Results overview: Found 23 records in 0.02 seconds.
Research literature, 20 records found
Course materials, 3 records found
Research literature 20 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
73 p, 18.2 MB Els efectes de la publicitat a Instagram en l'actual tendència de portar un estil de vida saludable / Comerma Autonell, Berta ; Tamborero Viadiu, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El següent Treball de Fi de Grau (TFG) consisteix en la realització d'un estudi sobre els efectes de la publicitat generada pels influencers a Instagram en l'actual tendència de portar un estil de vida saludable. [...]
El siguiente Trabajo de Final de Grado (TFG) consiste en la realización de un estudio sobre los efectos de la publicidad generada por los influencers en Instagram en la actual tendencia de llevar un estilo de vida saludable. [...]
This Final Project consists in carrying out a study about the effects of advertising generated by influencers on Instagram platform in the current trend of leading a healthy lifestyle. The messages that diffuse make a big impact on society. [...]

2019
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2.
138 p, 8.8 MB Les xarxes socials com a eina per potenciar un projecte musical. Aplicació de cas pràctic : Cronopios / Palomar Magrins, Jaume ; Tamborero Viadiu, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Les xarxes socials són una eina molt potent a l'actualitat per tirar endavant qualsevol projecte i difondre el seu contingut. La tasca de gestionar aquests canals la realitzem els professionals de la comunicació, concretament els Community Manager. [...]
Las redes socials son una herramienta muy potente en la actualidad para sacar adelante cualquier proyecto y difundir su contenido. El trabajo de gestionar estos canales lo realizamos los profesionales de la comunicación, concretamente los Community Manager. [...]
Currently, social networks are a very powerful tool to do any project and to disseminate its contents. This work of managing these channels is done by communication professionals, specifically Community Manager. [...]

2018
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
3.
91 p, 4.4 MB L'efecte Weinstein : tractament a mitjans digitals dels casos d'assetjament i abús sexual / Gómez Ciruelo, Judit ; Tamborero Viadiu, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La publicació de les recerques de The New York Times i The New Yorker sobre les denúncies d'assetjament i abús sexual protagonitzades pel productor Harvey Weinstein, ha estat motiu de nombroses informacions en els mitjans generalistes nord-americans, sobretot en les seves versions digitals. [...]
La publicación de las investigaciones de The New York Times y The New Yorker sobre las denuncias de acoso y abuso sexual protagonizadas por el productor Harvey Weinstein, ha sido motivo de numerosas informaciones en los medios generalistas estadounidenses, sobre todo en sus versiones digitales. [...]
The publication of investigations by The New York Times and The New Yorker on the allegations of harassment and sexual abuse carried out by the producer Harvey Weinstein, has been the subject of numerous information in the American generalist media, especially in its digital versions. [...]

2018
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
4.
145 p, 4.3 MB Els condicionants tècnics de les xarxes socials en relació amb el llenguatge comunicatiu / Garcia Cardona, Arnau ; Tamborero Viadiu, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El treball investiga la relació entre el llenguatge comunicatiu usat en les xarxes socials Twitter i Instagram i els condicionants i limitacions tècniques de les seves interfícies corresponents, la seva evolució i els punts en convergència i divergència.
El trabajo investiga la relación entre el lenguaje comunicativo usado en las redes sociales Twitter y Instagram y los condicionantes y limitaciones técnicas de sus interfaces correspondientes, su evolución y los puntos en convergencia y divergencia.
The project investigates the relationship between the communication language used in Twitter and Instagram social networks and the technical constraints and limitations of their corresponding interfaces, their evolution and the points in convergence and divergence.

2018
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
5.
96 p, 7.7 MB Anàlisi de la premsa revolucionaria catalana durant els Fets de Maig de 1937 / Delgado Coloma, Daniel ; Tamborero Viadiu, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El projecte consisteix en l'anàlisi dels diaris catalans vinculats a les organitzacions més rellevants del principat durant els Fets de Maig de 1937. L'estudi consta d'una explicació del context històric del 1937 i les organitzacions, d'una breu anàlisi quantitativa i una anàlisi qualitativa del discurs dels òrgans de difusió. [...]
El proyecto consiste en el análisis de los diarios catalanes vinculados a las organizaciones más relevantes del principado durante los Sucesos de Mayo de 1937. El estudio consta de una explicación del contexto histórico del 1937 i las organizaciones, de un breve análisis cuantitativo i un análisis cualitativo del discurso de los órganos de difusión. [...]
This project analyses the Catalan press during the Mays Days of 1937. The newspapers treated in this work were used by the main political and sindical organizations in order to distribute their propaganda. [...]

2018
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
6.
160 p, 6.4 MB La comunicació actual al món casteller / Castilla Gallego, Marta ; Tamborero Viadiu, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Les colles castelleres són una tradició popular de més de 100 anys. Però la seva realitat actual no té res a veure amb la dels inicis. Els temps han canviat i les colles han crescut i s'han adaptat a tots els avenços que hi ha hagut. [...]
Las "colles castelleres" son una tradición popular de más de 100 años. Pero su realidad actual no tiene nada que ver con la de sus inicios. Los tiempos han cambiado y las "colles" han crecido y se han adaptado a todos los avances que han habido. [...]
Castellers (the Catalan human towers) are a popular tradition with more than 100 years, but its current reality has nothing to do with its first beginnings. Times have changed and so have the 'castellers', which have adapted to all the advances. [...]

