Results overview: Found 50 records in 0.02 seconds.
Research literature, 8 records found
Course materials, 42 records found
Research literature 8 records found  
1.
49 p, 1.5 MB La evolución de la situación de la enseñanza del chino en Catalunya a lo largo de los últimos 20 años / Paillisse Vilanova, Nuria ; Zhou, Minkang, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En mi trabajo titulado 'La evolución de la situación de la enseñanza del chino en Catalunya a lo largo de los últimos 20 años' exploro la situación del chino en Cataluña a lo largo de estas tres últimas décadas. [...]
2016
Traducció i Interpretació [1202]  
2.
37 p, 777.4 KB La importancia de la lengua china en Barcelona en los siglos XX y XXI / Zheng Lin, Ying ; Zhou, Minkang, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En el presente trabajo estudiaremos la presencia de la lengua china en Barcelona durante los últimos siglos. El objetivo final es conocer el estado del idioma chino que hoy en día tiene una gran importancia en la sociedad barcelonesa. [...]
En el present treball estudiarem la presència de la llengua xinesa a Barcelona durant els últims segles. L'objectiu final és conèixer l'estat de l'idioma xinès que avui dia té una gran importància en la societat barcelonina. [...]
In this work we study the presence of the Chinese language in Barcelona during the last centuries. The ultimate goal is to know the important status of the Chinese language today in Barcelona society. [...]

2016
Estudis de l'Àsia Oriental [823]  
3.
34 p, 578.0 KB La decadència de la cal·ligrafia i l'escriptura xinesa a l'era moderna. Cas analític del jovent xinès amb la seva escriptura / Nuevo Navas, Sara ; Zhou, Minkang, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'escriptura xinesa compta amb una història d'orígens mil·lenaris. Al llarg dels anys, ha anat evolucionant i adaptant-se a cada context històric, però també a cada context cultural de l'època. [...]
La escritura china cuenta con una historia de orígenes milenarios. A lo largo de los años, ha ido evolucionando y adaptándose a cada contexto histórico, pero también a cada contexto cultural de la época. [...]
Chinese writing has a history of ancient origins. Over the years it has evolved and adapted to each historical context, but also to each cultural context of the time. The style of writing has varied up to the simplification of Chinese characters, leading to the unification of writing and both the Chinese language. [...]

2016
Estudis de l'Àsia Oriental [823]  
4.
49 p, 2.5 MB Recursos socio-linguisticos en la publicidad china / Crehuet Gramatyka, Jaime ; Zhou, Minkang, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El siguiente es un análisis sobre algunos aspectos socio-lingüísticos de la lengua china. Uno de los errores frecuentes que se hace al analizar algo muy diferente a lo conocido es analizar a partir de los parámetros de uno mismo. [...]
El següent és una anàlisi sobre alguns aspectes socio-lingüístics de la llengua xinesa. Un dels errors freqüents que es fa a l'analitzar una cosa molt diferent al que és analitzar a partir dels paràmetres d'un mateix. [...]
The following is a study of some socio-linguistic aspects of the Chinese language. One of the common mistakes made when analyzing something very different from the known is analyze from the parameters of self. [...]

2016
Estudis de l'Àsia Oriental [823]  
5.
25 p, 697.5 KB La enseñanza del chino estándar en Cataluña / Chen, Kaiwei ; Zhou, Minkang, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El siguiente trabajo analiza en diferentes perspectivas la situación de la enseñanza del chino estándar en Cataluña. Comenzando por la inmigración china en Cataluña, he presentado los primeros contactos de la población china con los nativos catalanes. [...]
El següent treball analitza en diferents perspectives la situació de l'ensenyament del xinès estàndard a Catalunya. Començant per la immigració xinesa a Catalunya, he presentat els primers contactes de la població xinesa amb els nadius catalans. [...]
The following paper analyzes from a variety of perspectives the current implementation of standard Chinese into the Catalonia education system. Starting with the Chinese Immigration in Catalonia I have portrayed the first contact between the Chinese and the native population. [...]

