Results overview: Found 29 records in 0.02 seconds.
Research literature, 2 records found
Course materials, 27 records found
Research literature 2 records found  
1.
171 p, 3.1 MB De El Ala Oeste a Borgen : la comunicación política en la ficción televisiva / Prieto Martínez, Alberto ; Tous Rovirosa, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La ficció política s'ha convertit, d'ençà el seu 'boom' a finals dels 90 amb l'èxit d''El Ala Oeste'. en una de les formes més fidels de representació del funcionament institucional, les relacions de les institucions amb la societat civil i els mitjans i de com la política ha de comunicar. [...]
La ficción política se ha convertido, desde su 'boom' a finales de los años 90 con el éxito de 'El Ala Oeste', en una de las formas más fieles de representación del funcionamiento institucional, las relaciones de las instituciones con la sociedad civil y de cómo la política debe comunicar. [...]
Political fiction has become, ever since it's popular arise in the late 90's with the successful 'The West Wing', one of the most reliable ways to represent how politics work, how institutions relate to society and media and how politics must communicate. [...]

2017
Grau en Periodisme [971]  
2.
86 p, 3.5 MB DiVerso : l'escenari virtual per poetes de xarxes / Fernández López, Helena ; Tous Rovirosa, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La cultura no és sempre una matèria important pels mitjans de comunicació. D'aquesta manera, molts joves interessats en poesia contemporània troben moltes dificultats per consultar informació especialitzada treballada per professionals de la comunicació. [...]
La cultura no es siempre una materia importante para los medios de comunicación. De este modo, muchos jóvenes interesados en poesía contemporánea encuentran muchas dificultades para consultar información especializada trabajada por profesionales de la comunicación. [...]
Culture is not always an important issue for the media. Therefore, for many young people interested in contemporary poetry is difficult to find specialized information worked by communication professionals. [...]

2017
Grau en Periodisme [971]  

Course materials 27 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 110.7 KB Mètodes Bàsics de Recerca en Comunicació [104773] / Tous Rovirosa, Anna ; Peres Garzezi, Luiz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura es realitza a tercer curs, durant el segon semestre, i pertany al bloc formatiu de la matèria "Investigació en comunicació". Els objectius formatius de l'assignatura són: a) Explicar les diferents formes d'aproximació al coneixement científic i els mètodes i tècniques quantitatius i qualitatius aplicats a l'anàlisi de la comunicació. [...]
The course is taken in the third year, during the second semester, and belongs to the training block of the subject "Research in Communication". The training objectives of the course are: a) To explain the different ways of approaching scientific knowledge and the quantitative and qualitative methods and techniques applied to the analysis of communication. [...]
La asignatura se realiza en el tercer curso, durante el segundo semestre, y pertenece al bloque formativo de la materia "Investigación en comunicación". Los objetivos formales de la asignatura son: a) Explicar las diferentes formas de aproximación al conocimiento científico y los métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas aplicadas al análisis de la comunicación. [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
2.
6 p, 108.6 KB Creació i Desenvolupament de Projectes de Recerca Aplicats al Periodisme [43965] / Simelio Sola, Núria ; Tous Rovirosa, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El mòdul pretén acostar a l'estudiant al disseny, la creació i el desenvolupament de projectes de recerca bàsica i aplicada a l'àrea del periodisme i de la innovació en continguts digitals. Els principals objectius d'aprenentatges són: - Aprendre a planificar un treball científic per a la recerca i la innovació en mitjans. [...]
The course aims to bring the student closer to the design, creation and development of basic and applied research projects in the area of journalism and innovation in digital content. The main learning objectives are: - Learn to plan scientific work for research and innovation in the media. [...]
El módulo pretende acercar al estudiante al diseño, la creación y el desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada al área del periodismo y de la innovación en contenidos digitales. [...]

2022-23
Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals [1392]
3 documents
3.
7 p, 122.9 KB Tecnologies i Sistemes de Producció i Gestió de Continguts Digitals [43964] / Tous Rovirosa, Anna ; Simelio Sola, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El mòdul respon a la necessitat que el professional de la informació conegui els usos i possibilitats que la tecnologia ofereix per al desenvolupament del seu treball quotidià referit a la gestió i producció de continguts. [...]
The course responds to the need for the information professional to know the uses and possibilities that technology offers for the development of his daily work related to the management and production of digitla content. [...]
La asignatura responde a la necesidad de que el profesional de la información conozca los usos y posibilidades que la tecnología ofrece para el desarrollo de su trabajo cotidiano referido a la gestión y producción de contenidos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals [1392]
3 documents
4.
5 p, 107.6 KB Mètodes de Recerca en Comunicació [103858] / Simelio Sola, Núria ; Peres Garzezi, Luiz ; Cervi, Laura ; Tous Rovirosa, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius formatius de l'assignatura són: a) Explicar les diferents formes d'aproximació al coneixement científic i els mètodes i tècniques quantitatius i qualitatius aplicats a l'anàlisi de la comunicació i el periodisme. [...]
The course has the following main learning objectives:: a) To explain the different ways of approaching the scientific knowledge b) To explain the quantitative and qualitative methods and techniques applied to the analysis of communication and journalism. [...]
Los objetivos formativos de la asignatura son: a) Explicar las diferentes formas de aproximación al conocimiento científico y los métodos y técnicas cuantitativos y cualitativos aplicados al análisis de la comunicación y el periodismo. [...]

