Results overview: Found 48 records in 0.03 seconds.
Articles, 8 records found
Contributions to meetings and congresses, 2 records found
Research literature, 6 records found
Course materials, 32 records found
Articles 8 records found  
1.
29 p, 6.3 MB Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) / Kirchner, Helena 1963- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Virgili Colet, Antoni, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
La investigación llevada a cabo en los últimos diez años en el bajo Ebro ha permitido, a partir del análisis de la documentación y mediante recursos arqueológicos, estudiar los espacios agrarios de ribera vinculados a los asentamientos rurales andalusíes y a Madīnat Ṭurṭūša, así como las transformaciones producidas en estos espacios a raíz de la colonización feudal tras la conquista cristiana, en 1148. [...]
The documentary and archaeological research conducted in the Lower Ebro Valley for the last decade has allowed us to study the riparian agrarian spaces that were associated with Andalusi rural settlements and Madīnat Ṭurṭūša. [...]

2021 - 10.14198/medieval.19542
Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval, Núm. 22 (2021) , p. 75-95  
2.
35 p, 761.5 KB Un espacio de cultivo urbano en al-Andalus : Madîna Turtûsa (Tortosa) antes de 1148 / Kirchner, Helena, 1963- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Virgili Colet, Antoni, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Antolín, Ferran (Universidad de Basilea)
El estudio de la hidráulica andalusí se ha convertido en un tema de investigación de gran alcance en los últimos treinta años, lo que ha permitido determinar la centralidad de la irrigación en la agricultura medieval. [...]
2014
Historia agraria, Núm. 62 (2014) , p. 11-45  
3.
26 p, 1.1 MB Campesinos y renta feudal en una sociedad colonial en construcción : la región de Tortosa (1148-1212) / Virgili Colet, Antoni, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
La conquista y colonización de la Cataluña Nueva en la segunda mitad del siglo XII (re-giones de Tortosa y Lleida) representó el asentamiento de centenares de familias de colonos cristianos procedentes de distintas regiones feudales septentrionales. [...]
The conquest and colonisation of Catalunya Nova -the territories of Tortosa and Lleida- in the twelfth century entailed the settlement in that area of thousands of Christian colonists coming from the northern feudal regions. [...]

2018 - 10.5209/ELEM.60002
En la España Medieval, Vol. 41 (2018) , p. 23-48  
4.
6 p, 69.9 KB Reseñas / Virgili Colet, Antoni, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Obra ressenyada: Josep Torró y Enric Guinot, eds. , Hidráulica agraria y sociedad feudal. Prácticas, técnicas, espacios. Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2012.
2014
Historia agraria, Núm. 64 (Diciembre 2014) , p. 169-174  
5.
15 p, 708.6 KB Conquesta, colonització i feudalització de Tortosa (segle XII), segons el cartulari de la Catedral / Virgili Colet, Antoni, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
1986
Estudi general, Núm. 5-6 (1986) , p. 275-289  
6.
2 p, 147.2 KB Croats anglesos es van establir a Tortosa (1148) / Virgili Colet, Antoni, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Unint-se a la croada convocada pel papa Eugeni III, al 1146, un destacament de croats anglonormands va sortir des d'Anglaterra, l'any següent, en direcció a Terra Santa. Van aturar-se a Compostel·la, aprofitant per fer peregrinatge a la tomba de l'apòstol Santiago i participar en diverses campanyes de la conquesta d'al-Andalus. [...]
Uniéndose a la cruzada convocada por el papa Eugenio III, en el 1146, un destacamento de cruzados anglonormandos salió desde Inglaterra, al año siguiente, en dirección a Tierra Santa. Hicieron parada en Compostela, aprovechando para peregrinar a la tumba del apóstol Santiago y participar en varias campañas de la conquista sobre al- Andalus. [...]

2010
UAB divulga, Febrer 2010, p. 1-2
2 documents
7.
28 p, 4.1 MB Acerca del Quinto Templario. La Orden del Temple y los Condes de Barcelona en la conquista de al-Andalus / Virgili Colet, Antoni, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
En novembre 1143, le comte de Barcelone Ramon Berenguer IV et l'Ordre du Temple ont signé un accord à fin de résoudre la controverse née du testament d'Alphonse le Batailleur, roi d'Aragon. Dans une des dispositions le comte promettait à l'Ordre le cinquième des conquêtes futures. [...]
1997 - 10.3989/aem.1997.v27.i2.624
Anuario de estudios medievales, Vol. 27, N. 2 (1997) , p. 775-923  
8.
12 p, 125.9 KB De Favara al Vilar de Santa Maria i Carrascal(Mas de Barberans, Montsià), segles XII-XIII / Virgili Colet, Antoni, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
L'objectiu d'aquest article és doble. En primer lloc, pretén identificar i localitzar de manera definitiva el topònim Favarium, també Fabarium, aparegut en uns documents de mitjan segle XII vinculats amb la catedral de Tortosa. [...]
1999
Faventia, V. 21 N. 2 (1999) , p. 117-128  

