Results overview: Found 46 records in 0.02 seconds.
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Research literature, 28 records found
Course materials, 17 records found
Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
7 p, 33.1 KB Una experiència d'aprenentatge basada en projectes en l'àmbit de la informàtica / Lapedriza, Àgata (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Benavente i Vidal, Robert (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Ferrer, Miquel (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Garcia, Jaume (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Sánchez Albaladejo, Gemma (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Valveny Llobet, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
En aquest treball es presenta l'adaptació a l'EEES de les assignatures de Algorismes i Programació (AP) i Llenguatges de Programació (LP) de la titulació d'Enginyeria Informàtica de la UAB. Per a aquesta adaptació s'ha utilitzat, entre d'altres, una metodologia d'aprenentatge basada en un projecte comú. [...]
AP is a subject devoted to explain the theoretical basis of the analysis and design of algorithms, whereas LP applies these theoretical concepts using the C programming language. In the past, both subjects were seen as independent units although their contents are clearly complementary. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  

Research literature 28 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
14 p, 2.0 MB Estudi i desenvolupament d'un simulador de la vida real amb Unity 3D / Yuste Bohé, Xavier ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix en el desenvolupament i l'estudi d'un videojoc del gènere Life Simulator (Simulació de la vida real) amb el motor gràfic Unity 3d. Life Simulator es defineix per ser un gènere de videojocs de simulació, centrat en la vida real d'un personatge el qual ha d'anar desenvolupant la seva pròpia vida i guanyar diners per no perdre la partida. [...]
The project consists of the development and study of a video game of the genre Life Simulator with the Unity 3d graphics engine. Life Simulator is defined as a genre of simulation video games, focused on the real life of a character who must develop his own life and earn money so as not to lose the game. [...]
El proyecto consiste en el desarrollo y el estudio de un videojuego del género Life Simulator (Simulación de la vida real) con el motor gráfico Unity 3d. Life Simulator se define por ser un género de videojuegos de simulación, centrado en la vida real de un personaje el cual debe ir desarrollando su propia vida y ganar dinero para no perder la partida. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
9 p, 477.1 KB Improvement and expansion of a decoder module for an OCR system / Vázquez Junyent, Arnau ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
OCR systems, short for Optical Character Recognition, are becoming increasingly popular due to the increase in the digitalization of everything. Books, textbooks, magazines and several other paper-based documents are being transformed into an electronic version to be manipulated by a computer. [...]
Els sistemes OCR, de l'anglès Optical Character Recognition, s'estàn popularitzant considerablement degut a l'augment en la digitalització del món. Llibres de lectura, llibres de text, revistes i altres documents impresos s'estàn transformant en versions digitals per a ser manipulades a través d'ordinadors. [...]
Los sistemas OCR, del inglés Optical Character Recognition, se están popularizando considerablemente debido al aumento en la digitalización del mundo. Libros de lectura, libros de texto, revistas y otros documentos impresos se están transformando en versiones digitales para ser manipuladas a través de ordenadores. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
9 p, 6.4 MB Pixel Wars : disseny i desenvolupament d'un videojoc d'estrategia multiplataforma / Collado Sanchez, Xavier ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
PixelWars és un joc per a dispositius Android, IOS i PC del gènere Estratègia per torns, on el jugador haurà d'avançar per una sèrie de nivells en els quals haurà de vàncer l'exercit enemic. Per a vèncer, el jugador té a la seva disposició una sèrie d'unitats cadascuna amb habilitats i capacitats úniques, amb les quals podrà optar per eliminar totes les unitats enemigues o bé capturar el Quartell enemic. [...]
PixelWars is a game for Android, IOS and PC devices of the sort Strategy by turns, where the player will have to advance by a series of levels in which he will have to overcome the enemy army. To win, the player has at his disposal a series of units each with unique skills and abilities, with which he can choose to eliminate all enemy units or capture the enemy Barracks. [...]
PixelWars es un juego para dispositivos Android, IOS y PC del género Estrategia por turnos, donde el jugador deberá avanzar por una serie de niveles en los que deberá vencer al ejercito enemigo. Para vencer, el jugador tiene a su disposición una serie de unidades cada una con habilidades y capacidades únicas, con las que podrá optar por eliminar todas las unidades enemigas o capturar el Cuartel enemigo. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
7 p, 8.8 MB Desenvolupament d'un entorn gràfic d'un supermercat virtual / Morales Llamas, Alejandro ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Desenvolupament d'un entorn gràfic d'un supermercat virtual, és un software on permetrà a l'usuari realitzar una simulació com si estigués en un supermercat. Aquest projecte parteix de la base d'un altre projecte desenvolupat en el motor gràfic de Unity, realitzat per Elias Kasma Piovani, un antic estudiant de Master de la UAB, on es genera automaticament l'estructura del supermercat amb els seus productes. [...]
Desarrollo de un entorno gráfico de un supermercado, es un software donde permitirá al usuario realizar una simulación como si estuviera en un supermercado. Este proyecto parte de la base de otro proyecto desarrollado en el motor gráfico de Unity, realizado por Elias Kasma Piovani, un antiguo estudiante de Master de la UAB, donde se genera automáticamente la estructura del supermercado con sus productos. [...]
Development of a graphical environment of a virtual supermarket, is a software where it will allow the user to perform a simulation as if he were in a supermarket. This project is the improvement on another project developed in the Unity graphics engine by Elias Kasma Piovani, a former UAB Master's student, where the structure of the supermarket is automatically generated with its products. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
5.
11 p, 1.5 MB Creación de una App híbrida para la gestión del programa Cistell Solidari / Pérez Guerrero, Alejandro ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El Cistell Solidari de Montcada i Reixac es un proyecto perteneciente a la empresa Aldeas Intantiles SOS de ayuda solidaria y de venta a bajo precio de productos frescos a familias con niños y niñas a su cargo que no tienen suficiente renta disponible y no pueden darles la alimentación adecuada. [...]
El Cistell Solidari de Montcada i Reixac és un projecte pertanyent a l'empresa Aldeas Intantiles SOS d'ajuda solidària i de venda a baix preu de productes frescos a famílies amb nens i nenes al seu càrrec que no tenen prou renda disponible i no poden donar-los l'alimentació adequada. [...]
The Cistell Solidari de Montcada i Reixac is a project belonging to the company Aldeas Intantiles SOS of solidarity aid and low-price sale of fresh products to families with children in their care who do not have enough disposable income and cannot give them food adequate. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
6.
13 p, 674.1 KB Implementació d'un mòdul decodificador per un sistema OCR / Jardí Geijo, Guillem ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els sistemes OCR, sistemes informàtics capaços d'interpretar paraules en una imatge, tenen un gran impacte i possibilitats d'ús en la societat d'avui dia. En aquest projecte es presenta com s'han desenvolupat una sèrie de models amb l'objectiu d'interpretar la lectura de paraules en imatges naturals obtingudes per un sistema OCR. [...]
OCR systems, computer systems capable to extract words from an image, have a great impact and possibilities of use in today's society. This project shows how a series of models have been developed with the aim of interpreting the reading of words in natural images obtained by this system. [...]
En los sistemas OCR, sistemas informáticos capaces de interpretar palabras en imágenes, tienen un gran impacto y posibilidades de uso en la sociedad de hoy en día. Es este proyecto se expone como se han desarrollado un conjunto de modelos con el objetivo de interpretar la lectura de palabras en imágenes naturales obtenidas por un sistema OCR. [...]

