Resultats globals: 39 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 3 registres trobats
Materials acadèmics, 36 registres trobats
Documents de recerca 3 registres trobats  
1.
95 p, 6.8 MB Los diseños cuasi-experimentales en la investigación clínica. Su utilidad y limitaciones para la inferencia causal en la práctica clínica / Chaves Morelli, Marcelo S. ; Urrútia Cuchí, Gerard, dir. ; Bonfill, X. (Xavier), dir.
INTRODUCCIÓ. Per valorar la seva utilitat en la realització d'inferències causals vàlides a la pràctica mèdica, la present tesi presenta tres estudis. Dues quasi-experimentals (ECE/DCE) que no utilitzen aleatorització per assignar la intervenció i un de validació de resultats. [...]
INTRODUCCIÓN. Para valorar su utilidad en la realización de inferencias causales válidas en la práctica médica, la presente tesis, presenta tres estudios. Dos cuasi-experimentales (ECE/DCE) que no utilizan aleatorización para asignar la intervención y uno de validación de resultados. [...]
INTRODUCTION. To assess its usefulness in making valid causal inferences in medical practice, this thesis presents three studies. Two quasi-experimental (Q-ES/Q-ED) that did not use randomization to assign the intervention and one for validation of results. [...]

2021  
2.
264 p, 13.6 MB Sex and gender considerations in clinical research on sepsis : sex-and gender-based analysis and prognostic effect / Antequera, Alba ; Bonfill, X. (Xavier), dir. ; Urrútia Cuchí, Gerard, dir. ; Zamora Romero, Javier, dir.
Rerefons: Històricament la recerca i el coneixement produïts des d'occident sovint han reproduït les dinàmiques de diferents sistemes d'opressió estructural. L'evidència derivada d'aquestes metodologies córre el risc d'ignorar les necessitats de l'atenció sanitària i els valors i preferències de la majoria de la població que, alhora, està formada per un mosaic de grups atravessats per múltiples eixos de desigualtat. [...]
Antecedentes: Históricamente, la tradición científica occidental ha reproducido los sistemas de estructuras opresivas. Este conocimiento corre el riesgo de desatender las necesidades de atención en salud y los valores y preferencias de la mayoría de la población que, a su vez, está formada por un mosaico de grupos atravesados por múltiples ejes de desventaja. [...]
Background: Historically, western-oriented research knowledge and approaches have often reproduced the dynamics of different structural oppression systems. The evidence derived from these methodologies is at risk of disregarding the needs of health care and values and preferences of most of the population that, in turn, is composed of a mosaic in which groups experiencing multiple axes of disadvantage. [...]

2022  
3.
168 p, 10.8 MB Tamizaje de la enfermedad renal crónica y uso de eritropoyetina para el manejo de la anemia en pacientes en diálisis / Coronado Daza, Jorge Antonio ; Urrutia Cuchí, Gerard, dir. ; Bonfill, X. (Xavier), dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva
Antecedentes: la enfermedad renal crónica es un problema que ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Se espera que la incidencia y prevalencia aumente en las próximas décadas impactando en la morbi-mortalidad de origen cardiovascular y en el costo para los sistemas de salud. [...]
Background: Chronic kidney disease is a problem that has reached epidemic proportions worldwide. It is expected that the incidence and prevalence will increase in the coming decades impacting cardiovascular morbidity and mortality and the cost to health systems. [...]

2019  

Materials acadèmics 36 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4 p, 102.0 KB Treball de Final de Màster [44423] / Bonfill Cosp, Xavier ; Gich Saladich, Ignacio José ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Castells Oliveres, Francesc Xavier ; Ferrer Fores, María Montserrat ; Pascual Lopez, Antonio ; Lopez Contreras Gonzalez, Joaquin ; Sola Arnau, Ivan ; Quintana Ruiz, Maria Jesús ; Bolibar Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Generar un informe complert resultant de l'aplicació dels coneixements adquirits durant el curs en el format habitual de les publicacions científiques i preparat per ser defensat davant d'un tribunal. [...]
To produce a detailed report resulting from the application of the knowledge gained during the Master's course in the usual format of scientific publications prepared to be defended before an evaluation panel. [...]
Generar un informe completo resultante de la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso en el formato habitual de las publicaciones científicas y preparado para ser defendido ante un tribunal. [...]