2018
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
7.
45 p, 958.1 KB No me llamo refugiado : elaboració d'un reportatge audiovisual sobre els refugiats / Valls Múrio, Pol ; Tamborero Viadiu, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
''No me llamo refugiado', elaboració d'un reportatge audiovisual sobre els refugiats' és un projecte que descriu totes les passes que s'han seguit per a la creació d'un producte audiovisual sobre la vida d'algunes persones afectades per les guerres i altres situacions convulses dels països àrabs. [...]
''No me llamo refugiado', elaboración de un reportaje audiovisual sobre los refugiados' es un proyecto que describe todos los pasos que se han seguido para la creación de un producto audiovisual sobre la vida de algunas personas afectadas por las guerras y otras situaciones convulsas de los países árabes. [...]
''No me llamo refugiado', elaboration of an audiovisual report about refugees' it is a project that describe all the steps have been followed for the creation of an audiovisual product about the life of some people affected by the wars and other tough situations of the Arabian countries. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]
2 documents
8.
83 p, 2.0 MB La nova narrativa digital : anàlisi comparatiu de reportatges multimèdia interactius / Quintana Royo, Oriol ; Tamborero Viadiu, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El reportatge multimèdia interactiu és un gènere que va a l'alça en els últims anys des de la seva arribada l'any 2012. En aquest treball s'analitza un seguit de reportatges de diferents mitjans i entitats. [...]
El reportaje multimedia interactivo es un género que va creciendo en los últimos años desde su llegada en 2012. En este trabajo se analiza un seguido de reportajes de diferentes medios y entidades. [...]
The multimedia and interactive report is a genre which is growing in the last years since their arrival in 2012. In this project we analyze some of reports of different medias and organizations. These reports are international and national. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
9.
66 p, 4.4 MB La cobertura dels Jocs Olímpics per part de la premsa generalista catalana / Lleonart Blanco, Xavier ; Tamborero Viadiu, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Fent una comparativa de les portades dels quatre diaris durant el mes d'agost del 2016, es pot veure quines estratègies han realitzat per a la cobertura i quin tractament fa cadascun d'ells de la competició olímpica.
Haciendo una comparativa de las portadas de los cuatro diarios durante el mes de agosto de 2016, se puede ver qué estrategias han realizado para la cobertura y qué tratamiento hace cada uno de ellos de la competición olímpica.
Making a comparison of the covers of the four newspapers during the month of August 2016, you can see what strategies have been made for the coverage and which treatment did each one of the Olympic competition.

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
10.
138 p, 10.7 MB Los escándalos sexuales en la prensa deportiva española / Cabanelas Alcaide, Sergio ; Tamborero Viadiu, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Quan un esportista és protagonista d'un escàndol sexual, els mitjans de comunicació esportius tenen la obligació social d'informar a la societat sobre els principals fets d'aquest personatge públic, intentar respectar sempre la seva esfera personal. [...]
Cuando un deportista es protagonista de un escándalo sexual, los medios de comunicación deportivos tienen la obligación social de informar a la sociedad sobre los principales hechos de este personaje público, intentando respetar siempre su esfera personal. [...]
When an athlete is the protagonist of a sex scandal, sports media have the social obligation to inform the society about the main events of this public character, always trying to respect his personal sphere. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  

Research literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 3 records found  
1.
5 p, 83.6 KB Escriptura Audiovisual [103111] / Ramajo Hernández, Natividad ; Balsebre Torroja, Armand ; Tamborero Viadiu, Vicenç ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Matèria (Grau de Periodisme) L'assignatura s'integra dins de la matèria "Escriptura periodística", formada per les següents assignatures: Escriptura audiovisual (aquesta mateixa): 1er curs - 2on. [...]
Materia (Grado de Periodismo) La asignatura se integra dentro de la materia "Escritura Periodística", formada por las siguientes asignaturas: Escritura audiovisual (esta misma): 1r curso - 2º semestre Escritura en prensa: 1r curso - 2º semestre. [...]

2018-19
Grau en Periodisme [971]
2 documents
2.
5 p, 82.9 KB Escriptura Audiovisual [103111] / Ramajo Hernández, Natividad ; Balsebre Torroja, Armand ; Tamborero Viadiu, Vicenç ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Matèria (Grau de Periodisme) L'assignatura s'integra dins de la matèria "Escriptura periodística", formada per les següents assignatures: Escriptura audiovisual (aquesta mateixa): 1er curs - 2on. [...]
2017-18
Grau en Periodisme [971]  
3.
5 p, 24.5 KB Gèneres Informatius i Rutines de Producció a la Ràdio i TV [20727] / García Muñoz, Núria ; Terrón Blanco, José Luis (Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Tamborero Viadiu, Vicenç ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Juny 2007-08
Llicenciat en Periodisme [72]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.