El término de búsqueda Universitat Autònoma de Barcelona Biblioteca de Ciències Socials en el índice autor no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
111352   Universitat Autònoma de Barcelona
3   Universitat Autònoma de Barcelona (InCom
3   Universitat Autònoma de Barcelona (InCom UAB)
1   Universitat Autònoma de Barcelona ARCHAEOM
1   Universitat Autònoma de Barcelona Àrea d'Arquitectura i Urbanisme
1   Universitat Autònoma de Barcelona Càtedra "El cervell social"
2   Universitat Autònoma de Barcelona Centre d'Estudis d'Història de les Ciències
1   Universitat Autònoma de Barcelona Centre d'Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva
1   Universitat Autònoma de Barcelona Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies
2   Universitat Autònoma de Barcelona Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)