Results overview: Found 15 records in 0.02 seconds.
Contributions to meetings and congresses, 3 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 2 records found
Course materials, 9 records found
Contributions to meetings and congresses 3 records found  
1.
11 p, 84.9 KB El macrojudici penal (La implementació de l'anàlisi de casos i la creació d'instruments multimèdia per a l'adquisició de competències argumentatives juridico-penals) / Bonet Esteva, Margarita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Teodoro Martínez, Emma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Aquesta activitat d'innovació docent que presentem forma part d'un mètode d'aprenentatge mitjançant casos, basat en l'examen problemàtic i crític de l'aplicació de les estructures dogmàtiques i principis bàsics del dret penal espanyol que conformen el programa de l'assignatura Dret penal I. [...]
This is a teaching innovation activity, part of a learning method based on case analysis. This real-case analysis intends to facilitate the understanding of basic structures and principles of Criminal Law, in its General Part. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  
2.
10 p, 291.0 KB Creació de presentacions multimèdia de judicis : la competència dels jutjats de violència sobre la dona / Riba Trepat, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Teodoro Martínez, Emma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Es tracta d'un projecte d'innovació docent que es va consolidant, ja que és el segon any de realització. En general l'estudi dels diferents judicis e institucions processals té un caràcter dinàmic i complex fet que en dificulta la comprensió teòrica de qualsevol que s'hi enfronti per primera vegada. [...]
The study of trials and procedural institutions has a dynamic and complex character. It makes difficult the theoretical comprehension for all those students that face for the first time with this issue. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
3.
6 p, 42.0 KB La creació de presentacions multimèdia de judicis / Riba Trepat, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Teodoro Martínez, Emma
El projecte d'innovació docent que presentem és el resultat de la experiència acumulada durant els darrers anys en la organització de les pràctiques que els alumnes de la facultat de Dret de la UAB realitzen en les oficines judicials dins de l'assignatura de practicum que coordina l'àrea de Dret Processal.
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  

Books and collections 1 records found  
1.
18 p, 275.0 KB Creació de presentacions multimèdia de judicis / Riba Trepat, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Teodoro Martínez, Emma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
En general, l'estudi dels diferents judicis i institucions processals té un caràcter dinàmic i complex, fet que en dificulta la comprensió teòrica per part de qualsevol persona que s'hi enfronti per primera vegada. [...]
En general, el estudio de los diferentes juicios e instituciones procesales tiene un carácter dinámico y complejo, lo que dificulta la comprensión teórica por parte de cualquier persona que se enfrente a ello por primera vez. [...]
In general, studying different trials and trial institutions is a dynamic and complex affair, which makes it difficult for anyone facing it for the first time to theoretically comprehend. For this reason, as part of this project the students doing outside practices in law offices get an overall grasp of the process of a trial and are able to convey these contents by using the multimedia resources and knowledge with which they are provided. [...]

IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 35-42
4 documents

Research literature 2 records found  
1.
94 p, 1.8 MB A criminology-based perspective of the use of Big Data for law enforcement purposes / Moner Vall, Albert ; Teodoro Martínez, Emma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Nowadays the development of Big Data technologies has attracted significant attention within the field of Digital Criminology. Particularly the uses of Big Data technologies for law enforcement purposes poses relevant challenges in terms of fundamental rights violations, as the General Data Protection Regulation - Regulation 2016/679 - and the Directive 2016/680 reflect. [...]
2018
Grau en Criminologia [805]  
2.
188 p, 2.9 MB Regulació, imatge i tecnologia. La dimensió relacional del Dret en la Societat de la Informació / Teodoro Martínez, Emma ; Casanovas, Pompeu, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic
La societat de la informació (SI), i en particular les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i Internet han obert l'espai a noves formes de regulació múltiples, diverses, i canviants. Aquesta tesi analitza tres sistemes i models de regulació desenvolupats en la intersecció dels àmbits del dret i la tecnologia que confirmen un canvi en la naturalesa de les noves formes de regulació emergents. [...]
Information Society and, specifically, Information and Communication Technologies (ICT) have paved the way to new, multiple, diverse, and evolving forms of regulation. This thesis analyses three regulatory systems, developed at the crossroads of those fields in law and technology that emphasize change in the nature of newer, emerging forms of regulation. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Course materials 9 records found  
1.
5 p, 105.1 KB Teoria del Dret [102267] / Garrido Jimenez, Lorena ; Ortiz Amaro, Lucia ; Teodoro Martínez, Emma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Teoria del Dret és una assignatura que s'imparteix en el primer quadrimestre del primer any del grau de Dret. Es tracta d'una assignatura introductòria a conceptes jurídics bàsics pel desenvolupament de totes de les matèries. [...]
Teoría del Derecho es una asignatura que se imparte en el primer cuadrimestre del primer año del grado de Derecho. Se trata de una asignatura introductoria a conceptos jurídicoos básicos para el desarrollo de todas las materias. [...]

