Results overview: Found 53 records in 0.01 seconds.
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Research literature, 32 records found
Course materials, 20 records found
Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
7 p, 33.1 KB Una experiència d'aprenentatge basada en projectes en l'àmbit de la informàtica / Lapedriza, Àgata (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Benavente i Vidal, Robert (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Ferrer, Miquel (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Garcia, Jaume (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Sánchez Albaladejo, Gemma (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Valveny Llobet, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
En aquest treball es presenta l'adaptació a l'EEES de les assignatures de Algorismes i Programació (AP) i Llenguatges de Programació (LP) de la titulació d'Enginyeria Informàtica de la UAB. Per a aquesta adaptació s'ha utilitzat, entre d'altres, una metodologia d'aprenentatge basada en un projecte comú. [...]
AP is a subject devoted to explain the theoretical basis of the analysis and design of algorithms, whereas LP applies these theoretical concepts using the C programming language. In the past, both subjects were seen as independent units although their contents are clearly complementary. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  

Research literature 32 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
12 p, 920.8 KB Aula de programació interactiva / Assbaghi Asbahi, Youssef ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Un dels majors problemes que es troben els professors de programació és la supervisió dels alumnes a l'hora de fer problemes i desenvolupar codi a classe. Aquests ho tenen complicat per rebre un feedback de manera directa, ja que no hi ha eines per les quals un professor pugui ajudar als alumnes de la classe sense exposar-se ni perdre temps anant taula per taula. [...]
One of the biggest problems teachers face in programming is supervising students when it comes to making problems and developing code in class. These make it difficult to receive feedback directly, as there are no tools by which a teacher can help students in the class without exposing themselves or wasting time going table by table. [...]
Uno de los mayores problemas que se encuentran los profesores de programación es la supervisión de los alumnos a la hora de realizar problemas y desarrollar código en clase. Éstos lo tienen complicado para recibir un feedback de forma directa, ya que no hay herramientas por las que un profesor pueda ayudar a los alumnos de la clase sin exponerse ni perder tiempo yendo mesa por mesa. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
10 p, 851.6 KB Implementació d'un mòdul descodificador per un sistema OCR / López Guerra, Oriol ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En el reconeixement de text en escenes, avui en dia retallar la paraula amb el correcte significat segueix sent un fet complicat. En aquest treball veurem una de les xarxes que ha obtingut bons resultats. [...]
Nowadays, In Scene Text Recognition (STR), crooping the words with the correct meaning is still complicated. In this work we will see one of the network that has obtained good results, we will use the BI-STET network that uses CNN and encoder and decoder transformers. [...]
En el reconocimiento de texto en escenas, hoy en dia tecortar la palabra con el significado correcto sigue siendo una tarea complicada. En este trabajo veremos una de las redes que ha obtenido buenos resultados. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
3.1 MB Aplicació pel seguiment del procés de rehabilitació de pacients amb malalties neuromusculars / Isamat Sabadell, Emili ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Per a un pacient que ha sofert un ictus, una bona recuperació és vital. A l'hospital de Sant Pau, els terapeutes a càrrec de pacients en recuperació de malalties neuromusculars, estan enviant activitats en format de vídeo perquè aquests els resolguin a casa. [...]
For a patient who has suffered a stroke, a good recovery is vital. At Sant Pau Hospital, therapists in charge of stroke recovery patients are sending assignments in a video format for them to solve at home. [...]
Para un paciente que ha sufrido un ictus, una buena recuperación es vital. En el hospital de Sant Pau, los terapeutas a cargo de pacientes en recuperación de enfermedades neuromusculares, están enviando actividades en formato de vídeo para que estos las resuelvan en casa. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
13 p, 782.5 KB Desenvolupament d'un sistema per a la planificació d'activitats per pacients amb dificultats cognitives / Baldelomar Salazar, Juan Edgar ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte té com a objectiu la creació d'un sistema que permeti als metges del departament de teràpia ocupacional planificar activitats als seus pacients. Per arribar a bon port, s'ha seguit la metodologia àgil de Kanban, aquest permet gestionar les tasques fins la seva finalització. [...]
This project aims to create a system that allows doctors in the occupational therapy department to plan activities for their patients. In order to be successful, Kanban's agile methodology has been followed, which allows you to manage tasks until they are completed. [...]
Este proyecto tiene como objetivo la creación de un sistema que permita a los médicos del departamento de terapia ocupacional planificar actividades a sus pacientes. Para llegar a buen puerto, se ha seguido la metodología ágil de Kanban, este permite gestionar las tareas hasta su finalización. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
5.
14 p, 2.0 MB Estudi i desenvolupament d'un simulador de la vida real amb Unity 3D / Yuste Bohé, Xavier ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix en el desenvolupament i l'estudi d'un videojoc del gènere Life Simulator (Simulació de la vida real) amb el motor gràfic Unity 3d. Life Simulator es defineix per ser un gènere de videojocs de simulació, centrat en la vida real d'un personatge el qual ha d'anar desenvolupant la seva pròpia vida i guanyar diners per no perdre la partida. [...]
The project consists of the development and study of a video game of the genre Life Simulator with the Unity 3d graphics engine. Life Simulator is defined as a genre of simulation video games, focused on the real life of a character who must develop his own life and earn money so as not to lose the game. [...]
