Resultats globals: 108 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 1 registres trobats
Documents de recerca, 3 registres trobats
Materials acadèmics, 104 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
3 p, 413.0 KB Sistema de transports intel·ligents : diferències de difusió a Europa i els EUA / Piera, Miquel Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Verge Mestre, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Bojkova, Viara (Ortelio Ltd. NEWBITS Project Manager)
La mobilitat compartida, la mobilitat com a servei i el vehicle autònom s'han proposat com dues solucions adients que contribuiran al gaudi de ciutats més eficients i amb una millor qualitat de vida per als seus habitants. [...]
La movilidad compartida, la movilidad como servicio y el vehículo autónomo se han propuesto como dos soluciones adecuadas que contribuirán al disfrute de ciudades más eficientes y con una mejor calidad de vida para sus habitantes. [...]
Sharing mobility, mobility as a service and autonomous vehicles have been proposed as two suitable solutions that will contribute to the enjoyment of more efficient cities and with a better living quality for its inhabitants. [...]

2018
UAB divulga, Maig 2018, p. 1-3
3 documents

Documents de recerca 3 registres trobats  
1.
66 p, 2.8 MB La descarbonizació al sector aeronáutic / Valcarce Borras, Montserrat ; Verge Mestre, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte busca reduir les emissions de CO2, orientant-se en l'electrificació de la flota de vehicles terrestres en l'aeroport, contribuint així a la reducció dels gasos contaminants i en conseqüència col·laborar amb el procés de descarbonització. [...]
El proyecto busca reducir las emisiones de CO2, orientándose en la electrificación de la flota de vehículos terrestres en el aeropuerto, contribuyendo así a la reducción de los gases contaminantes y en consecuencia colaborar con el proceso de descarbonización. [...]
The project seeks to reduce CO2 emissions, focusing on the electrification of the fleet of land vehicles at the airport, thus contributing to the reduction of polluting gases and consequently collaborating with the decarbonisation process. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
2.
76 p, 3.6 MB Drons per ajudar a desminar el Sàhara Occidental / Mahamud El Jalil, Hafdal-La ; Verge Mestre, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En aquest treball es vol donar una solució disruptiva a la llarga feina de desminatge al Sàhara Occidental. La solució que es proposa recorre a l'ús de drons. Primer de tot s'analitzen els principals mètodes de desminatge que hi ha actualment i quines avantatges i inconvenients presenta cada un d'ells. [...]
The following study wants to give a disruptive solution to the long problem of demining Western Sahara. The solution that is proposed is the use of drones. First of all, it analyses the main current methods of demining and the advantages and disadvantages of each one of them. [...]

2019
Grau en Empresa i Tecnologia [948]  
3.
69 p, 2.3 MB Ús de tecnologies per a la traçabilitat al sector tèxtil / Borilo Ondó, Alba Cristina ; Verge Mestre, Xavier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
La falta de transparència als processos industrials és un tema recurrent actualment. En el sector tèxtil amb els escàndols per falta d'ètica en les fàbriques subcontractades per les grans companyies, aquest tema és encara més important. [...]
2019
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents

Materials acadèmics 104 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 106.8 KB Altres Matèries Comptables i Tecnologia de la Informació [44444] / Rizo Gubianas, Jordi ; Gimenez Garcia, Victor Manuel ; Vilardell Riera, Inmaculada ; Verge Mestre, Xavier ; García Pons, Martí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'assignatura té tres objectius en base als tres àmbit d'estudi del mòdul, anàlisi dels estats financers, comptabilitat directiva i d gestió i tecnologia de la informació aplicada a l'empresa en relació als comptes anuals i el procés d'auditoria. [...]
The subject has three objectives based on the three scope of the study of the module, analysis of the financial states, management accounting and management and information technology applied to the company in relation to the annual report and the audit process. [...]
La asignatura tiene tres objetivos en base a los tres ámbitos de estudio del módulo, análisis de los estados financieros, contabilidad directiva y de gestión y tecnología de la información aplicada a la empresa en relación a las cuentas anuales y el proceso de auditoría. [...]