2023-24
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documents
2.
4 p, 101.4 KB Pràctiques de Recerca [44422] / Bonfill Cosp, Xavier ; Esteve Pardo, Guadalupe ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Antonijoan Arbos, Rosa Maria ; Castells Oliveres, Francesc Xavier ; Ferrer Fores, María Montserrat ; Pascual Lopez, Antonio ; Lopez Contreras Gonzalez, Joaquin ; Sola Arnau, Ivan ; Quintana Ruiz, Maria Jesús ; Bolibar Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Selva Olid, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
1 Vincular-se a un grup de recerca experimentat per aprendre les habilitats investigadores més importants relacionades amb el treball de recerca a desenvolupar.
1 To get involved with an experienced research group to acquire the most important research skills related to the research work that will be carried out.
1 Vincularse a un grupo de investigación experimentado para aprender las habilidades investigadoras más importantes relacion.

2023-24
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documents
3.
8 p, 111.5 KB Recerca Clínica Avançada [44210] / Urrutia Cuchi, Gerard ; Farre Albaladejo, Magi ; Webb Youdale, Susan ; Gich Saladich, Ignacio José ; Bonfill Cosp, Xavier ; Sola Arnau, Ivan ; Bascuñana Ambros, Helena ; Sopena Galindo, Nieves ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aquest mòdul es planteja com a formació avançada en metodologies de la recerca enfocades als àmbits relacionats amb les ciències de la salut, aprofundint en alguns aspectes específics d'especial rellevància que han estat tractats més superficialment en el mòdul introductori de metodologia bàsica. [...]
This module is considered as advanced training in research methodologies focused on fields related to health sciences, further exploring some specific aspects of special relevance that were taught superficially in the introductory module of basic methodology. [...]
Este módulo se plantea como formación avanzada en metodologías de la investigación enfocadas a los ámbitos relacionados con las ciencias de la salud, profundizando en algunos aspectos específicos de especial relevancia que han sido tratados superficialmente en el módulo introductorio de metodología básica. [...]

2023-24
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documents
4.
5 p, 113.5 KB Metodologia Bàsica en Recerca Clínica [42148] / Bonfill Cosp, Xavier ; Esteve Pardo, Guadalupe ; Gich Saladich, Ignacio José ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Muñoz Rodríguez, Miguel Angel ; Antonijoan Arbos, Rosa Maria ; Sola Arnau, Ivan ; Quintana Ruiz, Maria Jesús ; Bolibar Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Selva Olid, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La finalitat d'aquest mòdul és comprendre els fonaments metodològics de la investigació clínica i del raonament epidemiològic per poder dissenyar i realitzar estudis específics sobre problemes de la pràctica clínica i comunitària. [...]
The objetive of this module is to understand the methodological foundations of clinical research epidemiological reasoning to be able to design and carry out specific studies on practical problems clinical and community. [...]
La finalidad de este módulo es comprender los fundamentos metodológicos de la investigación clínica y del razonamiento epidemiológico para poder diseñar y realizar estudios específicos sobre problemas de la práctica clínica y comunitaria. [...]

2023-24
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documents
5.
5 p, 106.9 KB Epidemiologia Clínica i Estadística [42147] / Bonfill Cosp, Xavier ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Castells Oliveres, Francesc Xavier ; Ferrer Fores, María Montserrat ; Pascual Lopez, Antonio ; Lopez Contreras Gonzalez, Joaquin ; Sola Arnau, Ivan ; Quintana Ruiz, Maria Jesús ; Bolibar Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Clàssicament l'Epidemiologia s'ha concentrat en l'estudi de les epidèmies però l'Epidemiologia clínica es focalitza en l'aplicació dels mètodes epidemiològics per estudiar i resoldre millor els problemes clínics dels pacients, analitzant els determinants i els efectes de les decisions clíniques.
Epidemiology has put the focus on the study of epidemics, but clinical epidemiology focuses on the application of epidemiological approaches to better study and to solve clinical problems of patients by analyzing determinants and the effects of clinical decisions.
Clásicamente la Epidemiología se ha concentrado en el estudio de las epidemias pero la Epidemiología clínica se focaliza en la aplicación de los métodos epidemiológicos para estudiar y resolver mejor los problemas clínicos de los pacientes, analizando los determinantes y los efectos de las decisiones clínicas.

2023-24
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documents
6.
4 p, 101.7 KB Treball de Final de Màster [44423] / Bonfill, X. (Xavier) ; Gich, Ignasi ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Castells Oliveres, Francesc Xavier ; Ferrer Forés, Maria Montserrat ; Pascual López, Antonio ; Lopez Contreras Gonzalez, Joaquin ; Sola Arnau, Ivan ; Quintana Ruiz, Maria Jesús ; Bolibar i Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Generar un informe complert resultant de l'aplicació dels coneixements adquirits durant el curs en el format habitual de les publicacions científiques i preparat per ser defensat davant d'un tribunal.
To produce a detailed report resulting from the application of the knowledge gained during the Master's course in the usual format of scientific publications prepared to be defended before an evaluation panel.
Generar un informe completo resultante de la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso en el formato habitual de las publicaciones científicas y preparado para ser defendido ante un tribunal.

