Resultados globales: 109 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 25 registros
Documentos de investigación, Encontrados 3 registros
Materiales académicos, Encontrados 81 registros
Artículos Encontrados 25 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
24 p, 208.9 KB Infinitive Wh-relatives in romance : consequences for the truncation-versus-intervention debate / Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Romance clitic left dislocation is widespread across all kinds of nonroot contexts, but it is forbidden in infinitive wh‐relatives. This article investigates the extent and nature of this restriction and the consequences it raises for the truncation and intervention analyses of the left periphery of embedded sentences. [...]
2019 - 10.1111/synt.12183
Syntax, Vol. 22, núm. 2/3 (2019) , p. 303-335  
2.
19 p, 322.0 KB The Focus-background articulation in Spanish qualitative binominal NPs / Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
The goal of this article is to show that, unlike recent analyses of the qualitative binominal NP construction (QBNP) that idiot of a doctor/el idiota del médico, Spanish QBNPs require an analysis with the following features: (i) the definite article preceding the subject nominal is a fully-fledged determiner, (ii) the predicate-subject final word order is the consequence of predicate focus fronting, (iii) the subject receives background interpretation, and (iv) as a consequence of its interpretation as background, the subject of the construction must be specific, which explains the apparently syntactic restrictions on the size of the nominals occurring in this position. [...]
2008 - 10.5334/jpl.131
Journal of Portuguese Linguistics, Vol. 7, núm. 2 (2008) , p. 131-149  
3.
18 p, 629.5 KB La partición foco-trasfondo en las oraciones interrogativas del catalán y del español : estudio de corpus / Planas-Morales, Sílvia (Universitat Rovira i Virgili) ; Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
El catalán y el español expresan la partición foco-trasfondo (FR) de forma muy diferente (Villalba, 2007, 2011, Leonetti 2011, Planas-Morales y Villalba, 2015), especialmente en las oraciones interrogativas, en las cuales el catalán permite la dislocación a la derecha (DD) del trasfondo, en lugar de la omisión (recuperable por el clítico o la concordancia). [...]
Catalan and Spanish express the focus-background (FB) partition of sentence in a very different way (Villalba, 2007, 2011, Leonetti, 2011, Planas-Morales y Villalba, 2015), particularly in interrogative sentences, where Catalan allows expresing the background as a right-dislocate, instead of resorting to deletion (recoverable by means of the resumptive clitic or the verbal agreement). [...]

2018 - 10.7203/Normas.v8i1.13325
Normas. Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos, Vol. 8, núm. 1 (2018)  
4.
26 p, 176.8 KB Els pronoms forts en les oracions existencials del català / Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
En aquest article defenso que la distribució restringida dels pronoms forts en les oracions existencials del català és la conseqüència, no pas de l'Efecte de Definitud, com s'ha assumit de manera habitual, sinó de la combinació de les condicions informatives que imposa l'oració existencial, que requereix que el pivot sigui contrastiu, amb la naturalesa pragmàtica del contrast en les formes pronominals, que impedeix la lectura contrastiva justament en aquesta posició. [...]
This article defends that the restricted distribution of strong pronouns in the pivot position of Catalan existential sentences is not a consequence of the Definiteness Effect, as commonly assumed, but rather of the conjunction of the information conditions imposed by the existential sentence, which requires the pivot to be contrastive, with the pragmatic nature of contrast in the pronominal system, which blocks the contrastive reading of pronouns in precisely this position. [...]

2018 - 10.7203/caplletra.65.12612
Caplletra, Vol. 65 (2018) , p. 69-94  
5.
3 p, 13.1 KB M. Teresa Espinal (coord.), Josep Macià, Jaume Mateu, Josep Quer i M. Teresa Ynglès. Semàntica. Del significat del mot al significat de l'oració. Col·lecció Ariel Lingüística. Barcelona: Ariel. 2002. 335 pàgines. / Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Obra ressenyada: M. Teresa ESPINAL (coord. ), Josep MACIÀ, Jaume MATEU, Josep QUER i M. Teresa YNGLÈS, Semàntica. Del significat del mot al significat de l'oració. Barcelona: Ariel, 2002.
2003
Caplletra, Núm. 34 (2003) , p. 195-197  
6.
24 p, 859.1 KB Las ecuaciones de locus y el punto de articulación en español / Martínez Celdrán, Eugenio (Universitat de Barcelona) ; Villalba, Xavier (Universitat de Barcelona)
1995
Estudios de fonética experimental, Vol. VII (1995) , p. 85-109  
7.
8 p, 295.6 KB Los invariantes acústicos y el punto de articulación de las oclusivas en español : una revisón de Lahiri, Gewirth y Blumstein (1984) / Villalba, Xavier (Universitat de Barcelona)
El principal objetivo de este artículo es estudiar si el invariante acústico propuesto por Lahiri, Gewirth y Blumstein (1984) para distinguir el punto de articulación de las consonantes oclusivas se puede extender al español. [...]
The main goal of this paper is to study whether the acoustic invariant proposed by Lahiri, Gewirth and Blumstein (1984) for determining the place of articulation in stop consonants may be extended to Spanish. [...]

