Resultats globals: 152 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 14 registres trobats
Documents de recerca, 6 registres trobats
Materials acadèmics, 132 registres trobats
Articles 14 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
15 p, 76.1 KB «E de fendutz per bustz tro als braiers» sulla presenza dell' 'eredità' di Bertran de Born nella "Commedia" / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
L'articolo si propone di analizzare la presenza di Bertran de Born nella Divina Commedia, ampiamente documentata da numerosi studi, e di riflettere sulle dinamiche intertestuali che vi agiscono e che ne fanno un caso emblematico. [...]
This paper aims to re-analyze the widely documented presence of Bertran de Born's poems in the Divina Commedia, in order to meditate about the paradigmatic dynamics of intertextuality at work there. In the evaluation of this textual relationship, special attention is given to some recent research on Bertran de Born's legacy. [...]
tool to achieve a more compehensive knowledge of Dante's intertextual procedures.

2010
Tenzone: revista de la Asociación Complutense de Dantología, Núm. 11 (2010) , p. 173-187  
2.
9 p, 209.2 KB ¿'A frightful bore'? : sobre el lugar de lo temático en la práctica alusiva de Nabokov / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
El artículo tiene como objetivo observar las diferentes alusiones al tema o motivo del doble presentes en diversas obras de V. Nabokov. Se excluye el comentario de la novela Despair, completamente construida sobre el doble, para describir algunas de las referencias de menor entidad presentes en otros textos del autor. [...]
2009-2010
Espéculo: revista electrónica cuatrimestral de estudios literarios, Núm. 43 (2009-2010)  
3.
5 p, 271.0 KB Reseñas / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Obra ressenyada: Natascia TONELLI, "Fisologia della passione. Poesia d'amore e medicina da Cavalcanti a Boccaccio", Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2015, 253 pp.
2016
Revista de Literatura Medieval, Núm. 28 (2016) , p. 317-320  
4.
3 p, 361.2 KB Màrius Torres en el record. Recull d'homenatge / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Obra ressenyada: Màrius Torres en el record. Recull d'homenatge, a cura de Carles Albesa, Jordi Mir i Maria-Isabel Pijoan. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994 (Biblioteca Serra d'Or, 130), p. [...]
1995
Rassegna iberistica, Núm. 52 (1995) , p. 91-92  
5.
2 p, 179.5 KB Jaume Vallcorba, Noucentisme, mediterraneisme i classicisme. Apunts per a la història d'una estètica, Barcelona, Quaderns Crema, 1994, pp. 86 / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Obra ressenyada: Jaume VALLCORBA, Noucentisme, mediterraneisme i classicisme. Apunts per a la història d'una estètica. Barcelona: Quaderns Crema, 1994.
1995
Rassegna iberistica, Núm. 53 (1995) , p. 77-78  
6.
3 p, 365.6 KB Carles Cardó, El gran refús, Barcelona, Claret, 1994, pp. 105. Carles Cardó, Les dues tradicions. Història espiritual de les Espanyes, Barcelona, Claret, 1994 (2 a ed.), pp. 305 / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Obra ressenyada: Carles CARDÓ, El gran refús. Barcelona: Claret, 1994 ; Carles CARDÓ, Les dues tradicions. Història espiritual de les Espanyes. Barcelona: Claret, 1994.
1995
Rassegna iberistica, Núm. 53 (1995) , p. 73-75  
7.
14 p, 1.2 MB Ecos manganellians en la narrativa de Quim Monzó : referents i models literaris en l'horitzó de la postmodernitat / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
1997
Rassegna iberistica, Núm. 59 (1997) , p. 17-29  
8.
10 p, 112.6 KB Visibile narrare / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
L'Ekphrasis dantesca costituisce un capitolo fondamentale nella storia del fenomeno e in generale dei rapporti (in senso pratico e teorico) fra immagini e testo, d'altronde particolarmente importanti nel sistema culturale medievale. [...]
L'Ekphrasis dantesca constitueix un capítol fonamental en la història del fenomen i en general de les relacions (en sentit pràctic i teòric) entre imatges i text, d'altra banda especialment importants en el sistema cultural medieval. [...]
Dante's is a prominent chapter both in the Ekphrasis story as such and more generally in the story of the (practical and theoretical) relationships between image and text (which were also particularly important in Medieval culture). [...]
El Ekphrasis dantesca constituye un capítulo fundamental en la historia del fenómeno y en general de las relaciones (en sentido práctico y teórico) entre imágenes y texto, por otra parte especialmente importantes en el sistema cultural medieval. [...]