2019-06-30
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
9 p, 6.2 MB Generació automàtica de test, per a l'avaluació d'exercicis de programació / Bernal Petit, Ricard ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Donada la problemàtica de la correcció d'exercicis de programació, causada per la gran quantitat d'alumnes i per tant d'exercicis entregats per part d'aquests, els docents encarregats de mantenir l'avaluació continua al dia han de realitzar grans esforços, ja que han de crear des de zero els test que s'aplicaran als exercicis per obtenir la nota de l'exercici de cada alumne, això sumat al temps invertit a crear nous exercicis per poder dinamitzar les classes i adaptar-se als avenços en el camp de les noves metodologies i procediments de desenvolupament. [...]
Due to the problem of the correction of programming exercises, caused by the large number of students and therefore of exercises delivered by them, the teachers responsible for keeping the evaluation up-to-date must realize large efforts, since they have to create from scratch the tests that will be applied to the exercises to obtain the note of the exercise of each student, this added to the time invested in creating new exercises to be able to dynamize the classes and adapt to the advances in the field of new methodologies and development procedures. [...]
Dada la problemática de la corrección de ejercicios de programación, causada por la gran cantidad de alumnos y por tanto de ejercicios entregados por parte de éstos, los docentes encargados de mantener la evaluación contínua al día tienen que realizar grandes esfuerzos, puesto que tienen que crear desde cero los test que se aplicarán a los ejercicios para obtener la nota del ejercicio de cada alumno, esto sumado al tiempo invertido a crear nuevos ejercicios para poder dinamizar las clases y adaptarse a los adelantos en el campo de las nuevas metodologías y procedimientos de desarrollo. [...]

