Results overview: Found 78 records in 0.02 seconds.
Articles, 10 records found
Research literature, 3 records found
Course materials, 65 records found
Articles 10 records found  
1.
2 p, 179.5 KB Jaume Vallcorba, Noucentisme, mediterraneisme i classicisme. Apunts per a la història d'una estètica, Barcelona, Quaderns Crema, 1994, pp. 86. / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Obra ressenyada: Jaume VALLCORBA, Noucentisme, mediterraneisme i classicisme. Apunts per a la història d'una estètica. Barcelona: Quaderns Crema, 1994.
1995
Rassegna iberistica, Núm. 53 (1995) , p. 77-78  
2.
3 p, 365.6 KB Carles Cardó, El gran refús, Barcelona, Claret, 1994, pp. 105. Carles Cardó, Les dues tradicions. Història espiritual de les Espanyes, Barcelona, Claret, 1994 (2 a ed.), pp. 305. / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Obra ressenyada: Carles CARDÓ, El gran refús. Barcelona: Claret, 1994 ; Carles CARDÓ, Les dues tradicions. Història espiritual de les Espanyes. Barcelona: Claret, 1994.
1995
Rassegna iberistica, Núm. 53 (1995) , p. 73-75  
3.
14 p, 1.2 MB Ecos manganellians en la narrativa de Quim Monzó : referents i models literaris en l'horitzó de la postmodernitat / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
1997
Rassegna iberistica, Núm. 59 (1997) , p. 17-29  
4.
10 p, 112.6 KB Visibile narrare / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
L'Ekphrasis dantesca costituisce un capitolo fondamentale nella storia del fenomeno e in generale dei rapporti (in senso pratico e teorico) fra immagini e testo, d'altronde particolarmente importanti nel sistema culturale medievale. [...]
L'Ekphrasis dantesca constitueix un capítol fonamental en la història del fenomen i en general de les relacions (en sentit pràctic i teòric) entre imatges i text, d'altra banda especialment importants en el sistema cultural medieval. [...]
Dante's is a prominent chapter both in the Ekphrasis story as such and more generally in the story of the (practical and theoretical) relationships between image and text (which were also particularly important in Medieval culture). [...]
El Ekphrasis dantesca constituye un capítulo fundamental en la historia del fenómeno y en general de las relaciones (en sentido práctico y teórico) entre imágenes y texto, por otra parte especialmente importantes en el sistema cultural medieval. [...]

2017
Quaderns d'italià, Núm. 22 (2017) , p. 33-42 (Dossier 1)  
5.
13 p, 82.9 KB El gènere decapitat / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
L’article reprèn la qüestió de la presència dels trobadors en la Divina Comèdia de Dante, focalitzant l’atenció en el cas cèlebre de Bertran de Born. A partir d’una certa imatge típica del trobador exemplificada a l’obra d’Alfons Serra-Baldó i deutora en gran part de la menció dantesca, es busca argumentar quines són les modalitats i dinàmiques compositives de la intensa intertextualitat que caracteritza l’obra de Dante: tant pel que fa a la il·lustració d’aspectes rellevants de l’estratègia i la història de la composició de la Comèdia, com pel que fa a una consideració genèrica dels fenòmens lligats a la intertextualitat.
This article revisits the topic of the troubadours presence in Dante’s Divina Commedia, focusing on the famous case of Bertran de Born. On the basis of a certain typical image of the troubadour, as found for instance in Alfons Serra-Baldó's book—an image very much indebted to Dante’s passage—the article attempts an appraisal of the modes and the compositional dynamics of the intense intertextuality so characteristic of Dante’s poem, both from the point of view of the compositional strategy and history of the Commedia and from that of intertextuality and related aspects in general.

2015
Els Marges, Núm. 105 (2015) , p. 39-51  
6.
8 p, 541.4 KB El macabre, espai de l'altre. Tenebra i evolució personal en Joseph Conrad / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
1995
Els Marges, Núm. 53 (1995) , p. 101-108  
7.
12 p, 85.6 KB Beatrice en Demian de Hermann Hesse / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Uno de los capítulos de Demian de Hermann Hesse presenta a una figura femenina llamada en secreto Beatrice por el protagonista del relato. Tomando como punto de partida la función de esta aparición en la economía narrativa de la novela, el artículo se propone analizarla priorizando las posibilidades implícitas en la referencia dantesca a fin de integrarlas con otros elementos inmediatos tales como los ecos junguianos, muy a menudo privilegiados por la crítica, o la explícita mención a la estética prerrafaelita presente en el texto.
One of the chapters of Demian by Hermann Hesse presents a feminine figure that the main character secretly calls Beatrice. Departing from this episode’s narrative implications in the system of the novel, this article aims to emphasize the potential meaning of the reference to Dante’s work in order to add it to other more immediate elements such as the implicit echoes of Jungian psychology, often used in critical literature, or the text’s explicit reference to pre-Raphaelite aesthetics.

