Results overview: Found 30 records in 0.03 seconds.
Articles, 1 records found
Course materials, 29 records found
Articles 1 records found  
1.
15 p, 441.3 KB TRANSALUD : A qualitative study of the healthcare experiences of transgender people in Barcelona (Spain) / Santander-Morillas, Kevin (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Infermeria) ; Leyva-Moral, Juan M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Infermeria) ; Villar-Salgueiro, Marta (Stop NGO) ; Aguayo-Gonzalez, Mariela (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Infermeria) ; Téllez-Velasco, David (Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut de Recerca) ; Granel, Nina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Infermeria) ; Gomez Ibañez, Rebeca (Universitat Autònoma de Barcelona)
Transgender identities are still considered a psychiatric pathology in many countries according to the prevailing biomedical model. However, in recent years, this pathologizing vision has begun to shift towards a perspective that focuses on the diversity of transgender peoples' experiences. [...]
2022 - 10.1371/journal.pone.0271484
PloS one, Vol. 17 Núm. 8 August (2022) , p. e0271484  

Course materials 29 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 100.1 KB Treball de Final de Màster [44463] / Aguayo-Gonzalez, Mariela ; San Rafael Gutierrez, Sabiniana ; Granel, Nina ; Watson Badia, Carolina ; Leyva Moral, Juan Manuel ; Bernabeu Tamayo, Maria Dolores ; Téllez Velasco, David ; Gomez Ibañez, Rebeca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'Objectiu d'aquest Màster és el d'introduir a l'Alumnat en una línia concreta d'investigacióon a través d'un aprenentatge dinàmic (en acció) desenvoluparà el treball de recerca. El treball Final de Màster (TFM) és una assignatura de caràcter obligatori, de 15 crèdits ECTS. [...]
The objective of this Master is to introduce students to a specific line of research where through dynamic learning (in action) they will develop the research work. The Final Master's Thesis (TFM) is a compulsory subject of 15 ECTS credits. [...]
El objetivo de este Máster es el de introducir al alumnado en una línea concreta de investigación donde a través de un aprendizaje dinámico (en acción) desarrollará el trabajo de investigación. [...]

2023-24
Màster universitari en Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i la Salut [1479]
3 documents
2.
5 p, 104.7 KB Grups Vulnerables en l'Edat Adulta i la Vellesa [44461] / Granel, Nina ; Gimenez Llort, Lidia ; Moreu Valls, Andrea ; Collazos Sanchez, Francisco ; Watson Badia, Carolina ; Gimenez Diez, David ; Lopez Perez, Luis ; Leyva Moral, Juan Manuel ; Checa Jiménez, Caterina ; Rodriguez Zunino, Nathalia Francis ; Téllez Velasco, David ; Gomez Ibañez, Rebeca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
En aquest mòdul els/les estudiants adquiriran les competències per a la detecció i maneig de les situacions de vulnerabilitat en persones adultes joves i grans des de la perspectiva infermera. 1.
In this module the students will acquire the competencies for the detection and management of the vulnerable situations in younger and older adults from the nursing perspective. 1.
En este módulo los/las estudiantes adquirirán las competencias para la detección y manejo de las situaciones de vulnerabilidad en personasadultasjóvenes y mayoresdesde la perspectiva enfermera. 1.

2023-24
Màster universitari en Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i la Salut [1479]
3 documents
3.
6 p, 114.0 KB Educació Afectivosexual [106128] / Leyva Moral, Juan Manuel ; Lopez Perez, Luis ; Rodriguez Coll, Pablo ; Téllez Velasco, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
1. Comprendre les diferències conceptuals entre sexe i gènere, sexualitat i afectivitat 2. Discutir sobre la construccio social del plaer, l'eròtica i com gestionar/promoure el consentiment. 3. [...]
1. Understand the conceptual differences between sex and gender, sexuality and affectivity 2. Discuss the social construction of pleasure, eroticism, and how to manage/promote consent. 3. Analyze the impact of gender and sex on the health of people and communities. [...]
1. Comprender las diferencias conceptuales entre sexo y género, sexualidad y afectividad 2. Discutir sobre la construcción social del placer, la erótica y cómo gestionar/promover el consentimiento. [...]

