Results overview: Found 59 records in 0.02 seconds.
Books and collections, 1 records found
Research literature, 22 records found
Course materials, 6 records found
Personal and institutional archives, 30 records found
Books and collections 1 records found  
1.
12 p, 1.0 MB La comunicació local en l'ecosistema comunicatiu català / Vila Triadú, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
La comunicació local a Catalunya remunta lleugerament en el bienni 2013−2014, després de quatre anys molt negatius, marcats per la crisi econòmica general i la crisi estructural dels mitjans convencionals, així com per l'aparició d'un emergent món digital. [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2015 (Lexikon Informes; 4)
Informe de la comunicació a Catalunya 2013-2014, 2015, p. 61-72  

Research literature 22 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
69 p, 8.8 MB Estudi de la gestió de les xarxes socials a la premsa local del Vallès Occidental i aplicació sobre l'estratègia digital del mitjà Tribuna Maresme / Ponce Torres, Gemma ; Vila Triadú, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La gestió de les xarxes socials als mitjans de comunicació local és una tasca essencial i complexa. En aquest Treball de Fi de Grau s'aprofundeix en aquesta labor a partir d'una observació dels mitjans de comunicació locals escrits i gratuïts de la comarca del Vallès Occidental, juntament amb entrevistes a diferents treballadors dels mitjans analitzats. [...]
La gestión de las redes sociales en los medios de comunicación local es una tarea esencial y compleja. En este Trabajo de Fin de Grado se profundiza en esta labor a partir de una observación de los medios de comunicación locales, escritos y gratuitos de la comarca del Vallès Occidental, juntamente con entrevistas a distintos trabajadores de los medios analizados. [...]
Social network management in the local media is an essential and complex task. This Final Degree Project explores this task in depth based on an observation of the local, written and free media in Vallès Occidental region, complemented with interviews with different employees from the analysed media. [...]

2022
Grau en Periodisme [1432]  
2.
62 p, 4.9 MB Pere Saboya, el mànager català / Martínez Domínguez, Inés ; Vila Triadú, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Elaboració de la fase de preproducció d'un documental. El projecte recull totes les tasques necessàries per poder dur a terme la peça audiovisual. El procediment engloba les fases des de la part de documentació del protagonista, documentals de referència, guió, pla de rodatge fins a les etapes de comercialització i pressupost.
Elaboración de la fase de preproducción de un documental. El proyecto recoge todas las tareas necesarias para poder llevar a cabo la pieza audiovisual. El procedimiento engloba las fases desde la parte de documentación del protagonista, documentales de referencia, guion, plan de rodaje hasta las etapas de comercialización y presupuesto.
Elaboration of the pre-production phase of a documentary. The project includes all the necessary tasks to carry out the audiovisual piece. The procedure includes the phases from the documentation of the protagonist, reference documentaries, script, shooting plan to the stages of marketing and budget.

2022
Grau en Periodisme [1432]  
3.
83 p, 10.3 MB Katch Up STQ : el mitjà juvenil de Sant Cugat del Vallès / Spinnox Lesire, Lisa ; Vila Triadú, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Katch Up STQ és un mitjà de comunicació enfocat exclusivament al jovent santcugatenc, on a través de diverses seccions i temàtiques podran assabentar-se dels esdeveniments de Sant Cugat del Vallès que més els interessen, a més a més de ser un espai de debat i reflexió, on el lector pren protagonisme i esdevé actiu en la rutina periodística i la creació de contingut.
Katch Up STQ es un medio de comunicación enfocado exclusivamente a la juventud sancugatenca, donde a través de distintas secciones y temáticas podrán enterarse de todos los acontecimientos de Sant Cugat del Vallés que más les interesa, además de ser un espacio de debate y reflexión, donde el lector toma el protagonismo y acaba siendo partícipe de la rutina periodística y la creación de contenido.
Katch Up STQ is a media focused exclusively on the youth of Sant Cugat del Vallés, where through different sections and themes they can find out about all the events of Sant Cugat del Vallés that interest them most, as well as being a space for debate and reflection, where the reader takes the lead and ends up being part of the journalistic routine and the creation of content.