2023-24
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
2.
8 p, 118.1 KB Treball de Final de Grau [106548] / Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball final de grau (TFG) és un treball acadèmic autònom que té per objectiu global aprofundir en l'anàlisi d'algun aspecte tractat a la titulació. S'espera que el treball serveixi per: Desenvolupar alguna qüestió d'interès relativa als continguts de les matèries cursades vinculant-la amb els debats acadèmics existents; Aplicar els criteris i tècniques apresos en les asignatures de caire metodològic, ja sigui per a portar a terme anàlisis pròpies, o per a avaluar els d'altres autors. [...]
The final degree project is an autonomous academic work whose overall objective is to deepen the analysis of some aspect of the degree. The work is expected to serve to: To develop some question of interest relative to the contents of the subjects studied, linking it with the existing academic debates; Apply the criteria and techniques learned in the subjects of a methodological nature, either to carry out their own analysis or to evaluate the other authors. [...]
El trabajo final de grado (TFG) es un trabajo académico autónomo que tiene por objetivo global profundizar en el análisis de algún aspecto tratado a la titulación. Se espera que el trabajo sirva para: Desarrollar alguna cuestión de interés relativa a los contenidos de las materias cursadas vinculándola con los debates académicos existentes; Aplicar los criterios y técnicas aprendidos en las asignaturas de carácter metodológico, ya sea para llevar a cabo análisis propios, o para evaluar los otros autores. [...]

2023-24
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
3.
6 p, 109.4 KB Economia de l'Empresa [102173] / Blabia Girau, Daniel ; Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'assignatura Economia de l'Empresa és una assignatura introductòria que presenta els conceptes bàsics del món de l'empresa i introdueix en el procés de direcció i presa de decisions empresarials. [...]
The Business Economics subject is an introductory course that presents the basic concepts of the business world and introduces the process of management and business decision making. As formative objectives of the subject we will highlight: The objective of the first block is understand what is a company, the stakeholders that intervene and the basic business processes and cycles. [...]
La asignatura Economía de la Empresa es una asignatura introductoria que presenta los conceptos básicos del mundo de la empresa e introduce en el proceso de dirección y toma de decisiones empresariales. [...]

2023-24
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
4.
6 p, 111.3 KB Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació [102160] / Verge Mestre, Xavier ; Espinosa Garces, Monica ; Robert Roca, Victor Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Liderar processos de canvi en la gestió i provisió de serveis a la societat. Emprendre idees i solucions per Empreses que siguin generadores de propostes eficients en la manera de proveir els serveis. [...]
Objectives: Lead change processes in the management and provision of services to society. To undertake ideas and solutions for Companies that generate efficient proposals in the way of providing the services. [...]
Objetivos Liderar procesos de cambio en la gestión y provisión de servicios a la sociedad. Emprender ideas y soluciones para Empresas que sean generadoras de propuestas eficientes en la manera de proveer los servicios. [...]

2023-24
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
5.
6 p, 113.2 KB Introducció als Sistemes d'Informació [102148] / Verge Mestre, Xavier ; Caballero Chacon, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Mostrar la manera en que les organitzacions utilitzen els sistemes i les tecnologies de la informació per transformar els models de negoci, desenvolupar noves estratègies, innovar amb nous serveis i productes i assolir l'excel·lència operativa. [...]
Understand why information systems are essential in business and how they have transformed them. Appreciate the business benefits derived from the digital processing of the information. Be interested in how the Internet and the extensive use of ICT enable reconfiguration of traditional business models Differentiate applications or functionalities according to the basic types of information systems and determine the value they bring to management. [...]
Mostrar la manera en que las organizaciones utilizan los sistemas y las tecnologías de la información para transformar los modelos de negocio, desarrollar nuevas estrategias, innovar con nuevos servicios y productos y alcanzar la excelencia operativa. [...]