2015
Estudis de l'Àsia Oriental [823]  
6.
29 p, 569.1 KB La presència econòmica espanyola i catalana a la Xina / Casanova Bertomeu, Ferran ; Zhou null, Minkang, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball s'analitza la presència econòmica espanyola i catalana a la Xina. Es fa un recorregut històric de les relacions tant diplomàtiques com comercials entre els dos països i s'elaboren diferents gràfiques per exemplificar i analitzar de forma més visual les exportacions cap a la Xina. [...]
En este trabajo se analiza la presencia económica española y catalana en la China. Se realiza un recorrido histórico por las relaciones comerciales tanto diplomáticas como comerciales entre los dos países y se elaboran diferentes informes para ejemplificar y analizar de forma más visual las exportaciones hacia China. [...]
The aim of this paper is to analyze the Spanish and Catalan economic presence in China. An historical review is made throughout both diplomatic and economic relations between the two countries and then a report is made to analyze in a more visual way the exports towards China. [...]

2015
Estudis de l'Àsia Oriental [823]  
7.
389 p, 1.5 MB Estudio Sociocultural de la Traducción Audiovisual entre Oriente y Occidente -Reflexión sobre la retitulación al chino de series de televisión y películas occidentales- / Wong, Ya-chuan ; Zhou, Minkang, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació
Resum pendent.
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
8.
247 p, 3.4 MB Estudio comparativo del chino y el castellano en los aspectos lingüísticos y culturales / Zhou, Minkang ; Hurtado Albir, Amparo (dir.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
2 documents

Course materials 42 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
7 p, 176.6 KB Idioma IV: xinès modern [101569] / Zhou, Minkang ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquesta assignatura és consolidar l'aprenentatge dels coneixements lingüístics bàsics de l'estudiant en Idioma xinès per preparar-lo per a la comprensió́ correcta a la societat xinesa i la comunicació́ verbal i escrita amb xinesos. [...]
El objetivo de esta asignatura es consolidar el aprendizaje de los conocimientos lingüísticos básicos del estudiante en Idioma chino para prepararlo para la comprensión correcta a la sociedad china y la comunicación verbal y escrita con chinos. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
2.
5 p, 138.8 KB Idioma V: xinès modern [101567] / Zhou, Minkang ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Idioma V: Xinès Modern té com a objectiu l'ampliació en el coneixement de les estructures de la llengua xinesa moderna, com a complement als coneixements bàsics adquirits a primer i segon curs, la consolidació dels coneixements bàsics de la gramàtica xinesa, l'ampliació del vocabulari, la millora de la pronunciació i de l'escriptura, el desenvolupament de la capacitat de lectura i de la comprensió de textos de nivell intermedi, així com la millora de les capacitats expressives en la llengua oral i escrita. [...]
La asignatura Idioma V: Chino Moderno tiene como objetivo la ampliación en el conocimiento de las estructuras de la lengua china, como complemento a los conocimientos básicos adquiridos en primero y segundo curso, la consolidación de los conocimientos básicos de la gramática china, la ampliación del vocabulario, la mejora de la pronunciación y de la escritura, el desarrollo de la capacidad de lectura y de la comprensión de textos de nivel intermedio, así como la mejora de las capacidades expresivas en la lengua oral y escrita. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
3.
6 p, 126.4 KB Idioma VIa: xinès modern [101561] / Zhou, Minkang ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Idioma VIa: Xinès Modern té com a objectiu la consolidació i l'ampliació de coneixements de les estructures de la llengua xinesa, com a complement als coneixements bàsics adquirits a primer i segon, la consolidació i l'ampliació dels coneixements bàsics de la gramàtica xinesa adquirits en primer i segon, l'ampliació del vocabulari, la millora de la pronunciació i de l'escriptura; el desenvolupament de la capacitat de lectura i de comprensió de textos de nivell intermedi, així com la millora de les capacitats expressives en la llengua oral i escrita. [...]
La asignatura Idioma VIa: "Chino Moderno" tiene como objetivo la consolidación y la ampliación de conocimientos de las estructuras de la lengua china, como complemento a los conocimientos básicos adquiridos en los cursos primero y segundo, la consolidación y la ampliación de los conocimientos básicos de la gramática china adquiridos en los cursos primero y segundo, la ampliación del vocabulario, la mejora de la pronunciación y de la escritura; el desarrollo de la capacidad de lectura y de comprensión de textos de nivel intermedio, así como la mejora de las capacidades expresivas en la lengua oral y escrita. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
4.
5 p, 128.6 KB Text i context II: xinès [101553] / Zhou, Minkang ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'estudiant en Idioma C així com consolidar la capacitat de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa. [...]
La función de esta asignatura es continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del estudiante en Idioma C así como consolidar la capacidad de traducción de textos no especializados sencillos en lengua estándar de tipología diversa. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
5.
7 p, 126.0 KB Treball de Fi de Màster [42663] / Qu Lu, Xianghong ; Brañas Espiñeira, José Manuel ; Rosell Foxa, Jordi ; Viladomiu Canela, Lourdes ; Zhou, Minkang ; Beltrán Antolín, Joaquín ; Saiz Lopez, Amelia ; Cubeiro Rodriguez, Didac ; Guerrero Cabrera, Federico ; Francés Tudel, Gemma ; Lopez Vidal, Lluc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és proporcionar als estudiants: • Coneixements que aportin una base que els permeti ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. [...]
The fundamental purpose of this subject is to provide to the students: • Knowledge that provides them with a basis to create an original work in a research context. 1 • Critical and analytical capacity. [...]
El objetivo fundamental de esta asignatura es proporcionar a los estudiantes: Conocimientos que aporten una base que les permita ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. [...]

