Results overview: Found 140 records in 0.02 seconds.
Course materials, 140 records found
Course materials 140 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 103.7 KB Genòmica i Proteòmica Avançades [43473] / Lorenzo Rivera, Julia ; Avilés, Francesc X ; Barbadilla Prados, Antonio ; Querol Murillo, Enric ; Martinez Urtaza, Jaime Luis ; Casillas Viladerrams, Sònia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu bàsic és proporcionar al estudiantat una visió general de la GENÒMICA i PROTEÒMICA incloent-hi els fonaments, tècniques habituals i aplicacions. Els objectius específics de Genòmica tractaran els següents aspectes: la diversitat i complexitat dels genomes eucariotes, una perspectiva històrica i de l'evolució del contingut genòmic, el significat i conseqüències de la variabilitat interespecífica, les tècniques habituals emprades en els estudis de genòmica i transcriptòmica i diverses aplicacions derivades del coneixement d'aquesta ciència. [...]
The overall aim of the subject is to provide students with an overview of Genomics and Proteomics, including the fundamentals, common techniques, and applications. The specific objectives of GENOMICS include understanding the following aspects. [...]
El objetivo es proporcionar a los estudiantado una visión general de la Genómica y Proteómica, incluyendo los fundamentos, técnicas usuales y aplicaciones. Los objectivos específicos de la GENÓMICA tratarán los siguientes aspectos: la diversidad y complejidad de los genomas eucariotas, una perspectiva histórica y evolutiva del contenido genómico, el significado y consecuencias de la viariabilidad intraespecífica, técnicas usuales en los estudios de genómica y transcriptómica, y aplicaciones derivadas del conocimiento de esta ciencia. [...]

2023-24
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
2.
5 p, 104.7 KB Bases Moleculars de la Transducció de Senyal i el Càncer [42893] / Yuste Mateos, Victor Jose ; Gomez Trias, Nestor ; Lizcano de Vega, José Miguel ; Lopez Blanco, Jose Manuel ; Seoane Suárez, Joan ; Bayascas Ramírez, José Ramón ; Bassols Serra, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Oferir formació avançada sobre els mecanismes moleculars implicats en les vies de transducció del senyal i en el control de la proliferació cel·lular, i com es canvien aquests mecanismes a la cèl·lula cancerosa. [...]
Providing advanced training on the molecular mechanisms involved in signal transduction pathways and in the control of cell proliferation, and how these mechanisms are altered in the cancer cell. Reviewing and updating key concepts of the field 1 Reviewing and updating key concepts of the field Defining our current knowledge on the field, as well as identifying critical issues to be investigated.
1 Proporcionar capacitación avanzada sobre los mecanismos moleculares involucrados en las vías de transducción de señales y en el control de la proliferación celular, y cómo estos mecanismos se alteran en la célula cancerosa. [...]

2023-24
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
3.
9 p, 119.4 KB Funció de Biomolècules en Salut i Malaltia [42888] / Navarro Cantero, Susanna ; Farrés, Jaume ; Pares Casasampera, Xavier ; Villegas Hernández, Sandra ; Barnadas Rodríguez, Ramon ; Fernandez Gallegos, Maria Rosario ; Moussaoui, Mohammed ; Bosch Merino, Maria Assumpcio ; Prats Ejarque, Guillem ; Lorenzo Rivera, Julia ; Pallares Goitiz, Irantzu ; Roque Cordova, Alicia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
1 En finalitzar el mòdul, l'estudiant serà capaç de: 1) Planificar experiments d'identificació, expressió, purificació i caracterització funcional de biomolècules. 2) Analitzar l'estructura i la funció de proteïnes amb tècniques bioinformàtiques. [...]
Upon completion of the module, the student will be able to: 1 Upon completion of the module, the student will be able to: 1. Plan experiments for the identification, expression, purification, and functional characterization of biomolecules. [...]
Al finalizar el módulo, el estudiante será capaz de: 1 Al finalizar el módulo, el estudiante será capaz de: 1. Planificar experimentos de identificación, expresión, purificación y caracterización funcional de biomoléculas. [...]

