Resultados globales: 61 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 2 registros
Documentos de investigación, Encontrados 8 registros
Materiales académicos, Encontrados 51 registros
Artículos Encontrados 2 registros  
1.
8 p, 6.0 MB Tunable Self-Assembly of YF Nanoparticles by Citrate-Mediated Ionic Bridges / Martínez-Esaín, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Faraudo, Jordi (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Puig, Teresa (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Obradors, Xavier (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Ros i Badosa, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ricart, Susagna (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Yáñez López, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Ligand-to-surface interactions are critical factors in surface and interface chemistry to control the mechanisms governing nanostructured colloidal suspensions. In particular, molecules containing carboxylate moieties (such as citrate anions) have been extensively investigated to stabilize metal, metal oxide, and metal fluoride nanoparticles. [...]
2018 - 10.1021/jacs.7b09821
Journal of the American Chemical Society, Vol. 140, Issue 6 (February 2018) , p. 2127-2134  
2.
2 p, 93.8 KB Bis[μ-4-(ethylammoniomethyl)-3,5-dimethylpyrazolato-κ2N1:N2]bis[(η4-1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)] dichloride dichloromethane methanol solvate / Esquius i Calvés, Glòria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Yáñez López, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Solans, Xavier, 1949-2007 (Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals) ; Ros i Badosa, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Font Bardia, Ma. Mercedes (Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals)
In the title compound, [Rh2(C8H15N3)2(C8H12)2]Cl2·CH2Cl2·CH3OH, the dinuclear RhI complex has C2 symmetry and the two pyrazolato ligands act as μ-bridges. The coordination of each RhI cation is completed by one cyclo¬octa¬diene (COrD) ligand. [...]
2002 - 10.1107/S0108270101020017
Acta Crystallographica. Section C: Crystal Structure Communications, Vol. 58, Issue 2 (February 2002) , p. m133-m134  

Documentos de investigación Encontrados 8 registros  
1.
192 p, 8.4 MB Epitaxial growth of complex functional oxide thin films by green and sustainable chemical solution methods / Hailin, Wang ; Mestres Andreu, Narcís, dir. ; Martínez Perea, Benjamin, dir. ; Yañez Lopez, Ramon, dir.
Els òxids amb estructura perovskita són molt interessants causa del seu ampli rang de possibles en aplicacions en espintrònica, dispositius magneto-òptics o catàlisi. La majoria d'aquestes aplicacions requereixen de la utilització de capes primes o heteroestructures. [...]
Los óxidos con estructura perovskita son muy interesantes debido a su amplio rango de posibles aplicaciones en espintrónica, dispositivos magneto-ópticos o catálisis. La mayoría de estas aplicaciones requieren de la utilización de capas delgadas o heterostructuras. [...]
Perovskites oxides are of strong interest due the huge potential range of applications they offer with a particularly simple structure, such as spintronics, magneto-optic devices, or catalysis, and most of these applications require the use of thin films and heterostructures. [...]

2020  
2.
215 p, 11.9 MB Transient liquid assisted growth of superconducting nanocomposite films / Jareño Cerulla, Júlia ; Puig Molina, Mª Teresa, dir. ; Yáñez López, Ramón, dir.
Els materials superconductors d'alta temperatura tenen propietats úniques, objecte d'investigació des de fa molts anys, especialment les propietats relacionades amb la conductivitat sense resistència a temperatures relativament altes o sota camps magnètics alts. [...]
Los materiales superconductores de alta temperatura tienen propiedades únicas, que han sido objeto de investigación des de hace muchos años, especialmente las propiedades relacionadas con la conductividad sin resistencia a temperaturas relativamente altas o bajo campos magnéticos. [...]
High temperature superconducting materials have unique properties which have been under investigation for many years, mainly involved with their zero resistance properties at high temperatures or at high magnetic fields. [...]

2020  
3.
Hybrid approach to obtain high-quality BaMO₃ perovskite nanocrystals for YBa₂Cu₃ O7−δsuperconducting nanocomposite / Chamorro Garcia, Natalia ; Yáñez López, Ramón, dir. ; Ricart Miró, Susana, dir. ; Ros i Badosa, Josep, dir.
Aquesta tesi descriu la síntesi i caracterització de nanocristalls de perovskita BMO3 i la seva aplicació a millora les propietats de materials superconductors. Els protocols per la síntesi van permetre poder ajustar els nanocristalls al medi desitjat, a més d'aconseguir una alta estabilitat durant llarg períodes de temps en solucions amb contingut d'alta concentració de salts. [...]
Esta tesis describe la síntesis y caracterización de nanocristales de perovskitas BMO3 y su aplicación directa. Los protocolos de síntesis permitieron ajustar el tamaño de los nanocristales y lograr una estabilidad a largo plazo en soluciones con alto contenido de medios salinos. [...]
This thesis describes the synthesis and characterization of novel perovskite BMO3 nanocrystals and its application improving properties of superconducting material. The developed synthesis protocols allowed to tune nanocrystals' size and achieve long-time stability in solutions with high salt media content. [...]