2007
Cuadernos de filología italiana, Vol. 14 (Noviembre 2007) , p. 231-242  
8.
2 p, 38.6 KB Ressenyes / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Index de les obres ressenyades: Eugenio MONTALE, Xènia.
1997
Quaderns d'Italià, N. 2 (1997) p. 163-164  
9.
3 p, 16.4 KB Ressenyes / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Obres ressenyades: (versió de) S. VENDRELL i F. CAPELLINO, Els viatges de Marco Polo. Alzira: Bromera, 1997; Marco Polo; (versió d’)I. PAYÀ i A. TORREÑO, Llibre de les meravelles del món. [...]
1998
Quaderns d'Italia, N. 3 (1998) , p. 213-216  
10.
17 p, 1.2 MB Nostos y Laberinto / Vilella, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Las múltiples referencias en la obra de Vincenzo Consolo al tema clásico del viaje de regreso y en especial al de Ulises pueden ser consideradas como un auténtico leitmotiv. En la cita reiterada al nostos homérico se puede observar como el autor siciliano elabora una constelación de preocupaciones que se revela fundamental en su actividad narrativa y ensayística. [...]
The numerous references in the work of Vincenzo Consolo to the classic notion of the homeward journey, in particular that of Ulysses, could be considered an authentic leitmotiv. Through his repeated references to Homer's nostos, one can see how the Sicilian author develops a myriad of concerns that turn out to be essential to his storytelling and essays. [...]