2017
Quaderns d'Italià, Núm. 22 (2017) , p. 33-42 (Dossier 1)  
9.
13 p, 82.9 KB El gènere decapitat / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
L'article reprèn la qüestió de la presència dels trobadors en la Divina Comèdia de Dante, focalitzant l'atenció en el cas cèlebre de Bertran de Born. A partir d'una certa imatge típica del trobador exemplificada a l'obra d'Alfons Serra-Baldó i deutora en gran part de la menció dantesca, es busca argumentar quines són les modalitats i dinàmiques compositives de la intensa intertextualitat que caracteritza l'obra de Dante: tant pel que fa a la il·lustració d'aspectes rellevants de l'estratègia i la història de la composició de la Comèdia, com pel que fa a una consideració genèrica dels fenòmens lligats a la intertextualitat.
This article revisits the topic of the troubadours presence in Dante's Divina Commedia, focusing on the famous case of Bertran de Born. On the basis of a certain typical image of the troubadour, as found for instance in Alfons Serra-Baldó's book-an image very much indebted to Dante's passage-the article attempts an appraisal of the modes and the compositional dynamics of the intense intertextuality so characteristic of Dante's poem, both from the point of view of the compositional strategy and history of the Commedia and from that of intertextuality and related aspects in general.

2015
Els Marges, Núm. 105 (2015) , p. 39-51  
10.
8 p, 541.4 KB El macabre, espai de l'altre. Tenebra i evolució personal en Joseph Conrad / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
1995
Els Marges, Núm. 53 (1995) , p. 101-108  

Articles : 14 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 6 registres trobats  
1.
4.2 MB Espai i identitat a la literatura. la construcció d'espais limitats enfront la por a l'infinit : alguns episodis / Polls Carmona, Héctor ; Vilella, Eduard, dir.
És indubtable que entre l'espai i la subjectivitat s'ha establert una interrelació constant, ja des del moment en què aquesta última fou capaç de percebre i identificar l'horitzó espacial que s'obria davant seu. [...]
Es indudable que entre el espacio y la subjetividad se ha establecido una interrelación constante ya desde el instante en que esta última fue capaz de percibir e identificar este horizonte espacial que se abría ante ella. [...]
There is no doubt that a constant interrelationship has been established between space and subjectivity, since this last one has been abled to perceive and identify the spatial horizon that has opened in front of her. [...]

2022  
2.
202 p, 2.0 MB Narrativa en el occidente medieval y la dinastía ming. Mdalidades de representación y perspectiva lírica. Dos sistemas literarios en contraste / Zeng, Chuhui ; Vilella, Eduard, dir.
La tesis vol dur a terme un estudi comparat entre la narrativa medieval europea i la de la dinastia Ming a Xina, en virtut dels paral·lelismes significatius que és possible establir entre ambdues realitats històrico-culturals. [...]
La tesis pretende realizar un estudio comparativo entre la narrativa medieval europea y la de la dinastía Ming en China, en virtud de los paralelismos significativos que es posible establecer entre ambas realidades histórico-culturales. [...]
The thesis aims to carry out a comparative study between the West medieval narrative and the Ming dynasty narrative, based on significant parallels that is possible to establish between both historical-cultural realities. [...]

2021  
3.
192 p, 3.6 MB Shanghái-Barcelona en la novela del siglo XX. La representación de la ciudad moderna : lo occidental y lo oriental / Xiang, Jingshu ; Vilella, Eduard, dir. ; Cerdà, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
El título de la tesis aúna los conceptos de ciudad y novela. Por lo que se refiere a ciudad, las elegidas son Barcelona y Shanghái: dos ciudades muy similares por su situación geográfica, nivel de desarrollo y grado de importancia en sus respectivos países, pero al mismo tiempo con grandes diferencias, debidas a su pertenencia a culturas muy distintas. [...]
The title of the thesis combines the concepts of city and novel. As regards city, the chosen ones are Barcelona and Shanghai: two cities very similar for their geographical situation, level of development and degree of importance in their respective countries, but at the same time with great differences, due to their belonging to cultures very different. [...]