2021  
4.
229 p, 11.5 MB The Surface chemistry of metal fluoride nanocrystals / Martínez Esaín, Jordi ; Yáñez López, Ramón, dir. ; Ricart Miró, Susagna, dir. ; Faraudo, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Primerament, la síntesis de quinze tipus de nanocristalls inorgànics i la tendència general dels nanocristalls de fluorurs metàl·lics ha estat satisfactòriament desentranyada. Utilitzant el mètode de la coprecipitació, es reporta la fàcil, ràpida i reproduïble síntesis de nanocristalls de LnF3 i el detallat estudi mecanístic de les diferents condicions sintètiques. [...]
Starting from the synthesis of fifteen different types of inorganic nanocrystals, the general trends of metal fluoride nanocrystals have been successfully unravelled. Using the co-precipitation method, we reported the easy, fast and reproducible synthesis of LnF3 nanocrystals and the detailed mechanistic studies of different synthetic conditions. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
5.
240 p, 5.1 MB Inkjet printing: a exible manufacturing of functional ceramic coatings by Chemical Solution Deposition / Vilardell Navarro, Marta ; Ricart Miró, Susagna, dir. ; Granados García, Xavier, dir. ; Yáñez López, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La proposta inicial de la Tesi ha estat l'estudi de la viabilitat de la utilització de la tecnologia d'impressió per raig de tinta per a la producció de recobriments ceràmics funcionals tant en forma de capes com en dissenys predeterminats. [...]
The initial objective of the present PhD Thesis has been the study of the viability of inkjet printing systems for the manufacturing of layered and patterned ceramic functional coatings. For this purpose, two model systems were studied: the copper, barium and yttrium mixed oxide (YBa2Cu3O7-x), with application in the production of superconducting tapes, and the lanthanum, strontium and manganese mixed oxide (La0. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
6.
218 p, 5.8 MB Synthesis, characterization and functionalization of metal and metal oxide nanoparticles : : TEM microscopy study / Pérez Mirabet, Leonardo ; Ros i Badosa, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Yáñez López, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Aquesta tesis doctoral està centrada en desenvolupar noves rutes sintètiques per tal d'obtenir i funcionalitzar els següents tipus de nanoestructures: - Nanopartícules d'or i plata dispersables en aigua, funcionalitzades amb àcid 3-mercaptopropiònic i coordinades amb carbonils de reni. [...]
This PhD thesis is focused on developing new synthetic routes to obtain and functionalize the following kinds of nanostructures: - Water-dispersible gold and silver nanoparticles functionalized with 3-mercaptopropionic acid and coordinated to rhenium carbonyl species. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
7.
79 p, 4.4 MB Síntesis de nanopartículas de ferritas tipo MFe2O4 (M=Fe, Co, Cu) para su aplicación en superconductores / Solano Minuesa, Eduardo ; Ros i Badosa, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Yáñez López, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La tecnología actual ha permitido que en los últimos años la nanociencia y la nanotecnología sean puntos críticos en el desarrollo del conocimiento. En estos momentos se desarrollan sistemas de dimensiones nanométricas que son interesantes debido a sus potenciales aplicaciones en diferentes ámbitos como en química, física, biología, materiales, medicina, cosmética. [...]
2010  
8.
41 p, 1.1 MB Síntesi i caracterització de complexos de Rh(I) i Ru(II) amb lligands amino- i fosfinoalquilpirazole / Esquius i Calvés, Glòria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pons Picart, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Yáñez López, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Els nous lligands 3,5-dimetil-4-(etilamino)metilpirazole (HL1) i 3,5-dimetil-4-(isopropilamino)metilpirazole (HL2), són capaços de coordinar a Rh(I) de forma exodidentada, i formar espècies «zwitterióniques» pirazolat-amoni. [...]
The new ligands 3,5-dimethyl-4-(ethylamino)methylpyrazole (HL1) and 3,5-dimetil-4-(isopropylamino)methylpyrazole (HL2), are able to coordinate to Rh(I) in a exodidentate mode, and to form «zwitterionic» species pyrazolate-ammonium. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
2 documentos