El proyecto consiste en el desarrollo y el estudio de un videojuego del género Life Simulator (Simulación de la vida real) con el motor gráfico Unity 3d. Life Simulator se define por ser un género de videojuegos de simulación, centrado en la vida real de un personaje el cual debe ir desarrollando su propia vida y ganar dinero para no perder la partida. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
6.
9 p, 477.1 KB Improvement and expansion of a decoder module for an OCR system / Vázquez Junyent, Arnau ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
OCR systems, short for Optical Character Recognition, are becoming increasingly popular due to the increase in the digitalization of everything. Books, textbooks, magazines and several other paper-based documents are being transformed into an electronic version to be manipulated by a computer. [...]
Els sistemes OCR, de l'anglès Optical Character Recognition, s'estàn popularitzant considerablement degut a l'augment en la digitalització del món. Llibres de lectura, llibres de text, revistes i altres documents impresos s'estàn transformant en versions digitals per a ser manipulades a través d'ordinadors. [...]
Los sistemas OCR, del inglés Optical Character Recognition, se están popularizando considerablemente debido al aumento en la digitalización del mundo. Libros de lectura, libros de texto, revistas y otros documentos impresos se están transformando en versiones digitales para ser manipuladas a través de ordenadores. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
9 p, 6.4 MB Pixel Wars : disseny i desenvolupament d'un videojoc d'estrategia multiplataforma / Collado Sanchez, Xavier ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
PixelWars és un joc per a dispositius Android, IOS i PC del gènere Estratègia per torns, on el jugador haurà d'avançar per una sèrie de nivells en els quals haurà de vàncer l'exercit enemic. Per a vèncer, el jugador té a la seva disposició una sèrie d'unitats cadascuna amb habilitats i capacitats úniques, amb les quals podrà optar per eliminar totes les unitats enemigues o bé capturar el Quartell enemic. [...]
PixelWars is a game for Android, IOS and PC devices of the sort Strategy by turns, where the player will have to advance by a series of levels in which he will have to overcome the enemy army. To win, the player has at his disposal a series of units each with unique skills and abilities, with which he can choose to eliminate all enemy units or capture the enemy Barracks. [...]
PixelWars es un juego para dispositivos Android, IOS y PC del género Estrategia por turnos, donde el jugador deberá avanzar por una serie de niveles en los que deberá vencer al ejercito enemigo. Para vencer, el jugador tiene a su disposición una serie de unidades cada una con habilidades y capacidades únicas, con las que podrá optar por eliminar todas las unidades enemigas o capturar el Cuartel enemigo. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
7 p, 8.8 MB Desenvolupament d'un entorn gràfic d'un supermercat virtual / Morales Llamas, Alejandro ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Desenvolupament d'un entorn gràfic d'un supermercat virtual, és un software on permetrà a l'usuari realitzar una simulació com si estigués en un supermercat. Aquest projecte parteix de la base d'un altre projecte desenvolupat en el motor gràfic de Unity, realitzat per Elias Kasma Piovani, un antic estudiant de Master de la UAB, on es genera automaticament l'estructura del supermercat amb els seus productes. [...]
Desarrollo de un entorno gráfico de un supermercado, es un software donde permitirá al usuario realizar una simulación como si estuviera en un supermercado. Este proyecto parte de la base de otro proyecto desarrollado en el motor gráfico de Unity, realizado por Elias Kasma Piovani, un antiguo estudiante de Master de la UAB, donde se genera automáticamente la estructura del supermercado con sus productos. [...]
Development of a graphical environment of a virtual supermarket, is a software where it will allow the user to perform a simulation as if he were in a supermarket. This project is the improvement on another project developed in the Unity graphics engine by Elias Kasma Piovani, a former UAB Master's student, where the structure of the supermarket is automatically generated with its products. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
11 p, 1.5 MB Creación de una App híbrida para la gestión del programa Cistell Solidari / Pérez Guerrero, Alejandro ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El Cistell Solidari de Montcada i Reixac es un proyecto perteneciente a la empresa Aldeas Intantiles SOS de ayuda solidaria y de venta a bajo precio de productos frescos a familias con niños y niñas a su cargo que no tienen suficiente renta disponible y no pueden darles la alimentación adecuada. [...]
El Cistell Solidari de Montcada i Reixac és un projecte pertanyent a l'empresa Aldeas Intantiles SOS d'ajuda solidària i de venda a baix preu de productes frescos a famílies amb nens i nenes al seu càrrec que no tenen prou renda disponible i no poden donar-los l'alimentació adequada. [...]
The Cistell Solidari de Montcada i Reixac is a project belonging to the company Aldeas Intantiles SOS of solidarity aid and low-price sale of fresh products to families with children in their care who do not have enough disposable income and cannot give them food adequate. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
13 p, 674.1 KB Implementació d'un mòdul decodificador per un sistema OCR / Jardí Geijo, Guillem ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els sistemes OCR, sistemes informàtics capaços d'interpretar paraules en una imatge, tenen un gran impacte i possibilitats d'ús en la societat d'avui dia. En aquest projecte es presenta com s'han desenvolupat una sèrie de models amb l'objectiu d'interpretar la lectura de paraules en imatges naturals obtingudes per un sistema OCR. [...]
OCR systems, computer systems capable to extract words from an image, have a great impact and possibilities of use in today's society. This project shows how a series of models have been developed with the aim of interpreting the reading of words in natural images obtained by this system. [...]
En los sistemas OCR, sistemas informáticos capaces de interpretar palabras en imágenes, tienen un gran impacto y posibilidades de uso en la sociedad de hoy en día. Es este proyecto se expone como se han desarrollado un conjunto de modelos con el objetivo de interpretar la lectura de palabras en imágenes naturales obtenidas por un sistema OCR. [...]