2023-24
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
Màster Universitari en Biotecnologia Avançada [1154]
Màster Universitari en Biotecnologia Avançada [1561]
3 documents
4.
4 p, 99.2 KB Pràctiques Professionals i de Recerca en Bioquímica Estructural i Biologia Molecular [42898] / Farrés, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Que l'alumnat conegui i aprengui a desenvolupar-se en l'entorn professional, així com promoure una actitud proactiva i emprenedora en l'àmbit de la Bioquímica Estructural i de la Biologia Molecular.
The students should learn how to perform in a professional setting, and to develop a proactive and entrepreneurial attitude in the field of Structural Biochemistry and Molecular Biology.
Que el alumnado conozca y aprenda a desenvolverse en el entorno profesional, así como a promover una actitud proactiva y emprendedora en el ámbito de la Bioquímica Estructural y de la Biología Molecular.

2023-24
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
5.
6 p, 108.3 KB Competències Bàsiques en Recerca en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [42894] / Garcia Quintana, David ; Ariño Carmona, Joaquín ; Boix i Borràs, Esther ; Farrés, Jaume ; Chillón Rodríguez, Miguel ; Claro Izaguirre, Enrique ; Bosch Merino, Maria Assumpcio ; Saura Antolin, Carlos Alberto ; Bayascas Ramírez, José Ramón ; Varejao Nogueira, Nathalia ; Pallares Goitiz, Irantzu ; Sánchez Groot, Natalia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu global del mòdul és que l'estudiant adquireixi competències bàsiques de recerca en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina, per tal d'establir unes bases sòlides com a futura científica biomolecular. [...]
The global objective of the course is for the student to acquire fundamental competencies in Biochemistry, Molecular Biology, and Biomedical research, to gain a solid grounding as a biomolecular scientist. [...]
El objetivo global del módulo es que el estudiante adquiera competencias básicas de investigación en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina, para sentar unas bases sólidas como futura científica biomolecular. [...]

2023-24
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
6.
4 p, 102.4 KB Treball de Fi de Màster [42892] / Farrés, Jaume ; Canalias Reverter, Francesca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu principal del Treball de Fi de Màster és que l'alumnat aprengui en primera persona el mètode científic. Per a això ha de participar en el disseny, la realització i la presentació de resultats d'un projecte d'investigació o de les pràctiques en una empresa. [...]
The main objective of the Final Master is to learn firsthand the scientific method. Thus, the students should participate in the design, implementation and presentation of theresults of a research project or work placement. [...]
El objetivo principal del Trabajo de Fin de Máster es que el alumnado aprenda en primera persona el método científico. Para ello debe participar en el diseño, la realización y la presentación de resultados de un proyecto de investigación o de las prácticas en una empresa. [...]

2023-24
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
7.
7 p, 113.0 KB Transgènesi i Teràpia Gènica: de l'Animal a la Clínica [42891] / Bosch i Tubert, Fàtima ; Carretero Romay, Ana Maria ; Navarro Beltran, Marc ; Ruberte Paris, Jesus ; Chillón Rodríguez, Miguel ; Nacher García, Víctor ; Bosch Merino, Maria Assumpcio ; Pujol Altarriba, Anna Maria ; García Martínez, Miguel ; Elias Puigdomenech, Ivet ; Jimenez Cenzano, Verónica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Els i les alumnes ampliaran els seus coneixements en els següents temes: - Tecnologies utilitzades per la generació d'animals transgèncis que sobreexpressin transgens o que presentin 1 - Tecnologies utilitzades per la generació d'animals transgèncis que sobreexpressin transgens o que presentin mutacions a gens concrets del genoma (animals knockout i knockin). [...]
The student will gain insight into: 1 - Technologies used to generate transgenic animals overexpressing specific transgenes or mutant models with specific endogenous genes modified (knockout and knockin animal models). [...]
Los y las estudiantes ampliarán sus conocimientos en los siguientes temas: - Tecnologías utilizadas para la generación de animales transgénicos que sobre-expresan transgenes o que 1 - Tecnologías utilizadas para la generación de animales transgénicos que sobre-expresan transgenes o que presenten mutaciones en genes concretos del genoma (animales knockout y Knockin). [...]

