Results overview: Found 59 records in 0.02 seconds.
Course materials, 59 records found
Course materials 59 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 104.0 KB Metodologies i Tècniques en Genètica Molecular [42926] / García Rodríguez, Alba ; Martín Pérez, Juan ; Valiente Gil, Cristian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Aquest curs està dissenyat per proporcionar a l'estudiant les habilitats necessàries per treballar amb precisió i autonomia dins del laboratori de biociències, fent èmfasi en els aspectes moleculars. [...]
This course is designed to provide the student the necessary skills to perform accurately and autonomously inside the bioscience lab, with emphasis on molecular aspects. It provides a broad grounding on several techniques commonly used in the genetic field (DNA and RNA extraction, PCR, rtPCR, cloning, cell and bacterial cultures, southern blot, etc)and an introduction to experimental design and data analysis.
Este curso está diseñado para proporcionar al estudiante las habilidades necesarias para desempeñarse de manera precisa y autónoma dentro del laboratorio de biociencias, con énfasis en los aspectos moleculares. [...]

2023-24
Màster Universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics [1156]
3 documents
2.
4 p, 100.3 KB Avenços Recents en Genètica [42924] / García Rodríguez, Alba ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Ampliar la visió i l'interès dels estudiants cap a diferents temes d'investigació que no s'inclouen a la resta de mòduls. Proporcionar als estudiants un coneixement bàsic i una comprensió bàsica de diferents qüestions que sorgeixen a la frontera de la genètica.
Extend the vision and interest of students towards different research fields not covered in the rest of the modules. Provide students with key knowledge and basic understanding of border issues in Genetics.
Extender la visión y el interés de los estudiantes hacia diferentes temas de investigación no cubiertos en el resto de los módulos del máster. Proporcionar a los estudiantes el conocimiento clave y la comprensión básica de distintos problemas fronterizos en el área de la Genética.

2023-24
Màster Universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics [1156]
3 documents
3.
4 p, 97.9 KB Genòmica Mèdica i Bioinformàtica [44344] / Surralles Calonge, Jordi ; Bogliolo, Massimo ; Gonzalez Quereda, Lidia ; Lasa Laborde, Adriana ; Rodriguez Santiago, Benjamin ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Introducció a les aplicacions de la medicina genòmica al diagnòstic, comprensió i tractament de les malalties genètiques. Introducció a l'analisis bioinformàtic de variants genètiques, bases de dades, filtratge de variants Bases del consell genètic Terapies avançades pel tractament de malalties de base genètica Genètica mèdica i dismorfologia 1.
Introduction to the applications of genomic medicine to the diagnosis, understanding and treatment of genetic diseases. Introduction to the bioinformatic analysis of genetic variants, data bases, filtering of variants Genetic councelling Genetically based advanced therapies for the treatment of genetic disorders Medical genetics and dysmorphology 1.
Introducción a las aplicaciones de la medicina genómica en el diagnóstico, comprensión y tratamiento de las enfermedades ge Introducción al análisis bioinformático de variantes genéticas, bases de datos, filtrado Bases del consejo genético Terapias avanzadas para el tratamiento de enfermedades de base genética Genética médica y Dismorfología 1.

2023-24
Màster Universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics [1156]
3 documents
4.
4 p, 101.8 KB Predisposició Genètica al Càncer [42929] / Surralles Calonge, Jordi ; Bogliolo, Massimo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu d'aquest mòdul és disseccionar la base genètica de la predisposició al càncer. Discutirem i realitzarem experiments de laboratori per explorar les bases moleculars de síndromes com el càncer de mama hereditari, càncer de còlon familiar o síndromes rares de reparació d'ADN caracteritzades per predisposició de càncer com Xeroderma pigmentosum, anèmia Fanconi o síndromes de Lynch. [...]
The aim of this module is to dissect the genetic basis of cancer predisposition. We will discuss and perform laboratory experiments to explore the molecular basis of syndromes such as hereditary breast cancer, familiar colon cancer or rare DNA repair syndromes characterized by cancer predisposition such as Xeroderma pigmentosum, Fanconi anemia or Lynch syndromes. [...]
El objetivo de este módulo es diseccionar la base genética de la predisposición al cáncer. Discutiremos y realizaremos experim.

2023-24
Màster Universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics [1156]
3 documents
5.
5 p, 103.3 KB Genòmica [42925] / Martinez Urtaza, Jaime Luis ; Barbadilla Prados, Antoni ; Garcia Guerreiro, Maria del Pilar ; Negre De Bofaull, Barbara ; Puig Font, Marta ; Casillas Viladerrams, Sonia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general de l'assignatura és proporcionar a l'alumnat una visió general de la genòmica, inclosos els fonaments, tècniques i aplicacions actuals. Els objectius específics són la comprensió dels següents aspectes: la diversitat i la complexitat dels genomes eucariotes, la perspectiva històrica i evolutiva del contingut genòmic, el significat i les conseqüències de la variabilitat intraespecífica, tècniques comunament emprades en estudis 1 el significat i les conseqüències de la variabilitat intraespecífica, tècniques comunament emprades en estudis de genòmica, metagenòmica i transcriptòmica i aplicacions derivades del coneixement proporcionat. [...]
The overall aim of the subject is to provide students an overview of genomics including fundamentals, current techniques and applications. The specific objectives include understanding the following aspects: the diversity and complexity of eukaryotic genomes, the historical and evolutionary perspective of genomic content, the meaning and consequences of intraspecific variability, techniques commonly employed in studies of genomics, 1 meaning and consequences of intraspecific variability, techniques commonly employed in studies of genomics, metagenomics and transcriptomics and applications derived from the knowledge provided by this science.
El objetivo general de la asignatura es proporcionar al alumnado una visión general de la genómica, incluidos los fundamentos, las técnicas actuales y las aplicaciones. Los objetivos específicos incluyen comprender los siguientes aspectos: la diversidad y complejidad de los genomas eucariotas, la perspectiva histórica y evolutiva del contenido genómico, el significado y las consecuencias de la variabilidad intraespecífica, las 1 evolutiva del contenido genómico, el significado y las consecuencias de la variabilidad intraespecífica, las técnicas comúnmente empleadas en los estudios de genómica, metagenómica y transcriptómica y las aplicaciones derivadas del conocimiento proporcionado. [...]