2019-20
Màster Universitari en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia [1136]
3 documents
6.
6 p, 127.4 KB Direcció d'Empresa [42660] / Zhou, Minkang ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Els objectius formatius d'aquest mòdul es centren en els següents aspectes: -Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació. [...]
Los objetivos formativos de este módulo se centran en los siguientes aspectos: -Poseer y comprender los conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o en la aplicación de ideas, a menudo, en un contexto de investigación. [...]

2019-20
Màster Universitari en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia [1136]
3 documents
7.
Xinès C5 [22454] / Zhou,Minkang ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
1989-90
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglès) [58]  
8.
6 p, 91.9 KB Text i context II: xinès [101553] / Zhou, Minkang ; Yu, Xiaoting ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'estudiant en Idioma C així com consolidar la capacitat de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa. [...]
La función de esta asignatura es continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del estudiante en Idioma C así como consolidar la capacidad de traducción de textos no especializados sencillos en lengua estándar de tipología diversa. [...]

2018-19
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
2 documents
9.
5 p, 83.2 KB Idioma V: xinès modern [101567] / Zhou, Minkang ; Yu, Xiaoting ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Idioma V: Xinès Modern té com a objectiu l'ampliació en el coneixement de les estructures de la llengua xinesa moderna, com a complement als coneixements bàsics adquirits a primer i segon curs, la consolidació dels coneixements bàsics de la gramàtica xinesa, l'ampliació del vocabulari, la millora de la pronunciació i de l'escriptura, el desenvolupament de la capacitat de lectura i de la comprensió de textos de nivell intermedi, així com la millora de les capacitats expressives en la llengua oral i escrita. [...]
La asignatura Idioma V: Chino Moderno tiene como objetivo la ampliación en el conocimiento de las estructuras de la lengua china, como complemento a los conocimientos básicos adquiridos en primero y segundo curso, la consolidación de los conocimientos básicos de la gramática china, la ampliación del vocabulario, la mejora de la pronunciación y de la escritura, el desarrollo de la capacidad de lectura y de la comprensión de textos de nivel intermedio, así como la mejora de las capacidades expresivas en la lengua oral y escrita. [...]

2018-19
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
2 documents
10.
4 p, 77.9 KB Text i context I: xinès [101555] / Zhou, Minkang ; Yu, Xiaoting ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Els objectius consisteixen en que els alumnes: Coneguin i comprenguin les estructures fonètica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica de la llengua xinesa moderna, i el seu ús social i cultural. [...]
Los objetivos consisten en que los alumnos: Conozcan y comprendan las estructuras fonética, morfológica, léxica, sintáctica, semántica y pragmática de la lengua china moderna, y su uso social y cultural. [...]

2018-19
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
2 documents

Course materials : 42 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Zhou, M.
42 Zhou, MInkang
1 Zhou, Minglang,
42 Zhou, Minkang
6 Zhou, Minkang,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.