1995
Estudios de fonética experimental, Vol. VII (1995) , p. 75-83  
8.
16 p, 159.1 KB L'evolució de les exclamatives-qu de grau en català / Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
En aquest article estudiem l'evolució de les oracions exclamatives-qu de grau des del català antic al català modern i contemporani. Tracem dos grans canvis que han fet passar aquestes construccions d'un patró general en les llengües romàniques antigues, sense inversió obligatòria ni conjunció al s. [...]
This article discusses the evolution of degree wh-exclamatives from Old Catalan to Modern and Contemporary Catalan. Two major changes can be identified which transformed these constructions from a general pattern common to most Romance languages without obligatory inversion or a complementizer in the 16th century, to a less common one with obligatory inversion already in the 18th century and a complementizer in the 19th century. [...]

2016
Caplletra, Núm. 61 ( Tardor 2016) , p. 211-226  
9.
26 p, 6.2 MB Sobre la dislocació a la dreta / Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Anàlisi de les propietats sintàctiques de les construccions que presenten una dislocació a la dreta d'algun dels seus constituents. L'autor estableix una comparació entre les propietats de la dislocació a la dreta i les propietats de la dislocació a l'esquerra, i conclou que es tracta de dues construccions sintàcticament i semànticament diferents.
1996
Llengua & Literatura, Núm. 7 (1996) , p. 209-234  
10.
46 p, 268.7 KB Right-dislocation in Catalan: Tails, Polarity and Activation / Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Mayol, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona)
While our understanding has grown of the discourse role of right-dislocation (RD), there exists a class of RD (continuing RD) that have proven impervious to any principled analysis, for the role of the dislocate is (apparently) null, given that its referent appears immediately before the RD and, thus, simple pronominalisation should suffice to retrieve it. [...]
2013
International Review of Pragmatics, Vol. 5 Núm. 1 (2013) , p. 87-117  

Artículos : Encontrados 25 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Documentos de investigación Encontrados 3 registros  
1.
80 p, 1.9 MB Análisis de las técnicas de traducción utilizadas en catalán y castellano para los términos propios del universo que inventa Patrick Rothfuss en "The Name of the Wind" / Díaz Lino, Eire ; Villalba, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El objetivo de este trabajo es analizar y comparar las técnicas de traducción utilizadas en las versiones en catalán y en castellano de la novela de Patrick Rothfuss "The Name of the Wind" para aquella terminología propia del universo que inventa el autor. [...]
L'objectiu del treball és analitzar i comparar les tècniques de traducció emprades en les versions en català i en castellà de la novel·la de Patrick Rothfuss "The Name of the Wind" per aquella terminologia pròpia de l'univers que inventa l'autor. [...]
My aim with this research is to analyse and compare the different techniques used in the Spanish and Catalan versions of the Patrick Rothfuss' novel "The Name of the Wind" to translate the own terminology belonging to the universe created by the author. [...]

2017
Traducció i Interpretació [1202]  
2.
248 p, 8.0 MB Planta de producció d'acetaldehid / AXIOMA (Grup de recerca) ; Costa Canadell, Adelaida ; Guimerà Villalba, Xavier ; Lermos Expósito, Maria ; Reyes León, Cristina ; Tomàs Novo, Alba ; Torras Cabo, Oriol ; Carrera, Julián (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és el disseny d'una planta de producció d'acetaldehid a partir de l'oxidació d'etilè. Es presenta doncs, un estudi de la viabilitat de la construcció i operació de la planta complint en tot moment amb la normativa i legislació vigent.
2010
4 documentos
3.
76 p, 9.4 MB The Syntax of sentence periphery / Villalba Nicolás, Xavier ; Rigau, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Pendent.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
4 documentos

Materiales académicos Encontrados 81 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
3 p, 98.3 KB Treball de Fi de Màster [42501] / Villalba Nicolás, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul es destinarà enterament a l'elaboració d'un treball d'investigació breu, de temàtica lliurement escollida per l'estudiant sota la supervisió d'un dels docents-especialistes del màster. [...]
Este módulo se dedicará enteramente a la elaboración de un trabajo de investigación breve, de temática libremente escogida por el estudiante bajo la supervisión de uno de los docentes-especialistas del máster. [...]

2019-20
Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes [1124]
3 documentos
2.
4 p, 103.2 KB Formes i Evolució dels Gèneres Literaris, del Segle XIII al XXI [42494] / Villalba Nicolás, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Atès que el mòdul estudia les fomes i l'evolució dʼun gènere literari, s'ha de ser capaç tant d'analitzar, contextualitzadament, textos com d'induir-ne les tendències de l'època i comparar-les amb altres períodes, a fi d'assolir una visió sintètica de la transformació històrica dels models.
Dado que el módulo estudia las condiciones y la evolución de un género literario, el alumno ha de poder analizar, contextualmente, textos e inducir las tendencias del período y compararlas con otros periodos para lograr una visión sintética de la transformación histórica de los modelos.