2019-07-01
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
135 p, 1.7 MB Word spotting and recognition in images from heterogeneous sources / Ghosh, Suman Kumar ; Valveny Llobet, Ernest, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
El text es la manera més habitual d'intercanviar informació des de les edats. Amb el desenvolupament recent d'imatges de bases de dades de manuscrits manuscrits històrics, la demanda d'algorismes per fer accessibles aquestes bases de dades per a la navegació i la indexació estan augmentant. [...]
El texto es la forma más común de compartir información desde edades. Con el reciente desarrollo de bases de datos de imágenes de manuscritos históricos manuscritos, la demanda de algoritmos para hacer accesibles estas bases de datos para la navegación y la indexación están en aumento. [...]
Text is the most common way of information sharing from ages. With recent development of images databases of handwritten historic manuscripts the demand for algorithms to make these databases accessible for browsing and indexing are in rise. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
9.
10 p, 602.1 KB Aula interactiva per l'aprenentatge de la programació / Ortiz Gallardo, David ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aula interactiva per l'aprenentatge de la programació consisteix en el desenvolupament d'una aplicació web interactiva que faciliti la docència d'assignatures de programació. Aquest aplicatiu web ha de permetre que el professor d'una assignatura de programació pugui proposar de forma interactiva exercicis, els quals, els alumnes han de poder resoldre directament a través de la interfície web mitjançant un editor de text i un compilador per tal d'executar-ho tot en un mateix entorn. [...]
Aula interactiva para el aprendizaje de la programación consiste en el desarrollo de una aplicación web interactiva que facilite la docencia de asignaturas de programación. Este aplicativo web tiene que permitir que el profesor de una asignatura de programación pueda proponer de forma interactiva ejercicios, los cuales, los alumnos tienen que poder resolver directamente a través de la interfaz web mediante un editor de texto y un compilador para ejecutarlo todo en un mismo entorno. [...]
Interactive classroom for the learning of programming consists in the development of an interactive web application that facilitates the teaching of programming subjects. This web application should allow the teacher of a programming subject to propose interactive exercises, which, students must be able to solve directly through the web interface using a text editor and a compiler to run everything in the same environment. [...]

2018-07-01
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
10 p, 835.3 KB Aula interactiva para el aprendizaje de la programación / Díaz Guardabrazos, Urko ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto de Aula interactiva para el aprendizaje de la programación consiste en el desarrollo de una aplicación web interactiva que facilite la docencia de diversas asignaturas de programación. [...]
The Interactive classroom for learning programming project consists in the development of an interactive web application that helps the teaching of various programming subjects. This web application will allow the teacher of a programming subject to propose exercises so that the students of the subject can solve them directly through the web interface through a text editor and a compiler in order to execute everything in the same environment . [...]
El projecte d'Aula interactiva per l'aprenentatge de la programació consisteix en el desenvolupament d'una aplicació web interactiva que faciliti la docència de diverses assignatures de programació. [...]

2018-07-02
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 17 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
5 p, 108.9 KB Programació Avançada [104338] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura de Fonaments de Programació. L'objectiu bàsic és ampliar les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments de Programació i completar-les amb els principis de la programació orientada a objectes (POO). [...]
Esta asignatura debe verse como la continuación lógica de la asignatura de Fundamentos de Programación. El objetivo básico es ampliar las nociones básicas de programación introducidas en Fundamentos de Programación y completarlas con los principios de la programación orientada a objetos (POO). [...]