2023-24
Grau en Infermeria [1468]
3 documents
4.
7 p, 133.2 KB Treball de Final de Grau [106127] / Watson Badia, Carolina ; San Rafael Gutierrez, Sabiniana ; Feijoo Cid, Maria ; Jimenez Pera, Miguel ; Bonilla Carrasco, María Isabel ; Moreu Valls, Andrea ; Casino Antón, Jorge ; Granel, Nina ; Mestres Soler, Olga ; Planella i Jimenez, Alba ; Martinez Morato, Sergio ; Escobar García, Purificación ; Gimenez Diez, David ; Leyva Moral, Juan Manuel ; Gomez Garcia, Daniel ; Aguayo-Gonzalez, Mariela ; Casanovas Cuéllar, Cristina ; García Sierra, Rosa ; Arreciado Marañón, Antonia ; Manresa Domínguez, Josep Maria ; Rueda López, Justo ; Téllez Velasco, David ; Gomez Ibañez, Rebeca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia "Gimbernat" ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT)
Formular un problema o pregunta de recerca identificant els diferents components de l'enunciat. Realitzar una revisió bibliogràfica sobre la evidència científica que existeix sobre el problema de recerca elegit. [...]
Formulate a problem or research question identifying the different components of the statement. Carry out a bibliographic review on the scientific evidence that exists about the chosen research problem. [...]
Formular un problema o pregunta de investigación identificando los diferentes componentes del enunciado. Realizar una revisión bibliográfica sobre la evidencia científica que existe sobre el problema de investigación elegido. [...]

2023-24
Grau en Infermeria [1468]
Grau en Infermeria [1469]
Grau en Infermeria [1470]
Grau en Infermeria [1471]
3 documents
5.
4 p, 101.0 KB Creuant Fronteres [106135] / Granel, Nina ; Planella i Jimenez, Alba ; Bernabeu Tamayo, Maria Dolores ; Téllez Velasco, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Promoure la movilitat educativa i l'aprenentatge en diferents entorns, tant de manera formal com informal Adquirir coneixements i habilitats de la cultura, així com l'idioma, de diferents països Familiaritzar-se amb l'ús de terceres llengües Conèixer els diferents nivells i aspectes de diversitat tant al seu lloc de treball com a l'estranger Analitzar el comportament personal i de funcionament, així com els biaixos implícits Qüestionar els propis sistemes de valors. [...]
Promote educational mobility and learning in different environments, both formally and informally Acquiring knowledge and skills of culture, as well as language, from different countries Become familiar with the use of third languages To know the different levels and aspects of diversity both in the workplace and abroad Analyse personal and operational behaviour, as well as implicit biases Question the values systems themselves Implement skills to communicate with people in a different environment Develop the process of lifelong learning and critical thinking To take a professional, objective and neutral approach when analyzing a situation, taking care to avoid 1 To take a professional, objective and neutral approach when analyzing a situation, taking care to avoid (own) prejudices and assumptions as much as possible.
Promover la movilidad educativa y el aprendizaje en diferentes entornos, tanto de manera formal como informal Adquirir conocimientos y habilidades de la cultura, así como el idioma, de diferentes países Familiarizarse con el uso de terceras lenguas Conocer los diferentes niveles y aspectos de diversidad tanto en su puesto de trabajo como en el extranjero Analizar el comportamiento personal y de funcionamiento, así como los sesgos implícitos Cuestionar los propios sistemas de valores Implementar habilidades para comunicarse con personas de un entorno diferente Desarrollar el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida y del pensamiento crítico 1 Desarrollar el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida y del pensamiento crítico Adoptar un enfoque profesional, objetivo y neutral a la hora de analizar una situación, cuidando de evitar en la medida de lo posible prejuicios y supuestos (propios).

2023-24
Grau en Infermeria [1468]
3 documents
6.
5 p, 108.2 KB Cures Infermeres a l'Adult II [106111] / Téllez Velasco, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia "Gimbernat" ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT)
Es tracta d'una assignatura 3 crèdits, de caràcter obligatori i que es duu a terme en el primer semestre de tercer curs. Objectiu General Aquesta assignatura pretén proporcionar a l'estudiant la formació necessària per a la prestació correcta d'uns cuidatges infermers a les persones amb problemes de salut prevalents en el nostre entorn i en situacions de risc vital. [...]
It is a 3 ECTS compulsory subject taught during first semester of third year. Main objective This subject aims to provide the student with the necessary training for the correct provision of nursing care to people with prevalent health problems in our environment and in life-threatening situations. [...]
Se trata de una asignatura 3 créditos, de carácter obligatorio y que se imparte en el primer semestre del tercer curso. Objetivo General Esta asignatura pretende proporcionar al estudiante la formación necesaria para la prestación correcta de los cuidados enfermeros a las personas con problemas de salud prevalentes en nuestro entorno y en situaciones de riesgo vital. [...]

2023-24
Grau en Infermeria [1468]
Grau en Infermeria [1469]
Grau en Infermeria [1470]
Grau en Infermeria [1471]
3 documents
7.
3 p, 98.8 KB Treball de Final de Màster [44463] / Aguayo-Gonzalez, Mariela ; San Rafael Gutierrez, Sabiniana ; Granel, Nina ; Watson Badia, Eva Carolina ; Leyva-Moral, Juan M ; Bernabeu Tamayo, Maria Dolores ; Tellez Velasco, David ; Gomez Ibañez, Rebeca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'Objectiu d'aquest Màster és el d'introduir a l'Alumnat en una línia concreta d'investigació on a través d'un aprenentatge dinàmic (en acció) desenvoluparà el treball de recerca. El treball Final de Màster (TFM) és una assignatura de caràcter obligatori, de 15 crèdits ECTS. [...]
The objective of this Master is to introduce students to a specific line of research where through dynamic learning (in action) they will develop the research work. The Final Master's Thesis (TFM) is a compulsory subject of 15 ECTS credits. [...]
El objetivo de este Máster es el de introducir al alumnado en una línea concreta de investigación donde a través de un aprendizaje dinámico (en acción) desarrollará el trabajo de investigación. [...]