Materiales académicos Encontrados 51 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
5 p, 120.3 KB Caracterització de Materials [102513] / García-Antón Aviñó, Jordi ; Escriche Martínez, Lluís ; Piniella Febrer, Juan Francisco ; Yáñez López, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Caracterització de tot tipus de materials en qualsevol etepa de la seva producció i transformació. A més, ser capaç d'utilitzar tecniques convencionals i algunes avançades, així com interpretar la informació obtinguda a partir de tecniques sofisticades i novedoses.
Characterization of all types of materials at any stage of their production and transformation. In addition, be able to use conven as well as interpret the information obtained from sophisticated and novel techniques.
Caracteritzación de todo tipo de materiales en cualquier etapa de su producción y transformación. Además, ser capaz de utilizar técnicas convencionales y algunas avanzadas, así como interpretar la información obtenida a partir de técnicas sofisticadas y novedosas.

2021-22
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documentos
2.
11 p, 134.4 KB Experimentació i Recursos Informàtics [105034] / Marechal, Jean-Didier Pierre ; Capdevila Vidal, Maria Mercè ; Coello Bonilla, Jordi ; Pleixats Rovira, Roser ; del Valle Zafra, Manel ; Yáñez López, Ramón ; Hernando Campos, Jordi ; Tamayo Serra, Adrián ; Bonet San Emeterio, Marta ; Puig Bertotto, Judit ; Suárez López, Rosa ; Tiessler Sala, Laura ; Roldán Martín, Lorena ; Zapirain Gysling, Iker ; García Viloca, Mireia ; Ujaque Pérez, Gregori ; Masgrau Fontanet, Laura ; Illa Soler, Ona ; Rimola Gibert, Albert ; Monteagudo Soldevilla, Eva ; Guerrero Hernandez, Miguel ; Sánchez Aparicio, José Emilio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu final de l'assignatura és que l'alumne assoleixi les competències que estan indicades. La part d'experimentació al laboratori té uns objectius generals: Conèixer i aplicar les normes de seguretat i de treball al laboratori. [...]
El objetivo final de la asignatura es que el alumno alcance las competencias indicadas. La parte de experimentación en el laboratorio tiene unos objetivos generales: Conocer y aplicar las normas de seguridad y de trabajo en el laboratorio. [...]

2020-21
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documentos
3.
7 p, 113.0 KB Química de Coordinació i Organometàl·lica [102506] / Yáñez López, Ramón ; Pons Picart, Josefina ; García-Antón Aviñó, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Química de Coordinació i Organometàl·lica és l'assignatura obligatòria de tercer curs de l'Àrea de coneixement Química Inorgànica i té com a objectiu el proporcionar un coneixement ampli de la Química de Coordinació i dels Compostos Organometàl·lics dels metalls de transició. [...]
La Química de Coordinación y Organometálica es la asignatura obligatoria de tercer curso del área de conocimiento Química Inorgánica y tiene como objetivo el proporcionar un conocimiento amplio de la Química de Coordinación y de los Compuestos Organometálicos de los metales de transición. [...]

2020-21
Grau en Física i Grau en Química [1104]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documentos
4.
4 p, 103.7 KB Ciència de Materials [102438] / Pellicer Vilà, Eva Maria ; Yáñez López, Ramón ; Gutiérrez Martínez, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura tracta d'apropar els alumnes al món de la ciència de materials. Es correlaciona l'estructura interna dels materials amb les seves propietats físiques i, finalment, amb les seves aplicacions. [...]
Esta asignatura trata de acercar a los alumnos al mundo de la ciencia de materiales. Se correlaciona la estructura interna de los materiales con sus propiedades físicas y, finalmente, con sus aplicaciones. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Química [951]
3 documentos
5.
5 p, 106.6 KB Fonaments de Química II [105033] / Gené Torrabadella, Jordi ; Fábregas Martínez, Esteve ; Yáñez López, Ramón ; García Viloca, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és doble. El primer objectiu d'aquest curs introductori és homogeneïtzar el nivell dels alumnes, en tots els coneixements que formen part de les assignatures de Química dels estudis de preuniversitaris. [...]
El objetivo de la asignatura es doble. El primer objetivo de este curso introductorio es homogeneizar el nivel de los alumnos, en todos los conocimientos que forman parte de las asignaturas de Química de los estudios de preuniversitarios. [...]

2020-21
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documentos
6.
5 p, 104.1 KB Caracterització de Materials [102513] / García-Antón Aviñó, Jordi ; Escriche Martínez, Lluís ; Piniella Febrer, Juan Francisco ; Yáñez López, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Caracterització de tot tipus de materials en qualsevol etepa de la seva producció i transformació. A més, ser capaç d'utilitzar tecniques convencionals i algunes avançades, així com interpretar la informació obtinguda a partir de tecniques sofisticades i novedoses.
Caracteritzación de todo tipo de materiales en cualquier etapa de su producción y transformación. Además, ser capaz de utilizar técnicas convencionales y algunas avanzadas, así como interpretar la información obtenida a partir de técnicas sofisticadas y novedosas.

