Results overview: Found 24 records in 0.01 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 2 records found
Course materials, 20 records found
Articles 2 records found  
1.
15 p, 1.4 MB Recommendations from the European Working Group for Value Assessment and Funding Processes in Rare Diseases (ORPH-VAL) / Annemans, Lieven (Ghent University) ; Aymé, Ségolène (ICM, Paris) ; Le Cam, Yann (EURORDIS-Rare Diseases Europe, Paris) ; Facey, Karen (University of Edinburgh) ; Gunther, Penilla (Swedish Parliament, Stockholm) ; Nicod, Elena (Bocconi University, Milan) ; Reni, Michele (IRCCS Ospedale San Raffaele Scientific Institute, Milan) ; Roux, Jean-Louis (EURORDIS-Rare Diseases Europe, Paris) ; Schlander, Michael (Institute for Innovation & Valuation in Health Care, Wiesbaden, Germany) ; Taylor, David (University College London (UCL)) ; Tomino, Carlo (Clinical Research at IRCSS San Raffaele, Rome) ; Torrent-Farnell, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia) ; Upadhyaya, Sheela (NICE, Manchester) ; Hutchings, Adam (Dolon Ltd, London) ; Le Dez, Lugdivine (European government relations and public policy at Celgene, Brussels)
Rare diseases are an important public health issue with high unmet need. The introduction of the EU Regulation on orphan medicinal products (OMP) has been successful in stimulating investment in the research and development of OMPs. [...]
2017 - 10.1186/s13023-017-0601-9
Orphanet Journal of Rare Diseases, Vol. 12 (march 2017)  
2.
15 p, 807.5 KB Evidence supporting regulatory-decision making on orphan medicinal products authorisation in Europe : methodological uncertainties / Pontes García, Caridad (Parc Taulí Hospital Universitari. Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)) ; Fontanet Sacristán, Juan Manuel (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau) ; Vives, Roser (Parc Taulí Hospital Universitari. Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)) ; Sancho, Aranzazu (Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro - Segovia de Arana) ; Gómez-Valent, Mònica (Parc Taulí Hospital Universitari. Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)) ; Ríos, José (Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer) ; Morros, Rosa (Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol) ; Martinalbo, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia) ; Posch, Martin (Medical University of Vienna) ; Koch, Armin (Hannover Medical School) ; Roes, Kit (University of Utrecht, Utrecht, The Netherlands) ; Rengerink, Katrien Oude (University of Utrecht, Heidelberglaan, CX Utrecht, The Netherlands) ; Torrent-Farnell, Josep (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau) ; Torres, Ferran (Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer)
To assess uncertainty in regulatory decision-making for orphan medicinal products (OMP), a summary of the current basis for approval is required; a systematic grouping of medical conditions may be useful in summarizing information and issuing recommendations for practice. [...]
2018 - 10.1186/s13023-018-0926-z
Orphanet Journal of Rare Diseases, Vol. 13 (november 2018)  

Research literature 2 records found  
1.
247 p, 2.4 MB Estudi de caracterització del disseny d'assajos clínics realitzats amb medicaments orfes = : Study to characterize the designs of clinical trials conducted with orphan medicinal products / Fontanet Sacristán, Juan Manuel ; Torrent Farnell, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia) ; Pontes García, Caridad, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Introducció: La recerca i el desenvolupament de nous medicaments orfes ha estat limitada per la manca de coneixement sobre les malalties, la previsible manca de retorn de la inversió realitzada en absència d'incentius, i la manca de metodologies específiques per utilitzar en poblacions petites. [...]
Introducción: La investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos huérfanos han estado limitados por la falta de conocimiento sobre las enfermedades, la previsible falta de retorno de la inversión realizada en ausencia de incentivos, y la ausencia de metodologías específicas para aplicar en poblaciones pequeñas. [...]
Background: Research and development of new orphan medicinal products has been limited because of lack of knowledge on the diseases, anticipated lack of return of investment in absence of incentives, and lack of methodologies to deal with small populations. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2.
166 p, 1.0 MB Efectivitat dels Inhibidors de l'Eix Renina-Angiotensina en pacients amb diabetis mellitus tipus 2 i hipertensió arterial a CATalunya. Estudi de cohorts IERACAT / Morros, Rosa ; Torrent Farnell, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia) ; Badia Llach, Xavier, dir. (Consorci Sanitari de Barcelona) ; Antonijoan Arbós, Rosa Ma., , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Objectius: Avaluar la morbiditat i la mortalitat dels pacients diabètics hipertensos tractats amb un inhibidor de l'enzim convertidor d'angiotensina (IECA) i / o un antagonista del receptor d'angiotensina II (ARAII) a Catalunya. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  