Contributions to meetings and congresses 2 records found  
1.
18 p, 5.3 MB Estudi de les torres medievals del Baix Ebre : la Torre del Prior i la Torre d'en Corder / Closa Ribera, Ariadna (University College London) ; Kirchner, Helena, 1963- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Virgili Colet, Antoni, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
La historiografia tradicional ha caracteritzat les torres de l'Ebre com punts estratègics defensius dels atacs enemics. No obstant, mitjançant l'estudi de la documentació accessible, l'arqueologia de l'arquitectura, i la recerca de paral·lels arquitectònics a les dues torres estudiades, s'ha arribat a unes conclusions diferents. [...]
It has always been thought that the towers near the Ebro were meant to defend the river from enemies' attacks. Nevertheless, through the documentation study, the Archaeology of Architecture and the search of similar towers to the ones that have been studied, it has come to a different conclusion. [...]

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2016
Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre 2016. (Volum II), pag 122-139  
2.
19 p, 3.8 MB Espais agraris, assentaments andalusins i la ciutat de Tortosa (Baix Ebre) / Kirchner, Helena 1963- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Virgili Colet, Antoni, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Marfull, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Pacheco Catalán, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Pica, Manel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Rovira Argelagués, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
La distribució dels assentaments rurals andalusins al Baix Ebre, a l'entorn de Madîna Turtûša (Tortosa), així com el desenvolupament de la ciutat estan estretament vinculats a la creació d'espais de cultiu en els marges del riu. [...]
The distribution of rural islamic settlements in the Baix Ebre (the final stretch of Ebro River), nearby Madîna Turtûša (Tortosa), and the development of the city are closely connected with the construction of cultivation areas in both riversides. [...]

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2016
Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre 2016. (Volum II), pag 11-29  

Research literature 6 records found  
1.
31 p, 720.2 KB Les Infantes de Grècia. Eulògia Làscaris I les seves filles a la Corona d'Aragó : un clúster femení a la Península Ibèrica / González Alerm, Pere ; Virgili Colet, Antoni, 1956-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
El propòsit d'aquest treball és oferir un estat de la qüestió sobre la presència d'Eulògia Làscaris i les seves filles a la Corona d'Aragó. Es posarà l'accent en el periple vital d'Eulògia des dels seus orígens bizantins fins a l'arrelament a la Península Ibèrica. [...]
The aim of this work is to offer a status of the issue about the presence and the life both Eulogia Laskaris and her daughters in the Crown of Aragon, above all Eulogia, by following her life, since her Byzantine origins from her establishment to the Iberian Peninsula. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Història [803]  
2.
500 p, 12.4 MB Ut sis stator et habitator. La colonización feudal de la Catalunya Nova : the Occitan Migration (12th-13th Centuries) / Pacheco Catalán, Núria ; Kirchner, Helena, 1963-, dir. ; Virgili Colet, Antoni, 1956-, dir.
A partir del segle XI, les fronteres de la cristiandat llatina van començar a dilatar-se en totes direccions en detriment de societats no cristianes o amb variants del cristianisme. La Península Ibèrica no va restar aliena a aquesta realitat i els diferents regnes i comtats cristians es van expandir sobre al-Andalus. [...]
A partir del siglo XI, las fronteras de la cristiandad latina comenzaron a dilatarse hacia todas direcciones en detrimento de sociedades no cristianas o con variantes del cristianismo. La Península Ibérica no fue ajena a este fenómeno y los diversos reinos y condados cristianos se expandieron sobre al-Andalus. [...]
From the 11th century onwards, the frontiers of Latin Christendom started to broaden in all directions against non-Christian societies. The Iberian Peninsula was no stranger to this phenomenon and its Christian earldoms and kingdoms waged war and conquered more and more territories from Al-Andalus. [...]