2020-21
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
2.
6 p, 114.9 KB Metodologia de la Programació [102764] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Informàtica i s'ha de veure com la continuació lògica de la part de programació de l'assignatura Fonaments d'Informàtica. L'objectiu bàsic és aprofundir en les nocions bàsiques de la programació imperativa introduïdes a Fonaments d'Informàtica i introduir els principis de la programació orientada a objectes. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Informática y debe verse como la continuación lógica de la parte de programación de la asignatura Fundamentos de Informática. El objetivo básico es profundizar en las nociones básicas de programación imperativa introducidas en Fundamentos de Informática e introducir los principios de la programación orientada a objetos. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
3.
5 p, 106.4 KB Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador [43083] / Baldrich Caselles, Ramón ; Valveny Llobet, Ernest ; Vanrell Martorell, Maria ; Moure, Juan C ; Vilariño Freire, Fernando Luis ; Karatzas, Dimosthenis ; Rodriguez Lopez, Pau ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és introduir les tècniques d'aprenentatge automàtic per resoldre problemes de visió per ordinador. L'aprenentatge automàtic tracta de l'anàlisi automàtica de dades a gran escala. [...]
El objetivo de este módulo es presentar las técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de visión por computador. El aprendizaje automático se ocupa del análisis automático de datos a gran escala. [...]

2019-20
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
4.
5 p, 109.1 KB Programació Avançada [104338] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura de Fonaments de Programació. L'objectiu bàsic és ampliar les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments de Programació i completar-les amb els principis de la programació orientada a objectes (POO). [...]
Esta asignatura debe verse como la continuación lógica de la asignatura de Fundamentos de Programación. El objetivo básico es ampliar las nociones básicas de programación introducidas en Fundamentos de Programación y completarlas con los principios de la programación orientada a objetos (POO). [...]

2019-20
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
5.
6 p, 113.1 KB Laboratori de Programació [102767] / Sánchez Albaladejo, Gemma ; Valveny Llobet, Ernest ; Hernández Sabaté, Aura ; Ramos Terrades, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Algorísmica i informació i s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura Metodologia de la Programació i la continuació pràctica de l'assignatura de Matemàtica Discreta. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Algorítmica e información y debe verse como la continuación lógica de la asignatura Metodologia de la Programació y la continuación práctica de la asignatura de Matemàtica Discreta. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
6.
6 p, 114.5 KB Metodologia de la Programació [102764] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Informàtica i s'ha de veure com la continuació lògica de la part de programació de l'assignatura Fonaments d'Informàtica. L'objectiu bàsic és aprofundir en les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments d'Informàtica i completar-les amb altres conceptes de programació que han de permetre que al finalitzar el curs l'estudiant tingui una visió completa de la programació imperativa i dels principis de la programació orientada a objectes. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Informática y debe verse como la continuación lógica de la parte de programación de la asignatura Fundamentos de Informática. El objetivo básico es profundizar en las nociones básicas de programación introducidas en Fundamentos de Informática y completarlas con otros conceptos de programación que deben permitir que al finalizar el curso el estudiante tenga una visión completa de la programación imperativa y de los principios de la programación orientada a objetos. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
5 p, 85.2 KB Programació Avançada [104338] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura de Fonaments de Programació. L'objectiu bàsic és ampliar les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments de Programació i completar-les els principis de la programació orientada a objectes. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria de Dades [1394]  
8.
6 p, 92.5 KB Laboratori de Programació [102767] / Sánchez Albaladejo, Gemma ; Valveny Llobet, Ernest ; Villalonga Pineda, Gabriel ; Cerda Company, Joaquin ; Hernández Sabaté, Aura ; Gil Resina, Debora ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Algorísmica i informació i s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura Metodologia de la Programació i la continuació pràctica de l'assignatura de Mètodes Abstractes de Càlcul. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
6 p, 93.6 KB Metodologia de la Programació [102764] / Valveny Llobet, Ernest ; Sánchez Albaladejo, Gemma ; Ortega Gil, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Informàtica i s'ha de veure com la continuació lògica de la part de programació de l'assignatura Fonaments d'Informàtica. L'objectiu bàsic és aprofundir en les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments d'Informàtica i completar-les amb altres conceptes de programació que han de permetre que al finalitzar el curs l'estudiant tingui una visió completa de la programació imperativa i dels principis de la programació orientada a objectes. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
6 p, 93.7 KB Laboratori de Programació [102767] / Sánchez Albaladejo, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Valveny Llobet, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Villalonga Pineda, Gabriel ; Cerdà Company, Joaquin (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Hernàndez i Sabaté, Aura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Algorísmica i informació i s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura Metodologia de la Programació i la continuació pràctica de l'assignatura de Mètodes Abstractes de Càlcul. [...]
2017-18
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Course materials : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.