Results overview: Found 26 records in 0.01 seconds.
Research literature, 10 records found
Course materials, 16 records found
Research literature 10 records found  
1.
222 p, 2.7 MB Anàlisi de la representació de la diversitat social i cultural en els programes de TV3 / Triay Florit, Miriam ; Torras Planas, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Apareix representada la diversitat social i cultural en els programes de TV3? I si és així, de quina manera es presenta a les minories racialitzades en la cadena de televisió pública? En aquest treball s'analitzen i interpreten una sèrie de programes informatius i tertúlies durant l'any 2020. [...]
¿Aparece representada la diversidad social y cultural en los programas de TV3? Y si es así, ¿de qué modo se presenta a las minorías racializadas en la cadena de televisión pública? En este trabajo se analizan e interpretan una serie de programas informativos y tertulias durante el año 2020. [...]
Is social and cultural diversity represented in TV3's programs? And if so, how are racialized minorities presented on public television? This work analyzes and interprets a series of informative programs and talk shows during the year 2020. [...]

2021
Grau en Periodisme [971]  
2.
151 p, 9.1 MB Propuesta de mejora del Plan Social Media para el proyecto periodístico : "Mujeres víctimas-supervivientes del conflicto armado en Colombia: un modelo de perdón, empoderamiento y reconciliación nacional" (Proyecto Berracas) / Meneses Palma, Laura Valentina ; Torras Planas, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball consisteix en un anàlisi de la comunicació digital del projecte periodístic "Mujeres víctimas-supervivientes del conflicto armado en Colombia: un modelo de perdón, empoderamiento y reconciliación nacional" (Proyecto Berracas), i la posterior proposta de millora del Plan de Social Media del mateix.
El presente trabajo consiste en un análisis de la comunicación digital del proyecto periodístico "Mujeres víctimas-supervivientes del conflicto armado en Colombia: un modelo de perdón, empoderamiento y reconciliación nacional" (Proyecto Berracas), y su posterior propuesta de mejora del Plan de Social Media del mismo.
This project consists of an analysis of the digital communication of the journalistic project "Mujeres víctimas-supervivientes del conflicto armado en Colombia: un modelo de perdón, empoderamiento y reconciliación nacional" (Proyecto Berracas), and its subseqüent proposal to improve the Social Media Plan.

2021
Grau en Periodisme [971]  
3.
47 p, 3.9 MB Periodisme de dades : visualitzant la tasca dels verificadors en temps de pandèmia / López Muro, Ignasi ; Torras Planas, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball té com a objectiu principal visualitzar, a través d'un exercici de periodisme de dades, la tasca dels verificadors (Maldita, Newtral, EFE Verifica i AFP España) com a resposta a la desinformació que va venir de la mà de la infodèmia causada per la pandèmia de la COVID-19. [...]
Este trabajo tiene como objetivo principal visualizar, a través de un ejercicio de periodismo de datos, la tarea de los verificadores (Maldita, Newtral, EFE Verifica y AFP España) como respuesta a la desinformación que vino de la mano de la infodemia causada por la pandemia de la COVID-19. [...]
The main ambition of this bachelor thesis is to visualize, through a data journalism exercise, the work of the fact-checkers (Maldita, Newtral, EFE Verifica and AFP España) in response to the misinformation that came with the infodemic caused by the COVID-19 pandemic. [...]

2021
Grau en Periodisme [971]  
4.
222 p, 6.5 MB Pla de comunicació digital d'una entitat esportiva : el RCD Espanyol de Barcelona / Pedret i López, Dolça ; Torras Planas, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquest projecte s'analitzarà com una entitat esportiva d'elit com el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona utilitza les seves principals xarxes socials per, posteriorment, formular un seguit de propostes de millora per tal que el club assoleixi els seus objectius comunicatius.
En este proyecto se analizará como una entidad deportiva de élite como el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona usa sus redes sociales principales para, posteriormente, formular varias propuestas de mejora para que el club pueda lograr sus objetivos comunicativos.
In this project we'll analize how an elite sports entity as the football club Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona uses their social media and, later, we'll formulate several suggestions for helping the club to achieve their communicative goals.