2021  
3.
813 p, 7.9 MB Conquesta, repartiment i organització militar de Mallorca. Els cavalls armats (1229-1350) / Pérez i Pastor, Plàcid ; Virgili Colet, Antoni, 1956-, dir. ; Kirchner, Helena, 1963-, dir.
La tesi està estructurada en cinc capítols. En el primer explico els processos de Repartiment que inevitablement es produïren a totes les conquestes feudals d'al-Andalus i descric les tres fases del procés: l'ocupació del territori, la gestió de la victòria i el procés de colonització. [...]
La tesis está estructurada en cinco capítulos. El primero explica los procesos de Repartimiento que inevitablemente se produjeron en todas las conquistas feudales de al-Ándalus y describe las tres fases del proceso: la ocupación del territorio, la gestión de la victoria y el proceso de colonización. [...]
The thesis is structured in five chapters. The first explains the Repartimiento processes that inevitably occurred in all the feudal conquests of al-Andalus and describes the three phases of the process: the occupation of the territory, the management of victory and the colonization process. [...]

2021  
4.
483 p, 13.6 MB Escrivans al Vallès : segles X i XI / Baró i Cabrera, Robert ; Virgili Colet, Antoni, 1956-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
La comarca del Vallès era, als segles X i XI, el rerepaís del comtat de Barcelona; estava sota el control dels seus sobirans, però prou lluny de la capital com per desenvolupar unes dinàmiques autònomes. [...]
During the 10th and 11th centuries, the Vallès region was the hinterland of the County of Barcelona: it was under the control of its sovereigns, but far enough from the capital to develop autonomous dynamics. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
5.
55 p, 1.4 MB L'antic arxiu de Sant Cugat del Vallès : el fons de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (segles IX-XIII) / Trilla Vilaró, Albert ; Virgili Colet, Antoni, 1956-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest estudi pretén ser l'inici d'una investigació empírica documental sobre la part del fons documental de Sant Cugat conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, inèdit i poc estudiat, que obri una via de recerca referent al monestir de Sant Cugat, de la comarca del Vallès, i del procés de feudalització al Comtat de Barcelona. [...]
This study aims to be the starting point for an empirical investigation on Sant Cugat's original and unpublished documentary collection kept in the Arxiu de la Corona d'Aragó. Its purpose is to open a new way of research regarding the Monastery of Sant Cugat, the region of Vallès, and the feudalisation process in County of Barcelona in the middle ages.

2020
Grau en Història [803]  
6.
53 p, 6.2 MB L'explotació agrària de la granja pobletana de Doldellops a partir d'un capbreu de 1659 / París Domingo, Miquel ; Virgili Colet, Antoni, 1956-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present treball tracta sobre l'explotació agrària de la Granja de Doldellops, una possessió del monestir cistercenc de Poblet (Conca de Barberà) a la vila de Valls a partir de l'estudi de les dades d'un capbreu de mitjan segle XVII conservat a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Camp. [...]
Este trabajo estudia la explotación agraria de la Granja de Doldellops, una propiedad del Monasterio de Poblet en Valls basándose en el estudio de los datos obtenidos de un cabreo de mediados del siglo XVII que se encuentra en el Arxiu Comarcal de l'Alt Camp. [...]
This work seeks to illustrate how land was used in the Granja de Doldellops, a farm property of the monastery of Poblet located in Valls (Tarragona) during the XVII century based on a document found in the Arxiu Comarcal de l'Alt Camp. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Grau en Humanitats [1139]  

Course materials 32 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 107.6 KB Introducció a la Història Medieval [100335] / Virgili Colet, Antoni 1956- ; Sarobe Huesca, Ramon ; Trilla Vilaró, Albert ; Brufal Sucarrat, Jesus ; Oliver Bruy, Jaime ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura fa un recorregut generalista sobre les diverses etapes i els principals processos i esdeveniments que van tenir lloc durant l'Edat Mitjana, entre els segles V-XV a través de diversos enfocs temàtics de la ciència històrica (social, polític, econòmic, ideològic, cultural) i mitjançant activitat de caràcter teòric i pràctic. [...]
The subject covers the different periods, as well as the main processes and events that took place during the Middle Ages (5 -15 centuries). The content is discussed from the Historical Science (social, political, th th economic, ideological and cultural point of view) and from a theoretical and practical activity. [...]
La asignatura recorre las diversas etapas y los principales procesos y acontecimientos que tuvieron lugar durante la Edad Media (siglos V-XV). Lo enfoca desde la ciencia histórica (social, político, económico, ideológico, cultural) y desde la actividad teórica y práctica. [...]

