignaturas del primer semestre de la mención de ingeniería del software, han tenido que profundizar en algunos de estos conceptos como el análisis de requisitos, el diseño y las técnicas de test y control de calidad. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
3.
6 p, 112.7 KB Gestió de Projectes [102760] / Talló Sendra, Marc ; Prim Sabria, Marta ; Grau Sala, Ramon ; Blanes Garcia, Ian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Conèixer i practicar: Tècniques específiques (Teoria / Simulacions a classe): Planificació, Estimació, Gestió RRHH, Comunicació Mètodes de Gestió Eines (Pràctiques de laboratori) Poder decidir quins mètodes i tècniques utilitzar en cada situació. [...]
Know and practice: Specific techniques (Theory / Simulations in class): Planning, Estimation, HR Management, Communication Management Methods Tools (Laboratory practices) To be able to decide which methods and techniques to use in each situation. [...]
Conocer y practicar: Técnicas específicas (Teoría / Simulaciones en clase): Planificación, Estimación, Gestión RRHH, Comunicación Métodos de Gestión Herramientas (Prácticas de laboratorio) Poder decidir que métodos y técnicas utilizar en cada situación. [...]

2022-23
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
6 p, 112.4 KB Gestió de Projectes Cientificotècnics [103278] / Talló Sendra, Marc ; Prim Sabria, Marta ; Grau Sala, Ramon ; Blanes Garcia, Ian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Conèixer i practicar: Tècniques específiques (Teoria / Simulacions a classe): Planificació, Estimació, Gestió RRHH, Comunicació Mètodes de Gestió Eines (Pràctiques de laboratori) Poder decidir quins mètodes i tècniques utilitzar en cada situació. [...]
Know and practice: Specific techniques (Theory / Simulations in class): Planning, Estimation, HR Management, Communication Management Methods Tools (Laboratory practices) To be able to decide which methods and techniques to use in each situation. [...]
Conocer y practicar: Técnicas específicas (Teoría / Simulaciones en clase): Planificación, Estimación, Gestión RRHH, Comunicación Métodos de Gestión Herramientas (Prácticas de laboratorio) Poder decidir que métodos y técnicas utilizar en cada situación. [...]

2021-22
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
5.
6 p, 112.5 KB Gestió de Projectes [102760] / Talló Sendra, Marc ; Prim Sabria, Marta ; Grau Sala, Ramon ; Blanes Garcia, Ian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Conèixer i practicar: Tècniques específiques (Teoria / Simulacions a classe): Planificació, Estimació, Gestió RRHH, Comunicació Mètodes de Gestió Eines (Pràctiques de laboratori) Poder decidir quins mètodes i tècniques utilitzar en cada situació. [...]
Know and practice: Specific techniques (Theory / Simulations in class): Planning, Estimation, HR Management, Communication Management Methods Tools (Laboratory practices) To be able to decide which methods and techniques to use in each situation. [...]
Conocer y practicar: Técnicas específicas (Teoría / Simulaciones en clase): Planificación, Estimación, Gestión RRHH, Comunicación Métodos de Gestión Herramientas (Prácticas de laboratorio) Poder decidir que métodos y técnicas utilizar en cada situación. [...]

2021-22
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
6.
5 p, 106.1 KB Gestió del Desenvolupament de Software [102789] / Talló Sendra, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A l'assignatura d'enginyeria del software de segon heu rebut una visió global del procés d'enginyeria del software. Heu après els conceptes bàsics i, per aquells que hagueu cursat les assignatures del primer semestre de la menció d'enginyeria del software, haureu aprofundit en alguns d'aquests conceptes com l'anàlisi de requisits, el disseny i les tècniques de test i control de qualitat. [...]
In the software engineering subject of the second course you have received an overview of the software engineering process. You have learned the basics and, for those who have studied the subjects of the first semester of the mention of software engineering, you would have deepened into some of these concepts, such as the analysis of requirements, design and test and control techniques of quality In this subject you will learn how to deal with the changes. [...]
En la asignatura de ingeniería del software de segundo se ha realizado una visión global del proceso de ingeniería del software. Se Han aprendido los conceptos básicos y, para aquellos que hayan cursado las asignaturas del primer semestre de la mención de ingeniería del software, han tenido que profundizar en algunos de estos conceptos como el análisis de requisitos, el diseño y las técnicas de test y control de calidad. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
6 p, 113.4 KB Gestió de Projectes Cientificotècnics [103278] / Talló Sendra, Marc ; Prim Sabria, Marta ; Grau Sala, Ramon ; Blanes Garcia, Ian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Conèixer i practicar: Tècniques específiques (Teoria / Simulacions a classe): Planificació, Estimació, Gestió RRHH, Comunicació Mètodes de Gestió Eines (Pràctiques de laboratori) Poder decidir quins mètodes i tècniques utilitzar en cada situació. [...]
Conocer y practicar: Técnicas específicas (Teoría / Simulaciones en clase): Planificación, Estimación, Gestión RRHH, Comunicación Métodos de Gestión Herramientas (Prácticas de laboratorio) Poder decidir que métodos y técnicas utilizar en cada situación. [...]

2020-21
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
8.
5 p, 104.9 KB Gestió del Desenvolupament de Software [102789] / Talló Sendra, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A l'assignatura d'enginyeria del software de segon heu rebut una visió global del procés d'enginyeria del software. Heu après els conceptes bàsics i, per aquells que hagueu cursat les assignatures del primer semestre de la menció d'enginyeria del software, haureu aprofundit en alguns d'aquests conceptes com l'anàlisi de requisits, el disseny i les tècniques de test i control de qualitat. [...]
En la asignatura de ingeniería del software de segundo se ha realizado una visión global del proceso de ingeniería del software. Se Han aprendido los conceptos básicos y, para aquellos que haya cursado las asignaturas del primer semestre de la mención de ingeniería del software, han tenido que profundizar en algunos de estos conceptos como el análisis de requisitos, el diseño y las técnicas de test y control de calidad. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
6 p, 113.6 KB Gestió de Projectes [102760] / Talló Sendra, Marc ; Prim Sabria, Marta ; Grau Sala, Ramon ; Blanes Garcia, Ian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Conèixer i practicar: Tècniques específiques (Teoria / Simulacions a classe): Planificació, Estimació, Gestió RRHH, Comunicació Mètodes de Gestió Eines (Pràctiques de laboratori) Poder decidir quins mètodes i tècniques utilitzar en cada situació. [...]
Conocer y practicar: Técnicas específicas (Teoría / Simulaciones en clase): Planificación, Estimación, Gestión RRHH, Comunicación Métodos de Gestión Herramientas (Prácticas de laboratorio) Poder decidir que métodos y técnicas utilizar en cada situación. [...]

2020-21
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
10.
6 p, 113.2 KB Gestió de Projectes Cientificotècnics [103278] / Talló Sendra, Marc ; Prim Sabria, Marta ; Grau Sala, Ramon ; Blanes Garcia, Ian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Conèixer i practicar: Tècniques específiques (Teoria / Simulacions a classe): Planificació, Estimació, Gestió RRHH, Comunicació Mètodes de Gestió Eines (Pràctiques de laboratori) Poder decidir quins mètodes i tècniques utilitzar en cada situació. [...]
Conocer y practicar: Técnicas específicas (Teoría / Simulaciones en clase): Planificación, Estimación, Gestión RRHH, Comunicación Métodos de Gestión Herramientas (Prácticas de laboratorio) Poder decidir que métodos y técnicas utilizar en cada situación. [...]

2019-20
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents

Materials acadèmics : 20 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.