Results overview: Found 19 records in 0.02 seconds.
Research literature, 3 records found
Course materials, 16 records found
Research literature 3 records found  
1.
Cancer incidence related to pharmacological treatment of hepatitis C virus infection / Ríos Guillermo, José Pedro ; Pontes García, Caridad, dir. ; Torres Benítez, Ferran, dir. ; Valle Cano, Marta, dir.
Antecedents i objectius: La infecció crònica pel virus de l'hepatitis C (VHC) provoca cirrosi hepàtica i carcinoma hepatocel·lular (CHC). Els primers tractaments destinats a eradicar el VHC empraven interferó, sovint amb ribavirina (IFN); eren mal tolerats i reservats a pacients en bones condicions físiques. [...]
Antecedentes y objetivos: La infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) provoca cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular (CHC). Los primeros tratamientos destinados a erradicar el VHC utilizaban interferón, a menudo con ribavirina (IFN); eran mal tolerados y reservados a pacientes en buenas condiciones físicas. [...]
Background & Aims: Chronic infection by hepatitis C virus (HCV) is a well-known cause of morbi-mortality, by causing liver cirrhosis and eventually hepatocellular carcinoma (HCC). First treatments aimed to eradicate HCV were interferon (IFN) based regimes, generally associated to ribavirin; these were poorly tolerated and thus were used only in very fit patients. [...]

2022
   
2.
187 p, 4.2 MB Farmacología de la interacción del tetrahidrocannabinol y cannabidiol en voluntarios sanos / Pla Juncà, Francesc ; Pla Juncà, Francesc, dir. ; Valle Cano, Marta, dir.
L'ús dels cannabinoides, especialment el tetrahidrocannabinol (THC) i el cannabidiol (CBD), estan alçant-se com a alternativa terapèutica en determinades patologies. El primer s'utilitza per al tractament de nàusees i vòmits en pacients sotmesos a quimioteràpia, per el tractament de l'anorèxia associada a VIH, així com pel tractament de l'espasticitat associada a esclerosi múltiple (EM). [...]
El uso de los cannabinoides, en especial el tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD), están alzándose como alternativa terapéutica en determinadas patologías. El primero se utiliza para el tratamiento de náuseas y vómitos en pacientes sometidos a quimioterapia, para el tratamiento de la anorexia asociada a VIH, así como para el tratamiento de la espasticidad asociada a esclerosis múltiple (EM). [...]
The use of cannabinoids, especially tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD), are rising as a therapeutic alternative in certain pathologies. The former is used to treat nausea and vomiting in patients undergoing chemotherapy, for the treatment of anorexia associated with HIV, as well as for the treatment of spasticity associated with multiple sclerosis (MS). [...]

2022  
3.
87 p, 2.4 MB Asociación de los polimorfismos C677T y A1298C del gen de la metilentetrahidrofolato reductasa con la efectividad del tratamiento con quimioterapia en una cohorte de pacientes costarricenses con cáncer colorrectal metastásico / Ramos Esquivel, Allan ; Valle Cano, Marta, dir.
Objectiu: Les fluoropirimidines són el pilar del tractament citotòxic per als pacients amb càncer colorectal. No obstant això, la resposta farmacològica a aquests agents varia segons l'individu. [...]
Objetivo: Las fluoropirimidinas son el pilar del tratamiento citotóxico para los pacientes con cáncer colorrectal. Sin embargo, la respuesta farmacológica a estos agentes es variable entre individuos. [...]
Aim: Fluoropyrimidines are the core of cytotoxic treatment for patients with colorectal cancer. However, the pharmacological response to these agents is variable among individuals. The aim of this study is to determine if the C677T (rs1801133) and A1298C (rs18011131) polymorphisms of the methylenetetrahydrofolate reductase gene affect the toxicity and efficacy of chemotherapy schemes based on fluoropyrimidines as treatment for patients with metastatic colorectal cancer. [...]

