Resultats globals: 64 registres trobats en 0.03 segons.
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Documents de recerca, 39 registres trobats
Materials acadèmics, 24 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
7 p, 33.1 KB Una experiència d'aprenentatge basada en projectes en l'àmbit de la informàtica / Lapedriza i Garcia, Àgata (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Benavente i Vidal, Robert (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Ferrer, Miquel (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Garcia, Jaume (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Sánchez Albaladejo, Gemma (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Valveny Llobet, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
En aquest treball es presenta l'adaptació a l'EEES de les assignatures de Algorismes i Programació (AP) i Llenguatges de Programació (LP) de la titulació d'Enginyeria Informàtica de la UAB. Per a aquesta adaptació s'ha utilitzat, entre d'altres, una metodologia d'aprenentatge basada en un projecte comú. [...]
AP is a subject devoted to explain the theoretical basis of the analysis and design of algorithms, whereas LP applies these theoretical concepts using the C programming language. In the past, both subjects were seen as independent units although their contents are clearly complementary. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  

Documents de recerca 39 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
10 p, 909.0 KB Aula de programació interactiva / Galante Causanilles, Lluís ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte s'enfoca en la millora i expansió de les capacitats d'una plataforma web existent, que té com a objectiu brindar un entorn d'ensenyament virtual per a matèries relacionades amb la programació. [...]
This project focuses on improving and expanding the capabilities of an existing web platform, which aims to provide a virtual teaching environment for subjects related to programming. The aim is to achieve a more complete and advanced version, which solves problems identified in the previous version and improves interaction and collaboration between teachers and students. [...]
Este proyecto se enfoca en la mejora y expansión de las capacidades de una plataforma web existente, que tiene como objetivo brindar un entorno de enseñanza virtual para materias relacionadas con la programación. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
12 p, 1.2 MB Aplicació mòbil basada en una calculadora per obtenir la petjada de carboni dels aliments / Masip Quintana, Robert ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest article, s'exposa el desenvolupament dut a terme per tal de realitzar una aplicació per a dispositius mòbils. Aquesta aplicació té els objectius de facilitar als usuaris, un seguiment de quin és l'impacte que crea la petjada de carboni dels aliments que consumeixen en el seu dia a dia. [...]
In this article, the development carried out in order to make an application for mobile devices is presented. This application aims to help users monitor the impact of the carbon footprint of the food they consume on a daily basis. [...]
En este artículo, se expone el desarrollo llevado a cabo para realizar una aplicación para dispositivos móviles. Esta aplicación tiene los objetivos de facilitar a los usuarios, un seguimiento de cuál es el impacto que crea la huella de carbono de los alimentos que consumen en su día a día. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
14 p, 646.4 KB Generació automàtica de preguntes / Castaño Segade, Biel ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La generació automàtica de preguntes és un procés mitjançant el qual un model informàtic és capaç d'obtenir preguntes basades en una entrada -habitualment, un text-. Un model capaç d'executar aquesta tasca té nombroses aplicacions pràctiques, tals com contribuir a la creació d'un tutor intel·ligent o un model de conversació automàtica. [...]
Automatic question generation is a process by which a computer model can obtain questions based on input - usually text. In addition to their relevance in the creation of databases that train automatic answer generation models, such models have other practical applications, such as contributing to the creation of intelligent tutor and conversational models. [...]
La generación automática de preguntas es un proceso mediante el cual un modelo informático es capaz de obtener preguntas basadas en una entrada -habitualmente, un texto-. Un modelo capaz de ejecutar esta tarea tiene numerosas aplicaciones prácticas, tales como contribuir a la creación de un tutor inteligente o un modelo de conversación automática. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
15 p, 10.5 MB Generació automàtica de diàlegs de còmic / Masip Cabeza, Sergi ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En els últims anys, els models de generació de llenguatge han estat millorant a un ritme accelerat. Aquestes millores han arribat també als models multimodals que treballen amb text i imatges, amb els quals se solen dur a terme tasques de descriure imatges o respondre preguntes sobre elles. [...]
Recently, language generation models have improved at an accelerated pace. Along with them, multimodal models that work with text and images have also improved. These models are usually used to perform tasks such as image captioning or visual question answering. [...]
En los últimos años, los modelos de generación de lenguaje han mejorado a un ritmo acelerado. Estas mejoras han llegado también a los modelos multimodales que trabajan con texto e imágenes, con los que suelen llevarse a cabo tareas de describir imágenes o responder a preguntas sobre ellas. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
13 p, 2.7 MB Aplicació pel seguiment del procés de rehabilitació de pacients amb malalties neuromusculars / Faura Moreno, Guillermo ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball consisteix en el desenvolupament i posada en marxa d'una aplicació mòbil que ajuda a l'equip de Teràpia Ocupacional de l'Hospital de Sant Pau, en la planificació, control i seguiment de les activitats de rehabilitació de pacients amb malalties neuromusculars degeneratives. [...]
This work consists of developing and implementing a mobile application that assists the Occupational Therapy Team of the Hospital of Saint Paul, in the planning, control and monitoring of rehabilitation activities for patients with degenerative neuromuscular diseases. [...]
Este trabajo consiste en el desarrollo y puesta en marcha de una aplicación móvil que ayuda al equipo de Terapia Ocupacional del Hospital de Santo Pablo, en la planificación, control y seguimiento de las actividades de rehabilitación de pacientes con enfermedades neuromusculares degenerativas. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
12 p, 1.0 MB Aula de programació interactiva / Pipoyan Paronyan, Arman ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és augmentar les funcionalitats d'una eina de suport docent integrant diferents tecnologies existents com GitHub, Jupyter o Moodle i afegir altres funcionalitats que no requereixen mòduls externs. [...]
