Resultats globals: 12 registres trobats en 0.04 segons.
Articles, 7 registres trobats
Documents de recerca, 1 registres trobats
Materials acadèmics, 4 registres trobats
Articles 7 registres trobats  
1.
4 p, 191.6 KB Preface : Recursivity in Phonology / Torres-Tamarit, Francesc (Université Paris 8) ; Cabré Monné, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica.)
2021 - 10.5565/rev/catjl.365
Catalan journal of linguistics, Vol. 20 (2021) , p. 5-7 (Presentation)  
2.
14 p, 583.9 KB Els universals lingüístics i el marcatge en l'ensenyament de la pronunciació del català com a llengua estrangera / Torres-Tamarit, Francesc (Université Paris 8) ; Vanrell Bosch, Maria del Mar (Universitat de les Illes Balears)
Aquest article explora la contribució que poden fer els universals lingüístics i la noció del marcatge tipològic a l'ensenyament i aprenentatge del sistema vocàlic i l'entonació del català. L'anàlisi demostra que el català se situa en un nivell mitjà de complexitat tipològica en relació amb les llengües més parlades dels nouvinguts. [...]
This paper explores how language universals and typological markedness can contribute to the process of teaching and learning the vowel system and the intonational phonology of Catalan as a second language. [...]
El presente artículo explora la contribución que pueden hacer los universales lingüísticos y la noción de marcado tipológico a la enseñanza y aprendizaje del sistema vocálico y la entonación del catalán. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.66
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 2 (2021) , p. 35-48 (Investigació i qüestions teòriques)  
3.
2 p, 621.8 KB Els pronoms febles en el català d'Eivissa / Bonet, Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Torres-Tamarit, Francesc (Université Paris 8)
Si bé s'ha estudiat com canvia l'accentuació dels verbs en companyia de pronoms febles en mallorquí, menorquí i en la varietat de Formentera, el Centre de Lingüística Teòrica i la Universitat de París han investigat el cas de l'eivissenc. [...]
Si bien se ha estudiado cómo cambia la acentuación de los verbos en compañía de pronombres débiles en mallorquín, menorquín y en la variedad de Formentera, el Centre de Lingüística Teòrica i la Universidad de París han investigado el caso del ibicenco. [...]

2020
UAB divulga, Desembre 2020
2 documents
4.
25 p, 532.2 KB Verb-Clitic Structures in Eivissan Catalan : Recursive Prosodic Words and Allomorphy / Torres-Tamarit, Francesc (Université Paris 8) ; Bonet, Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
This paper deals with stress shift in verb-clitic structures in Eivissan Catalan, an understudied Romance variety. Within Balearic Catalan, this is the only subdialect in which stress shift is restricted to apply only in second conjugation pre-clitic infinitives, those that, as opposed to other conjugations, have penultimate stress when they are pronounced in isolation. [...]
Aquest treball investiga el desplaçament accentual en estructures verb-clític en eivissenc, una varietat romànica poc estudiada. Dintre del balear, aquest és l'únic subdialecte en el qual el desplaçament accentual només afecta infinitius de la segona conjugació seguits de clític, és a dir, els que, en contrast amb altres conjugacions, tenen accent a la penúltima síl·laba quan no van seguits de clític. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.253
Catalan journal of linguistics, Vol. 18 (2019) , p. 191-215 (Articles)  
5.
3 p, 247.5 KB Introduction / Bonet, Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Torres-Tamarit, Francesc (Centre National de la Recherche Scientifique (França))
2016 - 10.5565/rev/catjl.193
Catalan journal of linguistics, Vol. 15 (2016) , p. 5-7 (Presentation)  
6.
22 p, 618.8 KB L'etiquetatge prosòdic Cat_ToBI / Prieto Vives, Pilar 1965- (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Aguilar, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Mascaró, Ignasi (Institut Menorquí d'Estudis) ; Torres-Tamarit, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vanrell Bosch, Maria del Mar (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article presenta el primer sistema complet d'etiquetatge prosòdic per al català basat en el model mètric autosegmental: el Catalan ToBI o Cat_ToBI. La proposta es basa en resultats d'estudis anteriors i en una anàlisi qualitativa d'un corpus de diferents dialectes del català. [...]
This paper describes the conventions proposed in the first prosodic transcription system within the Tones and Break Indices (ToBI) framework for Catalan: Catalan ToBI or Cat_ToBI. The proposal is based on the previous literature on Catalan intonation and a qualitative analysis of a corpus of spoken Catalan that covers several dialects. [...]