2023-24
Màster Universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics [1156]
3 documents
6.
3 p, 97.4 KB Treball de Final de Màster [42932] / Velazquez Henar, Maria Antonia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Ser capaç de presentar de manera comprensible l'activitat de recerca desenvolupada. Els objectius d'aquest mòdul comprenen els següents aspectes: contextualitzar el tema de la recerca segons l'estat actual del tema, la capacitat de buscar una bibliografia adequada, discutir els resultats obtinguts des de un punt de vista genètic, presentar en una sessió oberta l'activitat realitzada, i mostrar el coneixement suficient del tema de recerca.
To be able to present clearly the research activity carried out. Aspects such as to contextualize the research topic according the actual state of the art of the topic, the ability to search for adequate bibliography, to discuss the obtained results according to the genetic point of view, to present in an open session the realized activity, and to show sufficient knowledge of the research topic, are the objectives of this module.
Ser capaz de presentar de manera comprensible la actividad investigadora realizada. Los objetivos de este módulo comprenden los siguientes aspectos: contextualizar el tema de investigación según el estado actual del tema, capacidad de buscar bibliografía adecuada, discutir los resultados obtenidos desde un punto de vista genético, presentar en una sesión abierta la actividad realizada, y mostrar un conocimiento suficiente del tema de investigación.

2023-24
Màster Universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics [1156]
3 documents
7.
3 p, 96.3 KB Pràctiques Externes [42931] / Pastor Benito, Susana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Adquirir certa autonomia en el laboratori i saber resoldre una qüestió específica en genètica des d'un punt de vista metodològic.
To be able to reach an autonomous ability in the laboratory to develop a methodological approach to solve specific question in Genetics.
Adquirir cierta autonomomía en un laboratorio de investigación y desde un enfoque metodológico, poder resolver una cuestión específica en Genética.

2023-24
Màster Universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics [1156]
3 documents
8.
4 p, 100.5 KB Risc Genètic [42930] / Pastor Benito, Susana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu d'aquesta assignatura és adquirir coneixements sobre el concepte de risc genètic i utilitzar els estudis de biomonitorització per poder detectar poblacions en risc.
The objective of this module is to add aknowledgement on the concepts of genetic risk and in the use of biomonitoring data to detect human populations at risk.
El objetivo de esta asignatura es adquirir conocimiento de los conceptos de riesgo genético y utilizar los estudios de biomonitorización para poder detectar poblaciones en riesgo.

2023-24
Màster Universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics [1156]
3 documents
9.
4 p, 99.6 KB Risc Genètic [42930] / Pastor Benito, Susana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu d'aquesta assignatura és adquirir coneixements sobre el concepte de risc genètic i utilitzar els estudis de biomonitorització per poder detectar poblacions en risc.
The objective of this module is to add aknowledgement on the concepts of genetic risk and in the use of biomonitoring data to detect human populations at risk.
El objetivo de esta asignatura es adquirir conocimiento de los conceptos de riesgo genético y utilizar los estudios de biomonitorización para poder detectar poblaciones en riesgo.

2022-23
Màster Universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics [1156]
3 documents
10.
4 p, 101.8 KB Predisposició Genètica al Càncer [42929] / Surralles Calonge, Jordi ; Bogliolo, Massimo ; Steigerwald, Daniela ; Hernandez Viedma, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu d'aquest mòdul és disseccionar la base genètica de la predisposició al càncer. Discutirem i realitzarem experiments de laboratori per explorar les bases moleculars de síndromes com el càncer de mama hereditari, càncer de còlon familiar o síndromes rares de reparació d'ADN caracteritzades per predisposició de càncer com Xeroderma pigmentosum, anèmia Fanconi o síndromes de Lynch. [...]
The aim of this module is to dissect the genetic basis of cancer predisposition. We will discuss and perform laboratory experiments to explore the molecular basis of syndromes such as hereditary breast cancer, familiar colon cancer or rare DNA repair syndromes characterized by cancer predisposition such as Xeroderma pigmentosum, Fanconi anemia or Lynch syndromes. [...]
El objetivo de este módulo es diseccionar la base genética de la predisposición al cáncer. Discutiremos y realizaremos experim.

2022-23
Màster Universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics [1156]
3 documents

Course materials : 59 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.