2019-06-30
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 32 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 20 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
5 p, 119.9 KB Reconeixement Visual [43088] / Vanrell Martorell, Maria ; Serrat Gual, Joan ; Valveny Llobet, Ernest ; Ivanova Radeva, Petia ; Mafla Delgado, Andrés ; Biten, Ali Furkan ; Herranz Arribas, Luis ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Joan Serrat Gual En visió per computador, el reconeixement visual correspon a la tasca d'explicar el contingut d'una imatge en termes de "Què és?" "On és això?". La resposta a aquestes preguntes és habitualment una etiqueta de classe corresponent als tipus d'objectes o objectes de la imatge, una caixa de delimitació estreta que conté l'objecte en qüestió o, a un nivell més fi, la regió (píxels) que és el seu esquema. [...]
Module Coordinator: Dr. Joan Serrat Gual In Computer Vision, visual recognition corresponds to the task of explaining the content of an image in terms of "What is it?" "where is this?". The answer to these questions is usally a class label corresponding to the object or object types in the image, a tight bounding box containing the object in question, or, at a finer level, the region (pixels) that is its outline. [...]
Coordinador del Módulo: Dr. Joan Serrat Gual En visión por computador, el reconocimiento visual corresponde a la tarea de explicar el contenido de una imagen en términos de "¿Qué es?" "¿Dónde está esto?". [...]

2021-22
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
2.
5 p, 109.1 KB Programació Avançada [104338] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura de Fonaments de Programació. L'objectiu bàsic és ampliar les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments de Programació i completar-les amb els principis de la programació orientada a objectes (POO). [...]
This subject must be regarded as the logical continuation of the subject of Fundamentals of Programming. The basic objective is to expand the basic notions of programming introduced in Fundamentals of Programming and to complete them with the principles of object-oriented programming (OOP). [...]
Esta asignatura debe verse como la continuación lógica de la asignatura de Fundamentos de Programación. El objetivo básico es ampliar las nociones básicas de programación introducidas en Fundamentos de Programación y completarlas con los principios de la programación orientada a objetos (POO). [...]