2019-20
Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes [1124]
3 documentos
3.
7 p, 111.2 KB Llengua Catalana: Anàlisi, Codificació, Comunicació i Aprenentatge [42498] / Bartra Kaufmann, Ana ; Villalba Nicolás, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest mòdul s'analitzen els fonaments lingüístics i els criteris que regeixen l'establiment de la norma oral i escrita. S'estudia la relació entre la descripció gramatical concebuda com a sistema de competència i producció lingüístiques i la gramàtica codificadora.
En este módulo se analizan los fundamentos lingüísticos y los criterios que rigen el establecimiento de la norma oral y escrita. Se estudia la relación entre la descripción gramatical concebida como un sistema de competencia i producción lingüísticas y la gramática codificadora.

2019-20
Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes [1124]
3 documentos
4.
9 p, 119.4 KB Estructura, Tipologia i Variació Interna de la Llengua Catalana [42493] / Villalba Nicolás, Xavier ; Recasens Vives, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest mòdul s'estudien de forma crítica i especialitzada diversos aspectes de l'estructura de la llengua amb l'objectiu que l'estudiant obtingui una perspectiva diferent de la que ofereixen els graus. [...]
En este módulo se estudian de forma crítica y especializada diversos aspectos de la estructura de la lengua con el objetivo de que el estudiante obtenga una perspectiva distinta de la que ofrecen los grados. [...]

2019-20
Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes [1124]
3 documentos
5.
5 p, 105.8 KB Llengua catalana per a traductors i intèrprets 2 [101426] / Solà Pujols, Jaume ; Villalba Nicolás, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és completar la competència gramatical de l'alumne en llengua A i capacitar-lo per a produir textos especialitzats senzills i per a comprendre textos amb problemes de variació lingüística a fi de preparar-lo per a la traducció directa i la traducció inversa. [...]
La función de la asignatura es completar la competencia gramatical del alumno en llengua A i capacitarlo para producir textos especializados sencillos i para comprender textos con problemas de variación lingüística a fin de prepararlo para la traducción directa y la traducción inversa. [...]

2019-20
Grau en Traducció i Interpretació [822]
3 documentos
6.
4 p, 102.7 KB Comentari lingüístic de textos [100689] / Villalba Nicolás, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura té com a objectiu capacitar els alumnes per a l'anàlisi lingüística dels diferents tipus de textos (o discursos). Es farà atenció especial a les propietats sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques dels textos.
La asignatura tiene como objetivo capacitar a los alumnos para el análisis lingüístico de los diversos tipos de textos (o discursos). Se pondrá un énfasis especial en las propiedades sintácticas, semánticas i pragmáticas de los textos.

2019-20
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
3 documentos
7.
2 p, 94.2 KB Literatura Catalana i Cultura Contemporània (Segles XIX i XX) [42496] / Villalba Nicolás, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
S'hi analitzaran els mecanismes que regulen les relacions literàries i culturals i se n'oferiran instruments per a l'anàlisi. S'efecturà una lectura interpretativa d'un corpus significatiu de textos que permeti establir les relacions entre literatura catalana i cultura contemporània.
En este módulo se analizarán los mecanismos que regulan las relaciones culturales y literarias entre los pueblos y se ofrecerán instrumentos para el análisis de la recepción de las ideas y de las corrientes estéticas universales en Cataluña y su papel en la configuración de la tradición cultural y literaria propia.

2019-20
Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes [1124]
3 documentos
8.
4 p, 104.9 KB Aplicacions de la Lingüística Catalana [42491] / Villalba Nicolás, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest mòdul es donen a conèixer algunes de les aplicacions possibles de la feina en lingüística catalana. Concretament, en aquesta edició del curs, s'estudien les aplicacions de l'ecologia teòrica a la lingüística, tot proporcionant una visió integradora d'àmbits aparentment diferents com ara el tractament del bilingüisme/multilingüisme i el funcionament del canvi lingüístic, entre d'altres. [...]
Véase la guía en catalán.

2019-20
Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes [1124]
3 documentos
9.
4 p, 102.5 KB Idioma català per a traductors i intèrprets 2 [101428] / Villalba Nicolás, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és dotar l'estudiant d'una competència lingüística mitjana en català que el capaciti per a comunicar-se en aquesta llengua, incorporar el català com a llengua d'estudi i preparar-se per a la traducció. [...]
La función de la asignatura es dotar al estudiante de una competencia lingüística mediana en catalán que le capacite para comunicarse en esta llengua, incorporar el catalán como lengua de estudio i prepararse para la traducción. [...]

2019-20
Grau en Traducció i Interpretació [822]
3 documentos
10.
3 p, 71.5 KB Treball de Fi de Màster [42501] / Cassany Cels, Enric ; Villalba Nicolás, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul es destinarà enterament a l'elaboració d'un treball d'investigació breu, de temàtica lliurement escollida per l'estudiant sota la supervisió d'un dels docents-especialistes del màster. [...]
2018-19
Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes [1124]  

Materiales académicos : Encontrados 81 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Vea también: autores con nombres similares
2 Villalba, X.
1 Villalba, Xavier,
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.