The goal of this project is to increase the functionalities of a teaching support tool by integrating different existing technologies such as GitHub, Jupyter or Moodle and adding other functionalities that do not require external modules. [...]
El objetivo de este proyecto es aumentar las funcionalidades de una herramienta de apoyo docente integrando diferentes tecnologías existentes como GitHub, Jupyter o Moodle y añadir otras funcionalidades que no requieren módulos externos. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 920.8 KB Aula de programació interactiva / Assbaghi Asbahi, Youssef ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Un dels majors problemes que es troben els professors de programació és la supervisió dels alumnes a l'hora de fer problemes i desenvolupar codi a classe. Aquests ho tenen complicat per rebre un feedback de manera directa, ja que no hi ha eines per les quals un professor pugui ajudar als alumnes de la classe sense exposar-se ni perdre temps anant taula per taula. [...]
One of the biggest problems teachers face in programming is supervising students when it comes to making problems and developing code in class. These make it difficult to receive feedback directly, as there are no tools by which a teacher can help students in the class without exposing themselves or wasting time going table by table. [...]
Uno de los mayores problemas que se encuentran los profesores de programación es la supervisión de los alumnos a la hora de realizar problemas y desarrollar código en clase. Éstos lo tienen complicado para recibir un feedback de forma directa, ya que no hay herramientas por las que un profesor pueda ayudar a los alumnos de la clase sin exponerse ni perder tiempo yendo mesa por mesa. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
10 p, 851.6 KB Implementació d'un mòdul descodificador per un sistema OCR / López Guerra, Oriol ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En el reconeixement de text en escenes, avui en dia retallar la paraula amb el correcte significat segueix sent un fet complicat. En aquest treball veurem una de les xarxes que ha obtingut bons resultats. [...]
Nowadays, In Scene Text Recognition (STR), crooping the words with the correct meaning is still complicated. In this work we will see one of the network that has obtained good results, we will use the BI-STET network that uses CNN and encoder and decoder transformers. [...]
En el reconocimiento de texto en escenas, hoy en dia tecortar la palabra con el significado correcto sigue siendo una tarea complicada. En este trabajo veremos una de las redes que ha obtenido buenos resultados. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
3.1 MB Aplicació pel seguiment del procés de rehabilitació de pacients amb malalties neuromusculars / Isamat Sabadell, Emili ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Per a un pacient que ha sofert un ictus, una bona recuperació és vital. A l'hospital de Sant Pau, els terapeutes a càrrec de pacients en recuperació de malalties neuromusculars, estan enviant activitats en format de vídeo perquè aquests els resolguin a casa. [...]
For a patient who has suffered a stroke, a good recovery is vital. At Sant Pau Hospital, therapists in charge of stroke recovery patients are sending assignments in a video format for them to solve at home. [...]
Para un paciente que ha sufrido un ictus, una buena recuperación es vital. En el hospital de Sant Pau, los terapeutas a cargo de pacientes en recuperación de enfermedades neuromusculares, están enviando actividades en formato de vídeo para que estos las resuelvan en casa. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
13 p, 782.5 KB Desenvolupament d'un sistema per a la planificació d'activitats per pacients amb dificultats cognitives / Baldelomar Salazar, Juan Edgar ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte té com a objectiu la creació d'un sistema que permeti als metges del departament de teràpia ocupacional planificar activitats als seus pacients. Per arribar a bon port, s'ha seguit la metodologia àgil de Kanban, aquest permet gestionar les tasques fins la seva finalització. [...]
This project aims to create a system that allows doctors in the occupational therapy department to plan activities for their patients. In order to be successful, Kanban's agile methodology has been followed, which allows you to manage tasks until they are completed. [...]
Este proyecto tiene como objetivo la creación de un sistema que permita a los médicos del departamento de terapia ocupacional planificar actividades a sus pacientes. Para llegar a buen puerto, se ha seguido la metodología ágil de Kanban, este permite gestionar las tareas hasta su finalización. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 39 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 24 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 120.0 KB Reconeixement Visual [43088] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Serrat Gual, Joan ; Valveny Llobet, Ernest ; Karatzas, Dimosthenis ; Perez Tito, Ruben ; Mafla Delgado, Andrés ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Joan Serrat Gual En visió per computador, el reconeixement visual correspon a la tasca d'explicar el contingut d'una imatge en termes de "Què és?" "On és això?". La resposta a aquestes preguntes és habitualment una etiqueta de classe corresponent als tipus d'objectes o objectes de la imatge, una caixa de delimitació estreta que conté l'objecte en qüestió o, a un nivell més fi, la regió (píxels) que és el seu esquema. [...]
Module Coordinator: Dr. Joan Serrat Gual In Computer Vision, visual recognition corresponds to the task of explaining the content of an image in terms of "What is it?" "where is this?". The answer to these questions is usally a class label corresponding to the object or object types in the image, a tight bounding box containing the object in question, or, at a finer level, the region (pixels) that is its outline. [...]
Coordinador del Módulo: Dr. Joan Serrat Gual En visión por computador, el reconocimiento visual corresponde a la tarea de explicar el contenido de una imagen en términos de "¿Qué es?" "¿Dónde está esto?". [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
2.
5 p, 109.0 KB Programació Avançada [104338] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura de Fonaments de Programació. L'objectiu bàsic és ampliar les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments de Programació i completar-les amb els principis de la programació orientada a objectes (POO). [...]
This subject must be regarded as the logical continuation of the subject of Fundamentals of Programming. The basic objective is to expand the basic notions of programming introduced in Fundamentals of Programming and to complete them with the principles of object-oriented programming (OOP). [...]
Esta asignatura debe verse como la continuación lógica de la asignatura de Fundamentos de Programación. El objetivo básico es ampliar las nociones básicas de programación introducidas en Fundamentos de Programación y completarlas con los principios de la programación orientada a objetos (POO). [...]