2022-23
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Història [803]
3 documents
2.
5 p, 105.9 KB Història Medieval [100014] / Virgili Colet, Antoni 1956- ; Closa Ribera, Ariadna ; Vila Carabasa, Jose Maria ; Brufal Sucarrat, Jesus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura fa un recorregut generalista sobre les diverses etapes i els principals processos i esdeveniments que van tenir lloc durant l'Edat Mitjana, entre els segles V-XV a través de diversos enfocs temàtics de la ciència històrica (social, polític, econòmic, ideològic, cultural) i mitjançant activitat de caràcter teòric i pràctic. [...]
The subject covers the different periods, as well as the main processes and events that took place during the Middle Ages (5th -15th centuries). The content is discussed from the Historical Science (social, political, economic, ideological and cultural point of view) and from a theoretical and practical activity. [...]
La asignatura recorre las diversas etapas y los principales procesos y acontecimientos que tuvieron lugar durante la Edad Media (siglos V-XV). Lo enfoca desde la ciencia histórica (social, político, económico, ideológico, cultural) y desde la actividad teórica y práctica. [...]

2022-23
Grau en Musicologia [809]
Grau en Arqueologia [811]
3 documents
3.
6 p, 107.7 KB Història Medieval de Catalunya [100352] / Virgili Colet, Antoni 1956- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Durant l'Edat Mitjana, Catalunya es configura territorialment, socialment, políticament i culturalment, i, per tant, com a realitat històrica amb personalitat pròpia. A través de l'estudi de les aportacions historiogràfiques i documentals més importants s'exposaran les línies mestres de l'origen, consolidació i evolució dels territoris que conformen l'actual Catalunya, seguint l'evolució estructural i conjuntural que experimenta el poder polític, així com la societat i l'economia catalanes durant l'Edat Mitjana. [...]
During the Middle Ages, Catalonia was configured territorially, socially, politically and culturally. Therefore, it acquired its own historical reality. Through the study of the most important historiographic contributions and written evidences the master lines of Catalonia's origin will be exposed. [...]
Durante la Edad Media, Cataluña se configura territorialmente, socialmente, políticamente y culturalmente, y, por lo tanto, como realidad histórica con personalidad propia. A través del estudio de las aportaciones historiográficas y documentales más importantes se expondrán las líneas maestras del origen, consolidación y evolución de los territorios que conforman la actual Cataluña, siguiendo la evolución estructural y coyuntural que experimenta el poder político así como la sociedad y la economía catalanas durante la Edad Media. [...]

2022-23
Grau en Història [803]
Grau en Arqueologia [811]
3 documents
4.
6 p, 107.6 KB Història Medieval de Catalunya [100352] / Virgili Colet, Antoni 1956- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Durant l'Edat Mitjana, Catalunya es configura territorialment, socialment, políticament i culturalment, i, per tant, com a realitat històrica amb personalitat pròpia. A través de l'estudi de les aportacions historiogràfiques i documentals més importants s'exposaran les línies mestres de l'origen, consolidació i evolució dels territoris que conformen l'actual Catalunya, seguint l'evolució estructural i conjuntural que experimenta el poder polític, així com la societat i l'economia catalanes durant l'Edat Mitjana. [...]
During the Middle Ages, Catalonia was configured territorially, socially, politically and culturally. Therefore, it acquired its own historical reality. Through the study of the most important historiographic contributions and written evidences the master lines of Catalonia's origin will be exposed. [...]
Durante la Edad Media, Cataluña se configura territorialmente, socialmente, políticamente y culturalmente, y, por lo tanto, como realidad histórica con personalidad propia. A través del estudio de las aportaciones historiográficas y documentales más importantes se expondrán las líneas maestras del origen, consolidación y evolución de los territorios que conforman la actual Cataluña, siguiendo la evolución estructural y coyuntural que experimenta el poder político así como la sociedad y la economía catalanas durante la Edad Media. [...]

2021-22
Grau en Història [803]
Grau en Arqueologia [811]
3 documents
5.
5 p, 107.5 KB Introducció a la Història Medieval [100335] / Virgili Colet, Antoni 1956- ; Sarobe Huesca, Ramon ; Pacheco Catalán, Núria ; Brufal Sucarrat, Jesus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura fa un recorregut generalista sobre les diverses etapes i els principals processos i esdeveniments que van tenir lloc durant l'Edat Mitjana, entre els segles V-XV a través de diversos enfocs temàtics de la ciència històrica (social, polític, econòmic, ideològic, cultural) i mitjançant activitat de caràcter teòric i pràctic. [...]
The subject covers the different periods, as well as the main processes and events that took place during the Middle Ages (5 -15 centuries). The content is discussed from the Historical Science (social, political, th th economic, ideological and cultural point of view) and from a theoretical and practical activity. [...]
La asignatura recorre las diversas etapas y los principales procesos y acontecimientos que tuvieron lugar durante la Edad Media (siglos V-XV). Lo enfoca desde la ciencia histórica (social, político, económico, ideológico, cultural) y desde la actividad teórica y práctica. [...]