2021
Grau en Periodisme [971]  
4.
101 p, 64.2 MB Eduquem diferent : Un cicle d'entrevistes audiovisuals sobre educació i canvi / Martos Imbernón, Laura ; Vila Triadú, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'educació ha estat un dels eixos centrals de debat durant la pandèmia mundial, que davant la reafirmant necessitat de recórrer a les tecnologies per solucionar la barrera social que ha suposat la COVID-19, molts pedagogs i especialistes han posat en dubte l'efectivitat del sistema educatiu una vegada més. [...]
La educación ha sido uno de los ejes centrales de debate durante la pandemia mundial, que ante la reafirmante necesidad de recorrer a las tecnologías para solucionar la barrera social que ha supuesto la COVID-19, muchos pedagogos y especialistas han puesto en duda la efectividad del sistema educativo una vez más. [...]
Education has been one of the main focus on discussion since the world pandemic. Before the reaffirming need of going to technologies to break the social wall that the COVID-19 has supposed, lots of pedagogues and specialists had questioned the effectivity of the educative system again. [...]

2021
Grau en Periodisme [971]  
5.
91 p, 3.7 MB 'Mucho Fútbol': programa esportiu emés a través de les plataformes digitals YouTube i Twitch / Cirac Ayala, Arnau ; Vila Triadú, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Estudi, creació i planificació del projecte periodístic esportiu 'Mucho Fútbol'. Programa que s'emetrà a través de les plataformes digitals YouTube i Twitch i que busca la viabilitat econòmica en un nou format digital allunyat dels mitjans de comunicació tradicionals. [...]
Estudio, creación y planificación del proyecto periodístico deportivo 'Mucho Fútbol'. Programa que se emitirá a través de las plataformas digitales YouTube y Twitch y que busca la viabilidad económica en un nuevo formato digital alejado de los medios de comunicación tradicionales. [...]
Study, creation and planning of the sports journalism project 'Mucho Fútbol'. Program that will be broadcast through the digital platforms YouTube and Twitch and that seeks economic viability in a new digital format away from traditional media. [...]

2021
Grau en Periodisme [971]  
6.
74 p, 7.5 MB Repte Pirineus 3.000 / Mañalich Cortada, Ivette ; Vila Triadú, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Producció d'un documental d'esport de muntanya: Repte Pireineus 3. 000. El treball plasma tota la documentació i tasques necessàries per poder desenvolupar un projecte documental, des de la ideació, passant per totes les fases de guionització, producció, cerca de finançament i fins a l'explotació comercial.
Producción de un documental de deporte de montaña: Reto Pirineos 3. 000. El trabajo plasma toda la documentación y tareas necesarias para poder desarrollar un proyecto documental, desde la ideación, pasando por todas las fases de guionización, producción, búsqueda de información y hasta la explotación comercial.
Production of a mountain sports documentary: Pyrenees 3,000 Challenge. The document includes all the documentation and tasks necessary to be able to develop a documentary project, from the idea, through all the phases of script, production, search of financing and commercial explotation.

2020
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
7.
70 p, 1.4 MB L'Ultra Cerdanya, en directe. Elaboració del projecte periodístic i tècnic de retransmissió en directe per TV d'una cursa de muntanya / Garcia Terrones, Sergi ; Vila i Triadú, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu d'aquest treball és crear un projecte d'una retransmissió en directe per TV d'una cursa de muntanya. A partir d'un pla de producció i realització, es duran a terme totes les tasques tant del vessant tècnic com el periodístic.
El objetivo de este trabajo es crear un proyecto de una retransmisión en directo por TV de una carrera de montaña. A partir de un plan de producción y realización, se llevarán a cabo todas las tareas tanto de la vertiente técnica como la periodística.
The aim of this project is to create a scheme on the live TV broadcasting of a trail running race. Based on a production and performance plan, both technical and journalistic tasks will be carried out.

2020
Grau en Periodisme [971]  
8.
157 p, 5.2 MB Desde Dentro : conceptualización y creación de una sección IGTV en UAB Campus Media / Arbolí Simó, Ariadna ; Hodda, Inass ; Robres Roca, Emma ; Vila Triadú, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Desde Dentro és un projecte que s'emmarca dins d'UAB Campus Mèdia per donar veu als interessos i preocupacions de la comunitat universitària a través d'una secció d'IGTV. Consta de sis capítols protagonitzats per joves que aborden, de manera personal, les temàtiques escollides, on la interactivitat beneficia la connexió entre els espectadors i els protagonistes mitjançant les funcions que proporciona Instagram.
Desde Dentro es un proyecto que se enmarca dentro de UAB Campus Media para dar voz a los intereses y las preocupaciones de la comunidad universitaria a través de una sección de IGTV. Consta de seis capítulos protagonizados por jóvenes que abordan, de manera personal, las temáticas escogidas, donde la interactividad beneficia la conexión entre espectadores y protagonistas mediante las funciones de Instagram.
Desde Dentro is a project included in UAB Campus Media to give a voice to the interests and concerns of the university community through and IGTV section. It is composed of six episodes led by young people who adress, on a personal point of view, the chosen subjects, where the interactivity benefits the connection between the audience and the leads via Instagram's features.