2022  

Course materials 16 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
4 p, 108.1 KB Farmacologia Bàsica Avançada [42359] / Jiménez Altayo, Francesc ; Alberola, Jordi ; Badia Sancho, A.. (Albert) ; Barbadilla Prados, Antonio ; Bassols Teixidó, Anna Maria ; Clos, M. Victoria ; Giraldo, Jesús ; Vila Calsina, Elisabet ; Gich, Ignasi ; Pontes García, Caridad ; Seoane Suárez, Joan ; Cortés, Javier ; Valle Cano, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Adquirir els coneixements científics bàsics de farmacologia i aprofundir en els conceptes fisiològics, bioquímics i genètics que els sustenten. Introducció als criteris d'ús clínic dels fàrmacs. [...]
Adquirir los conocimientos científicos básicos de farmacología y profundizar en los conceptos fisiológicos, bioquímicos y genéticos que los sustentan. Introducción a los criterios de uso clínico de los fármacos. [...]

2019-20
Màster Universitari en Farmacologia [1105]
3 documents
2.
6 p, 112.4 KB Farmacologia Aplicada [42358] / Valle Cano, Marta ; Agustí Escasany, M. Antònia, (Maria Antònia) ; Badia Sancho, A.. (Albert) ; Castel Llobet, Josep Maria ; Diogène Fadini, Eduard ; Figueras, Albert 1961- ; Laporte Roselló, Joan Ramon ; Marco Valle, Alberto ; Mora Pérez, Fernando de ; Torrent Farnell, Josep ; Vidal Guitart, Xavier ; Mora Igual, Francesc Xavier ; Gich, Ignasi ; Morros, Rosa ; Antonijoan Arbós, Rosa Ma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aplicar els coneixements farmacològics bàsics a l'optimització del desenvolupament (R + D) de fàrmacs i la seva utilització clínica, i ampliar coneixements que facilitin la comprensió de la seva utilització clínica.
Aplicar los conocimientos farmacológicos básicos a la optimización del desarrollo (I + D) de fármacos y su utilización clínica, y ampliar conocimientos que faciliten la comprensión de su utilización clínica.

2019-20
Màster Universitari en Farmacologia [1105]
3 documents
3.
4 p, 100.4 KB Recerca en Farmacologia Clínica [42151] / Valle Cano, Marta ; Agustí Escasany, M. Antònia, (Maria Antònia) ; Farre, Magi ; Ibáñez Mora, María Luisa ; Vidal Guitart, Xavier ; Pontes García, Caridad ; Pérez-Mañá, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per desenvolupar la recerca clínica de fàrmacs i interpretar els resultats. Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per dur a terme una anàlisi crítica de la investigació clínica.
Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para desarrollar la investigación clínica de fármacos e interpretar los resultados. Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para llevar a cabo un análisis crítico de la investigación clínica.

2019-20
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documents
4.
5 p, 111.2 KB Metodologia Bàsica en Recerca Clínica [42148] / Bonfill, X. (Xavier) ; Esteve Pardo, Guadalupe ; Gich, Ignasi ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Muñoz Rodríguez, Miguel Angel ; Antonijoan Arbós, Rosa Ma ; Valle Cano, Marta ; Bolibar i Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Selva Olid, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La finalitat d'aquest mòdul és comprendre els fonaments metodològics de la investigació clínica i del raonament epidemiològic per poder dissenyar i realitzar estudis específics sobre problemes de la pràctica clínica i comunitària. [...]
La finalidad de este módulo es comprender los fundamentos metodológicos de la investigación clínica y del razonamiento epidemiológico para poder diseñar y realizar estudios específicos sobre problemas de la práctica clínica y comunitaria. [...]

2019-20
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documents
5.
6 p, 85.1 KB Farmacologia Aplicada [42358] / Valle Cano, Marta ; Agustí Escasany, M. Antònia, (Maria Antònia) ; Badia Sancho, A.. (Albert) ; Castel Llobet, Josep Maria ; Diogène Fadini, Eduard ; Figueras, Albert 1961- ; Laporte Roselló, Joan Ramon ; Marco Valle, Alberto ; Mora Pérez, Fernando de ; Torrent Farnell, Josep ; Vidal Guitart, Xavier ; Mora Igual, Francesc Xavier ; Gich, Ignasi ; Morros, Rosa ; Antonijoan Arbós, Rosa Ma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aplicar els coneixements farmacològics bàsics a l'optimització del desenvolupament (R + D) de fàrmacs i la seva utilització clínica, i ampliar coneixements que facilitin la comprensió de la seva utilització clínica.
Aplicar los conocimientos farmacológicos básicos a la optimización del desarrollo (I + D) de fármacos y su utilización clínica, y ampliar conocimientos que faciliten la comprensión de su utilización clínica.