2009
Estudios de fonética experimental, Vol. XVIII (2009) , p. 287-309  
7.
31 p, 525.2 KB A typological study of vowel interactions in Basque / deCastro-Arrazola, Varun (Leiden University & Meertens Institute) ; Cavirani, Edoardo (Meertens Institute) ; Linke, Kathrin (Leiden University & Meertens Institute) ; Torres-Tamarit, Francesc (Vrije Universiteit Amsterdam)
The aim of this paper is to check the factorial typology for a set of phonological constraints on vowel interactions in Basque against corpus data (Hualde and Gaminde 1998, Euskararen Herri Hizkeren Atlasa, 'The Basque Dialectological Atlas') with the help of OT-Help 2. [...]
2015 - 10.5565/rev/isogloss.19
Isogloss, Vol. 1 Núm. 2 (2015) , p. 147-177 (Articles)  

Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
262 p, 891.8 KB Syllabification and Opacity in Harmonic Serialism / Torres-Tamarit, Francesc ; Mascaró, Joan, 1949-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta tesi doctoral explora la teoria del Serialisme Harmònic en el domini de la sil·labificació. El Serialisme Harmònic és una versió derivacional de la Teoria de l'Optimitat (TO) on GEN està constret per una condició de gradualitat segons la qual els candidats generats només introdueixen un sol canvi en relació a l'últim input, fins que la derivació convergeix en el candidat plenament fidel, és a dir, quan cap millora harmònica és possible. [...]
This dissertation explores Harmonic Serialism in the realm of syllabification. Harmonic Serialism is a derivational version of Optimality Theory (OT). In this model, GEN is restrained by a gradualness condition on candidate generation by which candidates only introduce one single modification with respect to the (latest) input, until convergence on the fully faithful candidate is achieved (i. [...]

Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  

Materials acadèmics 4 registres trobats  
1.
5 p, 104.9 KB Fonologia Catalana [105829] / Torres Tamarit, Francesc Josep ; Bonet, Eulàlia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquesta assignatura és la identificació i caracterització dels principals processos fonològics del català, parant una atenció especial en les varietats dialectals més generals.
The goal of this subject is to identiify and characterize the main phonological processes of Catalan, with a special attention to the most general dialectal varieties.
El objetivo de este curso es la identificación y caracterización de los principales procesos fonológicos del catalán, con una atención especial a las variedades dialectales més generales.

2023-24
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
3 documents
2.
5 p, 107.0 KB Gramàtica Descriptiva i Normativa: del So al Mot [105823] / Bonet, Eulàlia ; Torres Tamarit, Francesc Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquesta assignatura és assolir un domini de les propietats lingüístiques bàsiques del català relacionades amb els sons, els morfemes i els mots, distingint els aspectes descriptius dels normatius.
The goal of this course is to achieve a mastering of the basic linguistic properties of Catalan related to sounds, morphemes and words, with a distinction between descriptive and prescriptive aspects.
El objetivo de esta asignatura es conseguir un dominio de las propiedades lingüísticas básicas del catalán relacionadas con los sonidos, los morfemas y las palabras, distinguiendo los aspectos decriptivos de los normativos.

2022-23
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
3 documents
3.
5 p, 104.8 KB Llengua catalana [100702] / Bonet, Eulàlia ; Villalba Nicolas, Xavier ; Salvà i Puig, Sebastià ; Torres Tamarit, Francesc Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Conèixer les bases de la morfologia i la sintaxi del català (unitats, relacions i processos) i la manifestació en català d'alguns universals lingüístics.
To acquire the basic properties of Catalan morphology and syntax (units, relations, processes) and the realization of some universals of grammar in Catalan.
Conocer las bases de la morfología y la sintaxis del catalán (unidades, relaciones y procesos) y la manifestación en catalán de algunos universales lingüísticos.

2022-23
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
4.
8 p, 121.1 KB Introducció a la lingüística [100228] / Gavarro Alguero, Anna ; Balari, Sergio ; Bonet, Eulàlia ; Llisterri Boix, Joaquim ; Real Puigdollers, Cristina ; Ruiz Alonso, Cristina ; Salvà i Puig, Sebastià ; Morosi, Paolo ; Tsiakmakis, Evripidis ; Torres Tamarit, Francesc Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura d'Introducció a la lingüística té per objectiu introduir l'estudiant en l'estudi científic del llenguatge.
The goal of the course is to introduce the student to the scientific study of language.
El objetivo del curso es introducir al estudiante en el estudio científico del lenguaje.

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1508]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents

Vegeu també: autors amb noms similars
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.