Course materials 20 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
6 p, 113.2 KB Farmacologia Aplicada [42358] / Antonijoan Arbós, Rosa Ma ; Agustí Escasany, M. Antònia ; Castel Llobet, Josep Maria ; Diogene Fadini, Eduard ; Marco Valle, Alberto Jesús ; Mora Pérez, Fernando de ; Torrent Farnell, Josep ; Vidal Guitart, Xavier ; Mora Igual, Francesc Xavier ; Gich Saladich, Ignacio José ; Morros Pedros, Rosa Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aplicar els coneixements farmacològics bàsics a l'optimització del desenvolupament (R + D) de fàrmacs i la seva utilització clínica, i ampliar coneixements que facilitin la comprensió de la seva utilització clínica.
Apply basic pharmacological knowledge to drug development optimization (R+D) and clinical use, and expand knowledge to help understand their clinical use.
Aplicar los conocimientos farmacológicos básicos a la optimización del desarrollo (I + D) de fármacos y su utilización clínica, y ampliar conocimientos que faciliten la comprensión de su utilización clínica.

2023-24
Màster Universitari en Farmacologia [1105]
3 documents
2.
7 p, 113.2 KB Farmacologia Clínica [106697] / Pontes Garcia, Caridad ; Diogene Fadini, Eduard ; Farre Albaladejo, Magi ; Torrent Farnell, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura es programa al cinquè curs del Grau de Medicina, quan ja s'han assolit coneixements de patologia general i de l'etiologia, la clínica i el diagnòstic de les principals malalties i síndromes. [...]
The subject is programmed in the fifth year of the Degree in Medicine, when knowledge of general pathology and of the etiology, clinic and diagnosis of the main diseases and syndromes has already been achieved. [...]
La asignatura se programa en el quinto curso del Grado de Medicina, cuando ya se han adquirido conocimientos de patología general y de la etiología, la clínica y el diagnóstico de las principales enfermedades y síndromes. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1509]
3 documents
3.
6 p, 113.0 KB Farmacologia Aplicada [42358] / Antonijoan Arbós, Rosa Ma ; Agustí Escasany, M. Antònia ; Alberola, Jordi ; Badía, A. (Albert) ; Castel Llobet, Josep Maria ; Diogène Fadini, Eduard ; Figueras, Albert 1961- ; Laporte Rosselló, Joan-Ramón ; Marco Valle, Alberto ; Mora Pérez, Fernando de ; Torrent Farnell, Josep ; Vidal Guitart, Xavier ; Mora Igual, Francesc Xavier ; Gich, Ignasi ; Morros, Rosa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aplicar els coneixements farmacològics bàsics a l'optimització del desenvolupament (R + D) de fàrmacs i la seva utilització clínica, i ampliar coneixements que facilitin la comprensió de la seva utilització clínica.
Apply basic pharmacological knowledge to drug development optimization (R+D) and clinical use, and expand knowledge to help understand their clinical use.
Aplicar los conocimientos farmacológicos básicos a la optimización del desarrollo (I + D) de fármacos y su utilización clínica, y ampliar conocimientos que faciliten la comprensión de su utilización clínica.

2022-23
Màster Universitari en Farmacologia [1105]
3 documents
4.
4 p, 101.3 KB Recerca en Farmacologia Clínica [42151] / Antonijoan Arbós, Rosa Ma ; Agustí Escasany, M. Antònia ; Farre, Magi ; Ibáñez Mora, María Luisa ; Torrent Farnell, Josep ; Vidal Guitart, Xavier ; Gich, Ignasi ; Morros, Rosa ; Vedia Urgell, Maria Cristina ; Pontes García, Caridad ; Pérez-Mañá, Clara ; Delgado Espinoza, Claudia Erika ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
1 Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per desenvolupar la recerca clínica de fàrmacs i interpretar els resultats. Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per dur a terme una anàlisi crítica de la investigació clínica.
To apply the basic pharmacologic and methodological knowledge to develop clinical research of drugs and interpret the results. To apply the basic pharmacological and methodological knowledge to carry out a critical analysis of clinical research.
Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para desarrollar la investigación clínica de fármacos e interpretar los resultados. Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para llevar a cabo un análisis crítico de la investigación clínica.

2022-23
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documents
5.
6 p, 109.8 KB Farmacologia en Fisioteràpia [102994] / Antonijoan Arbós, Rosa Ma ; Torrent Farnell, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura és una optativa del tercer curs del Grau de Fisioteràpia. Es programa quan ja s'han assolit coneixements de Biologia, de Fisiologia i de Patologia Medicoquirúrgica. Els objectius formatius de l'assignatura consisteixen en mostrar les bases científiques en que es fonamenta el descobriment i la recerca dels medicaments en las seves fases preclínica i clínica. [...]
The subject is an elective one in the third year of the Degree in Physiotherapy. It is scheduled when students are already reached basic knowledge of Biology, Physiology and Medical-Surgical Pathology. [...]
La asignatura es una optativa del tercer curso del grado de Fisioterapia. Se programa cuando ya se han alcanzado conocimientos de biología, de fisiología y de patología médico-quirúrgica. Los objetivos formativos de la asignatura consisten en presentar las bases científicas en las que se fundamenta el descubrimiento y la investigación de los medicamentos en sus fases preclínica y clínica. [...]