2020-21
Grau en Física i Grau en Química [1104]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documentos
7.
5 p, 106.7 KB Fonaments de Química II [105033] / Gené Torrabadella, Jordi ; Yáñez López, Ramón ; García Viloca, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és doble. El primer objectiu d'aquest curs introductori és homogeneïtzar el nivell dels alumnes, en tots els coneixements que formen part de les assignatures de Química dels estudis de preuniversitaris. [...]
El objetivo de la asignatura es doble. El primer objetivo de este curso introductorio es homogeneizar el nivel de los alumnos, en todos los conocimientos que forman parte de las asignaturas de Química de los estudios de preuniversitarios. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documentos
8.
7 p, 113.0 KB Química de Coordinació i Organometàl·lica [102506] / Yáñez López, Ramón ; Pons Picart, Josefina ; Real Obradors, Juli ; García-Antón Aviñó, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Química de Coordinació i Organometàl·lica és l'assignatura obligatòria de tercer curs de l'Àrea de coneixement Química Inorgànica i té com a objectiu el proporcionar un coneixement ampli de la Química de Coordinació i dels Compostos Organometàl·lics dels metalls de transició. [...]
La Química de Coordinación y Organometálica es la asignatura obligatoria de tercer curso del área de conocimiento Química Inorgánica y tiene como objetivo el proporcionar un conocimiento amplio de la Química de Coordinación y de los Compuestos Organometálicos de los metales de transición. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documentos
9.
8 p, 117.2 KB Química dels Elements [102505] / Bayón Rueda, Joan Carles ; Pons Picart, Josefina ; Real Obradors, Juli ; Yáñez López, Ramón ; Novio Vázquez, Fernando ; Romero Fernández, Nuria ; Sala Roman, Xavier ; García-Risco Aguado, Mario ; Palacios Bonilla, Oscar ; García-Antón Aviñó, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
"Química dels Elements" és una assignatura de segon curs en la que l'alumne ha d'adquirir un primer conjunt de continguts fonamentals de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica. L'objectiu essencial és que, a partir dels coneixements generals de química adquirits en l'assignatura "Fonaments de Química", l'alumne assoleixi un coneixement bàsic de com és la química dels diferents elements de la taula periòdica, fent èmfasi especialment en els elements dels grups principals. [...]
"Química de los Elementos" es una asignatura de segundo curso en la que el alumno debe adquirir un primer conjunto de contenidos fundamentales del área de conocimiento de Química Inorgánica. El objetivo esencial es que, a partir de los conocimientos generales de química adquiridos en la asignatura "Fundamentos de Química", el alumno alcance un conocimiento básico de cómo es la química de los diferentes elementos de la tabla periódica, haciendo énfasis especialmente en los elementos de los grupos principales. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documentos
10.
11 p, 132.1 KB Experimentació i Recursos Informàtics [105034] / Rodríguez Santiago, Luis ; Branchadell Gallo, Vicenç ; Capdevila Vidal, Maria Mercè ; Coello Bonilla, Jordi ; Lledós Falcó, Agustí ; Pleixats Rovira, Roser ; del Valle Zafra, Manel ; Yáñez López, Ramón ; Marechal, Jean-Didier Pierre ; Hernando Campos, Jordi ; Tamayo Serra, Adrián ; Bonet San Emeterio, Marta ; Puig Bertotto, Judit ; Suárez López, Rosa ; García-Risco Aguado, Mario ; Norjmaa, Gantulga ; García Viloca, Mireia ; Ujaque Pérez, Gregori ; Masgrau Fontanet, Laura ; Illa Soler, Ona ; Alcalà Bernàrdez, Manel ; Rimola Gibert, Albert ; Nolis, Pau ; Monteagudo Soldevilla, Eva ; Guerrero Hernandez, Miguel ; Sánchez Aparicio, José Emilio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu final de l'assignatura és que l'alumne assoleixi les competències que estan indicades. La part d'experimentació al laboratori té uns objectius generals: Conèixer i aplicar les normes de seguretat i de treball al laboratori. [...]
El objetivo final de la asignatura es que el alumno alcance las competencias indicadas. La parte de experimentación en el laboratorio tiene unos objetivos generales: Conocer y aplicar las normas de seguridad y de trabajo en el laboratorio. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 51 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.