2023-24
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
6.
6 p, 112.1 KB Sistemes Integrats de Gestió [102147] / Bosch Dalmau, Ramon ; Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Els sistemes d'informació en l'empresa i les tecnologies que els suporten s'interrelacionen amb les diverses àrees funcionals (producció, recursos humans, comptabilitat, finances i màrqueting) i doten l'organització d'una flexibilitat i capacitat de resposta vital per la seva competitivitat. [...]
The information systems and the technologies that support them interrelate with the various functional areas (production, human resources, accounting, finance and marketing) and provide the organization with flexibility and responsiveness for its competitiveness Therefore, it is necessary to train professionals with business and economic knowledge that not only dominate the technological processes of information management in organizations but also be able to integrate this knowledge to help the organization achieve its Goals and missions, improving management control; the quality and quantity of information available for decision making; and formulating new proposals for value generation. [...]
Los sistemas de información en la empresa y las tecnologías que los soportan se interrelacionan con las diversas áreas funcionales (producción, recursos humanos, contabilidad, finanzas y marketing) y dotan la organización de una flexibilidad y capacidad de respuesta vital para su competitividad. [...]

2023-24
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
7.
5 p, 106.7 KB Pràctiques Externes [106547] / Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Els objectius formatius de les pràctiques acadèmiques externes són: Permetre que l'estudiant apliqui i complementi les capacitats i els coneixements, teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica. [...]
The training objectives of the external academic practices are: Allow the student to apply and complement the skills and knowledge, theoretical and practical, acquired throughout their academic training. [...]
Los objetivos formativos de las prácticas académicas externas son: Permitir que el estudiante aplique y complemente las capacidades y los conocimientos, teóricos y prácticos, adquiridos a lo largo de su formación académica. [...]

2023-24
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
8.
6 p, 112.0 KB Sistemes d'Informació [102113] / Verge Mestre, Xavier ; Castelltort Parera, Ivan ; Caballero Chacon, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Mostrar la manera en que les organitzacions utilitzen els sistemes i les tecnologies de l'informació per a transformar els models de negocis, desenvolupar noves estratègies, innovar amb nous serveis i productes i assolir l'excel·lència operativa. [...]
Understand why information systems are essential in business and how they have transformed them. Appreciate the business benefits derived from the digital processing of the information. Be interested in how the Internet and the extensive use of ICT enable reconfiguration of traditional business models Differentiate applications or functionalities according to the basic types of information systems and determine the value they bring to management. [...]
Mostrar la manera en que las organizaciones utilizan los sistemas y las tecnologías de la información para transformar los modelos de negocio, desarrollar nuevas estrategias, innovar con nuevos servicios y productos y alcanzar la excelencia operativa. [...]

2023-24
Grau en Comptabilitat i Finances [947]
3 documents
9.
6 p, 115.2 KB Direcció estratègica, màrqueting i política de l'empresa [101759] / Verge Mestre, Xavier ; Perdrix Vidal, Guillem ; Pladellorens Pertegaz, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Desenvolupar activitats d' aprenentatge i l'aplicació de coneixements en les àrees d'estratègia i gestió empresarial i de desenvolupament del màrqueting, així com treballar en altres tècniques de comercialització i coneixement del client. [...]
Develop learning activities and the application of knowledge in the areas of strategy and business management and marketing development, as well as work on other techniques of commercialization and knowledge of the customer. [...]
Desarrollar actividades de aprendizaje y la aplicación de conocimientos en las áreas de estrategia y gestión empresarial y de desarrollo del marketing, así como trabajar en otras técnicas de comercialización y conocimiento del cliente. [...]

2023-24
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
10.
4 p, 101.8 KB Sistemes d'Informació i Business Game Hoteler [43414] / Gimenez Garcia, Victor Manuel ; Blabia Girau, Daniel ; Marimon Fabregas, Juan ; Verge Mestre, Xavier ; Guerrero Gonzalez, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
El mòdul mostra des d'un punt de vista gerencial dels diferents aplicatius que poden ser d'utilitat en el sector hoteler i com la direcció pot emprar-los per millorar la gestió operativa i també la presa de decisions. [...]
The module shows, from a managerial point of view, the different information systems that can be useful in the hotel sector and how management can use them to improve operational management and decision making. [...]
El módulo muestra desde un punto de vista gerencial los diferentes aplicativos que pueden ser de utilidad en el sector hotelero y cómo la dirección puede emplearlos para mejorar la gestión operativa y también la toma de decisiones. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres [1274]
3 documents

Materials acadèmics : 104 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.