2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
3.
6 p, 115.3 KB Metodologia de la Programació [102764] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Informàtica i s'ha de veure com la continuació lògica de la part de programació de l'assignatura Fonaments d'Informàtica. L'objectiu bàsic és aprofundir en les nocions bàsiques de la programació imperativa introduïdes a Fonaments d'Informàtica i introduir els principis de la programació orientada a objectes. [...]
This subject is part of the Computer Science subject and it should be regarded as the logical continuation of the programming part of the Fundamentals of Computer Science subject. The basic objective is to deepen in the basic notions of imperative programming introduced in Fundamentals of Computer Science and to introduce the principles of object-oriented programming. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Informática y debe verse como la continuación lógica de la parte de programación de la asignatura Fundamentos de Informática. El objetivo básico es profundizar en las nociones básicas de programación imperativa introducidas en Fundamentos de Informática e introducir los principios de la programación orientada a objetos. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
5 p, 108.9 KB Programació Avançada [104338] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura de Fonaments de Programació. L'objectiu bàsic és ampliar les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments de Programació i completar-les amb els principis de la programació orientada a objectes (POO). [...]
Esta asignatura debe verse como la continuación lógica de la asignatura de Fundamentos de Programación. El objetivo básico es ampliar las nociones básicas de programación introducidas en Fundamentos de Programación y completarlas con los principios de la programación orientada a objetos (POO). [...]

2020-21
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
5.
6 p, 114.9 KB Metodologia de la Programació [102764] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Informàtica i s'ha de veure com la continuació lògica de la part de programació de l'assignatura Fonaments d'Informàtica. L'objectiu bàsic és aprofundir en les nocions bàsiques de la programació imperativa introduïdes a Fonaments d'Informàtica i introduir els principis de la programació orientada a objectes. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Informática y debe verse como la continuación lógica de la parte de programación de la asignatura Fundamentos de Informática. El objetivo básico es profundizar en las nociones básicas de programación imperativa introducidas en Fundamentos de Informática e introducir los principios de la programación orientada a objetos. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
6.
5 p, 106.4 KB Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador [43083] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Valveny Llobet, Ernest ; Vanrell Martorell, Maria ; Moure, Juan C ; Vilariño Freire, Fernando Luis ; Karatzas, Dimosthenis ; Rodriguez Lopez, Pau ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és introduir les tècniques d'aprenentatge automàtic per resoldre problemes de visió per ordinador. L'aprenentatge automàtic tracta de l'anàlisi automàtica de dades a gran escala. [...]
El objetivo de este módulo es presentar las técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de visión por computador. El aprendizaje automático se ocupa del análisis automático de datos a gran escala. [...]

2019-20
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
7.
5 p, 109.1 KB Programació Avançada [104338] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura de Fonaments de Programació. L'objectiu bàsic és ampliar les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments de Programació i completar-les amb els principis de la programació orientada a objectes (POO). [...]
Esta asignatura debe verse como la continuación lógica de la asignatura de Fundamentos de Programación. El objetivo básico es ampliar las nociones básicas de programación introducidas en Fundamentos de Programación y completarlas con los principios de la programación orientada a objetos (POO). [...]

2019-20
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
8.
6 p, 113.1 KB Laboratori de Programació [102767] / Sánchez Albaladejo, Gemma ; Valveny Llobet, Ernest ; Hernández Sabaté, Aura ; Ramos Terrades, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Algorísmica i informació i s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura Metodologia de la Programació i la continuació pràctica de l'assignatura de Matemàtica Discreta. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Algorítmica e información y debe verse como la continuación lógica de la asignatura Metodologia de la Programació y la continuación práctica de la asignatura de Matemàtica Discreta. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
6 p, 114.5 KB Metodologia de la Programació [102764] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Informàtica i s'ha de veure com la continuació lògica de la part de programació de l'assignatura Fonaments d'Informàtica. L'objectiu bàsic és aprofundir en les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments d'Informàtica i completar-les amb altres conceptes de programació que han de permetre que al finalitzar el curs l'estudiant tingui una visió completa de la programació imperativa i dels principis de la programació orientada a objectes. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Informática y debe verse como la continuación lógica de la parte de programación de la asignatura Fundamentos de Informática. El objetivo básico es profundizar en las nociones básicas de programación introducidas en Fundamentos de Informática y completarlas con otros conceptos de programación que deben permitir que al finalizar el curso el estudiante tenga una visión completa de la programación imperativa y de los principios de la programación orientada a objetos. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
10.
5 p, 85.2 KB Programació Avançada [104338] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura de Fonaments de Programació. L'objectiu bàsic és ampliar les nocions bàsiques de programació introduïdes a Fonaments de Programació i completar-les els principis de la programació orientada a objectes. [...]
2018-19
Grau en Enginyeria de Dades [1394]  

Course materials : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.