2022-23
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documents
7.
4 p, 101.3 KB Pràctiques de Recerca [44422] / Bonfill, X. (Xavier) ; Esteve Pardo, Guadalupe ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Antonijoan Arbós, Rosa Ma ; Castells Oliveres, Francesc Xavier ; Ferrer Forés, Maria Montserrat ; Pascual López, Antonio ; Lopez Contreras Gonzalez, Joaquin ; Sola Arnau, Ivan ; Quintana Ruiz, Maria Jesús ; Bolibar i Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Selva Olid, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Vincular-se a un grup de recerca experimentat per aprendre les habilitats investigadores més importants relacionades amb el treball de recerca a desenvolupar.
To get involved with an experienced research group to acquire the most important research skills related to the research work that will be carried out.
Vincularse a un grupo de investigación experimentado para aprender las habilidades investigadoras más importantes relacion.

2022-23
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documents
8.
6 p, 109.2 KB Recerca Clínica Avançada [44210] / Urrutia Cuchi, Gerard ; Farre, Magi ; Sabriá-Leal, M ; Webb Youdale, Susan ; Gich, Ignasi ; Bonfill, X. (Xavier) ; Sola Arnau, Ivan ; Bascuñana Ambrós, Maria Elena ; Sopena, Nieves ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aquest mòdul es planteja com a formació avançada en metodologies de la recerca enfocades als àmbits relacionats amb les ciències de la salut, aprofundint en alguns aspectes específics d'especial rellevància que han estat tractats més superficialment en el mòdul introductori de metodologia bàsica. [...]
This module is considered as advanced training in research methodologies focused on fields related to health sciences, further exploring some specific aspects of special relevance that were taught superficially in the introductory module of basic methodology. [...]
Este módulo se plantea como formación avanzada en metodologías de la investigación enfocadas a los ámbitos relacionados con las ciencias de la salud, profundizando en algunos aspectos específicos de especial relevancia que han sido tratados superficialmente en el módulo introductorio de metodología básica. [...]

2022-23
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documents
9.
5 p, 113.5 KB Metodologia Bàsica en Recerca Clínica [42148] / Bonfill, X. (Xavier) ; Esteve Pardo, Guadalupe ; Gich, Ignasi ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Muñoz Rodríguez, Miguel Angel ; Antonijoan Arbós, Rosa Ma ; Sola Arnau, Ivan ; Quintana Ruiz, Maria Jesús ; Bolibar i Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Selva Olid, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La finalitat d'aquest mòdul és comprendre els fonaments metodològics de la investigació clínica i del raonament epidemiològic per poder dissenyar i realitzar estudis específics sobre problemes de la pràctica clínica i comunitària. [...]
The objetive of this module is to understand the methodological foundations of clinical research epidemiological reasoning to be able to design and carry out specific studies on practical problems clinical and community. [...]
La finalidad de este módulo es comprender los fundamentos metodológicos de la investigación clínica y del razonamiento epidemiológico para poder diseñar y realizar estudios específicos sobre problemas de la práctica clínica y comunitaria. [...]

2022-23
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documents
10.
4 p, 105.3 KB Epidemiologia Clínica i Estadística [42147] / Bonfill, X. (Xavier) ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Castells Oliveres, Francesc Xavier ; Ferrer Forés, Maria Montserrat ; Pascual López, Antonio ; Lopez Contreras Gonzalez, Joaquin ; Sola Arnau, Ivan ; Quintana Ruiz, Maria Jesús ; Bolibar i Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
1 Clàssicament l'Epidemiologia s'ha concentrat en l'estudi de les epidèmies però l'Epidemiologia clínica es focalitza en l'aplicació dels mètodes epidemiològics per estudiar i resoldre millor els problemes clínics dels pacients, analitzant els determinants i els efectes de les decisions clíniques.
Epidemiology has put the focus on the study of epidemics, but clinical epidemiology focuses on the application 1 Epidemiology has put the focus on the study of epidemics, but clinical epidemiology focuses on the application of epidemiological approaches to better study and to solve clinical problems of patients by analyzing determinants and the effects of clinical decisions.
Clásicamente la Epidemiología se ha concentrado en el estudio de las epidemias pero la 1 Clásicamente la Epidemiología se ha concentrado en el estudio de las epidemias pero la Epidemiología clínica se focaliza en la aplicación de los métodos epidemiológicos para estudiar y resolver mejor los problemas clínicos de los pacientes, analizando los determinantes y los efectos de las decisiones clínicas.

2022-23
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documents

Materials acadèmics : 36 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.