2022-23
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
3.
6 p, 114.9 KB Metodologia de la Programació [102764] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Informàtica i s'ha de veure com la continuació lògica de la part de programació de l'assignatura Fonaments d'Informàtica. L'objectiu bàsic és aprofundir en les nocions bàsiques de la programació imperativa introduïdes a Fonaments d'Informàtica i introduir els principis de la programació orientada a objectes. [...]
This subject is part of the Computer Science subject and it should be regarded as the logical continuation of the programming part of the Fundamentals of Computer Science subject. The basic objective is to deepen in the basic notions of imperative programming introduced in Fundamentals of Computer Science and to introduce the principles of object-oriented programming. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Informática y debe verse como la continuación lógica de la parte de programación de la asignatura Fundamentos de Informática. El objetivo básico es profundizar en las nociones básicas de programación imperativa introducidas en Fundamentos de Informática e introducir los principios de la programación orientada a objetos. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
5 p, 119.9 KB Reconeixement Visual [43088] / Vanrell Martorell, Maria ; Serrat Gual, Joan ; Valveny Llobet, Ernest ; Ivanova Radeva, Petia ; Mafla Delgado, Andrés ; Biten, Ali Furkan ; Herranz, Luis ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Joan Serrat Gual En visió per computador, el reconeixement visual correspon a la tasca d'explicar el contingut d'una imatge en termes de "Què és?" "On és això?". La resposta a aquestes preguntes és habitualment una etiqueta de classe corresponent als tipus d'objectes o objectes de la imatge, una caixa de delimitació estreta que conté l'objecte en qüestió o, a un nivell més fi, la regió (píxels) que és el seu esquema. [...]
Module Coordinator: Dr. Joan Serrat Gual In Computer Vision, visual recognition corresponds to the task of explaining the content of an image in terms of "What is it?" "where is this?". The answer to these questions is usally a class label corresponding to the object or object types in the image, a tight bounding box containing the object in question, or, at a finer level, the region (pixels) that is its outline. [...]
Coordinador del Módulo: Dr. Joan Serrat Gual En visión por computador, el reconocimiento visual corresponde a la tarea de explicar el contenido de una imagen en términos de "¿Qué es?" "¿Dónde está esto?". [...]