2018-19
Màster Universitari en Farmacologia [1105]
2 documents
6.
4 p, 74.0 KB Recerca en Farmacologia Clínica [42151] / Valle Cano, Marta ; Agustí Escasany, M. Antònia, (Maria Antònia) ; Farre, Magi ; Ibáñez Mora, María Luisa ; Vidal Guitart, Xavier ; Pontes García, Caridad ; Pérez-Mañá, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per desenvolupar la recerca clínica de fàrmacs i interpretar els resultats. Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per dur a terme una anàlisi crítica de la investigació clínica.
2018-19
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]  
7.
4 p, 80.9 KB Farmacologia Bàsica Avançada [42359] / Jiménez Altayo, Francesc ; Alberola, Jordi ; Badia Sancho, A.. (Albert) ; Barbadilla Prados, Antonio ; Bassols Teixidó, Anna Maria ; Clos, M. Victoria ; Giraldo, Jesús ; Vila Calsina, Elisabet ; Gich, Ignasi ; Pontes García, Caridad ; Seoane Suárez, Joan ; Cortés, Javier ; Valle Cano, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Adquirir els coneixements científics bàsics de farmacologia i aprofundir en els conceptes fisiològics, bioquímics i genètics que els sustenten. Introducció als criteris d'ús clínic dels fàrmacs. [...]
Adquirir los conocimientos científicos básicos de farmacología y profundizar en los conceptos fisiológicos, bioquímicos y genéticos que los sustentan. Introducción a los criterios de uso clínico de los fármacos. [...]

2018-19
Màster Universitari en Farmacologia [1105]
2 documents
8.
5 p, 84.2 KB Metodologia Bàsica en Recerca Clínica [42148] / Bonfill, X. (Xavier) ; Esteve Pardo, Guadalupe ; Gich, Ignasi ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Muñoz Rodríguez, Miguel Angel ; Antonijoan Arbós, Rosa Ma ; Valle Cano, Marta ; Bolibar i Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Selva Olid, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La finalitat d'aquest mòdul és comprendre els fonaments metodològics de la investigació clínica i del raonament epidemiològic per poder dissenyar i realitzar estudis específics sobre problemes de la pràctica clínica i comunitària. [...]
La finalidad de este módulo es comprender los fundamentos metodológicos de la investigación clínica y del razonamiento epidemiológico para poder diseñar y realizar estudios específicos sobre problemas de la práctica clínica y comunitaria. [...]

2018-19
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
2 documents
9.
5 p, 84.2 KB Metodologia Bàsica en Recerca Clínica [42148] / Bonfill, X. (Xavier) ; Esteve Pardo, Guadalupe ; Gich, Ignasi ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Muñoz Rodríguez, Miguel Angel ; Antonijoan Arbós, Rosa Ma ; Valle Cano, Marta ; Bolibar i Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Selva Olid, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La finalitat d'aquest mòdul és comprendre els fonaments metodològics de la investigació clínica i del raonament epidemiològic per poder dissenyar i realitzar estudis específics sobre problemes de la pràctica clínica i comunitària. [...]
La finalidad de este módulo es comprender los fundamentos metodológicos de la investigación clínica y del razonamiento epidemiológico para poder diseñar y realizar estudios específicos sobre problemas de la práctica clínica y comunitaria. [...]

2017-18
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
2 documents
10.
6 p, 85.1 KB Farmacologia Aplicada [42358] / Valle Cano, Marta ; Agustí Escasany, M. Antònia, (Maria Antònia) ; Badia Sancho, A.. (Albert) ; Castel Llobet, Josep Maria ; Diogène Fadini, Eduard ; Figueras, Albert 1961- ; Laporte Roselló, Joan Ramon ; Marco Valle, Alberto ; Torrent Farnell, Josep ; Vidal Guitart, Xavier ; Mora Igual, Francesc Xavier ; Gich, Ignasi ; Morros, Rosa ; Antonijoan Arbós, Rosa Ma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aplicar els coneixements farmacològics bàsics a l'optimització del desenvolupament (R + D) de fàrmacs i la seva utilització clínica, i ampliar coneixements que facilitin la comprensió de la seva utilització clínica.
Aplicar los conocimientos farmacológicos básicos a la optimización del desarrollo (I + D) de fármacos y su utilización clínica, y ampliar conocimientos que faciliten la comprensión de su utilización clínica.

2017-18
Màster Universitari en Farmacologia [1105]
2 documents

Course materials : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.