2019  
4.
352 p, 3.0 MB La expresión de la modalidad continuativa : estudio sobre la interlengua en estudiantes de italiano LE con LM castellana o catalanocastellana y propuestas didácticas contrastivas / Ambrosini, Maria Vittoria ; Vilella, Eduard, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica
El papel desempeñado por nuestra lengua materna (LM) en el aprendizaje de cualquier otra lengua (LE, lengua extranjera) es fundamental. Los estudios de adquisición lingüística confirman que la LM representa para el estudiante un "filtro" a través del cual recibe y va almacenando las estructuras de la LE. [...]
The role of our mother tongue (MT) in learning another foreign language (FL) is essential. Linguistic acquisition studies have demonstrated that the MT constitutes a "filter" through which the student receives and stores the FL structures. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
5.
28 p, 897.5 KB Presència i manca dels articles definits en italià. Un taló d'Aquil·les pels aprenents catalanoparlants de l'italià? / Ribó Gabernet, Laura ; Vilella, Eduard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball s'ha dut a terme per donar resposta a la qüestió de les possibles interferències negatives que poden existir entre dues llengües similars: l'italià i el català. En aquest cas, pretén contestar les interferències en els articles definits d'ambdues llengües. [...]
2016
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]  
6.
281 p, 1.1 MB Espectros de lo real. Virtualidad y mundos posibles en la literatura y el cine posmodernos / Boulaghzalate, Hamza ; Vilella, Eduard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica) ; Roas, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
La presente tesis pretende estudiar el concepto de la virtualidad, sus poéticas, su estética, su estilo y sus modalidades. En una sociedad en que predominan los ideales de inmersión, presencia e interactividad, la virtualidad se convierte en un «estilo posmoderno intermediático» donde la noción de lo virtual es un elemento temático integrado en una estética cuya principal articulación es la oposición de lo virtual a lo real. [...]
The present thesis aims to study the concept of virtuality, its poetics, aesthetics, style and its modes. In a society where the ideals of immersion, presence and interactivity predominate, virtuality has become a «cross-media postmodern style» where the notion of the virtual is a thematic element integrated in aesthetics whose primary articulation is the opposition from the virtual to the real. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Materials acadèmics 132 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
3 p, 97.6 KB Treball de Fi de Màster [42318] / Julià Garriga, Jordi ; Ballart, Pere 1964- ; Cerdà Subirachs, Jordi ; Vega Ramos, Maria Jose ; Roas Deus, David ; Ponton Gijon, Gonzalo ; Torras Frances, Maria Angeles ; Vilella Morato, Eduard ; Penedo Picos, Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El Treball ha de ser absolutament original. El tema d'investigació queda a la lliure elecció de la persona discent i després de l'aprovació i conformitat del professor que accepti la seva direcció. [...]
The TFM must be original. The research topic is left to the free choice of the student and after the approval of the teacher who accepts your address. Both persons will always work in agreement and will set the pace of work, debate and correction sessions, as well as the corresponding advice. [...]
El Trabajo ha de ser absolutamente original. El tema de investigación queda a la libre elección de la persona discente y tras la aprobación y conformidad del profesor que acepte su dirección. Ambas personas trabajarán siempre de común acuerdo y pautarán el ritmo de trabajo, las sesiones de debate y corrección, así como el asesoramiento correspondiente. [...]

2023-24
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals [1101]
3 documents
2.
6 p, 109.5 KB Literatura Comparada: Modernitat i Postmodernitat [42314] / Roas Deus, David ; Cerdà Subirachs, Jordi ; Ponton Gijon, Gonzalo ; Vilella Morato, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El fil conductor del mòdul és l'anàlisi de la representació del jo i la realitat en la Modernitat i la Postmodernitat. Per això s'han seleccionat diversos gèneres i temes en què es manifesta dit problemàtica en molt diverses formes: el fantàstic (com subversió de la realitat), el motiu del doble (com subversió de la identitat), la despersonalització i l'heteronomia (també com ruptures de la noció tradicional d'identitat), la literatura de la Shoah (els límits de la imaginació literària, la noció de testimoni, la memòria exemplar enfront de la memòria literal) i la cibercultura i el virtual (com transgressió de les formes de representació de la realitat.
The thread of the module is the analysis of the representation of the self and the real in Modernity and Postmodernity. For this itself in very diverse forms: the fantastic (as subversion of the real), the double motive (as subversion of identity), depersonaliz the literature of the Shoah (the limits of the literary imagination, the notion of testimony, exemplary memory versus literal mem 1 representation of the real).
El hilo conductor del módulo es el análisis de la representación del yo y lo real en la Modernidad y la Posmodernidad. Para ello se han seleccionado diversos géneros y temas en los que se manifiesta dicho problemática en muy diversas formas: lo fantástico (como subversión de lo real), el motivo del doble (como subversión de la identidad), la despersonalización y la heteronomía (también como rupturas de la noción tradicional de identidad), la literatura de la Shoah (los límites de la imaginación literaria, la noción de testimonio, la memoria ejemplar frente a la memoria literal) y la cibercultura y lo virtual (como transgresión de las formas de representación de lo real).