2005
Quaderns d'Italia, N. 10 (2005) , p. 31-47  

Research literature 3 records found  
1.
352 p, 3.0 MB La expresión de la modalidad continuativa : estudio sobre la interlengua en estudiantes de italiano LE con LM castellana o catalanocastellana y propuestas didácticas contrastivas / Ambrosini, Maria Vittoria, autor. ; Vilella, Eduard, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica.
El papel desempeñado por nuestra lengua materna (LM) en el aprendizaje de cualquier otra lengua (LE, lengua extranjera) es fundamental. Los estudios de adquisición lingüística confirman que la LM representa para el estudiante un "filtro" a través del cual recibe y va almacenando las estructuras de la LE. [...]
The role of our mother tongue (MT) in learning another foreign language (FL) is essential. Linguistic acquisition studies have demonstrated that the MT constitutes a "filter" through which the student receives and stores the FL structures. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
28 p, 781.1 KB Presència i manca dels articles definits en italià. Un taló d'Aquil·les pels aprenents catalanoparlants de l'italià? / Ribó Gabernet, Laura ; Vilella Morató, Eduard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball s'ha dut a terme per donar resposta a la qüestió de les possibles interferències negatives que poden existir entre dues llengües similars: l'italià i el català. En aquest cas, pretén contestar les interferències en els articles definits d'ambdues llengües. [...]
2016
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i Català [835]  
3.
281 p, 1.1 MB Espectros de lo real. Virtualidad y mundos posibles en la literatura y el cine posmodernos / Boulaghzalate, Hamza ; Vilella, Eduard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica) ; Roas, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
La presente tesis pretende estudiar el concepto de la virtualidad, sus poéticas, su estética, su estilo y sus modalidades. En una sociedad en que predominan los ideales de inmersión, presencia e interactividad, la virtualidad se convierte en un «estilo posmoderno intermediático» donde la noción de lo virtual es un elemento temático integrado en una estética cuya principal articulación es la oposición de lo virtual a lo real. [...]
The present thesis aims to study the concept of virtuality, its poetics, aesthetics, style and its modes. In a society where the ideals of immersion, presence and interactivity predominate, virtuality has become a «cross-media postmodern style» where the notion of the virtual is a thematic element integrated in aesthetics whose primary articulation is the opposition from the virtual to the real. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Course materials 65 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
8 p, 96.2 KB Literatura Comparada: Modernitat i Postmodernitat [42314] / Roas Deus, David ; Cerdà Subirachs, Jordi ; Pontón Gijón, Gonzalo ; Vilella Morató, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El hilo conductor del módulo es el análisis de la representación del yo y lo real en la Modernidad y la Posmodernidad. Para ello se han seleccionado diversos géneros y temas en los que se manifiesta dicho problemática en muy diversas formas: lo fantástico (como subversión de lo real), el motivo del doble (como subversión de la identidad), la despersonalización y la heteronomía (también como rupturas de la noción tradicional de identidad), el género de lo autoficción (como ruptura de los límites entre lo referencial y lo ficcional) y la cibercultura y lo virtual (como transgresión de las formas de representación de lo real).
2018-19
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals [1101]  
2.
5 p, 79.8 KB Literatura Comparada: Tradicions Literàries [42316] / Pontón Gijón, Gonzalo ; Cerdà Subirachs, Jordi ; Vilella Morató, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Organitzat fonamentalment al voltant de textos que van des de l'Edat Mitjana fins a la Modernitat literària, aquest mòdul concentra la seva atenció en els fenòmens literaris de llarga durada i en la manera com determinades modalitats literàries (gèneres, temes, motius) s'articulen en el temps, en una dialèctica constant entre continuïtat i discontinuïtat. [...]
2018-19
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals [1101]
2 documents
3.
4 p, 71.5 KB Llengua Estrangera I (Italià) [103572] / Arqués Corominas, Rossend ; Vilella Morató, Eduard ; Buovolo, Donatella ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua italiana actual, de manera que a la fi del curs l'estudiant hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents.
2018-19
Grau en Humanitats [1139]  
4.
4 p, 72.7 KB Llengua Estrangera II (Italià) [103568] / Vilella Morató, Eduard ; Arqués Corominas, Rossend ; Buovolo, Donatella ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern II (italià) és concebuda com la segona part d'un primer nivell de llengua italiana (i per tant, com a punt de partida, es vincula als aprenentatges desenvolupats a l'assignatura corresponent a la primera part). [...]
2018-19
Grau en Humanitats [1139]  
5.
5 p, 74.0 KB Llengua Estrangera, Italià [100220] / Arqués Corominas, Rossend ; Vilella Morató, Eduard ; Buovolo, Donatella ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Iniciació a la llengua italiana. Adquisició d'unes competències gramaticals i comunicatives bàsiques (nivell A1), que permetin a l'estudiant comprendre i demanar informacions bàsiques en diferents situacions.
2018-19
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Estudis Francesos [988]  
6.
7 p, 86.8 KB Idioma modern II (Italià) [100048] / Vilella Morató, Eduard ; Arqués Corominas, Rossend ; Buovolo, Donatella ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern II (italià) forma part de la formació complementària de tercer curs dels graus. En aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua italiana actual, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents.
2018-19
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
1389 [1389]
1390 [1390]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
7.
7 p, 85.7 KB Idioma modern I (Italià) [100039] / Arqués Corominas, Rossend ; Vilella Morató, Eduard ; Buovolo, Donatella ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma modern I (italià) forma part de la formació complementària de tercer curs de grau. En aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua italiana actual, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents.
2018-19
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
1389 [1389]
1390 [1390]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
8.
6 p, 81.2 KB Cine i Literatura Italians [103394] / Vilella Morató, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Poder resoldre amb un mínim d'eines orientatives la lectura i/o visió personal de les obres tractades i tenir capacitat per afrontar nous camins relacionats amb la matèria, de manera contextualitzada i d'acord amb la imatge panoràmica plantejada pel curs. [...]
2018-19
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
9.
5 p, 80.7 KB Literatura Comparada: Tradicions Literàries [42316] / Pontón Gijón, Gonzalo ; Cerdà Subirachs, Jordi ; Vilella Morató, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Organitzat fonamentalment al voltant de textos que van des de l'Edat Mitjana fins a la Modernitat literària, aquest mòdul concentra la seva atenció en els fenòmens literaris de llarga durada i en la manera com determinades modalitats literàries (gèneres, temes, motius) s'articulen en el temps, en una dialèctica constant entre continuïtat i discontinuïtat. [...]
2017-18
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals [1101]  
10.
8 p, 96.6 KB Literatura Comparada: Modernitat i Postmodernitat [42314] / Roas Deus, David ; Cerdà Subirachs, Jordi ; Vilella Morató, Eduard ; Lopez Pellisa, Teresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El hilo conductor del módulo es el análisis de la representación del yo y lo real en la Modernidad y la Posmodernidad. Para ello se han seleccionado diversos géneros y temas en los que se manifiesta dicho problemática en muy diversas formas: lo fantástico (como subversión de lo real), el motivo del doble (como subversión de la identidad), la despersonalización y la heteronomía (también como rupturas de la noción tradicional de identidad), el género de lo autoficción (como ruptura de los límites entre lo referencial y lo ficcional) y la cibercultura y lo virtual (como transgresión de las formas de representación de lo real).
2017-18
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals [1101]  

Course materials : 65 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Vilella, E.
2 Vilella, Eduard,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.