2022-23
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
5.
6 p, 110.4 KB Mètodes Bàsics de Recerca en Comunicació [104773] / Tous Rovirosa, Anna ; Peres-Neto, Luiz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura es realitza a tercer curs, durant el segon semestre, i pertany al bloc formatiu de la matèria "Investigació en comunicació". Els objectius formatius de l'assignatura són: a) Explicar les diferents formes d'aproximació al coneixement científic i els mètodes i tècniques quantitatius i qualitatius aplicats a l'anàlisi de la comunicació. [...]
The course is taken in the third year, during the second semester, and belongs to the training block of the subject "Research in Communication". The training objectives of the course are: a) To explain the different ways of approaching scientific knowledge and the quantitative and qualitative methods and techniques applied to the analysis of communication. [...]
La asignatura se realiza en el tercer curso, durante el segundo semestre, y pertenece al bloque formativo de la materia "Investigación en comunicación". Los objetivos formales de la asignatura son: a) Explicar las diferentes formas de aproximación al conocimiento científico y los métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas aplicadas al análisis de la comunicación. [...]

2021-22
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
6.
7 p, 117.3 KB Teories Narratives i Gèneres del Discurs [104735] / Lacalle Zalduendo, María Rosario ; Tous Rovirosa, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El semiòleg estructuralista Roland Barthes escrivia en 1966 que la capacitat de narrar és consubstancial a la humanitat i que no ha existit ni existirà mai un poble sense relats. L'origen dels relats es perd en la nit dels temps i es remunta als mites, les religions i els contes de les societats antigues; però també a les representacions figuratives (dibuix, pintura, escultura . [...]
Objectives and contextualization The semiologist Roland Barthes wrote in 1966 that the ability to narrate is inherent to humanity and that there has never been and will never exist a people without stories. [...]
El semiólogo estructuralista Roland Barthes escribía en 1966 que la capacidad de narrar es consubstancial a la humanidad y que no ha existido ni existirá nunca un pueblo sin relatos. El origen de los relatos se pierde en la noche de los tiempos y se remonta a los mitos, las religiones y los cuentos de las sociedades antiguas; pero también a las representaciones figurativas (dibujo, pintura, escultura…), los rituales mágicos y, en general, todas aquellas formas expresivas que convierten el imaginario colectivo y la comunicación humana en historias susceptibles de ser narradas. [...]

2021-22
Grau en Comunicació Interactiva [1423]
3 documents
7.
6 p, 110.8 KB Estructura del Sistema de Comunicació [104721] / Tous Rovirosa, Anna ; Crusafon Baqués, Carmina ; Puig Cepero, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu principal de l'assignatura és introduir a l'alumnat en el coneixement de l'estructura del sistema global de comunicació a partir de quatre dimensions (econònomica, política, sociocultural i tecnològica). [...]
The main objective of the course is to introduce students to the global communication system based on four dimensions (economic, political, sociocultural and technological). The course analyzes the functioning dynamics of digital markets and offers analysis tools to understand the functioning of global interactive communication, with special emphasis on the impact of the internet and technological platforms in the redesign of the digitized communication system itself.
El objetivo principal de la asignatura es introducir al alumnado en el conocimiento de la estructura del sistema global de comunicación a partir de cuatro dimensiones (econónomica, política, sociocultural y tecnológica). [...]

2021-22
Grau en Comunicació Interactiva [1423]
3 documents
8.
7 p, 115.3 KB Narratives Digitals [43963] / Lacalle Zalduendo, María Rosario ; Tous Rovirosa, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La ràpida evolució de les tecnologies digitals en el segle XXI planteja continus reptes als continguts dels mitjans de comunicació. No obstant això, les narratives de l'era del storytelling incloen els elements essencials (temes, motius, estereotips, etc. [...]
The fast evolution of digital technologies in the 21st century poses continuous challenges to the contents of the media. However, the storytelling in the digital era include the essential elements (themes, motives, stereotypes, etc. [...]
La rápida evolución de las tecnologías digitales en el siglo XXI plantea continuos desafíos a los contenidos de los medios de comunicación. Sin embargo, los relatos de la era del storytelling incluyen los elementos esenciales (temas, motivos, estereotipos, etc. [...]

2021-22
Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals [1392]
3 documents
9.
5 p, 128.5 KB Mètodes de Recerca en Comunicació [103858] / Simelio Solà, Núria ; Peres-Neto, Luiz ; Cervi, Laura ; Tous Rovirosa, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius formatius de l'assignatura són: a) Explicar les diferents formes d'aproximació al coneixement científic i els mètodes i tècniques quantitatius i qualitatius aplicats a l'anàlisi de la comunicació i el periodisme. [...]
The course has the following main learning objectives:: a) To explain the different ways of approaching the scientific knowledge b) To explain the quantitative and qualitative methods and techniques applied to the analysis of communication and journalism. [...]
Los objetivos formativos de la asignatura son: a) Explicar las diferentes formas de aproximación al conocimiento científico y los métodos y técnicas cuantitativos y cualitativos aplicados al análisis de la comunicación y el periodismo. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
10.
5 p, 110.4 KB Tendències de Desenvolupament d'Internet [103093] / Tous Rovirosa, Anna ; Salla Garcia, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Analitzar les principals línees d'evolució d'Internet des de la perspectiva de l'ecosistema mediàtic digital. Aprendre a avaluar una empresa mediàtica que desenvolupa les seves activitats a Internet. [...]
Analyze the evolution of the Internet from the perspective of the digital media ecosystem. Learn to evaluate a media company that develops its activities on the Internet. Learn the presentation techniques (oral and written) applied to the analysis of media success case studies.
Analizar las principales líneas de evolución de Internet desde la perspectiva del ecosistema mediático digital. Aprender a evaluar una empresa mediática que desarrolla sus actividades en Internet. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [971]
3 documents

Course materials : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.