2023-24
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals [1101]
3 documents
3.
6 p, 109.7 KB Gèneres i Textos: Pràctiques d'Anàlisi [40243] / Julià Garriga, Jordi ; Cerdà Subirachs, Jordi ; Vilella Morato, Eduard ; Batlle Jordà, Carles ; Ruiz-Ruano Risquez, Miriam ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 El curs pretén abordar l'estudi de les obres literàries des de la perspectiva concreta de les convencions formals i temàtiques dels tres principals gèneres literaris: lírica, narrativa i teatre (encara que, eventualment, pot ser escollit un gènere literari concret per al seu estudi). [...]
The course aims to address the study of literary works from the specific perspective of the formal and thematic conventions of the three main literary genres: lyric, narrative and theater (although, eventually, a specific literary genre can be chosen). [...]
1 El curso pretende abordar el estudio de las obras literarias desde la perspectiva concreta de las convenciones formales y temáticas de los tres principales géneros literarios: lírica, narrativa y teatro (aunque, eventualmente, puede ser escogido un género literario concreto para su estudio). [...]

2023-24
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals [1101]
3 documents
4.
5 p, 105.1 KB Llengua Estrangera I (Italià) [103572] / Vilella Morato, Eduard ; Di Nino, Nicola ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Llengua estrangera I (italià) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua italiana actual, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua (orientativament, proper a un nivell A1), tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents.
The subject Foreign Language I (Italian) aims to provide the students with a grounding on the essential aspects of the current Italian language. By successfully completing this course, students will acquire an elementary competence in the Italian language (quite similar to a CEFR's A1), both in its communicative aspects and in those related to morphological, phonetic, lexical, and grammatical aspects.
La asignatura Lengua extranjera I (italiano) pretende familiarizar al estudiante con los aspectos esenciales de la lengua italiana actual, a fin de que al final del curso el alumno haya adquirido una competencia elemental de la lengua (orientativamente, próximo a un nivel A1), tanto en sus aspectos comunicativos como en el dominio de los aspectos morfológicos, fonéticos, léxicos y gramaticales pertinentes.

2023-24
Grau en Humanitats [1139]
3 documents
5.
6 p, 107.1 KB Llengua Estrangera II (Italià) [103568] / Di Nino, Nicola ; Vilella Morato, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Llengua estrangera II (italià) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua italiana actual, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents.
The course Foreign Language II (Italian) aims to provide the students with basic language skills. By successfully completing this course, students will acquire an elementary competence in the Italian language (quite similar to a CEFR's A2), both in its communicative aspects and in those related to morphological, phonetic, lexical, and grammatical aspects.
La asignatura Lengua extranjera II (italiano) pretende familiarizar al estudiante con los aspectos esenciales de la lengua italiana actual, a fin de que al final del curso el alumno haya adquirido una competencia elemental de la lengua, tanto en sus aspectos comunicativos como en el dominio de los aspectos morfológicos, fonéticos, léxicos y gramaticales pertinentes.

2023-24
Grau en Humanitats [1139]
3 documents
6.
6 p, 87.6 KB Idioma Modern IV (Italià) [103391] / Vilella, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu del curs és aprofundir en el coneixement de la llengua italiana tot seguint les línies establertes al nivell anterior: ampliar la coneixença bàsica de la morfologia, la sintaxi i el lèxic italians de manera que, al final, l'alumne sigui capaç d'articular millor els sons, de construir i reconèixer frases més complexes, llegir textos d'un cert nivell de dificultat, participar en converses bo i emprant el to i el vocabulari adequats, comprendre missatges més llargs i escriure textos breus amb correcció, dins l'àmbit de coneixement d'un curs de llengua de nivell intermedi-avançat (equivalent a B2).
The objective of the course is to deepen the knowledge of the Italian language following the lines established in the previous level: to broaden the basic knowledge of Italian morphology, syntax and lexicon so that, in the end, the student is able to better articulate sounds, to construct and recognize more complex sentences, to read texts of a certain level of difficulty, to participate in conversations and using the appropriate tone and vocabulary, to understand longer messages and to write short texts with correction, within the scope of knowledge of an intermediate-advanced language course (equivalent to B2).
El objetivo del curso es profundizar en el conocimiento de la lengua italiana siguiendo las líneas establecidas en el nivel anterior: ampliar el conocimiento básico de la morfología, la sintaxis y el léxico italianos de modo que, al final, el alumno sea capaz de articular mejor los sonidos, de construir y reconocer frases más complejas, leer textos de un cierto nivel de dificultad, participar en conversaciones y empleando el tono y el vocabulario adecuados, comprender mensajes más largos y escribir textos breves con corrección, dentro del ámbito de conocimiento de un curso de lengua de nivel intermedio-avanzado (equivalente a B2).