2023-24
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
Màster Universitari en Biotecnologia Avançada [1154]
Màster Universitari en Biotecnologia Avançada [1561]
3 documents
8.
6 p, 109.2 KB Estructura de Biomolècules [42887] / Boix i Borràs, Esther ; Avilés, Francesc X ; Daban, Joan-Ramon ; Villegas Hernández, Sandra ; Barnadas Rodríguez, Ramon ; Lopez Martin, Mario ; Varejao Nogueira, Nathalia ; Reverter Cendros, David ; Navarro Cantero, Susanna ; Torrent Burgas, Marc ; Benseny Cases, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general del curs és proporcionar una introducció de les diferents tècniques i eines d'anàlisi estructural de les biomolècules emprades a la recerca en Biomedicina. S'espera que l'alumne assoleixi un nivell de coneixements que li permetin entendre la utilitat del conjunt de tècniques biofísiques i bioinformàtiques per a l'anàlisi estructural i funcional de macromolècules i complexos macromoleculars, la potencialitat d'aquestes tècniques en el disseny de novo de biomolècules, i les seves aplicacions en Biotecnologia i Biomedicina.
The general objective of the course is to provide an introduction to the different techniques and tools for structural analysis of biomolecules used in biomedical research. The student is expected to reach a level of knowledge that will allow him to understand the usefulness of the set of biophysical and bioinformatic techniques for the structural and functional analysis of macromolecules and macromolecular complexes. [...]
El objetivo general del curso es proporcionar una introducción de las diferentes técnicas y herramientas de análisis estructural de las biomoléculas empleadas en la investigación en Biomedicina. [...]

2023-24
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
9.
5 p, 105.8 KB Competències Bàsiques en Recerca Translacional i Clínica [42896] / Pallares Goitiz, Irantzu ; Rodríguez Frías, Francisco ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Aquest mòdul pretèn apropar a l'estudiant al funcionament de la recerca en un hospital terciari, mostrants les diferents fases clíniques i d'investigació entre el diagnòstic i el tractament de la malaltia. [...]
This module aims to approach the students to the functioning of research in a tertiary hospital, by showing the different medical states from diagnostic to care of diseases. The aim of the module is to enable students to acquire the basic knowledge on the ethical, methodological, regulatory and logistical aspects used in translational and clinical research, to be able to plan experiments in human pathology based on Genomics, Proteomics, Cytomics and Metabolomics, to acquire the knowledge to identify the transferability of the results of their research to the market, and to understand the bases and the 1 identify the transferability of the results of their research to the market, and to understand the bases and the application of new diagnostic tools (massive sequencing, magnetic resonance imaging, microarrays, nanotechnology, etc. [...]
El objetivo de este módulo es que los estudiantes adquieran los conocimientos básicos sobre los aspectos éticos, metodológicos, regulatorios y logísticos utilizados en la investigación traslacional y clínica, para poder planear los experimentos en patología humana basada en la genómica, proteómica, metabolómica y Cytomics, para adquirir los conocimientos necesarios para identificar la transferibilidad de los resultados de su investigación al mercado, y para entender las bases y la aplicación de nuevas 1 investigación al mercado, y para entender las bases y la aplicación de nuevas herramientas de diagnóstico (secuenciación masiva, la resonancia magnética, microarrays, nanotecnología, etc) y las terapias avanzadas en humanos patología.

2023-24
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
10.
8 p, 117.9 KB DNA Recombinant: Fonaments i Aplicacions Avançades [42895] / Roque Cordova, Alicia ; Ariño Carmona, Joaquín ; Biosca Vaque, Josep Antoni ; Ponte Marull, Inmaculada ; Casamayor Gracia, Antonio ; Piñol Ribas, Jaume ; Roher Armentia, Nerea ; Pallares Goitiz, Irantzu ; Moreno Romero, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
1 L'objectiu principal del curs és el de proporcionar una formació avançada i rigorosa, alhora que didàctica, de la diversitat de tècniques de DNA recombinant, tant bàsiques com avançades. Així, en finalitzar el mòdul l'alumne haurà aconseguit un coneixement sòlid sobre les diferents tècniques que impliquen la manipulació de DNA recombinant utilitzades actualment en els laboratoris d'investigació, així com les seves utilitats i limitacions. [...]
1 The main goal of the course is to provide an advanced and rigorous training about a diversity of recombinant DNA techniques, both basic and advanced. So, at the end of the module the student will have achieved a solid knowledge of different techniques involving the manipulation of recombinant DNA currently used in research laboratories as well as profits and limitations. [...]
1 El objetivo principal del curso es el de proporcionar una formación avanzada y rigurosa, a la vez que didáctica, de la diversidad de técnicas de DNA recombinante, tanto básicas como avanzadas. Así, al finalizar el módulo el alumno habrá conseguido un conocimiento sólido sobre las diferentes técnicas que implican la manipulación de DNA recombinante utilizadas actualmente en los laboratorios de investigación, así como sus utilidades y limitaciones. [...]

2023-24
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents

Course materials : 140 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.