2020
Grau en Periodisme [971]  
9.
51 p, 1.3 MB Refugiats LGTBI a Catalunya / Maach Enguita, Leila ; Vila Triadú, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Milers de persones han de fugir del seu país per no poder expressar la seva orientació sexual o identitat de gènere amb llibertat. Catalunya és el destí d'algunes d'elles. Però l'acollida no és fàcil i aquests refugiats pateixen alguns problemes per poder integrar-se al seu nou país. [...]
Miles de personas tienen que huir de sus países por no poder expresar su orientación sexual o identidad de género con libertad. Cataluña es el destino de algunas de ellas. Pero la acogida no es fácil y estos refugiados sufren algunos problemas para poder integrarse en su nuevo país. [...]
Thousands of people have to run away from their countries because they cannot freely express their sexual orientation or gender identity. Catalonia is the destiny of some of them. But the assistance is not easy and most of these refugees suffer some problems to being able to integrate in their new country. [...]

2019
Grau en Periodisme [971]  
10.
90 p, 2.9 MB Elaboración de un plan de comunicación para un club de fútbol amateur : UCF Santa Perpetua / Hernández Murillo, Daniel ; Vila i Triadú, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Projecte universitari centrat en millorar l'activitat comunicativa de la Unificación Club de Fútbol Santa Perpetua, entitat centenària que compta amb més de 35 equips. El resultat final es basa en la creació d'un pla de comunicació que ajudi a potenciar la imatge del club davant els seus públics.
Proyecto universitario centrado en mejorar la actividad comunicativa de la Unificación Club de Fútbol Santa Perpetua, entidad centenaria que cuenta con más de 35 equipos. El resultado final se basa en la creación de un plan de comunicación que ayude a potenciar la imagen del club frente a sus públicos.
University Project focused on improving the communicative activity of the Unificación Club de Fútbol Santa Perpetua, centenary association with more tan 35 football teams. The goal is to elaborate a communicative plan that helps to boost the image of the club with his fans.

2018
Grau en Periodisme [971]  

Research literature : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 6 records found  
1.
3 p, 97.4 KB Fonaments Tecnològics de l'Audiovisual [105002] / Hernández Gómez, Juan Bautista ; Vila Triadú, Joan ; Padilla, Adrián ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'adquisició d'uns coneixements teòric/pràctics que serveixin de base per a compendre la tecnologia audiovisual, la seva evolució històrica, situació actual i perspectives de futur.
La adquisición de conocimientos teórico/prácticos que sirvan de base para comprender la tecnología audiovisual, su evolución histórcia y perspectivas de futuro.

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
2.
5 p, 110.0 KB Tecnologies de la Informació i la Comunicació [103841] / Guimerà Orts, Josep Àngel ; Vila Triadú, Joan ; Longhi, Ludovico ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura s'integra dins la matèria "Comunicació", que inclou també les assignatures d'Història de la comunicació, Llenguatges comunicatius escrits i audiovisuals, Estructura de la comunicació i Teories de la comunicació. [...]
This course is part of the subject "Communication", which also includes the subjects of History of Communication, Written and Audiovisual Communication Languages, Structure of Communication and Communication Theories. [...]
Esta asignatura se integra dentro de la materia "Comunicación", que incluye también las asignaturas de Historia de la comunicación, Lenguajes comunicativos escritos y audiovisuales, Estructura de la comunicación y Teorías de la comunicación. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
3.
3 p, 98.4 KB Fonaments Tecnològics de l'Audiovisual [105002] / Hernández Gómez, Juan Bautista ; Vila Triadú, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'adquisició d'uns coneixements teòric/pràctics que serveixin de base per a compendre la tecnologia audiovisual, la seva evolució històrica, situació actual i perspectives de futur.
La adquisición de conocimientos teórico/prácticos que sirvan de base para comprender la tecnología audiovisual, su evolución histórcia y perspectivas de futuro.