2020
Grau en Periodisme [971]  
5.
182 p, 6.5 MB El Cas Fresno : quinze anys després / Coll Roig, Sergi ; Torras Planas, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest TFG significa una revisió del Cas Fresno a través d'entrevistes periodístiques a alguns dels actors implicats. Conté una part explicativa del Cas Fresno, i una part de projecte, plasmada en una extensa recopilació d'entrevistes. [...]
Este TFG significa una revisión del Caso Fresno a través de entrevistas periodísticas a algunos de los actores implicados. Contiene una parte explicativa del Caso Fresno, y una parte de proyecto, plasmada en una extensa recopilación de entrevistas. [...]
This TFG means a review of the Fresno Case through journalistic interviews with some of the actors involved. It contains an explanatory part of the Fresno Case, and a project part, embodied in an extensive collection of interviews. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
6.
125 p, 14.6 MB Twitter i l'Agenda Setting. : Les qüestions climàtiques entren a l'agenda informativa / Amat Benlloch, Núria ; Torras Planas, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'establiment de l'agenda s'ha vist modificat amb la incorporació d'un nou actor, Twitter, influent en determinar què entra en l'agenda de mitjans i què no. Les qüestions climàtiques han escalat posicions i notorietat els últims anys als mitjans i Twitter ha permès donar veu i enfocar què volen saber les persones i que volen que se'ls comuniqui respecte a les qüestions climàtiques. [...]
El establecimiento de la agenda se ha visto modificado con la incorporación de un nuevo actor, Twitter, influyente en determinar qué entra en la agenda de medios. Las cuestiones climáticas han ganado notoriedad estos últimos años en los medios y Twitter ha permitido dar voz y enfocar qué quieren saber las personas y qué quieren que se les comunique respecto a las cuestiones climáticas. [...]
Agenda setting has been modified with the addition of a new actor -Twitter-, which is influent in determining what issues enter the media agenda. Climate issues have escalated positions and gained notoriety in recent years in the media through Twitter, that has given a say to people on what they want to know and the communication they wish to receive regarding climate issues. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
7.
88 p, 1.4 MB CARRO GROS : conceptualització i pautes per al disseny i desenvolupament d'un web divulgatiu casteller / Vilaclara i Verdú, Roger ; Torras Planas, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El treball consisteix en la creació d'una plataforma web que, a través de les característiques del web 2. 0, informi i divulgui el món casteller en tots els seus àmbits i de forma internacional. [...]
El trabajo consiste en la creación de una plataforma web que, a través de las características de la web 2. 0, informe y divulgue el mundo casteller en todos sus ámbitos y de forma internacional. El proyecto también expone las principales características de diseño y contenido que debe tener el espacio web concebido como CARRO GROS.
The work consists in creating a web platform which, through web 2. 0 characteristics, could inform and spread the world of human towers internationally and in all its areas. The project also exposes the main characteristics of design and content that the website should have known as CARRO GROS.

2019
Grau en Periodisme [971]  
8.
37 p, 2.4 MB La visibilitat del patinatge artístic sobre rodes a Catalunya : esport o cultura? / Rozas Carreño, Samanta ; Torras Planas, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
No es pot negar que Catalunya és una potència important en l'àmbit esportiu. Això també i, sobretot, passa amb el patinatge artístic sobre rodes, esport en el qual destaquem tant a nivell espanyol com a nivell mundial. [...]
No se puede negar que Cataluña es una potencia importante en el ámbito deportivo. Esto también y, sobretodo, ocurre con el patinaje artístico sobre ruedas, deporte en el cual destacamos tanto a nivel español como mundial. [...]
It can not be denied that Catalonia is an important power in the sports field. This also and, above all, happens with figure skating on wheels, a sport in which we stand out both in Spain and worldwide. [...]

2018
Grau en Periodisme [971]  
9.
68 p, 1.1 MB El periodisme mòbil : un repte global amb mirada a Catalunya. La incorporació de l''smartphone' a les redaccions de TV3, 8TV, Betevé i Cugat.cat / Sánchez Franch, Amanda ; Torras Planas, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Les redaccions estan canviant. La popularització de la telefonia mòbil intel·ligent està modificant la manera com consumim i compartim informació i és feina de tots els professionals de la comunicació veure com canalitzem aquesta nova eina per explicar el món a partir de fórmules noves. [...]
Las redacciones están cambiando. La popularización de los teléfonos inteligentes está modificando el modo de consumir y compartir información, y es tarea de todos los profesionales de la comunicación buscar el modo de canalizar esta nueva herramienta para explicar el mundo a partir de nuevas fórmulas. [...]
News desks are changing. The populization of smartphones is changing the way we consume and share information, and it is the job of all media.
professionals to see how we use this new tool to explain what happens in the world by using new formulas. The smartphone accentuates the concept of ubiquity: we are now able to share any information, anywhere and anytime. [...]