2019-20
Grau en Dret [949]
3 documents
2.
6 p, 113.0 KB Protecció Internacional dels Drets Humans [102255] / Güell Peris, Sonnia ; Arce Becerra, Paula ; Abegon Novella, Marta ; Teodoro Martínez, Emma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
- Desenvolupar eines per a una reflexió sobre el paper dels DDHH, la seva consagració i les seves garanties enfront les seves possibles vulneracions. - Adquirir coneixements dels mecanismes de protecció dels drets humans com una forma d'expressió de la igualtat davant la llei. [...]
- Desarrollar herramientas para una reflexión sobre el papel de los DDHH, su consagración y sus garantías frente sus posibles vulneraciones. - Adquirir conocimientos de los mecanismos de protección de los derechos humanos como una forma de expresión de la igualdad ante la ley. [...]

2019-20
Grau en Dret [949]
3 documents
3.
4 p, 102.3 KB Introducció al Dret [103499] / Teodoro Martínez, Emma ; Pascale, Adrian Pascale ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Donar a l'alumne les eines bàsiques per a poder compendre el món del Dret a partir de l'exposició i anàlisi de diferents perspectives d'aproximació al dret, d'analitzar el dret i altres sistemes normatius i la relació del dret amb l'Estat, la societat, els drets humans i altres valors que constitueixen el dret.
Dar al alumno las herramientas básicas para poder entender el mundo del Derecho a partir de la exposición y análisis de diferentes perspectivas de aproximación al derecho, del análiis del derecho y otros sistemas normativos y de la relación del derecho con el Estado, la sociedad, los derechos humanos y otros valores constitutivos del derecho.

2019-20
Grau en Criminologia [805]
3 documents
4.
4 p, 73.1 KB Introducció al Dret [103499] / Teodoro Martínez, Emma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Donar a l'alumne les eines bàsiques per a poder compendre el món del Dret.
To provide the students with the basic tools for the understanding of the legal domain.
Dar al alumno las herramientas básicas para poder entender el mundo del Derecho.

2018-19
Grau en Criminologia [805]
3 documents
5.
5 p, 77.0 KB Teoria del Dret [102267] / Bodelón González, Encarnación ; Ortiz Amaro, Lucia ; Varela Figueroa, Rebeca ; Teodoro Martínez, Emma ; Garrido Jimenez, Lorena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Teoria del Dret és una assignatura que s'imparteix en el primer quadrimestre del primer any del grau de Dret. Es tracta d'una assignatura introductòria a conceptes jurídics bàsics pel desenvolupament de totes de les matèries. [...]
Teoría del Derecho es una asignatura que se imparte en el primer cuadrimestre del primer año del grado de Derecho. Se trata de una asignatura introductoria a conceptos jurídicoos básicos para el desarrollo de todas las materias. [...]

2018-19
Grau en Dret [949]
3 documents
6.
4 p, 76.5 KB Introducció al Dret [102821] / Teodoro Martínez, Emma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Dotar als/les estudiants de coneixements bàsics sobre què és el dret, perquè és essencial, i quines funcions té en la nostra societat i en l'organització política. Fomentar una actitud crítica del paper del dret en el món, en general, i en la regulació ambiental, en particular. [...]
2017-18
Grau en Ciències Ambientals [959]  
7.
4 p, 72.4 KB Introducció al Dret [103499] / Varela Figueroa, Rebeca ; Teodoro Martínez, Emma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Donar a l'alumne les eines bàsiques per a poder compendre el món del Dret.
To provide the students with the basic tools for the understanding of the legal domain.
Dar al alumno las herramientas básicas para poder entender el mundo del Derecho.

2017-18
Grau en Criminologia [805]
3 documents
8.
5 p, 77.2 KB Teoria del Dret [102267] / Bodelón González, Encarnación ; Ortiz Amaro, Lucia ; Varela Figueroa, Rebeca ; Arce Becerra, Paula ; Teodoro Martínez, Emma ; Garrido Jimenez, Lorena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Teoria del Dret és una assignatura que s'imparteix en el primer quadrimestre del primer any del grau de Dret. Es tracta d'una assignatura introductòria a conceptes jurídics bàsics pel desenvolupament de totes de les matèries. [...]
Teoría del Derecho es una asignatura que se imparte en el primer cuadrimestre del primer año del grado de Derecho. Se trata de una asignatura introductoria a conceptos jurídicoos básicos para el desarrollo de todas las materias. [...]

2017-18
Grau en Dret [949]
2 documents
9.
3 p, 95.5 KB Introducció al Dret [103499] / Teodoro Martínez, Emma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Donar a l'alumne les eines bàsiques per a poder compendre el món del Dret.
2014-15
Grau en Criminologia [805]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.