2022-23
Grau en Fisioteràpia [961]
3 documents
6.
9 p, 164.1 KB Farmacologia Clínica [102931] / Diogène Fadini, Eduard ; Farre, Magi ; Torrent Farnell, Josep ; Pontes García, Caridad ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura es programa al cinquè curs del Grau de Medicina, quan ja s'han assolit coneixements de patologia general i de l'etiologia, la clínica i el diagnòstic de les principals malalties i síndromes. [...]
The course is scheduled in the fifth year of the Degree in Medicine, when the students have already achieved knowledge of general pathology and etiology, clinical and diagnostic of the main diseases and syndromes. [...]
La asignatura se programa el quinto curso del Grado de Medicina, cuando ya se han alcanzado conocimientos de patología general y de etiología, de clínica y de diagnóstico de las principales enfermedades y síndromes. [...]

2022-23
Grau en Medicina [1192]
3 documents
7.
7 p, 136.7 KB Farmacologia General [102930] / Agustí Escasany, M. Antònia ; Farre, Magi ; Torrent Farnell, Josep ; Pontes García, Caridad ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura es programa al primer semestre del tercer curs del Grau de Medicina, quan ja s'han assolit coneixements de biologia, de fisiologia i d'histologia, i quan s'inicia l'estudi de les bases de la patologia i les principals síndromes; també correspon al primer contacte amb la clínica. [...]
The subject is programmed for the first semester of the third year of the Degree in Medicine, when knowledge of biology, physiology and histology has already been reached, and when the study of the bases of the pathology and the main syndromes begins; It also corresponds to the first contact with the clinic. [...]
La asignatura se programa el primer semestre del tercer curso del Grado de Medicina, cuando ya se han alcanzado conocimientos de biología, fisiología y de histología, y cuando se inicia el estudio de las bases de la patología y los principales síndromes; también corresponde al primer contacto con la clínica. [...]

2022-23
Grau en Medicina [1192]
3 documents
8.
6 p, 109.7 KB Farmacologia en Fisioteràpia [102994] / Antonijoan Arbós, Rosa Ma ; Torrent Farnell, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura és una optativa del tercer curs del Grau de Fisioteràpia. Es programa quan ja s'han assolit coneixements de Biologia, de Fisiologia i de Patologia Medicoquirúrgica. Els objectius formatius de l'assignatura consisteixen en mostrar les bases científiques en que es fonamenta el descobriment i la recerca dels medicaments en las seves fases preclínica i clínica. [...]
The subject is an elective one in the third year of the Degree in Physiotherapy. It is scheduled when students are already reached basic knowledge of Biology, Physiology and Medical-Surgical Pathology. [...]
La asignatura es una optativa del tercer curso del grado de Fisioterapia. Se programa cuando ya se han alcanzado conocimientos de biología, de fisiología y de patología médico-quirúrgica. Los objetivos formativos de la asignatura consisten en presentar las bases científicas en las que se fundamenta el descubrimiento y la investigación de los medicamentos en sus fases preclínica y clínica. [...]

2021-22
Grau en Fisioteràpia [961]
3 documents
9.
9 p, 164.4 KB Farmacologia Clínica [102931] / Diogène Fadini, Eduard ; Farre, Magi ; Torrent Farnell, Josep ; Pontes García, Caridad ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura es programa al cinquè curs del Grau de Medicina, quan ja s'han assolit coneixements de patologia general i de l'etiologia, la clínica i el diagnòstic de les principals malalties i síndromes. [...]
The course is scheduled in the fifth year of the Degree in Medicine, when the students have already achieved knowledge of general pathology and etiology, clinical and diagnostic of the main diseases and syndromes. [...]
La asignatura se programa el quinto curso del Grado de Medicina, cuando ya se han alcanzado conocimientos de patología general y de etiología, de clínica y de diagnóstico de las principales enfermedades y síndromes. [...]

2021-22
Grau en Medicina [1192]
3 documents
10.
7 p, 136.7 KB Farmacologia General [102930] / Agustí Escasany, M. Antònia (Maria Antònia) ; Farre, Magi ; Torrent Farnell, Josep ; Pontes García, Caridad ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura es programa al primer semestre del tercer curs del Grau de Medicina, quan ja s'han assolit coneixements de biologia, de fisiologia i d'histologia, i quan s'inicia l'estudi de les bases de la patologia i les principals síndromes; també correspon al primer contacte amb la clínica. [...]
The subject is programmed for the first semester of the third year of the Degree in Medicine, when knowledge of biology, physiology and histology has already been reached, and when the study of the bases of the pathology and the main syndromes begins; It also corresponds to the first contact with the clinic. [...]
La asignatura se programa el primer semestre del tercer curso del Grado de Medicina, cuando ya se han alcanzado conocimientos de biología, fisiología y de histología, y cuando se inicia el estudio de las bases de la patología y los principales síndromes; también corresponde al primer contacto con la clínica. [...]

2021-22
Grau en Medicina [1192]
3 documents

Course materials : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.