2017
Grau en Periodisme [971]  
10.
122 p, 1.5 MB Pla de difusió i divulgació per la dansa contemporània a Catalunya / Meya Codina, Marta ; Torras Planas, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest document fa referència a un pla de difusió i divulgació per la dansa contemporània a Catalunya. A partir d'un diagnòstic prèviament elaborat, es plantegen una sèrie d'objectius l'acompliment dels quals es farà a través de la creació d'una estratègia i la realització d'un conjunt d'accions.
Este documento hace referencia a un plan de difusión y divulgación por la danza contemporánea en Cataluña. A partir de un diagnóstico previamente elaborado, se plantean una serie de objetivos el desempeño de los cuales se hará a través de la creación de una estrategia y la realización de un conjunto de acciones.
This document refers to a plan of diffusion and spreading for the contemporary dance in Catalonia. From a previous diagnosis, a series of aims appear the performance of which it will be done across the creation of a strategy and the accomplishment of a set of actions.

2017
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  

Course materials 16 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
4 p, 103.6 KB Protocol [104778] / Torras Planas, Nuria ; Molina Alfonso, Neus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Introduir l'alumnat en la teoria i l'aplicació pràctica de les normes del protocol, entès com el conjunt de regles establertes, de manera formal o no, per al tracte social; per als actes diplomàtics i les cerimònies oficials de tot tipus d'organitzacions (empresarials, universitàries, institucionals, polítiques, etc. [...]
Introduce students to the theory and practice of protocol, understood as the set of established rules, formally or not, for social treatment; for diplomatic acts and official ceremonies of all types of organizations (business, university, institutional, political, etc. [...]
Introducir al alumnado en la teoría y la aplicación práctica de las normas del protocolo, entendido como el conjunto de reglas establecidas, de manera formal o no, para el trato social; para los actos diplomáticos y las ceremonias oficiales de todo tipo de organizaciones (empresariales, universitarias, institucionales, políticas, etc. [...]

2021-22
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
2.
4 p, 103.4 KB Organització i Gestió d'Esdeveniments [104777] / Torras Planas, Nuria ; Espín Heras, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Introduir l'alumnat en la teoria i l'aplicació pràctica sobre la diversa tipologia d'esdeveniments i l'organització, gestió i desenvolupament dels mateixos, en el marc de les diferents organitzacions i pensats per a uns públics específics. [...]
Introduce students to the theory and practical application of the typology of events and their organisation, management and development for specific audiences. Understand why the organisation of an event has become a useful tool to successfully achieve the objectives of the organizations. [...]
Introducir al alumnado en la teoría y la aplicación práctica sobre la diversa tipología de eventos y la organización, gestión y desarrollo de los mismos, en el marco de las diferentes organizaciones y pensados para unos públicos específicos. [...]

2021-22
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
3.
6 p, 110.5 KB Estructura de la Comunicació [103844] / Díez Jiménez, Mercè ; Torras Planas, Nuria ; Castellanos Diaz, Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura introdueix l'alumnat en el coneixement dels trets estructurals dels sistemes de mitjans i de les indústries de la comunicació i la cultura (amb un èmfasi especial en el sector audiovisual). [...]
This course introduces students to the structural features of media systems and the communication and culture industries (with special attention on audiovisual sector). In order to understand the reasons for their configuration, the historical, economic, political, social, cultural and technological framework in which they develop is taken into account, as well as the political, economic and social actors that shape them with their behavior and strategies (regulatory bodies, communication groups, business and professional entities . [...]
Esta asignatura introduce el alumnado en el conocimiento de los rasgos estructurales de los sistemas de medios y de las industrias de la comunicación y la cultura (con una atención especial al sector audiovisual). [...]

