Results overview: Found 5 records in 0.02 seconds.
Course materials, 5 records found
Course materials 5 records found  
1.
5 p, 105.9 KB Geopolítica, Economia i Medi Ambient [44259] / Saurí Pujol, David ; Zhou Gu, Minkang ; Beltrán, Joaquín ; Soler Matutes, Jacint ; Castillo Iglesias, Just ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Geopolítica, economia i medi ambient" és una assignatura obligatòria de 10 ECTS que se centra en l'estudi de les dinàmiques geopolítiques, econòmiques i mediambientals de l'Àsia Oriental en la seva interrelació amb la resta del món, fent especial èmfasi en el rol de Xina com a potència global, el renovat paper internacional del Japó i l'emergència de Corea del Sud com a potència mitjana. [...]
"Geopolitics, Economy and Environment" is a compulsory subject worth 10 ECTS that focuses on the study of the geopolitical, economic and environmental dynamics of East Asia in its interrelation with the rest of the world, with special emphasis on the role of China as a global power, the renewed international role of Japan, and the emergence of South Korea as a middle power. [...]
"Geopolítica, economía y medioambiente" es una asignatura obligatoria de 10 ECTS que se centra en el estudio de las dinámicas geopolíticas, económicas y medioambientales de Asia Oriental en su interrelación con el resto del mundo, haciendo especial énfasis en el rol de China como potencia global, el renovado papel internacional de Japón y la emergencia de Corea del Sur como potencia media. [...]

2023-24
Màster en Estudis Globals d'Àsia Oriental [1452]
3 documents
2.
7 p, 118.5 KB Xinès VII: Comprensió i Producció de Textos Escrits i Orals [105871] / Zhou Gu, Minkang ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Idioma VII, Comprensió i Producció de Textos Escrits i Orals: L'assignatura té com a objectiu la consolidació i l'ampliació dels coneixements de les estructures de la llengua xinesa, com a complement als coneixements bàsics adquirits als primer, segon i tercer curs. [...]
Language VII, Comprehension and Production of Written and Oral Texts: The objective of the semester is to consolidate and broaden the knowledge of the structures of the Chinese language, as a complement to the basic knowledge acquired in last three years The teaching of this semester consists mainly of the consolidation and extension of the basic knowledge of Chinese grammar acquired in the first, second and third course, the expansion of vocabulary, the improvement of pronunciation and writing; the development of the ability to read and comprehend texts in Chinese at the intermediate level, as well as the improvement of oral and written expression's abilities in Chinese. [...]
Idioma VII, Comprensión y Producción de Textos Escritos y Orales: La asignatura tiene como objetivo la consolidación y ampliación de los conocimientos de las estructuras de la lengua china, como complemento a los conocimientos básicos adquiridos en el primer, segundo y tercer curso. [...]

2023-24
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1508]
3 documents
3.
7 p, 113.9 KB Direcció d'Empresa [42660] / Zhou Gu, Minkang ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Els objectius formatius d'aquest mòdul es centren en els següents aspectes: -Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació. [...]
The training objectives of this module focus on the following aspects: - Acquire and understand the knowledge that provides a basis or opportunity to be original in the development and /or application of ideas, sometimes in a research context. [...]
Los objetivos formativos de este módulo se centran en los siguientes aspectos: -Poseer y comprender los conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o en la aplicación de ideas, a menudo, en un contexto de investigación. [...]

2023-24
Màster Universitari en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia [1136]
3 documents
4.
7 p, 126.2 KB Idioma V: Xinès Modern [101567] / Zhou Gu, Minkang ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Idioma V: Xinès Modern té com a objectiu l'ampliació en el coneixement de les estructures de la llengua xinesa moderna, com a complement als coneixements bàsics adquirits a primer i segon curs, la consolidació dels coneixements bàsics de la gramàtica xinesa, l'ampliació del vocabulari, la millora de la pronunciació, expressió oral i de l'escriptura, el desenvolupament de la capacitat de lectura i de la comprensió de textos de nivell intermedi, així com la millora de les capacitats expressives en la llengua oral i escrita. [...]
The course Language V: Modern Chinese aims to increase the knowledge of the structures of the Chinese language; to complement the basic knowledge acquired in the first and second years of the degree; the consolidation of basic knowledge of Chinese grammar acquired in the first and second years of the degree; to expand vocabulary, improve pronunciation, speaking and writing; to develop reading and reading comprehension skills; and to improve the student's skills in both oral and written expression. [...]
La asignatura Idioma V: Chino Moderno tiene como objetivo la ampliación en el conocimiento de las estructuras de la lengua china, como complemento a los conocimientos básicos adquiridos en primero y segundo curso, la consolidación de los conocimientos básicos de la gramática china, la ampliación del vocabulario, la mejora de la pronunciación, expresión oral y de la escritura, el desarrollo de la capacidad de lectura y de la comprensión de textos de nivel intermedio, así como la mejora de las capacidades expresivas en la lengua oral y escrita. [...]

2023-24
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documents
5.
7 p, 117.8 KB Idioma VIa: Xinès Modern [101561] / Zhou Gu, Minkang ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Idioma VIa: Xinès Modern té com a objectiu la consolidació i l'ampliació dels coneixements de les estructures de la llengua xinesa, com a complement als coneixements bàsics adquirits als primer i segon curs. [...]
Language VIa: Modern Chinese aims at consolidating and expanding knowledge of the structures of the Chinese language, in addition to basic knowledge acquired in the first and second years of the degree, the consolidation and expansion of basic knowledge of Chinese grammar acquired in the first and second years, expansion of vocabulary, improving pronunciation and writing skills; the development of reading skills and reading comprehension at the intermediate level and improving skills in oral and written language expression. [...]
La asignatura Idioma VIa: "Chino Moderno" tiene como objetivo la consolidación y la ampliación de conocimientos de las estructuras de la lengua china, como complemento a los conocimientos básicos adquiridos en los cursos primero y segundo, la consolidación y la ampliación de los conocimientos básicos de la gramática china adquiridos en los cursos primero y segundo, la ampliación de vocabulario, la mejora de pronunciación y de escritura; el desarrollo de la capacidad de lectura y de comprensión de textos de nivel intermedio, así como la mejora de las capacidades expresivas en la lengua oral y escrita. [...]

2023-24
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.