2021-22
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Història [803]
3 documents
6.
5 p, 106.4 KB Història Medieval [100014] / Virgili Colet, Antoni 1956- ; Brufal Sucarrat, Jesus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura fa un recorregut generalista sobre les diverses etapes i els principals processos i esdeveniments que van tenir lloc durant l'Edat Mitjana, entre els segles V-XV a través de diversos enfocs temàtics de la ciència històrica (social, polític, econòmic, ideològic, cultural) i mitjançant activitat de caràcter teòric i pràctic. [...]
The subject covers the different periods, as well as the main processes and events that took place during the Middle Ages (5th -15th centuries). The content is discussed from the Historical Science (social, political, economic, ideological and cultural point of view) and from a theoretical and practical activity. [...]
La asignatura recorre las diversas etapas y los principales procesos y acontecimientos que tuvieron lugar durante la Edad Media (siglos V-XV). Lo enfoca desde la ciencia histórica (social, político, económico, ideológico, cultural) y desde la actividad teórica y práctica. [...]

2021-22
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Arqueologia [811]
3 documents
7.
6 p, 107.4 KB Història Medieval de Catalunya [100352] / Virgili Colet, Antoni 1956- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Durant l'Edat Mitjana, Catalunya es configura territorialment, socialment, políticament i culturalment, i, per tant, com a realitat històrica amb personalitat pròpia. A través de l'estudi de les aportacions historiogràfiques i documentals més importants s'exposaran les línies mestres de l'origen, consolidació i evolució dels territoris que conformen l'actual Catalunya, seguint l'evolució estructural i conjuntural que experimenta el poder polític, així com la societat i l'economia catalanes durant l'Edat Mitjana. [...]
Durante la Edad Media, Cataluña se configura territorialmente, socialmente, políticamente y culturalmente, y, por lo tanto, como realidad histórica con personalidad propia. A través del estudio de las aportaciones historiográficas y documentales más importantes se expondrán las líneas maestras del origen, consolidación y evolución de los territorios que conforman la actual Cataluña, siguiendo la evolución estructural y coyuntural que experimenta el poder político así como la sociedad y la economía catalanas durante la Edad Media. [...]

2020-21
Grau en Història [803]
Grau en Arqueologia [811]
3 documents
8.
4 p, 103.7 KB Les Conquestes Baixmedievals (segles XII-XVI) : Documents per a la Recerca [44060] / Retamero, Fèlix ; Alturo i Perucho, Jesús 1954- ; Virgili Colet, Antoni 1956- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest mòdul és tractar els plantejaments, els conceptes i els procediments duts a terme en les recerques sobre els processos de conquesta i de colonizació entre els segles XII i XVI. [...]
El objetivo de este módulo es tratar los planteamientos, los conceptos y los procedimientos llevados a cabo en las investigaciones sobre los procesos de conquista y de colonización entre los siglos XII y XVI. [...]

2020-21
Màster Universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana [1406]
3 documents
9.
5 p, 107.5 KB Introducció a la Història Medieval [100335] / Virgili Colet, Antoni 1956- ; Sarobe Huesca, Ramon ; Brufal Sucarrat, Jesus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura fa un recorregut generalista sobre les diverses etapes i els principals processos i esdeveniments que van tenir lloc durant l'Edat Mitjana, entre els segles V-XV a través de diversos enfocs temàtics de la ciència històrica (social, polític, econòmic, ideològic, cultural) i mitjançant activitat de caràcter teòric i pràctic. [...]
La asignatura recorre las diversas etapas y los principales procesos y acontecimientos que tuvieron lugar durante la Edad Media (siglos V-XV). Lo enfoca desde la ciencia histórica (social, político, económico, ideológico, cultural) y desde la actividad teórica y práctica. [...]

2020-21
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Història [803]
3 documents
10.
5 p, 107.0 KB Història Medieval [100014] / Virgili Colet, Antoni 1956- ; Ferrer Abárzuza, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura fa un recorregut generalista sobre les diverses etapes i els principals processos i esdeveniments que van tenir lloc durant l'Edat Mitjana, entre els segles V-XV a través de diversos enfocs temàtics de la ciència històrica (social, polític, econòmic, ideològic, cultural) i mitjançant activitat de caràcter teòric i pràctic. [...]
La asignatura recorre las diversas etapas y los principales procesos y acontecimientos que tuvieron lugar durante la Edad Media (siglos V-XV). Lo enfoca desde la ciencia histórica (social, político, económico, ideológico, cultural) y desde la actividad teórica y práctica. [...]

2020-21
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Arqueologia [811]
3 documents

Course materials : 32 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.