2021-22
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
4.
5 p, 107.8 KB Estructura de la Comunicació [103855] / Fernández Viso, Ana ; Martori Muntsant, Aida ; Torras Planas, Nuria ; Badia Masoni, Enric Antoni ; Castellanos Diaz, Angel ; Blasco Gil, José Joaquín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Introduir l'alumnat en el coneixement dels trets estructurals dels sistemes de mitjans en l'entorn occidental europeu, amb una atenció especial als casos espanyol i català, en què normalment desenvoluparà la seva activitat professional. [...]
To provide students with an introduction to the knowledge of structural features of media systems in the Western European environment, with special attention to Spanish and Catalan cases, where he/she will develop his/her professional activity. [...]
Introducir al alumnado en el conocimiento de los rasgos estructurales de los sistemas de medios del entorno occidental europeo, con especial atención a los casos español y catalán, donde desarrollará normalmente su actividad profesional. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
5.
8 p, 119.5 KB Teories de la Comunicació [103851] / Corominas Piulats, Maria ; Pahisa Fontanals, Frederic ; Ramón Pinat, Ezequiel ; Torras Planas, Nuria ; Blasco Duatis, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura pertany a la matèria Comunicació i està qualificada com a fonamental al grau de Periodisme. Es considera que existeix una lògica progressiva entre les assignatures de formació bàsica de la matèria de Comunicació basada en una llarga experiència docent i estructurada de la manera següent: 1. [...]
This module belongs to Communication subject or area and it is qualified as fundamental within the Journalism Bachelor Degree. It is considered that there is a progressive logic linking the basic modules of the Communication subject or area;, based on a long teaching experience and structured as follows: 1. [...]
La asignatura pertenece a la materia Comunicación y está calificada como fundamental en el grado de Periodismo. Se considera que existe una lógica progresiva entre las asignaturas de formación básica de la materia de Comunicación basada en una larga experiencia docente y estructurada de la siguiente manera: 1. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
6.
8 p, 117.7 KB Teories de la Comunicació [103862] / Ramón Pinat, Ezequiel ; Torras Planas, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura pertany a la matèria Comunicació del Grau de Publicitat i Relacions Públiques i està qualificada com a assignatura fonamental. Es considera que existeix una lògica progressiva entre tres de les cinc assignatures de formació bàsica de la matèria de Comunicació basada en una llarga experiència docent i estructurada de la següent manera: 1. [...]
La asignatura pertenece a la materia Comunicación del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas y está calificada como asignatura fundamental. Se considera que existe una lógica progresiva en tres de las cinco asignaturas de formación básica de la materia de Comunicación basada en una larga experiencia docente y estructurada de la siguiente manera: 1. [...]

2020-21
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]
3 documents
7.
5 p, 107.0 KB Estructura de la Comunicació [103855] / Díez Jiménez, Mercè ; Martori , Aida ; Fernández Viso, Ana ; Torras Planas, Nuria ; Blasco Gil, José Joaquín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Introduir l'alumnat en el coneixement dels trets estructurals dels sistemes de mitjans en l'entorn occidental europeu, amb una atenció especial als casos espanyol i català, en què normalment desenvoluparà la seva activitat professional. [...]
Introducir al alumnado en el conocimiento de los rasgos estructurales de los sistemas de medios del entorno occidental europeo, con especial atención a los casos español y catalán, donde desarrollará normalmente su actividad profesional. [...]

2020-21
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
8.
7 p, 114.4 KB Teories de la Comunicació [103851] / Corominas Piulats, Maria ; Soriano Clemente, Jaume 1965- ; Ramón Pinat, Ezequiel ; Torras Planas, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura pertany a la matèria Comunicació i està qualificada com a fonamental al grau de Periodisme. Es considera que existeix una lògica progressiva entre les assignatures de formació bàsica de la matèria de Comunicació basada en una llarga experiència docent i estructurada de la manera següent: 1. [...]
La asignatura pertenece a la materia Comunicación y está calificada como fundamental en el grado de Periodismo. Se considera que existe una lógica progresiva entre las asignaturas de formación básica de la materia de Comunicación basada en una larga experiencia docente y estructurada de la siguiente manera: 1. [...]

2020-21
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
9.
5 p, 106.0 KB Estructura de la Comunicació [103844] / Martori , Aida ; Salord Trampal, Albert ; Torras Planas, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura introdueix l'alumnat en el coneixement dels trets estructurals dels sistemes de mitjans i les indústries comunicatives i culturals. Es farà una aproximació als factors polítics, econòmics i socials que conformen o contribueixen a la conformació d'aquests sistemes, i les estratègies dels diferents actors (organismes reguladors, grups de comunicació, entitats empresarials i professionals, etc. [...]
Esta asignatura introduce al alumnado en el conocimiento de los rasgos estructurales de los sistemas de medios y las industrias comunicativas y culturales. Se hará una aproximación a los factores políticos, económicos y sociales que conforman o contribuyen a la conformación de estos sistemas, y las estrategias de los diferentes actores (organismos reguladores, grupos de comunicación, entidades empresariales y profesionales, etc. [...]

2020-21
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
Grau en Comunicació Audiovisual [968]
3 documents
10.
7 p, 113.6 KB Teories de la Comunicació [103862] / Montero Sánchez, María Dolores ; Torras Planas, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura pertany a la matèria Comunicació del Grau de Publicitat i Relacions Públiques i està qualificada com a assignatura fonamental. Es considera que existeix una lògica progressiva entre tres de les cinc assignatures de formació bàsica de la matèria de Comunicació basada en una llarga experiència docent i estructurada de la següent manera: 1. [...]
La asignatura pertenece a la materia Comunicación del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas y está calificada como asignatura fundamental. Se considera que existe una lógica progresiva en tres de las cinco asignaturas de formación básica de la materia de Comunicación basada en una larga experiencia docente y estructurada de la siguiente manera: 1. [...]

2019-20
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]
3 documents

Course materials : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.