2021-22
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
5.
5 p, 109.1 KB Programació Avançada [104338] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura de Fonaments de Programació. L'objectiu bàsic és ampliar les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments de Programació i completar-les amb els principis de la programació orientada a objectes (POO). [...]
This subject must be regarded as the logical continuation of the subject of Fundamentals of Programming. The basic objective is to expand the basic notions of programming introduced in Fundamentals of Programming and to complete them with the principles of object-oriented programming (OOP). [...]
Esta asignatura debe verse como la continuación lógica de la asignatura de Fundamentos de Programación. El objetivo básico es ampliar las nociones básicas de programación introducidas en Fundamentos de Programación y completarlas con los principios de la programación orientada a objetos (POO). [...]

2021-22
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
6.
6 p, 115.3 KB Metodologia de la Programació [102764] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Informàtica i s'ha de veure com la continuació lògica de la part de programació de l'assignatura Fonaments d'Informàtica. L'objectiu bàsic és aprofundir en les nocions bàsiques de la programació imperativa introduïdes a Fonaments d'Informàtica i introduir els principis de la programació orientada a objectes. [...]
This subject is part of the Computer Science subject and it should be regarded as the logical continuation of the programming part of the Fundamentals of Computer Science subject. The basic objective is to deepen in the basic notions of imperative programming introduced in Fundamentals of Computer Science and to introduce the principles of object-oriented programming. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Informática y debe verse como la continuación lógica de la parte de programación de la asignatura Fundamentos de Informática. El objetivo básico es profundizar en las nociones básicas de programación imperativa introducidas en Fundamentos de Informática e introducir los principios de la programación orientada a objetos. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
5 p, 108.9 KB Programació Avançada [104338] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura de Fonaments de Programació. L'objectiu bàsic és ampliar les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments de Programació i completar-les amb els principis de la programació orientada a objectes (POO). [...]
Esta asignatura debe verse como la continuación lógica de la asignatura de Fundamentos de Programación. El objetivo básico es ampliar las nociones básicas de programación introducidas en Fundamentos de Programación y completarlas con los principios de la programación orientada a objetos (POO). [...]

2020-21
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
8.
6 p, 114.9 KB Metodologia de la Programació [102764] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Informàtica i s'ha de veure com la continuació lògica de la part de programació de l'assignatura Fonaments d'Informàtica. L'objectiu bàsic és aprofundir en les nocions bàsiques de la programació imperativa introduïdes a Fonaments d'Informàtica i introduir els principis de la programació orientada a objectes. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Informática y debe verse como la continuación lógica de la parte de programación de la asignatura Fundamentos de Informática. El objetivo básico es profundizar en las nociones básicas de programación imperativa introducidas en Fundamentos de Informática e introducir los principios de la programación orientada a objetos. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
5 p, 106.4 KB Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador [43083] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Valveny Llobet, Ernest ; Vanrell Martorell, Maria ; Moure, Juan C. ; Vilariño Freire, Fernando ; Karatzas, Dimosthenis ; Rodriguez Lopez, Pau ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és introduir les tècniques d'aprenentatge automàtic per resoldre problemes de visió per ordinador. L'aprenentatge automàtic tracta de l'anàlisi automàtica de dades a gran escala. [...]
El objetivo de este módulo es presentar las técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de visión por computador. El aprendizaje automático se ocupa del análisis automático de datos a gran escala. [...]

2019-20
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
10.
5 p, 109.1 KB Programació Avançada [104338] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura de Fonaments de Programació. L'objectiu bàsic és ampliar les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments de Programació i completar-les amb els principis de la programació orientada a objectes (POO). [...]
Esta asignatura debe verse como la continuación lógica de la asignatura de Fundamentos de Programación. El objetivo básico es ampliar las nociones básicas de programación introducidas en Fundamentos de Programación y completarlas con los principios de la programación orientada a objetos (POO). [...]

2019-20
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents

Materials acadèmics : 24 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.