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]  
7.
6 p, 149.3 KB Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües [103393] / Vilella, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Introducció als aspectes més importants del sistema cultural italià i de la seva història: geografia, llengua i dialectes, gèneres artístics, literaris i musicals. Curs destinat a estudiants dels cursos de llengua italiana.
Introduction to the most important aspects of the Italian cultural system and its history: geography, language and dialects, artistic, literary and musical genres. This course is intended for students of Italian language courses.
Introducción a los aspectos más importantes del sistema cultural italiano y de su historia: geografía, lengua y dialectos, géneros artísticos, literarios y musicales. Curso destinado a estudiantes de los cursos de lengua italiana.

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
8.
7 p, 169.1 KB Cine i Literatura Italians [103394] / Vilella Morato, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Poder resoldre amb un mínim d'eines orientatives la lectura i/o visió personal de les obres tractades i tenir capacitat per afrontar nous camins relacionats amb la matèria, de manera contextualitzada i d'acord amb la imatge panoràmica plantejada pel curs. [...]
This subject aims to provide the student with a grounding in the study of Italian cinema and its relationships with literature. It aims to provide a first set of orientative tools necessary to a basic approach to the reading and/or viewing of the works selected to be analyzed. [...]
Poder resolver mediante unas mínimas herramientas orientativas la lectura y / o visión personal de las obras tratadas y estar capacitado/a para afrontar nuevos caminos relacionados con la materia, de manera contextualizada y de acuerdo con la perspectiva panorámica planteada en el curso. [...]

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
9.
8 p, 116.6 KB Idioma modern II (Italià) [100048] / Di Nino, Nicola ; Vilella Morato, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma modern II (italià) forma part de la formació complementària de tercer curs de grau. En aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua italiana actual, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents.
The subjectModern Language II(Italian) aims to provide the students with a grounding on the essential aspects of the current Italian language. On successfully completing this subject, students will acquire an elementary competence in the italian language (roughly speaking similar to a CEFR's A2), both in its communicative aspects and in those related to its chief morphological, phonetic, lexical and grammatical aspects.
La asignatura Idioma moderno II(italiano) forma parte de la formación complementaria de tercer curso de grado. En esta asignatura se pretende familiarizar al estudiante con los aspectos esenciales de la lengua italiana actual, a fin de que al final del curso el alumno haya adquirido una competencia elemental de la lengua, tanto en sus aspectos comunicativos como en el dominio de los aspectos morfológicos, fonéticos, léxicos y gramaticales pertinentes.

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
10.
8 p, 116.2 KB Idioma modern I (Italià) [100039] / Vilella Morato, Eduard ; Di Nino, Nicola ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma modern I (italià) forma part de la formació complementària de tercer curs de grau. En aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua italiana actual, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua (orientativament, proper a un nivell A1), tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents.
The course Foreign Language I (Italian) aims to provide the students with basic language skills. By successfully completing this course, students will acquire an elementary competence in the Italian language (quite similar to a CEFR's A1), both in its communicative aspects and in those related to morphological, phonetic, lexical, and grammatical aspects.
La asignatura Idioma moderno I (italiano) forma parte de la formación complementaria de tercer curso de grado. En esta asignatura se pretende familiarizar al estudiante con los aspectos esenciales de la lengua italiana actual, a fin de que al final del curso el alumno haya adquirido una competencia elemental de la lengua (orientativamente, próximo a un nivel A1), tanto en sus aspectos comunicativos como en el dominio de los aspectos morfológicos, fonéticos, léxicos y gramaticales pertinentes.

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents

Materials acadèmics : 132 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Vegeu també: autors amb noms similars
5 Vilella, E.
90 Vilella, Eduard
6 Vilella, Eduard,
8 Vilella, Elisabet
1 Vilella, Enric
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.