2021-22
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
4.
5 p, 110.8 KB Tecnologies de la Informació i la Comunicació [103841] / Guimerà Orts, Josep Àngel ; Vila Triadú, Joan ; Longhi, Ludovico ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura s'integra dins la matèria "Comunicació", que inclou també les assignatures d'Història de la comunicació, Llenguatges comunicatius escrits i audiovisuals, Estructura de la comunicació i Teories de la comunicació. [...]
This course is part of the subject "Communication", which also includes the subjects of History of Communication, Written and Audiovisual Communication Languages, Structure of Communication and Communication Theories. [...]
Esta asignatura se integra dentro de la materia "Comunicación", que incluye también las asignaturas de Historia de la comunicación, Lenguajes comunicativos escritos y audiovisuales, Estructura de la comunicación y Teorías de la comunicación. [...]

2021-22
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
5.
6 p, 114.6 KB Tecnologies de la Informació i la Comunicació [103841] / Ribes Guardia, Francesc Xavier ; Vila Triadú, Joan ; Longhi, Ludovico ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura s'integra dins la matèria "Comunicació", que inclou també les assignatures d'Història de la comunicació, Llenguatges comunicatius escrits i audiovisuals, Estructura de la comunicació i Teories de la comunicació. [...]
Esta asignatura se integra dentro de la materia "Comunicación", que incluye también las asignaturas de Historia de la comunicación, Lenguajes comunicativos escritos y audiovisuales, Estructura de la comunicación y Teorías de la comunicación. [...]

2020-21
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
Grau en Comunicació Audiovisual [968]
3 documents
6.
3 p, 97.9 KB Fonaments Tecnològics de l'Audiovisual [105002] / Hernández Gómez, Juan Bautista ; Vila Triadú, Joan ; Longhi, Ludovico ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'adquisició d'uns coneixements teòric/pràctics que serveixin de base per a compendre la tecnologia audiovisual, la seva evolució històrica, situació actual i perspectives de futur.
La adquisición de conocimientos teórico/prácticos que sirvan de base para comprender la tecnología audiovisual, su evolución histórcia y perspectivas de futuro.

2020-21
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents

Personal and institutional archives 30 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
93 p, 265.0 MB Volpone / Tasis, Rafael ; Jonson, Ben ; Triadú, Joan 1921-2010
19--?  
2.
2 p, 781.1 KB L'ombra de l'atzavara i la crítica / Triadú, Joan 1921-2010
1964
Xaloc, núm. 2, juliol-agost de 1964, p. 16-17  
3.
1 p, 1.9 MB Un gran escriptor i un gran català / Triadú, Joan 1921-2010
1994
Avui, dissabte 23 de juliol de 1994, p. 38  
4.
1 p, 1.4 MB Calders: el conte o l'art de pensar / Triadú, Joan 1921-2010
1984
Avui del Diumenge, 30 de desembre de 1984, p. 2  
5.
1 p, 861.8 KB Jordi Arbonès per comprendre Pedrolo / Triadú, Joan 1921-2010
Notícia on s'esmenta l'obra Pedrolo contra els límits de Jordi Arbonès, publicada a l'Avui.
20 juliol 1980  
6.
1 p, 1.7 MB Panoràmica d'una societat / Triadú, Joan 1921-2010
Notícia i crítica sobre la publicació catalana de Middlemarch de George Eliot traduïda per Jordi Arbonès, publicada a l'Avui.
8 juny 1995  
7.
1 p, 784.6 KB Aversió a la vulgaritat / Triadú, Joan 1921-2010
Notícia i crítica sobre la publicació catalana de La copa daurada de Henry James traduïda per Jordi Arbonès, publicada a l'Avui.
13 juliol 1995  
8.
1 p, 1.0 MB Recerca del mite / Triadú, Joan 1921-2010
Notícia i crítica sobre la publicació catalana de Henderson, el rei de la pluja de Saul Bellow, on s'esmenta Jordi Arbonès per haver traduït altres obres de l'autor.
1991?  
9.
1 p, 1.2 MB Barroc i negre / Triadú, Joan 1921-2010
Notícia i crítica sobre la publicació catalana d'El llegat de Humboldt de Saul Bellow, traduïda per Jordi Arbonès, publicada a l'Avui.
21 abril 1990  
10.
1 p, 1.0 MB Philip Larkin i la neu com a símbol / Triadú, Joan 1921-2010
Notícia i crítica sobre la publicació catalana d'Una noia a l'hivern.
5 maig 1990  

Personal and institutional archives : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Triadú, Joan,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.