2022-23
Màster universitari en Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i la Salut [1479]
3 documents
8.
3 p, 99.2 KB Creuant Fronteres [106135] / Granel, Nina ; Planella i Jimenez, Alba ; Bernabeu Tamayo, Maria Dolores ; Tellez Velasco, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Promoure la movilitat educativa i l'aprenentatge en diferents entorns, tant de manera formal com informal Adquirir coneixements i habilitats de la cultura, així com l'idioma, de diferents països Familiaritzar-se amb l'ús de terceres llengües Conèixer els diferents nivells i aspectes de diversitat tant al seu lloc de treball com a l'estranger Analitzar el comportament personal i de funcionament, així com els biaixos implícits Qüestionar els propis sistemes de valors. [...]
Promote educational mobility and learning in different environments, both formally and informally Acquiring knowledge and skills of culture, as well as language, from different countries Become familiar with the use of third languages To know the different levels and aspects of diversity both in the workplace and abroad Analyse personal and operational behaviour, as well as implicit biases Question the values systems themselves Implement skills to communicate with people in a different environment Develop the process of lifelong learning and critical thinking To take a professional, objective and neutral approach when analyzing a situation, taking care to avoid (own) prejudices and assumptions as much as possible.
Promover la movilidad educativa y el aprendizaje en diferentes entornos, tanto de manera formal como informal Adquirir conocimientos y habilidades de la cultura, así como el idioma, de diferentes países Familiarizarse con el uso de terceras lenguas Conocer los diferentes niveles y aspectos de diversidad tanto en su puesto de trabajo como en el extranjero Analizar el comportamiento personal y de funcionamiento, así como los sesgos implícitos Cuestionar los propios sistemas de valores Implementar habilidades para comunicarse con personas de un entorno diferente Desarrollar el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida y del pensamiento crítico Adoptar un enfoque profesional, objetivo y neutral a la hora de analizar una situación, cuidando de evitar en la medida de lo posible prejuicios y supuestos (propios).

2022-23
Grau en Infermeria [1468]
3 documents
9.
5 p, 107.1 KB Cures Infermeres a l'Adult II [106111] / Tellez Velasco, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia "Gimbernat" ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT)
Es tracta d'una assignatura 3 crèdits, de caràcter obligatori i que es duu a terme en el primer semestre de tercer curs. Objectiu General Aquesta assignatura pretén proporcionar a l'estudiant la formació necessària per a la prestació correcta d'uns cuidatges infermers a les persones amb problemes de salut prevalents en el nostre entorn i en situacions de risc vital. [...]
It is a 3 ECTS compulsory subject taught during first semester of third year. Main objective This subject aims to provide the student with the necessary training for the correct provision of nursing care to people with prevalent health problems in our environment and in life-threatening situations. [...]
Se trata de una asignatura 3 créditos, de carácter obligatorio y que se imparte en el primer semestre del tercer curso. Objetivo General Esta asignatura pretende proporcionar al estudiante la formación necesaria para la prestación correcta de los cuidados enfermeros a las personas con problemas de salud prevalentes en nuestro entorno y en situaciones de riesgo vital. [...]

2022-23
Grau en Infermeria [1468]
Grau en Infermeria [1469]
Grau en Infermeria [1470]
Grau en Infermeria [1471]
3 documents
10.
5 p, 109.9 KB Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria [106108] / Tellez Velasco, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia "Gimbernat" ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT)
Objectiu General L'objectiu principal de l'assignatura és proporcionar a l'estudiant els coneixements i habilitats necessaris per a poder desenvolupar plenament la funció gestora/administrativa de la professió infermera en un context assistencial, fent especial èmfasi en el procés d'avaluació de la qualitat assistencial i la seva relació amb les cures d'infermeria. [...]
General objective The main objective of the course is to provide the student with the knowledge and skills necessary to be able to fully develop the managerial / administrative function of the nursing profession in a healthcare context, with special emphasis on the process of evaluating quality of care and its relationship with nursing care. [...]
Objetivo General El objetivo principal de la asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos y habilidades necesarios para poder desarrollar plenamente la función gestora/administrativa de la profesión enfermera en un contexto asistencial, haciendo especial énfasis en el proceso de evaluación de la calidad asistencial y su relación con los cuidados enfermeros. [...]

2022-23
Grau en Infermeria [1468]
Grau en Infermeria [1469]
Grau en Infermeria [1470]
Grau en Infermeria [1471]
3 documents

Course materials : 29 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.